Skwarek Logistic
DAF Truck Service Dealer™

DAF

Finansowanie naczep
PACCAR Financial – Twój partner w zakresie finansowania i leasingu naczep

PACCAR Financial ma spore osiągnięcia w branży transportu. Dlatego poszerzamy nasze usługi o wszystkie człony zestawu pojazdów.

PACCAR Financial oferuje pełną gamę opcji do wszystkich konfiguracji ciągników siodowych i naczep oraz samochodów ciężarowych i przyczep, np.:

 • Nadwozie kurtynowe / z plandeką
 • (Chłodzone) nadwozie skrzyniowe
 • Wywrotka
 • Platforma
 • Przyczepa kontenerowa
 • Nadwozie wymienne / demontowana skrzynia
 • Cysterna

Oprócz zapewnienia korzyści płynących z elastycznych, indywidualnie dopasowanych rozwiązań firma PACCAR Financial może także zająć się wszystkimi kwestiami związanymi z finansowaniem całego zestawu pojazdu, w tym także naczepy i zabudowy. W ten sposób umożliwia Ci obniżenie kosztów administracyjnych i polepszenie Twoich możliwości kredytowych. PACCAR Financial oferuje rozwiązania finansowe obejmujące niemal wszystkie najważniejsze marki na rynku.

Leasing operacyjny

Wybór leasingu operacyjnego oznacza, że nie kupujesz ciężarówki czy naczepy, lecz wykupujesz prawa do użytkowania pojazdu przez określony czas. Nie musisz się martwić o amortyzację, ponieważ po zakończeniu okresu leasingu odpowiedzialność za pojazd przejmuje firma PACCAR Financial.

Możesz wybierać spośród szeregu opcji, które zostaną zawarte w umowie leasingu – w ten sposób inwestujesz w swoją firmę, a jednocześnie ograniczasz koszty i ryzyko. Ryzyko obniżenia wartości trwałej i żywotności pojazdu podejmuje firma PACCAR Financial. To samo dotyczy utylizacji. Leasing operacyjny nie wymaga uwzględnienia w bilansie, a raty są ujmowane w rachunku zysków i strat jako koszty, co może przyczynić się do polepszenia wskaźników finansowych przedsiębiorstwa.

Charakterystyka leasingu operacyjnego:

 • Umowa wynajmu na określony czas (parametrami są roczny przebieg i czas użytkowania pojazdu)
 • Ustalone miesięczne odsetki i koszty amortyzacji
 • PACCAR Financial jest ekonomicznym i prawnym właścicielem pojazdu
 • Czas obowiązywania umowy jest nie dłuższy niż okres żywotności pojazdu, a wartość pojazdu jest obniżana do jego wartości trwałej (z zastosowaniem lokalnych przepisów)
 • Pojazd figuruje w bilansie firmy PACCAR Financial
 • Umowa może zostać poszerzona o dodatkowe usługi (np. o kontrakt serwisowy)

Najważniejsze zalety leasingu operacyjnego:

 • Brak obowiązku kupna
 • Mniej prac administracyjnych w porównaniu ze zwykłym zakupem
 • Wiele kosztów operacyjnych można zawrzeć w umowie
 • PACCAR Financial podejmuje ryzyko amortyzacji wartości pojazdu (wartość trwała, żywotność) i bierze odpowiedzialność za utylizację
 • Leasing nie jest uwzględniany w bilansie, dlatego nie ma negatywnego wpływu na wypłacalność firmy
 • Miesięczne opłaty mogą zostać odpisane od wyników operacyjnych
 • Mniej ograniczeń podczas zaciągania kredytu w banku

Leasing finansowy

Gdy decydujesz się na leasing finansowy, rozkładasz koszty zakupu na stałe kwoty rat spłacanych przez określony czas (w niektórych przypadkach kwoty rat mogą być zmienne). Wiesz dokładnie, jakie są miesięczne koszty, a wstępny nakład jest niewielki. Korzystasz ze sprzętu, który należy do firmy PACCAR Financial. Po uiszczeniu wszystkich opłat możesz przedłużyć umowę leasingu lub zapłacić wcześniej ustaloną kwotę i stać się właścicielem pojazdu. Leasing finansowy może być korzystny również z punktu widzenia podatkowego.

Charakterystyka leasingu finansowego:

 • Czysto finansowa transakcja
 • Określone miesięczne kwoty rat i odsetek
 • Pojazd będzie figurował w bilansie wraz z odpisami
 • Umowę można poszerzyć o dodatkowe usługi

Najważniejsze zalety leasingu finansowego:

 • 100-procentowe finansowanie (jeśli nie ustalono inaczej)
 • Pojazd stanie się Twoją własnością po upływie okresu obowiązywania umowy
 • Korzyści podatkowe
daftrucks.pl at facebook