Skwarek Logistic
DAF Truck Service Dealer™

DAF

Wydarzenia


Wydarzenia DAF

Adam Baker najlepszym mechanikiem DAF w Europie

W czasie europejskich rozgrywek szesnastu finalistów demonstrowało swoje umiejętności wykonując szereg zadań teoretycznych i praktycznych, w których musieli rozwiązać skomplikowanie awarie silnika i innych układów w pojeździe.

- DAF organizuje konkurs „Europejski Mechanik Roku” po to, żeby podkreślić znaczenie fachowych mechaników w warsztatach - powiedział Johan Drenth. - Jest to przede wszystkim wyraz uznania dla ich profesji. Współczesne ciężarówki to pojazdy zaawansowane technicznie, a ich naprawa wymaga obszernej i pogłębionej wiedzy technicznej. Ponadto mechanik jest wizytówką salonu DAF w warsztacie i odgrywa ważną rolę w budowaniu satysfakcji klienta. Chodzi o to, by nawet najdrobniejszy detal świadczonych usług był najwyższej jakości.

Europejski Mechanik Roku firmy DAF
Kandydatów do udziału w konkursie „Europejski Mechanik Roku firmy DAF“ mogą zgłaszać dealerzy DAF z całej Europy. Konkurs ma dwa etapy. W pierwszym roku kandydaci walczą o tytuł krajowy. W następnym roku zwycięzcy z każdego kraju walczą o laur podczas europejskiego finału. Reprezentant Polski Paweł Parzer zajął ex aequo 3. Miejsce. To powtórzenie sukcesu z poprzedniej edycji.

Zaangażowanie
Adam Baker, który od sześciu lat pracuje w salonie dealerskim Chassis Cab Truck Centre w Ipswich, był kompletnie zaskoczony swoim zwycięstwem.
- Nie mogłem uwierzyć, kiedy w zeszłym roku zostałem najlepszym mechanikiem DAF w Wielkiej Brytanii - powiedział. - A teraz jestem najlepszy w Europie!
Co, jego zdaniem, charakteryzuje dobrego mechanika? Odpowiedź Adama jest krótka, ale jasna:
- Dogłębna znajomość produktu: trzeba go znać na wylot. A przede wszystkim – głębokie zaangażowanie.

EcoTwin wyrusza z Westerlo

Europejski Projekt Zintegrowanych Konwojów to inicjatywa holenderskiego ministerstwa infrastruktury i ochrony środowiska mająca na celu uzyskanie zgody na szeroko zakrojony, transeuropejski test połączonych bezprzewodowo konwojów ciężarówek. Umożliwia to ciężarówkom jazdę z zachowaniem tylko niewielkich odstępów, co pozwala oszczędzać paliwo, emisję dwutlenku węgla, zwiększa bezpieczeństwo na drodze i płynność ruchu.

Stosowanie zintegrowanych konwojów ciężarówek bazuje na technologii jazdy zautomatyzowanej, co pozwala ciężarówkom na zachowanie tylko niewielkich odstępów. Drugi pojazd automatycznie podąża za pierwszym przy wykorzystaniu Wi-Fi, radaru i kamer.

Jedną z unikatowych cech konwoju EcoTwin jest połączenie Wi-Fi-P stworzone przez NXP. Pozwala ono drugiej ciężarówce reagować do 25 razy szybciej niż człowiek - zwalnia ona, zanim nawet nasze oczy zdążą dostrzec, że ciężarówka jadąca z przodu zaczęła hamowanie. Wi-Fi-P pozwala również kierowcom ciężarówek DAF na prowadzenie ze sobą rozmów, zaś duży monitor w drugiej ciężarówce pokazuje to, co widzi kierowca pierwszej ciężarówki (technologia „see through”).

Konieczność dalszego doskonalenia
To zrozumiałe, że trzeba jeszcze wiele zrobić, aby zintegrowane konwoje ciężarówek można było wprowadzić jako nową technologię na drogach – mówi Ron Borsboom, członek zarzadu DAF Trucks odpowiedzialny za rozwój produktów. – Ten proces na pewno nie zakończy się przed 2020 rokiem. Trzeba rozwiązać jeszcze wiele problemów prawnych, dotyczących odpowiedzialności i akceptacji tej technologii.

Decyzje należą do europejskich polityków
Belgia zrobi co w jej mocy, aby umożliwić prowadzenie testów zintegrowanych konwojów ciężarówek na drogach publicznych w celu zdobycia większego doświadczenia – wyjaśnił Christophe Leurident, doradca minister Galant. – To do europejskich polityków należy teraz sprawienie, aby stało się to możliwe. Wraz z holenderskim ministrem Schultzem van Haegenem chcielibyśmy wspólnie wyrazić poparcie dla tych wysiłków.

EcoTwin
EcoTwin to konsorcjum DAF Trucks, TNO, NXP i Ricardo, do którego każda ze stron wnosi swoją wiedzę i doświadczenie. NXP zapewnia bezprzewodowy, najnowocześniejszy system łączności pomiędzy pojazdami przy użyciu kamer, czujników, radaru i Wi-Fi-P. Jako uznana firma doradcza Ricardo odpowiada za doradztwo dotyczące funkcjonalnego bezpieczeństwa systemów. TNO odpowiada za stworzenie i integrację kompletnego pakietu nowych technologii. W uzupełnieniu integracji wszystkich systemów w pojazdach, DAF Trucks odpowiada za całość testów. Należąca do DAF fabryka osi i kabin w Westerlo została wybrana jako punkt startowy podróży konwoju EcoTwin, ponieważ w tym roku obchodzi 50. rocznicę rozpoczęcia przez DAF produkcji w Belgii.

Podpis pod zdjęciem:
Wyjazd na Europejski Projekt Zintegrowanych Konwojów z należącej do DAF fabryki osi i kabin w Westerlo, w Belgii.
Od lewej do prawej: Christophe Leurident (doradca belgijskiej minister transportu Galant), Ron Borsboom (dyrektor ds. rozwoju produktów w firmie DAF), Maurice Geraets (dyrektor ds. nowej działalności w firmie NXP), Leo Kusters (dyrektor zarządzający ds. urbanizacji w TNO), Gert Liefting (dyrektor zarządzający firmą Ricardo w Holandii).

 

Leyland Trucks świętuje wyprodukowanie 400 000. ciężarówki

Firma Leyland Trucks wyprodukowała swój 400 000. pojazd użytkowy od rozpoczęcia działalności obecnego zakładu w Wielkiej Brytanii w 1980 r. Jubileuszowy pojazd, ciągnik DAF XF 460 FTP, został przekazany klientowi - firmie Carr's Flour z miejscowości Silloth w Kumbrii, na północnym zachodzie kraju.

Carr's Flour jest uznanym dostawcą pszenicy pozyskiwanej z rynków krajowych i międzynarodowych do wielu różnych klientów - od małych, niezależnych piekarni po duże sieci spożywcze. Spółka posiada najnowocześniejsze urządzenia młynarskie, za pomocą których przetwarza ok. 300 000 ton pszenicy rocznie. Carr's Flour korzysta z floty obejmującej 30 ciężarówek, głównie modeli DAF CF i XF, za pomocą których prowadzi dystrybucję zarówno do odbiorców w regionie, jak i całym kraju.

Jestem bardzo dumny z tego, że używamy pojazdów DAF”, powiedział Steven Mattinson, kierownik ds. transportu w Carr's Flour. „Nasza firma od dawna kupuje ciężarówki wyprodukowane w Wielkiej Brytanii. Z ogromną radością patrzymy na obecny rozkwit Leyland Trucks. Ciężarówki DAF spełniają najwyższe standardy jakościowe. Są trwałe, a równocześnie bardzo ekonomiczne ze względu na niskie zużycie paliwa i niskie koszty eksploatacji.”

Fabryka Leyland Trucks została otwarta w 1980 r. i jest jednym z wiodących zakładów produkcyjnych w Wielkiej Brytanii. Jest ona centrum produkcyjnym popularnych ciężarówek dystrybucyjnych DAF LF. Produkowane są w nim także modele DAF CF i XF z kierownicą po prawej stronie na wewnętrzny rynek brytyjski oraz na rynki zagraniczne w różnych częściach świata.

Wyprodukowanie czterystatysięcznego pojazdu jest ważnym kamieniem milowym w historii spółki”, powiedział dyrektor zarządzający Leyland Trucks, Bryan Sitko. „Przede wszystkim wystawia to znakomite świadectwo prawie tysiącowi naszych pracowników, którzy dostarczają klientom najwyższej jakości ciężarówki.”

PACCAR ogłasza doskonałe przychody i zyski za III kwartał

Zysk netto firmy PACCAR za trzeci kwartał 2015 roku wyniósł 431,2 mln USD (1,21 USD na jedną rozwodnioną akcję), co stanowiło wzrost o 16 procent w stosunku do 371,4 mln USD (1,04 USD na jedną rozwodnioną akcję) za trzeci kwartał 2014 roku. Przychody netto ze sprzedaży i przychody z tytułu usług finansowych wyniosły w trzecim kwartale 4,85 mld USD w porównaniu z 4,93 mld USD w analogicznym okresie roku ubiegłego. W trzecim kwartale PACCAR osiągnął zwrot z przychodów po opodatkowaniu w wysokości 8,9% w porównaniu z 7,5% w trzecim kwartale ubiegłego roku. Zysk netto firmy PACCAR za pierwsze 9 miesięcy 2015 roku wyniósł 1,26 mld USD (3,53 USD na jedną rozwodnioną akcję) i był o 31% wyższy niż w analogicznym okresie 2014 roku, gdy wyniósł 964,5 mln USD (2,71 USD na jedną rozwodnioną akcję). Przychody netto ze sprzedaży i przychody z tytułu usług finansowych za pierwsze 9 miesięcy 2015 roku wyniosły 14,76 mld USD, w porównaniu z 13,88 mld USD w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

– Klienci DAF w Europie korzystają na wyższym wzroście gospodarczym, niskich stopach procentowych, dobrej koniunkturze przewozowej i znakomitej sprawności operacyjnej ciężarówek DAF Euro 6 – zauważył Armstrong. – W czwartym kwartale firma DAF zwiększyła produkcję w swojej montowni ciężarówek w Eindhoven do rekordowego poziomu, aby móc sprostać popytowi na nasze najlepsze w branży pojazdy.

PACCAR dokonuje odkupu akcji i ogłasza zatwierdzenie odkupu kolejnych akcji na kwotę 300 mln USD

W trzecim kwartale PACCAR odkupił 1,37 mln swoich akcji zwykłych za kwotę 78,6 mln USD. PACCAR ukończył zatwierdzony wcześniej program odkupu akcji na kwotę 300 mln USD, a Rada Dyrektorów PACCAR zatwierdziła odkup pozostających w obrocie akcji zwykłych na dodatkową kwotę 300 mln USD. Zgodnie z nowym programem, począwszy od 30 września 2015 r. na potrzeby odkupu akcji dostępna będzie kwota 286,8 mln USD.
– Znakomite zyski netto i wysokie przepływy pieniężne firmy czynią z jej akcji atrakcyjną długoterminową inwestycję. Program odkupu akcji odzwierciedla pewność Rady, że działalność firmy PACCAR będzie rozwijać się pomyślnie na całym świecie – powiedział Bob Christensen, prezes i dyrektor finansowy PACCAR.

Najważniejsze dane finansowe – trzeci kwartał 2015 roku

Najważniejsze wyniki finansowe PACCAR za trzeci kwartał 2015 roku:

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i inne przychody w wysokości 4,85 mld USD
 • Zysk netto w wysokości 431,2 mln USD, zwrot z przychodów po opodatkowaniu w wysokości 8,9 procent
 • Kwartalny zysk brutto PACCAR Parts  w wysokości 145,4 mln USD
 • Zysk brutto segmentu usług finansowych w wysokości 92,9 mln USD
 • Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 664,1 mln USD
 • Środki pieniężne z działalności produkcyjnej oraz zbywalne papiery wartościowe w wysokości 3,45 mld USD
 • Emisje obligacji średnioterminowych na kwotę 630,2 mln USD

Najważniejsze dane finansowe – pierwsze 9 miesięcy 2015 roku

Najważniejsze wyniki finansowe PACCAR za pierwsze 9 miesięcy 2015 roku:

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i inne przychody w wysokości 14,76 mld USD
 • Zysk netto w wysokości 1,26 mld USD
 • Przychody PACCAR Parts 2,31 mld USD oraz rekordowy zysk brutto 430,0 mln USD
 • Zysk brutto segmentu usług finansowych w wysokości 272,7 mln USD
 • Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 1,85 mld USD
 • Emisje obligacji średnioterminowych na kwotę w wysokości 1,94 mld USD

Światowe rynki samochodów ciężarowych

– Klienci doceniają wysoki poziom jakości produktów DAF, niskie koszty eksploatacji i możliwość odprzedaży po wysokiej cenie – powiedział Harrie Schippers, prezes DAF. – Liczba rejestracji samochodów ciężarowych DAF w segmencie ponad 16 ton narastająco od początku roku wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 30%. W europejskiej branży samochodów ciężarowych ten wzrost wyniósł 20%. Szacuje się, że wolumen sprzedaży europejskiej branży samochodów ciężarowych na rynku ciężarówek powyżej 16 ton mieścić się będzie w tym roku w przedziale 255-265 tys. sztuk. Przewiduje się, że w 2016 roku wzrośnie i będzie zawierać się w przedziale 250-280 tys. sztuk.

– Sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych klasy 8 w USA i Kanadzie narastająco od początku roku była o 18% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Klienci firm Kenworth i Peterbilt korzystają na wysokim wzroście gospodarczym, dużych przewozach i niższych cenach paliwa – powiedział Dan Sobic, wiceprezes zarządzający PACCAR. – W przyszłym roku sprzedaż samochodów ciężarowych powinna być również wysoka. 
Szacuje się, że wolumen sprzedaży detalicznej samochodów ciężarowych klasy 8 w USA i Kanadzie mieścić się będzie w 2015 roku w przedziale 275-285 tys. sztuk. Oszacowania dla amerykańskiej i kanadyjskiej sprzedaży detalicznej samochodów ciężarowych klasy 8 na rok 2016 zawierają się w przedziale 240-270 tys. szt.

Wysokiej klasy rozwiązania techniczne firm Kenworth i Peterbilt podnoszą osiągi samochodów

Przewidujący tempomat (Predictive Cruise Control) firm Kenworth i Peterbilt jest produkowany do modeli ciężarówek T680 i T880 firmy Kenworth oraz modeli 579 i 567 firmy Peterbilt wyposażonych w silnik PACCAR MX-13. – To innowacyjne rozwiązanie techniczne łączy w sobie tempomat z danymi GPS, co pozwala przewidywać przebieg drogi, umożliwiając ciężarówkom wyposażonym w silnik PACCAR MX-13 i zintegrowaną skrzynię biegów maksymalną oszczędność paliwa – powiedział Darrin Siver, wiceprezes PACCAR i dyrektor naczelny Peterbilt. 

Kenworth i Peterbilt opracowały dodatkowe rozwiązania techniczne usprawniające pracę kierowcy i podnoszące rentowność pojazdów. System wspomagania wydajności (Driver Performance Assistant) i system optymalizacji zmiany biegów (Driver Shift Aid) stanowią standardowe wyposażenie modeli ciężarówek T680 i T880 firmy Kenworth oraz modeli 579 i 567 firmy Peterbilt napędzanych silnikiem PACCAR MX-13. System wspomagania wydajności dostarcza kierowcom w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych, które podnoszą osiągi pojazdu i oszczędność paliwa. System optymalizacji zmiany biegów wizualnie podpowiada kierowcom pojazdów wyposażonych w ręczne skrzynie biegów moment zmiany biegu przy optymalnych obrotach i momencie obrotowym silnika w celu maksymalizacji oszczędności paliwa.

DAF przedstawia nowe produkty na wystawie samochodów ciężarowych w Amsterdamie

DAF pokazał swój najnowocześniejszy model Euro 6 na odbywającej się w tym miesiącu wystawie samochodów ciężarowych w Amsterdamie. Zaprezentował nowy model LF 2016 w ramach programu wydajności transportu DAF. Model LF 2016 jest wyposażony w ulepszony silnik PACCAR PX-5 pozwalający na pięcioprocentowe zmniejszenie zużycia paliwa. Nowy pakiet aerodynamiczny DAF zapewnia oszczędność paliwa rzędu 4%, natomiast zaawansowane rozwiązania techniczne, takie jak system ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (Lane Departure Warning System), zaawansowany awaryjny system hamulcowy (Advanced Emergency Braking System), system ostrzegania przed uderzeniem przodem pojazdu (Forward Collision Warning) oraz tempomat adaptacyjny (Adaptive Cruise Control) podnoszą bezpieczeństwo i wygodę jazdy. – Nowe, najlepsze w branży produkty i usługi na pokazie świadczą o stałym inwestowaniu przez DAF w dalsze podnoszenie wydajności transportu u naszych klientów – powiedział Richard Zink, dyrektor DAF ds. marketingu i sprzedaży.

27-10-2015-DAF-Green-LF-940
Miejski samochód ciężarowy DAF LF Euro 6

DAF Brasil poszerza ofertę produktów

DAF Brasil planuje rozpocząć montowanie na miejscu pojazdów serii DAF CF z silnikami PACCAR MX-13. Doskonała manewrowość pojazdów DAF CF, wytrzymała konstrukcja, mocny silnik PACCAR MX-13 oraz szeroki wybór konfiguracji podwozi i osi sprawiają, że idealnie nadają się one do wielu zastosowań. – Klienci docenią wszechstronność pojazdu DAF CF o zastosowaniach począwszy od dostaw i budów w mieście po transport długodystansowy – powiedział Marco Davila, wiceprezes PACCAR. – DAF CF to doskonały pojazd, który stanowi na rynku dopełnienie DAF XF.

PACCAR wprowadza silnik PACCAR MX-11 w Ameryce Północnej

PACCAR poszerza swoją ofertę silników PACCAR w Ameryce Północnej, wprowadzając silnik PACCAR MX-11 o mocy do 430 KM i momencie obrotowym do 2100 Nm. Planuje się, że silnik PACCAR MX-11 będzie dostępny w pojazdach Kenworth i Peterbilt na początku 2016 roku. PACCAR z powodzeniem wprowadził silnik PACCAR MX-11 w Europie w 2013 roku,  instalując ponad 10 tysięcy tych silników w pojazdach DAF. – Silnik PACCAR MX-11 został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewniać optymalne osiągi i oszczędność paliwa, najlepszą w branży trwałość i niezawodność oraz ciche warunki pracy dla kierowcy – powiedział Landon Sproull, zastępca wiceprezesa PACCAR.

Fabryka silników PACCAR w Columbus, w stanie Missisipi, świętowała niedawno wyprodukowanie swojego stutysięcznego silnika PACCAR MX-13. Powstały w 2010 roku zakład produkujący silniki, o powierzchni 41 800 m2, otrzymał w ostatnich dwóch latach nagrody dla liderów produkcji od Frost & Sullivan. Gary Moore, starszy wiceprezes PACCAR skomentował to tak: „Znakomite osiągi i niskie koszty eksploatacji sprawiają, że silniki PACCAR MX-13 i PACCAR MX-11 to doskonały wybór, zarówno dla potrzeb transportu długodystansowego, jak i zastosowań specjalnych.

27-10-2015-PACCAR-Engine-Plant-Photo-640
Fabryka silników PACCAR w Columbus, w stanie Missisipi

Nakłady inwestycyjne i tworzenie nowych produktów

Doskonałe długoterminowe zyski PACCAR, świadczący o sile firmy bilans oraz intensywna koncentracja na jakości umożliwiły firmie zainwestowanie w ostatnich 10 latach 5,9 mld USD w nowe montownie PACCAR, nowatorskie produkty i nowe rozwiązania techniczne. Tegoroczne nakłady inwestycyjne w wysokości 300-350 mln USD oraz koszty prac badawczych i rozwojowych w kwocie 235-245 mln USD doprowadziły do opracowania ulepszonych zespołów napędowych, poszerzenia oferty produktów oraz podniesienia wydajności operacyjnej zakładów montażowych PACCAR. Przewiduje się, że w 2016 roku nakłady inwestycyjne wyniosą 325-375 mln USD, zaś koszty prac badawczych i rozwojowych 240-270 mln USD, w związku z dalszym rozwijaniem przez PACCAR usług posprzedażowych, zakładów produkcyjnych i oferty produktów.

PACCAR Parts osiąga rekordowe wyniki

W trzecim kwartale 2015 roku firma PACCAR Parts osiągnęła przychody w kwocie 778,0 mln USD, w porównaniu z 784,2 mln w trzecim kwartale 2014 roku. Zysk brutto za trzeci kwartał 2015 roku wyniósł 145,4 mln USD, czyli był o 14 procent wyższy, aniżeli za trzeci kwartał ubiegłego roku, gdy wynosił 127,9 mln USD. Przychody PACCAR Parts za pierwsze 9 miesięcy 2015 roku wyniosły 2,31 mld USD, w porównaniu z 2,29 mld USD w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk brutto za pierwsze 9 miesięcy 2015 roku wzrósł o 17 procent do rekordowego poziomu 430,0 mln USD, w porównaniu z 366,7 mln USD w analogicznym okresie roku 2014.

 – Nowatorskie programy marketingowe PACCAR Parts, inwestycje w nowe obiekty ze strony Kenworth, Peterbilt i dealerów DAF oraz wysoki poziom wykorzystania floty przyczyniają się do rekordowych wyników segmentu części i obsługi – powiedział David Danforth, wiceprezes PACCAR oraz dyrektor naczelny PACCAR Parts.

Firma PACCAR Parts stworzyła sklepy TRP korzystając z sukcesu części zamiennych swojej marki TRP przeznaczonych dla wszelkich modeli samochodów ciężarowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Sklepy TRP są rozmieszczone strategicznie w taki sposób, aby klienci mieli niedaleko do produktów i wiedzy technicznej TRP. – Markę TRP wspomaga globalna sieć dystrybucji PACCAR Parts, co daje dealerom szersze możliwości sprzedaży części zamiennych i usług – skomentował Dick Leek, dyrektor naczelny PACCAR Parts Europe.

Jednostki segmentu usług finansowych osiągają dobre wyniki kwartalne

Firma PACCAR Financial Services (PFS) dysponuje 174 tysiącami samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, a łączna wartość jej majątku to 12.36 mld USD. W skład tego segmentu wchodzi PacLease, duża firma zajmująca się kompleksowo leasingiem ciężarówek w Ameryce Północnej i Europie, dysponująca flotą ponad 38 tysięcy pojazdów. 

Firma PFS osiągnęła wysokie zyski w trzecim kwartale i w pierwszych 9 miesiącach 2015 roku dzięki doskonałej pracy swojej floty. Zysk PFS wyniósł w trzecim kwartale 92,9 mln USD, w porównaniu z 96,9 mln USD w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody za trzeci kwartał 2015 roku wyniosły 301,0 mln USD, w porównaniu z 305,9 mln USD w trzecim kwartale 2014 roku. Zysk brutto segmentu usług finansowych za pierwsze 9 miesięcy 2015 roku wyniósł 272,7 mln USD, w porównaniu z 274,1 mln USD w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody za pierwsze 9 miesięcy roku wyniosły 879,5 mln USD, w porównaniu z 902,2 mln USD za analogiczny okres roku ubiegłego. – Dealerzy i klienci doceniają to, że PFS zapewnia najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, doskonałą obsługę klienta i dedykowaną obsługę branży transportowej – powiedział Bob Bengston, starszy wiceprezes PACCAR.

– Świadczący o sile PACCAR bilans, w połączeniu z ratingami kredytowymi A+/A1, pozwala PFS oferować dealerom i klientom Kenworth, Peterbilt i DAF konkurencyjne finansowanie detaliczne – powiedział Todd Hubbard, prezes PACCAR Financial. – Mamy doskonały dostęp do rynków krótkoterminowych papierów dłużnych i obligacji średnioterminowych, co pozwala PFS wspomagać w przynoszący zyski sposób sprzedaż samochodów ciężarowych PACCAR w 22 krajach na czterech kontynentach.European Commission Update

Aktualności dotyczące Komisji Europejskiej

DAF współpracuje z Komisją Europejską i przygotowuje odpowiedź na jej oświadczenie o zastrzeżeniach wydane w listopadzie 2014 roku. W oświadczeniu Komisja wyraziła wstępną opinię, że wszyscy więksi europejscy producenci samochodów ciężarowych przeznaczonych do średnich i dużych obciążeń dopuszczali się w Unii Europejskiej praktyk niezgodnych z zasadą wolnej konkurencji. Komisja wskazała, że będzie dążyć do nałożenia znacznych kar finansowych na producentów. Zanim wyda decyzję, przeanalizuje odpowiedzi producentów. Od każdej decyzji przysługiwać będzie odwołanie. Firma nie jest obecnie w stanie oszacować kwoty możliwej kary.

PACCAR to światowy lider techniczny w dziedzinie projektowania, produkcji i obsługi klientów w odniesieniu do wysokiej jakości samochodów ciężarowych przeznaczonych do niewielkich, średnich i dużych obciążeń produkowanych pod markami Kenworth, Peterbilt i DAF. PACCAR projektuje i produkuje również zaawansowane silniki wysokoprężne, świadczy usługi finansowe i informatyczne oraz prowadzi dystrybucję związanych ze swoją działalnością podstawową części zamiennych do samochodów ciężarowych.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera „stwierdzenia odnoszące się do przyszłości” w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie postępowań sądowych w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi. Stwierdzenia te bazują na aktualnych oczekiwaniach kierownictwa, są obarczone niepewnością i wpływają na nie zmiany okoliczności. Rzeczywiste rezultaty mogą istotnie odbiegać od zawartych w niniejszych stwierdzeniach z uwagi na szereg czynników. Więcej informacji o tych czynnikach znaleźć można w raportach składanych przez PACCAR w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

DAF przedstawia supercichy pojazd dystrybucyjny serii LF

Pojazd certyfikowany jako „Quiet Truck”.

Po sukcesie, jaki odniosło wprowadzenie pojazdów CF oraz XF w wersji Silent, DAF prezentuje supercichy pojazd dystrybucyjny bazujący na serii LF. Nowy model został specjalnie zaprojektowany do procesu dystrybucji na obszarze miejskim i regionalnym, gdzie panują ograniczenia dotyczące emisji hałasu w godzinach nocnych i porannych.

Rozwój serii Euro 6, wliczając w to pojazd LF Silent, to świetny przykład wdrażania programu DAF Transport Efficiency: filozofii, która zakłada dalsze zwiększanie wydajności ciężarówek, poprzez redukcję kosztów użytkowania i zapewnienie maksymalnej dyspozycyjności pojazdu. Przy włączonym specjalnym trybie cichym poziom hałasu generowany przez model LF Silent nie przekracza 72 dB (A), co oznacza, że spełnia on wymogi certyfikacji jako „Quiet Truck”. Umożliwia to załadunek i rozładunek towarów w strefach, w których obowiązują ograniczenia w zakresie emisji hałasu w godzinach wieczornych, nocnych lub wczesno-porannych, a jednocześnie zwiększa maksymalną dostępność pojazdu i, co za tym idzie, jego wydajność.

Nowy 7,5-tonowy model DAF LF Silent jest wyposażony w silnik PACCAR PX-5 o pojemności 4,5 l i mocy od 112 kW/152 KM do 135 kW/184 KM. Silnik ten jest już dobrze znany z niskiego poziomu hałasu. Jest on połączony z automatyczną, sześciostopniową przekładnią AS Tronic.

Firma DAF może dostarczyć model LF Silent z podwoziem pod zabudowę 4x2 i kabiną Day Cab, wydłużoną kabiną Day Cab lub kabiną Sleeper Cab oraz z pełną gamą dostępnych rozstawów osi. Superciche pojazdy LF są już dostępne i możliwe do zamówienia u dealerów DAF.

Specyfikacje i modele pojazdów mogą się różnić w zależności od kraju, odmiennych potrzeb rynku i innych okoliczności. Bardziej szczegółowe informacje na temat oferty produktów dostępnych w danym kraju można uzyskać u przedstawiciela ds. Public Relations krajowego przedstawiciela DAF.

PACCAR wprowadza silnik PACCAR MX-11 na rynek północnoamerykański

Firma PACCAR (kod Nasdaq: PCAR) rozszerza swój asortyment silników w Ameryce Północnej o nowy silnik PACCAR MX-11, o mocy do 430 KM i momencie obrotowym 2100 Nm. Silnik PACCAR MX-11, stanowiący uzupełnienie nagradzanej jednostki napędowej PACCAR MX-13, ma być dostępny w ciężarówkach Kenworth i Peterbilt od stycznia 2016 r. PACCAR z powodzeniem wprowadził silnik PACCAR MX-11 na rynki europejskie w 2013 r., instalując w ciągu ostatnich dwóch lat ponad 10 000 takich jednostek w pojazdach DAF.

Silnik PACCAR MX-11 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu optymalnego działania i oszczędnego zużycia paliwa, najwyższej w branży trwałości i niezawodności oraz cichego środowiska pracy dla kierowcy – powiedział Landon Sproull, wiceprezes PACCAR. – Dzięki ponad 50-letniej historii rozwoju silników i specjalistycznej wiedzy PACCAR w zakresie produkcji, firma stała się jednym z wiodących producentów silników wysokoprężnych na świecie.

Silnik PACCAR MX-11 o pojemności 10,8 l można scharakteryzować jako połączenie najnowocześniejszych innowacji i sprawdzonych technologii, które zmniejszają jego wagę i zapewniają cechy potrzebne w licznych zastosowaniach drogowych i specjalistycznych. Konstrukcja silnika PACCAR MX-11 z podwójnym wałkiem rozrządu w głowicy w połączeniu ze zwartym blokiem silnika i głowicą cylindrów wykonanymi z żeliwa wermikularnego (CGI) gwarantują wysoką trwałość, pozwalającą spełnić najwyższy w branży standard B10 (zakładający, że 90 procent jednostek będzie nadal działać) przy przebiegu miliona mil (1,6 mln km). W silniku PACCAR MX-11 wykorzystano technologię common rail pozwalającą uzyskiwać ciśnienie wtrysku do 2 500 barów, co zapewnia optymalizację zapłonu i najniższe możliwe poziomy zużycia paliwa i hałasu.

PACCAR jest światowym liderem technologicznym w dziedzinie projektowania, wytwarzania i wspierania klientów szukających wysokiej jakości samochodów ciężarowych przystosowanych do niewielkich, średnich i dużych obciążeń, sprzedawanych pod markami Kenworth, Peterbilt i DAF. PACCAR zajmuje się również projektowaniem i produkcją nowoczesnych silników wysokoprężnych, świadczy usługi finansowe i informatyczne związane ze swoją główną działalnością oraz zajmuje się dystrybucją części zamiennych do samochodów ciężarowych.

DAF prezentuje nowe produkty na wystawie RAI w Amsterdamie i ogłasza zwiększenie mocy produkcyjnych

DAF rozpoczyna budowę wartej 100 mln EUR nowej, przyjaznej dla środowiska lakierni w Westerlo w Belgii. Spółka zainwestuje również w dalsze zwiększenie mocy produkcyjnej i wydajności nowoczesnych zakładów produkcyjnych DAF. Na wystawie Amsterdam BedrijfsautoRAI DAF ogłosi również wprowadzenie wielu innowacji produktowych, które pomogą klientom DAF obniżyć koszty operacyjne.

Europejski rynek ciężarówek powyżej 16 ton wzrósł o 20% w sierpniu 2015 r. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony klientów w czwartym kwartale DAF w rekordowym tempie zwiększy produkcję w swojej fabryce pojazdów w Eindhoven – powiedział prezes DAF Trucks, Harrie Schippers. – Jestem dumny z 10 000 pracowników DAF, którzy produkują nagradzane pojazdy DAF XF, CF i LF, a także wspierają naszych klientów na całym świecie poprzez doskonały program PACCAR Parts i PACCAR Financial (usługi finansowe). Obecnie dokonywane inwestycje w nowe technologie produkcji będą wspierać przyszły wzrost DAF. Cieszymy się, że montaż uniwersalnej serii DAF CF rozpocznie się w Brazylii. Ten asortyment pojazdów zwiększa nasze możliwości sprzedaży w Ameryce Południowej, stanowiąc uzupełnienie oferty DAF XF obecnej na rynku. Ponadto DAF nadal jest liderem rynku na Tajwanie.

Nowoczesna seria DAF Euro 6 ciężarówek będzie prezentowana na wystawie Amsterdam BedrijfsautoRAI, która odbędzie się w dniach 20-24 października 2015 r. W ramach swojej filozofii efektywności transportu (DAF Transport Efficiency) firma DAF wprowadza nowy model LF 2016.


LF 2016
Nowy model LF 2016 oferuje wiele udoskonaleń 4,5-litrowego silnika PACCAR PF-5, które zmniejszają zużycie paliwa do 5%. Nowa 12-biegowa zautomatyzowana skrzynia biegów AS Tronic, opcje dłuższego rozstawu osi i zwiększone pojemności zbiorników paliwa przyczyniają się do najwyższej wydajności pojazdu. Ponadto nowe aerodynamiczne pakiety zmniejszają zużycie paliwa o 4%, a zaawansowane technologie, takie jak system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, zaawansowany system hamowania awaryjnego, system ostrzegania przed kolizją czy adaptacyjny tempomat poprawiają komfort i bezpieczeństwo.

Nowe, wiodące w branży produkty i usługi prezentowane na wystawie BedrijfsautoRAI odzwierciedlają ciągłe inwestycje DAF służące dalszej poprawie efektywności transportu dla naszych klientów – powiedział Richard Zink, Dyrektor DAF ds. Marketingu i Sprzedaży.

Firma DAF wprowadza model LF 2016

Firma DAF wprowadza szeroką gamę ulepszeń do popularnych pojazdów do transportu dystrybucyjnego z serii LF. Udoskonalone zespoły napędowe, nowy pakiet aerodynamiczny i jeszcze większy wybór rozstawów osi oraz zbiorników paliwa umożliwiają uzyskanie jeszcze większego zwrotu z kilometra. Większość pojazdów LF 2016 jest standardowo wyposażona w najnowsze technologie zwiększające komfort i bezpieczeństwo, w tym układy AEBS, FCW, ACC i LDWS.

 • Do 5% niższe zużycie paliwa dzięki optymalizacji silnika
 • Nowa 12-biegowa zautomatyzowana skrzynia biegów AS Tronic
 • Większe rozstawy osi umożliwiające zwiększenie objętości ładunków
 • Nowe owiewki poprawiające aerodynamikę i zapewniające nawet do 4% oszczędności paliwa
 • Nowość w tej klasie: pojemność zbiorników paliwa do 1240 l
 • Wlot powietrza za kabiną zapewniający większą swobodę montażu zabudowy
 • Przygotowanie pod agregat chłodniczy Frigoblock dostępne dla czterocylindrowego silnika PACCAC PX-5 o pojemności 4,5 l
 • Informacje dotyczące tachografu i czasu jazdy na głównym wyświetlaczu
 • Układy LDWS, AEBS, FCW i ACC jako wyposażenie standardowe
 • Tylne światła LED zapewniające długi czas eksploatacji i maksymalny czas pracy bez przestojów

Udoskonalenia wprowadzane przez firmę DAF w pojazdach serii LF doskonale realizują założenia programu DAF Transport Efficiency — przyczyniają się do zmniejszania kosztów operacyjnych i zwiększania zyskowności. Obejmują one nowe tylne światła LED o bardzo długiej żywotności, nowe przygotowanie pod agregat chłodniczy Frigoblock dla silników PACCAR PX-5 o pojemności 4,5 l oraz główny wyświetlacz na desce rozdzielczej, który informuje kierowcę o odczytach z tachografu, czasie jazdy, dacie następnego przeglądu i stanie zabudowy.

Zoptymalizowany układ napędowy
Pojazdy z nowej serii LF 2016 zostały wyposażone w zoptymalizowane układy napędowe Silnik PACCAR PX-5 o pojemności 4,5 l (112–157 kW/152–213 KM) zużywa do 5% mniej paliwa dzięki udoskonalonemu oprogramowaniu i lepszemu zarządzaniu temperaturą i powietrzem w układzie dodatkowego oczyszczania spalin.

Silnik PACCAR PX-7 o pojemności 6,7 l (164–231 kW/223–314 KM) można zamówić w połączeniu z 12-biegową zautomatyzowaną skrzynią biegów AS Tronic. W porównaniu ze standardową 6-biegową skrzynią biegów przekładnia ta pozwala zwiększyć limit dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów nawet do 32 t. Ponadto niższa prędkość obrotowa silnika pozwoliła na dalsze obniżenie zużycia paliwa i poziomu hałasu.

Rozstaw osi do 6,9 m i pojemność zbiornika paliwa do 1240 l
Jedną z największych zalet pojazdów serii LF 2016 jest dostępność siedmiu nowych opcji rozstawów osi o szerokości do 6,9 m, które umożliwiają dostosowanie pojazdu do określonego zastosowania. Pozwala to na zwiększenie maksymalnej długości zabudowy do ponad 9 m.

Zwiększony rozstaw osi pozwala na montaż zbiorników paliwa o pojemności do 1240 l, co jest niespotykane w sektorze transportu dystrybucyjnego. Umożliwia to zwiększenie zasięgu i dostępności pojazdu oraz obniżenie kosztów poprzez tankowanie w miejscach, gdzie ceny paliwa są najniższe.

Optymalna aerodynamika: do 4% większa oszczędność paliwa
Aby zapewnić optymalne właściwości aerodynamiczne i jak najniższe zużycie paliwa, firma DAF wprowadziła nowe spoilery kabiny: górny i zakabinowe do modeli LF wyposażonych w kabinę Day Cab. Spoiler dachowy jest dostępny do wysokich i niskich zabudów i wraz z nowymi spoilerami zakabinowymi jest doskonale dopasowany do zabudów o szerokości od 2,5 do 2,55 m. Nowy pakiet aerodynamiczny zapewnia nawet do 4% niższe zużycie paliwa w porównaniu z obecnie stosowanym rozwiązaniem.

Dodatkowe ulepszenia mające na celu poprawienie wydajności
Firma DAF wprowadziła dodatkowe udoskonalenia mające na celu poprawę wydajności. Nowy wlot powietrza znajdujący się bezpośrednio za kabiną zapewnia optymalny przepływ powietrza, pozwalając przy tym na montaż wyposażenia opcjonalnego, takiego jak regulowane spoilery dachowe, urządzenie chłodnicze nad kabiną czy dachowa kabina sypialna.
Pojazdy DAF z serii LF 2016 do transportu chłodniczego mogą zostać fabrycznie wyposażone w przygotowanie pod agregat chłodniczy Frigoblock (chłodzony płynem, 22,5 kW) w połączeniu z czterocylindrowym silnikiem PACCAR PX-5 o pojemności 4,5 l.

Opcjonalnie dostępne są nowe światła LED, oferowane dotychczas w modelach CF i XF. Te energooszczędne światła zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich żywotność wystarczała na cały okres eksploatacji pojazdu. Jest to kolejny przykład realizacji programu DAF Transport Efficiency.

Dodatkowe informacje dla kierowców
Asystent wydajności firmy DAF do modeli LF, CF i XF przekazuje kierowcy szczegółowe informacje na temat zużycia paliwa, sposobu hamowania oraz efektywności przewidywania sytuacji na drodze.

W nowym modelu LF 2016 informacje z tachografu są wyświetlane na wyświetlaczu głównym. Pozwala to kierowcy bardziej efektywnie monitorować czas i prędkość jazdy oraz pomaga unikać łamania przepisów. Wyświetlane są również informacje o zbliżającym się terminie następnego przeglądu serwisowego pojazdu, co pomaga dopilnować terminowej obsługi serwisowej. Na podstawie karty kierowcy wyświetlacz automatycznie przełącza się na preferowany przez kierowcę język.

Udoskonalona integracja z zabudową
Informacje dotyczące zabudowy oraz wyposażenia dodatkowego (np. że żuraw załadowczy nie jest całkowicie złożony lub nie są zabezpieczone wysuwane nogi podporowe) mogą być wyświetlane na głównym wyświetlaczu. Jest to możliwe dzięki udoskonalonej komunikacji między podwoziem a zabudową, co np. pozwala przesyłać do zabudowy informacje o neutralnym położeniu skrzyni biegów. Dodatkowo prędkość obrotowa przystawki odbioru mocy PTO i silnika mogą być monitorowane za pomocą centralnej magistrali CAN pojazdu z zabudowy i kabiny, co pozwala zapewnić maksymalny poziom wygody i wydajności.

Wyposażenie standardowe: układy AEBS, FCW, ACC i LDWS
Pojazdy DAF serii LF 2016 (od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu wynoszącej 8 t oraz z zawieszeniem pneumatycznym na tylnej osi) są standardowo wyposażone w zaawansowany awaryjny układ hamulcowy (AEBS), układ ostrzegania przed uderzeniem przodem pojazdu (FCW) i tempomat adaptacyjny (ACC). Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDWS) stanowi również wyposażenie standardowe. Układy AEBS i FCW pomagają w uniknięciu kolizji. W sytuacjach awaryjnych układ AEBS automatycznie zmniejsza prędkość pojazdu, tak aby uniknąć zderzenia lub ograniczyć jej konsekwencje.

Tempomat adaptacyjny (ACC) automatycznie dostosowuje prędkość jazdy do poprzedzającego pojazdu. Dzięki temu między dwoma pojazdami utrzymana zostaje bezpieczna odległość. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie funkcji tempomatu i w efekcie zmniejszenie zużycia paliwa. Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDWS) wykorzystuje kamerę umieszczoną za przednią szybą. Gdy dochodzi do nieumyślnego opuszczenia pasa ruchu przez pojazd, rozlega się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

DAF Transport Efficiency
Te liczne udoskonalenia sprawiają, że pojazdy firmy DAF serii LF 2016 są istotnym krokiem ku polepszeniu wydajności pojazdów ciężarowych w myśl założeń programu DAF Transport Efficiency. Kluczowe zalety modeli LF firmy DAF do transportu dystrybucyjnego — takie jak wysoka ładowność dzięki niskiej masie pojazdu, dobra zwrotność zapewniana przez najmniejszy promień skrętu w tej klasie pojazdów oraz wysoki komfort i łatwa obsługa, którą tak cenią sobie kierowcy — pozostają niezmienione. Produkcja pojazdów firmy DAF serii LF 2016 rozpocznie się w grudniu.

Komunikat DAF - Kwartalna dywidenda Paccar i skup akcji

PACCAR ogłasza wypłatę regularnej kwartalnej dywidendy gotówkowej

Zarząd PACCAR Inc oświadczył, że kwartalna dywidenda, wynosząca dwadzieścia cztery centy (0,24 USD) za akcję, zostanie w dniu 4 grudnia 2015 r. wypłacona akcjonariuszom, którzy będą widnieć w rejestrze akcjonariuszy na koniec dnia roboczego 13 listopada 2015 r.

PACCAR jest światowym liderem technologicznym w dziedzinie projektowania, wytwarzania i wspierania klientów chcących nabyć wysokiej jakości samochody ciężarowe przystosowane do niewielkich, średnich i dużych obciążeń pod marką Kenworth, Peterbilt i DAF. PACCAR projektuje również i wytwarza zaawansowane technicznie silniki diesla, zapewnia usługi finansowe i informatyczne oraz dystrybucję części do ciężarówek w związku ze swoją podstawową działalnością.

Akcje PACCAR są przedmiotem obrotu na rynku NASDAQ Global Select, pod symbolem PCAR. Strona internetowa znajduje się pod adresem www.paccar.com.

PACCAR ogłasza skup swoich akcji za 300 mln USD

– Zarząd PACCAR zatwierdził odkupienie dalszych wyemitowanych akcji własnych za 300 mln USD. Ostatnio PACCAR zrealizował poprzednio zatwierdzony program wykupu akcji własnych za 300 mln USD. – Dzięki doskonałym zyskom netto i wysokim wpływom pieniężnym PACCAR akcje Spółki stanowią atrakcyjną inwestycję długoterminową – powiedział dyrektor zarządzający Spółki Ron Armstrong. – Program wykupu akcji odzwierciedla ufność, jaką Zarząd PACCAR pokłada w udanym światowym wzroście Spółki.

– Przez 76 lat z rzędu PACCAR osiągał zyski netto, i co roku od 1941 r. wypłacał dywidendę – powiedział prezes Bob Christensen. – PACCAR jest światowym liderem w produkcji wysokiej jakości pojazdów komercyjnych, świadczeniu usług finansowych, posprzedażowym wspieraniu klientów i informatyce. W ciągu ostatniego dziesięciolecia zwroty dla akcjonariuszy Spółki wyniosły średnio 9,8 procent, w porównaniu ze zwrotami w wysokości 7,2 procent wg indeksu S&P 500.

PACCAR jest światowym liderem technologicznym w dziedzinie projektowania, wytwarzania i wspierania klientów chcących nabyć wysokiej jakości samochody ciężarowe przystosowane do niewielkich, średnich i dużych obciążeń pod marką Kenworth, Peterbilt i DAF. PACCAR projektuje również i wytwarza zaawansowane technicznie silniki diesla, zapewnia usługi finansowe i informatyczne oraz dystrybucję części do ciężarówek w związku ze swoją podstawową działalnością.

Akcje PACCAR są przedmiotem obrotu na rynku NASDAQ Global Select, pod symbolem PCAR. Strona internetowa znajduje się pod adresem www.paccar.com.

Supercicha ciężarówka DAF CF Silent zdobywa nagrodę Fleet Transport Truck Innovation Award 2016

Ciężarówka DAF CF Silent otrzymała nagrodę za innowacyjność Fleet Transport Truck Innovation Award 2016. Firma DAF Trucks została uhonorowana tą nagrodą drugi rok z rzędu – w ubiegłym roku za najbardziej wydajny w swojej klasie silnik PACCAR MX-11. Jury przyznało nagrodę za skuteczne i inteligentne rozwiązanie „Silent Mode”, umożliwiające pracę w trybie cichym, które przyczynia się do zwiększenia wydajności transportu.

Model DAF CF Silent powstał w ramach programu DAF Transport Efficiency, którego celem jest dalsza optymalizacja zwrotu z jednego kilometra m.in. poprzez zwiększenie dostępności pojazdów. Dzięki trybowi cichej pracy ciężarówka umożliwia załadunek i rozładunek towarów w strefach, w których obowiązują ograniczenia w zakresie emisji hałasu w godzinach wieczornych, nocnych lub wczesno-porannych.

Po włączeniu trybu cichego – przez wciśnięcie przycisku „Silent” na desce rozdzielczej – oprogramowanie silnika uruchamia program, który ogranicza moment obrotowy i prędkość obrotów silnika. Zmiana biegów następuje wówczas przy niższych obrotach silnika, a wytłumienie pracy skrzyni biegów umożliwia utrzymanie hałasu na poziomie poniżej 72 dB(A).

Model DAF CF Silent jest napędzany silnikiem Euro-6 PACCAR MX-11 dostępnym w wersjach o mocy od 210 kW/290 KM do 320 kW/440 KM.

Pomysłowość i łatwość obsługi tego rozwiązania przekonała jury do przyznania ciężarówce DAF CF Silent nagrody za innowacyjność Fleet Transport Truck Innovation Award”, skomentował Jarlath Sweeney, redaktor naczelny irlandzkiego czasopisma Fleet Transport Magazine. „Technologia ta umożliwia wykonywanie operacji transportowych w godzinach wieczornych i nocnych w obszarach, gdzie obowiązują ograniczenia hałasu. Prowadzi to bezpośrednio do wydłużenia czasu wykorzystania ciężarówek, a tym samym zwiększa efektywność transportu.

Firma DAF inwestuje 100 milionów euro w nową lakiernię w Westerlo

Firma DAF zamierza zainwestować 100 milionów euro w całkowicie nową, nowoczesną lakiernię w zakładzie produkcji kabin w Westerlo w Belgii. Po ukończeniu budowy będzie to najnowocześniejsza lakiernia kabin do pojazdów ciężarowych na świecie. Holenderski producent pojazdów ciężarowych przekazał tę informację podczas wizyty Philippe'a Muyteresa — ministra ds. pracy, gospodarki, innowacji i sportu. Pierwsze kabiny opuszczą nową lakiernię o powierzchni 25 000 m2 w pierwszej połowie 2017 r. 

Firma DAF otworzyła fabrykę w Westerlo w 1966 r. Począwszy od wczesnych lat siedemdziesiątych oprócz kabin produkowane są tam również osie. Zakład, w którym zatrudnionych jest 2150 pracowników, produkuje dziennie 500 osi i 200 kabin do ciężkich i średnich pojazdów ciężarowych z linii produkcyjnej w Eindhoven oraz z brytyjskiej fabryki Leyland.

50-procentowy wzrost produkcji

Firma DAF przewiduje wzrost popytu na pojazdy ciężarowe w Europie i zamierza zwiększyć swój udział w rynku ciężkich pojazdów ciężarowych z obecnego poziomu 14,8% do 20%. Ponadto holenderski producent pojazdów ciężarowych planuje zwiększyć swoją sprzedaż na rynkach poza Europą. Aby zrealizować te ambitne plany na najbliższe lata, firma DAF buduje zupełnie nową lakiernię w zakładzie DAF w Belgii. Inwestycja ta pozwoli na 50-procentowy wzrost zdolności produkcyjnej zakładu.

DAF-investeert-100-miljoen-euro-in-nieuwe- lakstraat-Westerlo

Najnowocześniejsza lakiernia tego typu na świecie

Nowa lakiernia zajmuje powierzchnię trzech pięter, a jej wymiary to: 144 m długości, 58 m szerokości i 26 m wysokości. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami lakierni samochodowych — Dürr i Eisenman — będzie to najbardziej zaawansowany technologicznie obiekt tego typu na świecie.

Firma Eisenmann odpowiada za montaż wyposażenia do natryskiwania powłok lakierniczych (kabiny i piece lakiernicze oraz systemy transportujące), podczas gdy firma Dürr odpowiada za montaż. Wyposażenie będzie obejmować m.in. ultranowoczesne roboty lakiernicze wyposażone w tzw. „aplikatory dzwonkowe”, które obracając się z prędkością 50 000 obr./min, zapewniają najwyższą jakość i wydajność przy zmniejszonym zużyciu lakieru i rozpuszczalnika.

Bogactwo innowacji

Nowy zakład lakierniczy DAF powstaje z myślą nie tylko o podniesieniu jakości i wydajności pracy, ale także o zmniejszeniu wpływu na środowisko naturalne. Aby to osiągnąć, wprowadzanych jest wiele innowacyjnych rozwiązań, w tym specjalna funkcja, której zadaniem jest zmniejszanie i przechwytywanie nadmiaru natryskiwanego lakieru. Ultranowoczesne roboty lakiernicze umożliwiają dokładne pokrywanie konturów kabiny, co pozwala ograniczyć ilość natryskiwanego lakieru.

DAF-investeert-100-miljoen-euro-in-nieuwe- lakstraat-Westerlo

Niższe zużycie energii dzięki nowej technologii

Firma DAF inwestuje również w najnowsze technologie, które pozwalają na oczyszczenie powietrza opuszczającego kabiny i piece lakiernicze. Powietrze to zostaje sprężone tak, aby zawierało dużą ilość rozpuszczalników, które spalają się automatycznie w temperaturze ok. 700-800 stopni bez potrzeby dodawania gazu. Ponadto proces spalania wytwarza dość ciepła, aby ogrzać kąpiele lakiernicze. Celem nowego rozwiązania jest nie tyko zmniejszenie zużycia energii. Także emisja CO2 jest bardzo niewielka, a z komina wydobywa się wyłącznie czysta para wodna.

Przyszłościowa inwestycja”

Nowa lakiernia jest niezbędna dla dalszego rozwoju naszej firmy w Europie i poza nią” — powiedział prezes firmy DAF, Harrie Schippers. „Zainwestowanie 100 milionów euro w nową lakiernię to dobra wiadomość dla ponad 2000 pracowników firmy DAF w Westerlo. Firma DAF pokłada wielkie nadzieje w przyszłości jej belgijskiego zakładu”.

Przykład sukcesu przemysłu produkcyjnego we Flandrii”

Zakład DAF jest klasycznym przykładem na to, jak wielki sukces można odnieść w sektorze produkcyjnym w Europie Zachodniej, a dokładniej mówiąc we Flandrii” — powiedział flamandzki minister Philippe Muyters. „Można to osiągnąć dzięki ciągłym inwestycjom w poprawę jakości i produktywności oraz, co równie istotne, w innowacyjne rozwiązania. Naszym obowiązkiem jako rządu jest stworzenie ku temu jak najlepszych warunków, dlatego też w pełni wspieramy tę inwestycję. Nowa lakiernia budowana przez firmę DAF jest nowoczesnym obiektem, wyposażonym w wiele zaawansowanych rozwiązań, które w dużej mierze mają na celu ochronę środowiska. Jestem dumny, że największa lakiernia kabin do pojazdów ciężarowych w Europie powstanie we Flandrii”.

 

Firma DAF Trucks N.V. — część amerykańskiego koncernu PACCAR Inc., jednego z największych na świecie producentów ciężkich pojazdów ciężarowych — jest wiodącym producentem lekkich, średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych. Firma DAF produkuje kompleksową gamę ciągników siodłowych i podwozi pojazdów ciężarowych, dzięki czemu w jej ofercie można znaleźć rozwiązania do wszystkich zastosowań transportowych. DAF jest również wiodącym dostawcą usług: kontraktów serwisowych MultiSupport, usług finansowych firmy PACCAR Financial oraz dostaw najwyższej klasy części zapewnianych przez firmę PACCAR Parts. Dodatkowo DAF opracowuje i wytwarza podzespoły, takie jak osie i silniki, zwłaszcza dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. Firma DAF Trucks N.V. dysponuje zakładami produkcyjnymi w Eindhoven w Holandii, Westerlo w Belgii, Leyland w Wielkiej Brytanii i Ponta Grossa w Brazylii oraz ponad tysiącem punktów dealerskich i serwisowych na całym świecie.

Pierwszy DAF Euro 6 we flocie firmy Cebula Transport

Firma Cebula Transport Sp. z o.o. Sp.k. odebrała pierwszy pojazd DAF XF Euro 6 w swojej flocie. Było to również pierwsze wydanie pojazdu w nowym autoryzowanym serwisie DAF w Opolu.

Odebrany pojazd to XF 460 Super Space Cab ze skrzynią biegów AS-Tronic 12. Pojazd wyposażony jest w hamulec MX Engine Break oraz układ Predictive Cruise Control oraz światła mijania w technologii LED. Dla zwiększenia komfortu kierowcy w kabinie DAFa zamontowany został fotel Luxury oraz leżanka Xtra Comfort.

Firma Cebula Transport Sp. z o.o. Sp.k. jest firmą transportowo – spedycyjną, która zajmuje się przewozami artykułów spożywczych i przemysłowych na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej. Na polskim rynku transportowym istnieje już od 1985 roku. Do 1994 roku zajmowała się transportem krajowym, który wraz z rozwojem firmy poszerzył się również o transport międzynarodowy.

Kierowcy firmy Cebula jak i wszyscy pozostali użytkownicy pojazdów ciężarowych marki DAF, przemierzający południową część Polski mogą już od 1 lipca 2015 r. korzystać z usług nowoczesnej stacji serwisowej DAF. W Opolu, przy ulicy Wrocławskiej, 14 km od zjazdu z autostrady A4 powstał największy tego typu obiekt serwisowy na Opolszczyźnie, należący do dealera DAF firmy WTC SP. z o.o.

Kolejne DAF-y dla firmy MEXEM

Firma MEXEM Sp. z o.o. odebrała 10 ciągników DAF XF FT460. Jest to kolejna partia ciągników DAF spośród 25 sztuk zamówionych w ramach kontraktu podpisanego bezpośrednio z DAF Trucks Polska. Łącznie w pruszkowskiej firmie transportowej znajduje się obecnie 61 pojazdów DAF, co stanowi ponad 50% całej floty firmy MEXEM.

Nowe pojazdy we flocie MEXEM efektywnie oszczędzają paliwo dzięki systemowi ECO współpracującemu z systemom PCC (przewidującym tempomatem). Dbając o bezpieczeństwo i komfort kierowcy dostarczone pojazdy wyposażone zostały w zautomatyzowane skrzynie biegów, światła mijania LED, system nawigacyjny, oryginalne zestawy głośnomówiące, materace leżanek Extra Comfort i lodówki o pojemności 42 l. Dodatkowo każdy ciągnik posiada zwalniacz silnikowy MX o mocy 360 kW.

Pojazdy w imieniu firmy MEXEM odebrał pan Marcin Molak, prokurent MEXEM Sp. z o.o., który powiedział, że realizowany właśnie kontrakt rozszerzony zostanie w najbliższych miesiącach o kolejne 15 pojazdów DAF. MEXEM jest jednym z głównych klientów flotowych DAF, z którym firma DAF Trucks Polska rozpoczęła współpracę w 2009 roku, kiedy to zakupiony został pierwszy ciągnik marki DAF. Specjalizuje się w spedycji oraz przewozach krajowych i międzynarodowych, a także świadczy usługi z zakresu magazynowania, dystrybucji i organizacji odpraw celnych.

Richard Zink nowym Dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży w DAF Trucks N.V.

Członek Zarządu DAF Trucks N.V. Richard Zink został mianowany Dyrektorem ds. marketingu i sprzedaży. 15 lipca 2015 r. zastąpi na tym stanowisku Rona Bonsena, który 30 września 2015 r. przechodzi na emeryturę.

Richard Zink rozpoczął pracę w DAF w 1999 r. i stopniowo awansował na coraz wyższe stanowiska managerskie. W grudniu 2005 r. został mianowany dyrektorem zarządzającym fabryki DAF Cab & Axle w Westerlo (Belgia), a w marcu 2010 r. Dyrektorem ds. operacyjnych i członkiem Zarządu. Obecnie piastuje stanowisko Dyrektora ds. sprzedaży na obszar Europy. Richard Zink ukończył studia logistyczne ze stopniem licencjata, a w 2014 r. uczestniczył w programie dla osób zarządzających przedsiębiorstwami – Stanford University Executive Program.

Po 17 latach w DAF Ron Bonsen odchodzi na emeryturę. Od jego awansu na stanowisko Dyrektora ds. marketingu i sprzedaży i członka Zarządu DAF Trucks N.V. w 2007 r. Dział sprzedaży i marketingu DAF kilkakrotnie osiągnął rekordy udziału w rynku i poszerzył sieć dealerów DAF w Europie i poza nią. Ron rozpoczął pracę w DAF w 1998 r. jako dyrektor zarządzający DAF w Czechach. Następnie był dyrektorem zarządzającym DAF w Holandii i w Niemczech.

Nowe strony internetowe DAF www.daftransportefficiency.com

W nawiązaniu do wprowadzonych w 2015 roku innowacji firma DAF opublikowałam nowe strony internetowe dotyczące programu DAF Transport Efficiency – www.daftransportefficiency.com. Po wejściu na podany adres i wybraniu polskiej wersji serwisu, każdy użytkownik uzyska wszelkie, niezbędne dla właścicieli firm transportowych jak i kierowców informacje dotyczące nowości, które w istotny sposób powodują podniesienie wydajności transportu.

Nowe strony podzielone zostały na dwie podstawowe części – dla przedsiębiorców i dla kierowców. Pierwsza z nich zawiera szczegółowe opisy projektów i rozwiązań technicznych zastosowanych w nowych pojazdach DAF, informacje na temat ekonomicznego prowadzenia pojazdu ciężarowego i stylu jazdy oraz usług oferowanych przez autoryzowanych dealerów firmy DAF.
W części dla kierowców przedstawione są zastosowane w pojazdach rozwiązania ułatwiające kierowcom codzienną pracę, które jednocześnie znacząco przyczyniają się do zoptymalizowania efektywności transportowej tj.: asystent wydajności kierowcy (DPA), tempomat adaptacyjny i tempomat Predictive Cruise Control czy funkcja Tryb ECO. Każdy kierowca znajdzie tu również filmiki instruktażowe, które w jasny sposób objaśniają działanie nowych rozwiązań w pojazdach DAF oraz przedstawiają praktyczne wskazówki dotyczące ekonomicznej jazdy.

Wszelkie usprawnienia stosowane w pojazdach DAF od początku 2015 roku zapewniają łącznie oszczędność paliwa na poziomie 4–5%. Nowości produktowe stanowią element programu DAF Transport Efficiency — kompleksowego zestawu technologii i usług, którego celem jest podniesienie wydajności ciężarówek przez obniżenie kosztów eksploatacji i zapewnienie maksymalnej dostępności pojazdu do wykonywania zadań transportowych.

Masa samochodu ciężarowego do dystrybucji 12 t mniejsza o 500 kg

 • Koncepcja FTCC jest odzwierciedleniem dążenia firmy DAF do zwiększania wydajności transportu. Obejmuje dwie nowo opatentowane, innowacyjne konstrukcje podwozia.
 • Koncepcja Future Truck Chassis Concept bazuje na popularnej serii LF firmy DAF.
 • Większa nośność, mniejsze zużycie paliwa oraz emisja CO2

W ramach inicjatywy dalszego zwiększania wydajności transportu firma DAF skonstruowała prototypowy samochód ciężarowy o znacznie niższej masie własnej. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej, opatentowanej konstrukcji podwozia oraz lekkich materiałów i podzespołów koncepcja Future Truck Chassis Concept (FTCC) gwarantuje, że pojazd z serii LF o masie 12 t, który i tak już oferuje niską masę własną przy najwyższej nośności, jest lżejszy o 500 kg.

Koncepcja FTCC opiera się na popularnej serii DAF LF i została stworzona przez Leyland Trucks we współpracy z dwiema firmami: Sapa Profiles UK, która pracowała z firmą DAF nad konstrukcją i dostarczyła aluminiowe elementy wytłaczane, oraz CSA Group, która przez przeprowadzanie testów pojazdu i podwozia pomogła zagwarantować, że pojazd spełni wymogi prawne. Projekt był współfinansowany przez rząd brytyjski w ramach inicjatywy Innovate UK. Jego celem było uzyskanie większej nośności przy niższym zużyciu paliwa, skutkującym mniejszą emisją CO2.

Nowe konstrukcje
Projekt badawczy FTCC obejmuje wiele możliwych konstrukcji zwiększających wydajność transportu. W wielu przypadkach wykorzystano formy aluminiowe, które zapewniają optymalną równowagę między masą a sztywnością. Z aluminium wykonano między innymi podłużnice, poprzecznice, części zawieszenia kół, podłogę zabudowy, a nawet przednie zabezpieczenie przeciwnajazdowe.

Opatentowane innowacje
Przednie zabezpieczenie przeciwnajazdowe jest montowane na nowo opracowanym i opatentowanym module przedniej ramy. Moduł ten jest przymocowany do podłużnic, a ponieważ nie sięgają one daleko w stronę przodu pojazdu, wszystkie elementy są optymalnie umiejscowione. Kolejną opatentowaną innowacją jest struktura podłogi zabudowy, którą wbudowano w ramę podwozia — dodatkowa rama zabudowy stanowi część głównych podłużnic podwozia. Poza wieloma rozwiązaniami zmniejszającymi masę projekt obejmował również badanie zaawansowanych funkcji pojazdu, takich jak niezależne przednie zawieszenie pneumatyczne z układem kierowniczym z zębatką, aby określić ich zalety w zakresie jakości jazdy, precyzji kierowania oraz udoskonaleń dotyczących rozmieszczania podzespołów.

Zmniejszone zużycie paliwa
Starszy inżynier z zakładu Leyland Trucks, Rob Lawton, który przewodniczył zespołowi zajmującemu się tym projektem skomentował: „Niewielka masa jest ważnym etapem naszego działania mającego na celu zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji spalin. Zwiększenie nośności bez strat jakości pojazdu ma kluczowe znaczenie w tym procesie. Projekt FTCC pozwolił nam spełnić cele: masa mniejsza o 30% dzięki zmianie podzespołów wbudowanych w ramę podwozia, podwozie, przednie zawieszenie i układ kierowniczy”.

Innowacje na przyszłość
Koncepcja FTCC wskazuje na potencjał innowacyjnych technologii pozwalających zmniejszać masę. Ten samochód ciężarowy wyposażony w nowoczesne rozwiązania technologiczne będzie prezentowany na wielu międzynarodowych imprezach. Koncepcja FTCC jest przede wszystkim projektem badawczym i nie zostanie wprowadzona na rynek w krótkim czasie. Świadczy ona jednak o istnieniu innowacyjnych rozwiązań, których wprowadzenie można rozważyć w przyszłości, jeśli okażą się finansowo uzasadnione.

Model DAF XF Euro 6 teraz dostępny również jako ciężarówka z siodełkiem oraz ciężarówka na pedały

Firma DAF przedstawia nową kolekcję DAF

Firma DAF wzbogaciła ofertę produktów o dwie specjalne wersje modelu XF Euro 6: ciężarówkę z siodełkiem XF oraz ciężarówkę na pedały XF. Zostały one opracowane z myślą o tych, którzy marzą o posiadaniu własnego samochodu ciężarowego firmy DAF, ale są na to jeszcze trochę za młodzi. Ciężarówki z siodełkiem i na pedały mają przyciągający uwagę pomarańczowy kolor DAF i są już dostępne u dealerów DAF oraz w sklepie na stronie www.DAFshop.com.

Elegancja, funkcjonalność oraz wysoka jakość. Tym właśnie charakteryzują się produkty z nowej kolekcji DAF, w tym bogata oferta zabawek dla dzieci i odzieży.

Nowa kolekcja DAF obejmuje także odzież męską i damską zaprojektowaną specjalnie dla firmy DAF (począwszy od czapek, po kurtki i koszulki), wyjątkowe akcesoria DAF (od toreb i okularów przeciwsłonecznych, po zegarki i breloki), imponującą serię artykułów skórzanych DAF oraz bogatą ofertę miniaturowych modeli pojazdów DAF Euro 6 z serii LF, CF i XF, w tym wywrotek, wersji niskopodwoziowych, podwozi pod zabudowę, cystern oraz ciągników siodłowych.

Firma DAF Trucks wkracza na malezyjski rynek

Linie lotnicze Malaysia Airlines złożyły pierwsze zamówienie na sześć samochodów ciężarowych DAF CF65

Firma DAF Trucks N.V. zawarła umowę z firmą Truck World Auto Assembly (T.W.A.A) w Port Klang w Malezji na prowadzenie działań marketingowych, sprzedaży oraz usług w imieniu firmy DAF Trucks na terenie Malezji. Firma DAF Trucks poszerzyła swoją obecność na Dalekim Wschodzie, bazując na sukcesach odniesionych w Tajwanie, Indonezji, Singapurze oraz Hongkongu. Linie lotnicze Malaysia Airlines złożyły zamówienie na sześć samochodów ciężarowych DAF CF65.

Po malezyjskich drogach jeździ ponad tysiąc pojazdów DAF z prawostronnym układem kierowniczym, sprowadzonych przez firmę T.W.A.A. z Wielkiej Brytanii jako samochody używane. Malezyjski importer chce teraz również spełniać oczekiwania klientów w zakresie nowych samochodów ciężarowych DAF.

Firma DAF cieszy się w Malezji niezwykle dobrą opinią”, powiedział Goh Tiong Guan, dyrektor ds. zarządzania w firmie T.W.A.A. „Mamy do czynienia z bezprecedensowym poziomem zadowolenia klientów. Pojazdy ciężarowe firmy DAF są znane z dobrej jakości wykonania, niezawodności i niskiego zużycia paliwa. Dlatego wyróżniamy się na tle konkurencji w zakresie kosztów eksploatacji”.

Firma DAF rozpocznie działalność w Malezji od dostarczania trzech modeli z popularnej serii CF: dwuosiowe podwozie pod zabudowę CF65 z silnikiem PACCAR GR o pojemności 6,7 l oraz dwa trójosiowe ciągniki siodłowe CF85 z jedną lub dwiema osiami napędzanymi oraz silnikiem PACCAR MX o pojemności 12,9 l.

Mamy wielkie ambicje”, powiedział Goh Tiong Guan. „Będziemy aktywnie obsługiwać malezyjski rynek ze stolicy w Kuala Lumpur. W kraju obecnie zarejestrowanych jest 3500 pojazdów. W najbliższej przyszłości przewidujemy sprzedaż co najmniej 600 samochodów ciężarowych rocznie”.

 

Dealer Roku DAF 2015

28 kwietnia 2015 roku w hotelu IBB Grand Hotel Lublinianka w Lublinie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród najlepszemu dealerowi DAF 2015. Dealerem Roku 2015 została Firma Wanicki oddział Świdnik.

2. miejsce w klasyfikacji zajął również serwis Firmy Wanicki w Mogilanach k. Krakowa, a na 3. miejscu, po raz drugi w historii konkursu, uplasował się serwis autoryzowanego dealer DAF ESA Trucks Polska filia Iłowa.

Firma Wanicki, do której należą dwa pierwsze zwycięskie serwisy, już od ponad 15 lat współpracuje z firmą DAF na terenie 4 województw – małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Jako jedyny autoryzowany dealer DAF w 100% posiada polski kapitał. ESA Trucks Polska, jako autoryzowany dealer sprzedaży i serwisu samochodów ciężarowych marki DAF, działa na terenie województw wielkopolskiego i lubuskiego od 2006 roku i należy do Grupy ESA, holenderskiego przedsiębiorstwa, które powstało w 1927 roku.

DAF Trucks Polska po raz czwarty zorganizowała konkurs na najlepszego dealera DAF. W konkursie udział wzięli wszyscy autoryzowani dealerzy DAF w Polsce, których praca oceniana była przez cały 2014 rok. Pod uwagę brane były aspekty działania dealera, które bezpośrednio przekładają się na satysfakcję klienta tj. dostępność części, realizację celów dotyczących kluczowych klientów, produktów oraz akcji specjalnych, sprzedaż części, poprawność wykonania usługi za pierwszym razem, szybkość reakcji na zażalenia klienta, wydajność obsługi w ramach serwisu ITS/PTS, sprzedaż kontraktów obsługowo – naprawczych DAF Multisupport, realizację planów sprzedaży nowych i używanych pojazdów, jakościowe szkolenia z ekonomicznej jazdy oraz usługi finansowe Paccar Financial.

Zdobycie tytułu Dealera Roku 2015 oznacza, że usługi serwisowe i sprzedażowe, jakie świadczy nagrodzony serwis, są oferowane na najwyższym i profesjonalnym poziomie. Dealer ma możliwość wykorzystywania w ciągu całego roku prestiżowy tytułu DAF Dealer Roku 2015 wraz z logo programu.

TelliSys prezentuje koncepcję pojazdu transportowego z superniską podłogą

20% więcej miejsca na ładunek w intermodalnym transporcie kontenerowym.

Realizując wizję dalszego zwiększenia wydajności intermodalnego transportu kontenerowego, TelliSys prezentuje prototyp pojazdu będącego połączeniem ciągnika z naczepą o wyjątkowo niskim położeniu siodła, co pozwala uzyskać o 20% większą ładowność. Rozwiązanie to umożliwia więc znaczne oszczędności zużycia paliwa i emisji CO2 na tonę/kilometr w intermodalnym transporcie kontenerowym.

TelliSys to wspólny projekt Instytutu Procesów Hutniczych i Odzysku Metali Uniwersytetu RWTH w Aachen, Europejskiego Stowarzyszenia Transportu Intermodalnego (European Intermodal Association) oraz firm DAF, WECON i WESOB, który stawia sobie za cel umożliwienie transportu kontenerów o wewnętrznej wysokości 3 metrów. W efekcie w kontenerze można będzie ustawić 3 palety przemysłowe o wysokości 1 metra, dzięki czemu pojemność załadunku wzrośnie do 100 m3.

Siodło o wysokości 85 cm

W ramach konsorcjum TelliSys firma DAF opracowała ciągnik siodłowy o superniskim podwoziu. Dzięki obniżeniu ramy za silnikiem i użyciu bardzo zwartego tylnego zawieszenia w połączeniu z kołami 22,5-calowymi na osi napędowej udało się uzyskać zaledwie 85-centymetrową wysokość siodła. Dodatkowo specjalny niskopokładowy ciągnik ma lekką 4-tonową oś nienapędową wyposażoną w koła 17,5-calowe, dzięki czemu dopuszczalna masa całkowita zestawu wynosi 44 tony. Na potrzeby projektu Goodyear opracowała specjalne, nowe niskoprofilowe opony na os kierowaną i pędną. Opony te charakteryzują się bardzo niską wysokością przy dużej nośności.

Nowa generacja kontenerów

Do opracowanego przez DAF niskopokładowego ciągnika z siodłem o wysokości zaledwie 85 cm firma WECON opracowała specjalną, lekką naczepę o masie własnej tylko 3 830 kg. Równie ważne było opracowanie nowej generacji kontenerów 40- i 45-stopowych, których podłoga jest znacznie cieńsza, przy utrzymaniu dotychczasowej nośności i sztywności skrętnej. Na prototypie firma WECON zamontowała plandekę kurtynową, co ma podkreślić wszechstronność koncepcji technologii intermodalnej TelliSys.

Rozpoczęcie testów terenowych

Podczas prac nad koncepcją ciężarówki wzięto pod uwagę oczywiście nie tylko jej wymiary i ładowność, ale także zwrotność, wygodę i wydajność operacyjną. Kombinacja TelliSys przejdzie teraz obszerne testy terenowe przy udziale partnera logistycznego GEFCO, podczas których ciągnik, naczepa i kontener będą intensywnie użytkowane w ramach operacji transportu intermodalnego tej firmy w transporcie drogowym, kolejowym i wodnym.

„TelliSys pokazuje, że można osiągnąć 20-procentową poprawę wydajności transportu kontenerowego”, mówi konsultant ds. transportu intermodalnego Heiko Sennewald, który jest zarówno wspólnikiem, jak i inicjatorem projektu. „Testy terenowe wykonywane przez GEFCO muszą jeszcze wykazać, że system ten jest praktyczny.” Wyniki testów przesądzą o tym, czy wykonalne jest wprowadzenie prototypu na rynek; zależeć to będzie również od zainteresowania rynku. Aby zorientować się, czy rynek będzie zainteresowany tym rozwiązaniem, zamierzamy przedstawić koncepcję technologii transportu intermodalnego TelliSys na początku maja (między 5 a 8 maja) na wystawie Transport Logistics w Monachium. Trzeba podkreślić, że wprowadzenie tej koncepcji technologicznej na rynek nie nastąpi z dnia na dzień”.

TelliSys, czyli inteligentny system intermodalnego transportu towarowego, przyczynia się do realizacji postawionego przez UE celu optymalizacji wyników intermodalnych łańcuchów logistycznych oraz zapewnia sprawne i łatwe współdziałanie różnych rodzajów transportu. Realizację projektu rozpoczęto w grudniu 2012 r., a finansowanie przez okres 3 lat zapewnił Siódmy Program Ramowy Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Goodyear
Kierownik ds. Komunikacji – Opony Komercyjne - Europa, Bliski Wschód i Afryka
Mirko Kraus +49 (0) 6181 68 1521
mirko.kraus@goodyear-dunlop.com
www.goodyear.com

GEFCO
Dział sprzedaży i marketingu, Niemcy
Henning Herz +49 (0) 6105 2008 159
www.gefco.net/

WECON GmbH
Klaus Holz +49 (0) 259 3921 12
k.holz@wecon.de
www.wecon.de

DAF Trucks N.V.
Dział Komunikacji Korporacyjnej
Rutger Kerstiens +31 (0) 40 214 2874
www.daf.com

Uniwersytet RWTH w Aachen
Instytut Zarządzania Informacjami (IMA)
Alexia Fenollar Solvay +49 (0) 241 8091 141
www.ima-zlw-ifu.rwth-aachen.de

Heiko Sennewald
Konsultant ds. Transportu Intermodalnego +49 (0) 17 -9747 098

KalCargo i Grupa DBK kontynuują współpracę

W siedzibie firmy DBK Gdańsk, autoryzowanego dealera DAF, odbyło się uroczyste przekazanie kolejnej partii ciągników siodłowych XF FT 460 dla firmy KalCargo. Odebrane pojazdy Euro 6 posiadają szereg innowacji wprowadzonych przez markę DAF na początku 2015 r. w ramach programu DAF Transport Efficiency.

Początki współpracy między pomorskim przewoźnikiem a firmą DBK sięgają 2010 r., kiedy KalCargo zdecydowało się na zakup pierwszego pojazdu marki DAF. Był nim pojazd używany, ale wkrótce w 2012 roku firma odebrała już kluczyki do nowych DAF-ów XF jeszcze z gamy Euro 5. Obecnie w skład floty wchodzi 11 ciągników marki DAF – zarówno pierwsze modele Euro 6 wyprodukowane w 2014 r., jak i pojazdy uwzględniające najnowsze innowacje, które firma DAF wprowadziła do swojej oferty na początku tego roku. Nowe rozwiązania technologiczne stanowią część programu „DAF Transport Efficiency”, w ramach którego oferowane produkty i usługi marki mają w znaczącym stopniu podnieść wydajność transportu.

- Wybrałem markę DAF z kilku powodów. Ze względu na jej niezawodność – dotychczasowe pojazdy Euro 5 oraz Euro 6 sprawują się bez zarzutu. Nasi kierowcy chwalą je za liczne udogodnienia i komfort jazdy. Wybierając pojazd, staramy się stworzyć kierowcy jak najlepsze warunku do pracy, a nowe rozwiązania DAF to umożliwiają – argumentuje Wojciech Kaliszewski, właściciel firmy KalCargo. – Nie ukrywam, że w dużej mierze na naszą decyzję wpłynęły bardzo dobre wyniki spalania na trasie, sprawiając, że nasza flota jest jeszcze bardziej ekonomiczna i rentowna.W ostatnim zamówieniu firma DBK dostarczyła firmie KalCargo 4 ciągniki siodłowe DAF XF, które zostały wyposażone w jednostki napędowe spełniające normę emisji spalin Euro 6 - silnik MX 13 o mocy 460 KM i maksymalnym momencie obrotowym 2.500 Nm sprzężonym ze zautomatyzowaną skrzynią biegów typu AS-Tronic, która obejmuje funkcje FastShift, EcoRoll i układ Hill Start Aid. Jedną z innowacji jest nowa turbosprężarka 12,9-litrowego silnika PACCAR MX-13, która oferuje usprawniony przepływ, a nowy wał rozrządu poprawia synchronizację zaworów. MX-13 korzysta także z bardziej wydajnego przepływu oleju, polepszonej redukcji strat na opory wewnętrzne oraz jeszcze wydajniejszej, dwustopniowej pompy cieczy chłodzącej i zoptymalizowanego oprogramowania

- Przekazane ciągniki posiadają szereg innowacji, które istotnie wpływają na ekonomikę paliwową. Oprócz istotnych usprawnień w silniku MX-13, pojawił się również tryb ECO, który redukuje moment obrotowy silnika o 10%, zapewniając dodatkową oszczędność paliwa. Niezwykle przydatną opcją jest tempomat PPC (Predictive Cruise Control), który wykorzystując technologię GPS, dokładnie ustala położenie pojazdu i przewiduje np. pochyłości terenu, przez co określa odpowiednią prędkość, a funkcja Predictive Shifting wybiera odpowiedni bieg – podkreśla Zbigniew Myśkiewicz, przedstawiciel handlowy ds. sprzedaży pojazdów marki DAF.
Powyższe usprawnienia zapewniają łącznie oszczędność paliwa na poziomie 4-5%. Ponadto nowe ciągniki KalCargo zostały wyposażone w czujniki ciśnienia w ogumieniu, funkcję przekazywanie danych z tachografu na DIP, oświetlenie LED oraz spojlery międzyosiowe. Pojazdy pomorskiego przewoźnika są niczym perełki na europejskich drogach – wyróżniają się czarną kolorystyką w pełnym malowaniu, a wnętrze wykończono aluminium i wyposażono w telewizory marki Mistral.

KalCargo to nie tylko przykład ambasadora marki DAF, który korzysta z szeregu oferowanych usług, ale również kontrahent kompleksowo obsługiwany przed firmę DBK. Nowe pojazdy objęte są kontraktem DAF MultiSupport Xtra Care.

Firma KalCargo, mimo stosunkowo młodego wieku, prężnie działa na polskim rynku transportowym, co odzwierciedla się w corocznym unowocześnianiu floty i zasięgu działania – pojazdy z charakterystycznym logo orzełka można spotkać na drogach w całej Unii Europejskiej.

Spółka DBK, autoryzowany dealer DAF, należy do kapitałowej Grupy DBK, który posiada sześć serwisów do obsługi pojazdów DAF oraz oferuje pełen pakiet usług oferowanych przez DAF.

Firma DAF i TNO przedstawiają program „EcoTwin”

Podczas tygodnia motoryzacji firma DAF i TNO zaprosiły holenderską minister infrastruktury i środowiska, Schultz van Haegen, oraz belgijską minister transportu, Galant, na prezentację projektu „EcoTwin”. Podczas pokazu, który odbył się na drodze N270 w pobliżu Helmond, dwa pojazdy ciężarowe połączone ze sobą za pośrednictwem sieci bezprzewodowej jechały jeden za drugim w bliskiej odległości. Kierowca drugiego samochodu ciężarowego nie musiał przyspieszać, hamować ani kierować pojazdem. Takie wydarzenie można było obserwować w Holandii po raz pierwszy.

Sprzężenie dwóch pojazdów określa współpracę dwóch samochodów ciężarowych, jadących w niewielkiej odległości poprzez zastosowanie technologii zautomatyzowanej jazdy. Celem eksperymentu EcoTwin było wykazanie, że drugi pojazd teoretycznie może podążać tuż za pierwszym, wykorzystując informacje z radaru i kamery, przekazywane za pośrednictwem komunikacji bezprzewodowej. W wyniku tego procesu drugi pojazd automatycznie przyspiesza, hamuje, a także kieruje.

Celem tego projektu opracowanego we współpracy z firmą TNO jest możliwie największe zmniejszenie odstępu między pojazdami ciężarowymi, aby uzyskać w perspektywie oszczędności paliwa rzędu 10% oraz spadek emisji CO2 o podobnej wartości.

Na drodze około 2020 roku
Wprawdzie pokazaliśmy, że tzw. automatyczne sprzężenie dwóch pojazdów ciężarowych jest teoretycznie możliwe, jednak nie oznacza to, że projekt jest ukończony”, powiedział Ron Borsboom, członek zarządu firmy DAF Trucks N.V., który odpowiada za rozwój produktów. „Czeka nas jeszcze sporo pracy, zanim zyskamy pewność, że ta technologia jest niezawodna w każdej sytuacji. Należy również podjąć odpowiednie działania w zakresie przepisów prawnych i odpowiedzialności. Wspólnie z firmą TNO przewidujemy, że firmy transportowe będą mogły bezpiecznie korzystać ze sprzężenia na holenderskich autostradach i głównych drogach regionalnych około 2020 roku”.

Kolejnym krokiem po prezentacji jest testowanie projektu Eco Twin na terenie portu w Rotterdamie. W tym projekcie wspieranym przez ministerstwo infrastruktury i środowiska uczestniczy również zarząd portu w Rotterdamie i organizacja Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Firma DAF — producent innowacyjnych samochodów ciężarowych — nieustannie poszukuje rozwiązań przyczyniających się do dalszego umacniania swojej pozycji w dziedzinie oszczędności paliwa i wynikającej z niej niższej emisji CO2. EcoTwin to jedna z obiecujących technologii, które przyczyniają się do zwiększania ogólnej wydajności transportu, a zatem spełniania jednego z podstawowych założeń stawianych podczas produkcji pojazdów ciężarowych marki DAF.

Ostatnia partia DAF-ów XF dla Alcopper Trans Logistics

4 marca br. w Wieluniu przedstawiciele Alcopper Trans Logistics odebrali 14 podwozi DAF XF FAR 460 Space Cab z plandekami przesuwnymi oraz przyczepami firmy Wielton. Łącznie we flocie katowickiej firmy pojawiły się 34 nowe pojazdy. Wszystkie samochody dostarczył autoryzowany dealer DAF firma WTC.

W uroczystości przekazania ostatniej partii z łącznego zamówienia na 34 zestawy wzięli udział reprezentanci Alcopper Tran Logistic, DAF Trucks Polska, spółki WTC, firmy Wielton, a także finansującego transakcję ING Banku Śląskiego oraz liczne grono dziennikarzy.

Wszystkie pojazdy, przygotowane przez należącą do Grupy DBK spółkę WTC, to wersje w średniej kabinie z 460-konnym silnikiem Euro 6 – 20 ciągników z zawieszeniem Low Deck, 14 podwozi FAR. – Wszystkie pojazdy zostały zakupione w ramach planu wymiany całej floty na Euro 6. Podczas wyboru istotnym elementem były niezawodność i komfort, ale też niska awaryjność oraz spalanie. Przy zamówieniach takiej liczby pojazdów nawet najmniejsze różnice mają duży wpływ na rentowność biznesu. Dlatego wybraliśmy DAF-y XF dostarczone w bardzo korzystnym dla nas pakiecie, przygotowanym przez Grupę DBK, z którą współpracujemy od lat. Aby w pełni wykorzystać możliwości dostarczonych pojazdów, ale też by uczynić jazdę jak najbardziej efektywną, pod koniec marca wszyscy kierowcy, którzy otrzymają nowe pojazdy, przejdą szkolenie z zakresu ekonomicznej jazdy tymi konkretnymi modelami – mówi Przemysław Lis, właściciel firmy. – Z właścicielem firmy Alcopper znamy się i współpracujemy od wielu lat. Myślę, że obecnie można nawet powiedzieć, że to już coś więcej niż relacja czysto biznesowa. Dzięki wieloletniej współpracy znamy klienta, oraz specyfikę jego firmy na tyle, że bez problemów jesteśmy w stanie przygotować tzw. ofertę szytą na miarę. Tak wielkie zamówienie to potwierdzenie tego, ale też wyraz ogromnego zaufania – mówi Andrzej Luniak, prezes zarządu spółki WTC.

Firma Alcopper jest szczególnie wymagającym klientem. Stąd też cieszy nas fakt, że oferta DAF spełniła w 100% ostre kryteria klienta jeśli chodzi o niski koszt użytkowania, bezawaryjność, efektywność oraz gotowość taboru do wykonania zadania transportowego” – podkreślił Maciej Taniewski, dyrektor sprzedaży DAF Trucks Polska SP. z o.o. z rąk którego pan Przemysław Lis odebrał kluczyki do pojazdów.

Odebrane zestawy z systemem BDE wyprodukowane zostały przez firmę Wielton. Mają przystosowanie do transportu różnego rodzaju towarów, posiadają w opcji przystosowanie do transportu opon, spełniają normy VDI oraz ADR. Opcją w zestawie jest również system przejazdowy oraz dach podnoszony. Optymalna pojemność załadunkowa to 120,06 m3.

Istniejąca od ponad 20 lat spółka Alcopper Trans Logistics specjalizuje się w transporcie międzynarodowym dla branży AGD, a kluczowymi klientami firmy są Whirlpool, BSH Bosch and Siemens, Indesit, Electrolux oraz LG. Liczącą prawie 100 pojazdów flotę firmy najczęściej można spotkać na drogach Francji, Niemiec czy krajów Beneluksu. Grupa DBK to obecnie największy w Polsce dostawca produktów i usług dla branży TSL.

Premier Rutte przekazuje milionową ciężarówkę wyprodukowaną w Eindhoven

25 lutego br., premier Holandii Mark Rutte przekazał milionową ciężarówkę DAF wyprodukowaną w Eindhoven. Kluczyki do ciężarówki z rąk Premiera odebrał Bálint Révész z węgierskiej firmy transportowej o tej samej nazwie, która specjalizuje się w transporcie masowym i przewozie paliw.

Od wczesnych lat trzydziestych fabryka „van Doorne's AanhangwagenFabriek” specjalizowała się w produkcji naczep, zaś w 1949 r. spółka wprowadziła do produkcji swoje pierwsze podwozie do ciężarówek, i dlatego nazwę spółki zmieniono na „van Doorne's Automobile Factory”. Do produkcji ciężarówek wybudowano w Eindhoven przy ul. Geldropseweg nową fabrykę. W 1955 r. z linii montażowej zjechała dziesięciotysięczna ciężarówka, a w 1964 r. - pięćdziesięciotysięczna. W 1984 r. powstała 250-tysięczna ciężarówka, w 1999 r. – 500-tysięczna, a w 2007 r. – 750-tysięczna.
Pierwsza ciężarówka DAF została sprzedana 1 września 1949 r. Tego samego roku fabrykę w Eindhoven opuściło łącznie 150 pojazdów. Rok później było ich ponad tysiąc. Jakiż kontrast wobec 36 000 ciężarówek DAF wyprodukowanych w 2014 r.!

Uznanie dla pracowników
DAF jest jednym z wiodących producentów samochodów ciężarowych w Europie i liderem na rynku holenderskim, brytyjskim i węgierskim. Podstawą dalszego wzrostu firmy jest szeroka gama produktów, która w ciągu ostatnich dwóch lat została całkowicie odnowiona, aby sprostać wymogom przepisów dotyczących emisji Euro 6. Jednocześnie w fabryce w Eindhoven, gdzie ciężarówki produkuje się na zamówienie i gdzie obecnie z linii montażowej zjeżdżają codziennie 122 ciężkie i średnie pojazdy, wprowadzono ważne innowacje.
To dla nas wielki zaszczyt, że premier Rutte osobiście uświetnił prezentację milionowej ciężarówki DAF wyprodukowanej w Eindhoven – mówi Harrie Schippers, prezes DAF Trucks N.V. – Jest to również wyraz uznania dla 5 000 pracowników w Eindhoven, którzy codziennie dają z siebie wszystko, by dostarczyć naszym klientom ciężarówki i usługi najwyższej jakości.

Milionowa ciężarówka dla węgierskiej firmy Révész
Jednym z tych klientów jest Grupa Révész z Węgier, dysponująca flotą 480 pojazdów i specjalizująca się w międzynarodowym transporcie masowym oraz w przewozie paliw.
Jesteśmy zaszczyceni, że dostaniemy milionową ciężarówkę wyprodukowaną w Eindhoven i dołączymy ją do naszej floty - powiedział właściciel i prezes firmy, Bálint Révész. – Nasze ciężarówki przejeżdżają średnio 130 000 km rocznie, a niezawodność i niskie koszty eksploatacyjne – nie wspominając o najwyższym komforcie dla kierowców – to najważniejsze kryteria, którymi się kierujemy przy ich zakupie. Firma DAF wie, jak połączyć te wszystkie wymogi, i dlatego nasza flota składa się niemal w 100% z pojazdów DAF.

W swoim przemówieniu premier Mark Rutte podkreślił, że sukces DAF dowodzi iż przemysł wytwórczy w Holandii zdecydowanie ma przyszłość. Jak powiedział premier: Milionowa ciężarówka wyprodukowana w Eindhoven to milionowy dowód, że recepta braci Van Doorne nadal działa. Kontynuujcie innowacje, kontynuujcie wzrost, a nade wszystko nadal inwestujcie w wiedzę i w ludzi, którzy są dumni z produktów, które wytwarzają, i ze spółki, w której pracują. Innowacja i rzemiosło idą tu ręka w rękę.


DAF Trucks N.V. spółka zależna amerykańskiej firmy PACCAR Inc, jednego z największych na świecie producentów samochodów ciężarowych przystosowanych do dużych obciążeń, jest wiodącym producentem samochodów ciężarowych przystosowanych do niewielkich, średnich i dużych obciążeń. DAF produkuje pełną gamę ciągników i ciężarówek, oferując odpowiedni pojazd dla każdego zastosowania. DAF jest również wiodącym dostawcą usług: umów serwisowych i naprawczych Multi Support, usług finansowych świadczonych przez PACCAR Financial oraz najwyższej klasy usług dostawy części zamiennych. Ponadto DAF opracowuje i wytwarza komponenty, takie jak osie i silniki dla producentów autobusów na całym świecie. DAF Trucks N.V. ma zakłady produkcyjne w Eindhoven w Holandii, Westerlo w Belgii, Leyland w Wielkiej Brytanii i w Ponta Grossa w Brazylii oraz ponad 1000 dealerów i punktów serwisowych w Europie i na innych kontynentach.

*Zdjecie od lewej do prawej: Harrie Schippers (prezes DAF Trucks), Bálint Révész (właściciel i prezes Révész Group) oraz Mr Mark Rutte (premier Holandii).

PACCAR informuje o rekordowych przychodach za rok 2014

– Doskonałe wyniki finansowe PACCAR oraz wysokie wpływy pozwoliły spółce inwestować w nowe, innowacyjne pojazdy najwyższej klasy, poszerzyć posprzedażowe ośrodki dystrybucji i ulepszyć zakłady produkcyjne – dodał Armstrong.   – Klienci PACCAR z Ameryki Północnej korzystają z dogodnego klimatu gospodarczego, rekordowego tonażu przewozów, niższych cen paliwa i doskonałej sprawności funkcjonowania czołowych w branży ciężarówek Kenworth i Peterbilt. Sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych w USA i Kanadzie w 2014 r. wyniosła 250.000 sztuk i była najwyższa od 2006 roku.

Rekordowe przychody i wyższe dochody netto
W 2014 r. PACCAR uzyskała rekordowe przychody w wysokości 18,99 mld USD w porównaniu z 17,12 mld USD w 2013 roku. W tym samym roku dochód netto PACCAR wyniósł 1,36 mld USD (3,82 USD na jedną rozwodnioną akcję), co stanowi wzrost o 16 procent w porównaniu z 1,17 mld USD (3,30 na jedną rozwodnioną akcję) w poprzednim roku. Przychody ze sprzedaży i usług finansowych netto w czwartym kwartale 2014 r. osiągnęły kwartalny rekord w wysokości 5,12 mld USD, co stanowi 11-procentowy wzrost w porównaniu z 4,60 mld USD w tym samym okresie 2013 r. W czwartym kwartale 2014 r. PACCAR zarobiła 394,3 mln USD (1,11 na jedną rozwodnioną akcję), co stanowi 18-procentowy wzrost w porównaniu z 334,2 mln USD (0,94 USD na jedną rozwodnioną akcję) w czwartym kwartale 2013 r.  Kapitał zakładowy spółki na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 6,75 mld USD.

Wzrost dywidendy i wykup akcji
W 2014 r. PACCAR ogłosiła dywidendę gotówkową w wysokości 1,86 USD za akcję, w tym dywidendę specjalną w wysokości 1,00 USD za akcję.  Łącznie dywidenda na jedną akcję ogłoszona w 2014 r. wzrosła o dziewięć procent w porównaniu z 2013 r. PACCAR płaci dywidendę co roku od 1941 r. Łączna rentowność akcji PACCAR w 2014 r. wyniosła 18,2 procent. W ciągu ostatnich dziesięciu lat roczna rentowność akcji PACCAR wyniosła średnio 9,9 procent w porównaniu z rentownością akcji wg rocznego indeksu S&P 500 w wysokości 7,7 procent.  Rentowność z akcji PACCAR przewyższyła rentowność indeksu S&P 500 za poprzedni okres roczny, pięcio-, dziesięcio- i dwudziestoletni.

W 2014 r. PACCAR wykupiła 731.000 zwykłych akcji własnych za 42,7 mln USD. Zgodnie z uchwałą obecnego Zarządu uprawniającą spółkę do wykupu akcji za 300 mln USD, PACCAR wykupiła 5,72 mln akcji za 234,7 mln USD.  - Dzięki doskonałym zyskom netto i wysokim wpływom pieniężnym akcje PACCAR stanowią atrakcyjną inwestycję długoterminową.  Program wykupu akcji odzwierciedla ufność, jaką Zarząd PACCAR pokłada w udanym światowym wzroście spółki – powiedział Bob Christensen, prezes PACCAR i jej dyrektor finansowy.

Najważniejsze dane gospodarcze – 2014 r.

 • PACCAR dostarczyła 142.900 pojazdów na całym świecie.
 • Peterbilt świętowała swoje 75-lecie, a Kenworth dostarczyła swoją milionową ciężarówkę.
 • Fabryka kabin DAF w Westerlo w Belgii wyprodukowała milionową kabinę DAF.
 • PACCAR Parts otworzyła nowe centrum dystrybucji części (Parts Distribution Center – PDC) w Montrealu w Kanadzie i świętowała 20-lecie programu posprzedażowego dla części (TRP) wszystkich marek.
 • Fabryka silników PACCAR w Columbus w Missisipi oraz fabryka ciężarówek Peterbilt w Denton w Teksasie zdobyły nagrody za czołowe osiągnięcia w produkcji Frost & Sullivan’s Manufacturing Leadership Award.
 • Ciężarówka Kenworth T880, wyposażona w silnik PACCAR MX-13, zdobyła nagrodę ciężarówki roku „2015 Truck of the Year” od stowarzyszenia dealerów ciężarówek w USA, American Truck Dealers.
 • DAF zdobyła nagrodę producenta roku „Manufacturer of the Year” przyznawaną przez magazyn „GreenFleet” w Wielkiej Brytanii.
 • PACCAR została wyróżniona jako lider technologiczny „2014 Elite 100 Companies” przez magazyn „InformationWeek”.
 • PACCAR zainwestowała 438,7 mln USD w projekty inwestycyjne oraz badania i rozwój.
 • Od 1997 r. PACCAR wdrożyła 26.000 projektów Six Sigma.

Najważniejsze dane finansowe – czwarty kwartał 2014 r.

Najważniejsze informacje dotyczące wyników finansowych PACCAR w czwartym kwartale 2014 r. obejmują:

 • Rekordowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w wysokości 5,12 mld USD.  
 • Dochód netto w wysokości 394,3 mln USD.
 • Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 522,0 mln USD.
 • Zysk z tytułu usług finansowych przed opodatkowaniem w wysokości 96,3 mln USD.
 • Koszty prac badawczo-rozwojowych w wysokości 62,5 mln USD.
 • Nakłady inwestycyjne w wysokości 62,6 mln USD.
 • Środki pieniężne z produkcji i zbywalne papiery wartościowe w wysokości 2,94 mld USD na 31 grudnia 2014 r.

 

Najważniejsze dane finansowe – cały rok 2014
Najważniejsze informacje dotyczące wyników finansowych PACCAR w 2014 r. obejmują:

 • Rekordowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w wysokości 18,99 mld USD.
 • Dochód netto w wysokości 1,36 mld USD.
 • Rekordowy kapitał zakładowy na koniec roku w wysokości 6,75 mld USD.
 • Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 2,12 mld USD.
 • Rekordowe przychody z tytułu sprzedaży części przez PACCAR Parts w wysokości 3,08 mld USD i dochód przed opodatkowaniem w wysokości 496,7 mln USD.
 • Rekordowy dochód przed opodatkowaniem działu usług finansowych Financial Services z aktywów w wysokości 11,92 mld USD.
 • Emisja obligacji średnioterminowych w wysokości 1,58 mld USD.

Światowe rynki samochodów ciężarowych
– W 2014 roku sprzedaż detaliczna pojazdów ciężarowych klasy 8 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wyniosła 250.000 sztuk w porównaniu z 212.000 sprzedanymi w 2013 r. – powiedział Dan Sobic, wiceprezes zarządu PACCAR. – Popyt na pojazdy ciężarowe wynika z poprawy sytuacji gospodarczej i rozwijania flot. W 2014 r. udział PACCAR w rynku detalicznym pojazdów ciężarowych klasy 8 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wyniósł 27,9 procent, gdyż klienci poszukiwali pojazdów Kenworth i Peterbilt o doskonałych parametrach spalania i osiągach. Przewiduje się, że w 2015 roku sprzedaż detaliczna pojazdów klasy 8 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wyniesie od 250.000 do 280.000 sztuk, dzięki dalszemu rozwojowi flot pojazdów ciężarowych i wzrostowi gospodarczemu – dodał Sobic.

DAF jest liderem na europejskim rynku ciągników siodłowych i zajmuje pierwsze miejsce pod względem udziału w rynku w Wielkiej Brytanii, Holandii i na Węgrzech.  – Klienci doceniają doskonałą jakość produktów DAF, jej niskie koszty operacyjne i najwyższą wygodę kabin – powiedział Harrie Schippers, prezes DAF. – Sprzedaż w branży powyżej 16. ton w Europie wyniosła w 2014 r. 227.000 pojazdów, a udział rynkowy DAF wyniósł 13,8 procent.  Szacuje się, że sprzedaż ciężarówek w przedziale powyżej 16 ton w 2015 r. wyniesie od 200.000 do 240.000 pojazdów.

DAF nadal analizuje i przygotowuje odpowiedź na oświadczenie o zastrzeżeniach Komisji Europejskiej z listopada 2014 r. W oświadczeniu Komisja wyraża wstępną opinię, ze wszyscy duzi europejscy producenci średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych brali udział w praktykach  ograniczających wolną konkurencję w Unii Europejskiej. Komisja wskazała, że będzie wnosić o znaczne kary pieniężne wobec tych producentów. Przed wydaniem decyzji Komisja rozpatrzy odpowiedzi producentów. Decyzja Komisji podlega apelacji. Spółka nie może obecnie przewidzieć wyniku tego postępowania ani oszacować potencjalnych kar.

W Ameryce Południowej sprzedano w 2014 r. 129.000 ciężarówek przystosowanych do dużych obciążeń. Szacuje się, że sprzedaż ciężarówek przystosowanych do dużych obciążeń w 2015 r. wyniesie od 110.000 do 130.000 pojazdów. – W 2014 r. PACCAR dostarczyła w Ameryce Południowej 3.600 pojazdów, co stanowi 37-procentowy wzrost w porównaniu z 2013 r.  Produkcja ciężarówek DAF w Brazylii i dalszy wzrost brazylijskiej sieci dealerów DAF poprawią wyniki sprzedaży pojazdów PACCAR w Ameryce Południowej – twierdzi Sam Means, wiceprezes PACCAR.

Kenworth świętuje dostawę milionowej ciężarówki
W listopadzie Kenworth wyprodukowała swoją milionową ciężarówkę w montażowni w Chillicothe w Ohio.  Ciężarówka to aerodynamiczny Kenworth T680 Advantage z silnikiem PACCAR MX-13.  Pracownicy Kenworth świętowali prezentację pojazdu TransAm Trucking w Olathe w Kansas.  – Wyprodukowanie i dostarczenie naszej milionowej ciężarówki wieńczy kolejny nadzwyczajny rok dla Kenworth.  Każdy członek zespołu Kenworth od czasu założenia spółki w 1923 r. przyczynił się do osiągnięcia tego kamienia milowego – powiedział Preston Feight, dyrektor naczelny Kenworth i wiceprezes PACCAR.

Kenworth-one-millionth-truck
Kenworth świętuje wyprodukowanie milionowej ciężarówki

DAF jeszcze bardziej poprawia swoje czołowe wyniki w zakresie efektywności transportowej pojazdów
Nowy program efektywności transportowej DAF wprowadził kilka innowacji, które poprawiają wyniki pojazdów i zwiększają oszczędności na paliwie nawet do pięciu procent. Ron Bonsen, dyrektor ds. sprzedaży w DAF, powiedział – W silnikach PACCAR MX-13 i MX-11 zastosowano nowe technologie, w tym bardziej wydajne hamowanie silnikiem, nowocześniejsze turbo, zoptymalizowany wtrysk paliwa i usprawnione oprogramowanie. Innowacyjny asystent wyników kierowcy (Driver Performance Assistant), zainstalowany na desce rozdzielczej, zwiększa oszczędność paliwa podając kompleksowe dane dotyczące zużycia oraz hamowania przez kierowcę. System zachowania bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu – Predictive Cruise Control – wykorzystuje nowoczesną technologię GPS do przewidywania zmiany jakości dróg, a przewidywanie konieczności zmiany biegów – Predictive Shifting – wybiera właściwy bieg.

DAF-XF-2015-640
DAF XF z technologiami zwiększającymi efektywność transportu

Przodownicy w ochronie środowiska
PACCAR, która produkuje energooszczędne pojazdy i buduje energooszczędne zakłady, przoduje w dziedzinie ochrony środowiska.  Kenworth, Peterbilt i DAF inwestują w czołowe produkty i usługi w branży, umożliwiając klientom poprawę wyników. W 2014 r. brytyjski magazyn „GreenFleet” uhonorował DAF wyróżnieniem dla producenta roku „Manufacturer of the Year”.  DAF zdobyła to wyróżnienie za nadzwyczajny projekt Euro 6, w tym za innowacyjnego asystenta wyników kierowcy „Driver Performance Assistant”.  Wyróżnienia „GreenFleet” wręczane są co roku osobom i firmom, które tworzą innowacyjne rozwiązania pozwalające ograniczyć wpływ transportu flotowego na środowisko.

Części PACCAR przynoszą rekordowe przychody i zyski
– Posprzedażowa działalność PACCAR w zakresie części przyniosła rekordowe przychody w wysokości 3,08 mld i zysk przed opodatkowaniem w wysokości 496,7 mln USD za 2014 r. – powiedział David Danforth, dyrektor naczelny działu części PACCAR i wiceprezes PACCAR. – Wzrost posprzedażowej działalności PACCAR w zakresie części wynika z inwestycji w dystrybucję, technologię i produkty. Światowa marka TRP działu części PACCAR, obsługująca wszelkie marki i modele ciężarówek, naczep, przyczep i autobusów, przyczyniła się do zwiększenia obrotu częściami w naszych punktach dealerskich. Lepsze wykorzystanie flot i wiek flot północnoamerykańskich również przyczyniają się do naszej doskonałej obsługi w zakresie części i odnośnych usług.

– 17 ośrodków dystrybucji części PACCAR wspiera ponad 2.000 punktów dealerskich DAF, Kenworth i Peterbilt pozwalając na świadczenie klientom najlepszych w branży usług – dodał Danforth. – W 2014 r. PACCAR otworzyła nowe centrum dystrybucji w Montrealu w Kanadzie, i zaczęła budowę nowego centrum dystrybucji w Renton, w stanie Waszyngton.

PACCAR-Parts-Distribution-Center-Renton
Centrum dystrybucji części PACCAR o powierzchni 160.000 stóp kwadratowych w Renton, w stanie Waszyngton (rysunek architektoniczny)

Aktualności na temat silników PACCAR
– Od początku produkcji silników w połowie 2010 r. PACCAR zamontowała ponad 75.000 silników PACCAR MX-13 do ciężarówek Kenworth i Peterbilt w Ameryce Północnej – powiedział Craig Brewster, wiceprezes PACCAR.  – W czwartym kwartale 2014 r. silniki PACCAR MX-13 były zainstalowane w 37 procentach wszystkich ciężarówek Kenworth i Peterbilt przeznaczonych do dużych obciążeń. Ron Borsboom, dyrektor ds. inżynieryjnych DAF, dodał – klienci DAF dobrze przyjęli 440- konny silnik PACCAR MX-11, o momencie obrotowym 1.550 funtów na stopę, doceniając jego lekkość, cichość, sprawność paliwową i bezawaryjność.

Inwestycje pozwalają na przyśpieszenie rozwoju produktów i zwiększenie efektywności działania
Wysokie i wieloletnie zyski PACCAR, mocny bilans i intensywna koncentracja na jakości, technologii i produktywności pozwoliły spółce zainwestować w ciągu ostatniej dekady 5,8 mld USD w światowej klasy zakłady, innowacyjne produkty i nowe technologie.  – W 2014 r. zainwestowano 223,1 mln USD i wydano 215,6 mln USD na koszty badań i rozwoju nowych produktów i zwiększenie mocy produkcyjnych – powiedział George West, wiceprezes PACCAR.  W 2015 r. przewiduje się wydatki inwestycyjne w wysokości 300-350 mln USD na usprawnienie układów napędowych i poprawę sprawności działania fabryk i ośrodków dystrybucji spółki.
Koszty badań i rozwoju w roku 2015 szacuje się na 220-260 mln USD.

Spółki działu usług finansowych osiągają rekordowe wyniki za rok
PACCAR Financial Services (PFS) o łącznych aktywach w wysokości 11,92 mld USD, dysponuje portfelem 166.000 samochodów ciężarowych i przyczep. W tym segmencie działa PacLease, duża spółka leasingowa świadcząca pełny zakres usług leasingu ciężarówek w Ameryce Północnej i w Europie, dysponująca flotą 38.000 pojazdów.  – Zyski PFS wzrosły z uwagi na wyższe aktywa i doskonały wynik na portfelu w 2014 roku – powiedział Bob Bengston, starszy wiceprezes PACCAR.  Przychody ze sprzedaży PFS przed opodatkowaniem w czwartym kwartale 2014 r. wyniosły 96,3 mln USD w porównaniu z 90,4 mln USD w tym samym okresie 2013 r. W czwartym kwartale 2014 r. przychody wyniosły 302,0 mln USD w porównaniu z 299,5 mln USD w czwartym kwartale 2013 r. Dochody PFS przed opodatkowaniem za cały rok osiągnął rekordowe 370,4 mln USD, co stanowi dziewięcioprocentowy wzrost w porównaniu z 340,2 mln USD osiągniętymi w 2013 r.  Przychód za cały rok wyniósł 1,20 mld USD w porównaniu z 1,17 mld USD uzyskanym w roku poprzednim.

– Doskonałe dane bilansowe PACCAR oraz jej ratingi kredytowe A+/A1 pozwalają PFS oferować konkurencyjne warunki finansowania detalicznego dealerom Kenworth, Peterbilt i DAF oraz klientom w 22 krajach na czterech kontynentach – powiedział Todd Hubbard, prezes PACCAR Financial Corp.  - PACCAR Financial Services ma doskonały dostęp do rynków długu. W 2014 r. ten dział firmy wyemitował 1,58 mld USD trzy-, cztero- i pięcioletnich obligacji.

PACCAR jest światowym liderem technologicznym w dziedzinie projektowania, wytwarzania i wspierania klientów chcących nabyć wysokiej jakości samochody ciężarowe przystosowane do niewielkich, średnich i dużych obciążeń pod marką Kenworth, Peterbilt i DAF.  PACCAR projektuje również i wytwarza zaawansowane technicznie silniki diesla, zapewnia usługi finansowe i informatyczne oraz dystrybucję części do ciężarówek w związku ze swoją podstawową działalnością.

Wyniki finansowe

Nowe ciągniki siodłowe z serii CF i XF firmy DAF z kierowaną osią wleczoną

Wysoka ładowność i doskonała zwrotność:

Firma DAF wprowadza na rynek modele ciągników siodłowych CF i XF z kierowaną osią wleczoną. Modele te opracowano z myślą o zastosowaniach wymagających zarówno wysokiej ładowności, jak i doskonałej zwrotności.

Trójosiowe ciągniki siodłowe z serii CF i XF są wyposażone w kierowaną tylną oś wleczoną (7,5 t) z kołami o pojedynczym montażu, zamontowaną za osią napędzaną (13 t). Taka konfiguracja sprawia, że nowe modele idealnie sprawdzają się podczas manewrowania na niewielkiej przestrzeni oferując zwiększoną nośność osi ciągnika, na przykład gdy za kabiną znajduje się żuraw. Modele ciągników siodłowych z serii CF i XF z kierowaną osią wleczoną będą zatem często wykorzystywane do transportowania materiałów budowlanych oraz maszyn.

Firma DAF oferuje nowe, trójosiowe ciągniki siodłowe w ramach serii CF oraz XF zarówno z silnikami PACCAR MX-11 o pojemności 10,8 l jak i PACCAR MX-13 o pojemności 12,9 l i mocy od 291 kW/396 KM do 375 kW/510 KM. W ramach założeń platformy DAF Transport Efficiency w modelach tych dokonano ważnych udoskonaleń, które w połączeniu z innowacyjnymi technologiami, takimi jak tempomat Predictive Cruise Control, zmiana biegów Predictive Shifting oraz tryb Eco, zapewniają oszczędności paliwa rzędu minimum 5%.

Ciągnik siodłowy z kierowaną osią wleczoną z serii CF może być wyposażony w kabinę Day Cab, Sleeper Cab lub Space Cab, natomiast model z serii XF jest dostępny z kabiną Space Cab lub Super Space Cab. Wszystkie modele są już w sprzedaży.

Firma DAF Trucks N.V. — część amerykańskiego koncernu PACCAR Inc, jednego z największych na świecie producentów pojazdów ciężarowych — jest wiodącym producentem lekkich, średnich i ciężkich ciężarówek. Firma DAF produkuje kompleksową gamę ciągników siodłowych i podwozi pod zabudowę, dzięki czemu w jej ofercie można znaleźć rozwiązania do wszelkich zastosowań transportowych. Firma jest również wiodącym dostawcą usług: kontraktów serwisowych DAF MultiSupport, usług finansowych firmy PACCAR Financial oraz zaopatrzenia w najwyższej klasy części zamienne PACCAR Parts. Dodatkowo DAF opracowuje i wytwarza podzespoły, takie jak osie i silniki, zwłaszcza dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. Firma DAF Trucks N.V. dysponuje zakładami produkcyjnymi w Eindhoven w Holandii, Westerlo w Belgii, Leyland w Wielkiej Brytanii i Ponta Grossa w Brazylii oraz ponad tysiącem punktów dealerskich i serwisowych na całym świecie.

*Specyfikacje i modele pojazdów mogą się różnić w zależności od kraju, odmiennych potrzeb rynku i innych okoliczności.

Alcopper Trans Logistics odbiera 34 DAF-y XF

Katowicka firma Alcopper Trans Logistics odebrała kluczyki do pięciu ciągników DAF XF 460 z kabiną Space Cab. Przekazanie było elementem wymiany floty katowickiej firmy, której WTC dostarczy aż 34 nowe pojazdy.

Istniejąca od ponad 20 lat spółka Alcopper Trans Logistics specjalizuje się w transporcie międzynarodowym dla branży AGD, a kluczowymi klientami firmy są Whirlpool, BSH Bosch and Siemens, Indesit, Electrolux oraz LG. Liczącą prawie 100 pojazdów flotę firmy najczęściej można spotkać na drogach Francji, Niemiec czy krajów Beneluksu. Jeżdżąc z tak wymagającym ładunkiem kluczowym aspektem jest zachowanie sprawności i niezawodności floty, dlatego firma zamówiła 20 ciągników DAF XF 460 FT oraz 14 podwozi DAF XF 460 FAR. Wszystkie pojazdy dostarczy autoryzowany dealer DAF firm WTC.

Zdjęcie od lewej: Rajmund Pezowicz (DAF Trucks Polska), Jacek Jacko (WTC), Przemysław Lis (Alcopper), Andrzej Luniak (WTC).

Pod koniec stycznia w Rudzie Śląskiej przekazano kluczyki do pierwszej piątki. – Zakup pojazdów to element wymiany firmowej floty na nowocześniejszą i jeszcze bardziej niezawodną, a przy tym bardziej komfortową dla kierowców wyruszających na długie trasy. Wybór padł na DAF-a XF w średniej kabinie z 460-konnym silnikiem. Decyzja, nie ukrywam, podyktowana była także względami ekonomicznymi. Te samochody mają wszystko, czego potrzebuje kierowca do bezpiecznego i wygodnego przejazdu, a przy tym cechują się wyjątkowo niskim spalaniem, co z kolei jest ważne z punktu widzenia konkurencyjności oraz dobrej kondycji finansowej firmy. WTC wybraliśmy z powodu doskonałej wieloletniej współpracy, która umożliwiła przygotowanie oferty z bardzo korzystnym dla obu stron pakietem – mówi Przemysław Lis, właściciel firmy.

Każde wydanie to dla nas duże wydarzenie, a w przypadku firmy Alcopper dodatkowo jest ono potwierdzeniem zadowolenia wieloletniego klienta. Cieszymy się, że po raz kolejny firma obdarzyła nas zaufaniem, zlecając dostarczenie tak licznej floty. Nie zapominajmy przy tym, że styczniowe wydanie jest zaledwie preludium jeszcze większego wydarzenia, jakim bez wątpienia będzie przekazanie kolejnych pojazdów – dodaje Andrzej Luniak, prezes zarządu spółki WTC, należącej do Grupy DBK.

Całe zamówienie zostanie zrealizowane do końca marca br. 24 lutego br. w siedzibie odpowiadającej za zabudowę firmy Wielton w Wieluniu odbędzie się przekazanie kluczyków do 14 ciągników DAF XF. Pojazdy ponownie dostarczy spółka WTC.

 

Pierwszy DAF XF Euro 6 dla firmy Ziaja

W siedzibie firmy DBK Gdańsk, autoryzowanym serwisie DAF Trucks Polska, odbyło się uroczyste przekazanie ciągnika siodłowego DAF XF 510 FT dla firmy Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. Jest to pierwszy pojazd Euro 6, który zasili flotę polskiego przedsiębiorstwa kosmetycznego.

Początek współpracy firmy Ziaja z DBK sięga 1996 roku. Od tamtej pory firma regularnie kupuje pojazdy marki DAF, m.in. FA 55.210, FA 75.250 ATi, FAR CF85, FAR XF95.430, FA LF45.180, FA LF55.220, FAR XF105.410, FAR XF105.510. Wszystkie w specjalistycznych, chłodniczych zabudowach. Ciągnik siodłowy DAF XF 510 FT jest pierwszym pojazdem Euro 6 firmy Ziaja. Został on objętym kontraktem DAF Multisupport Full Care, który obejmuje pełen zakres czynności serwisowych, to znaczy wszelkie naprawy i planowe obsługi.

Pojazd zakupiony przez firmę Ziaja jest jednocześnie jednym z pierwszych w Polsce ciągników siodłowych XF Euro 6 ze zmianami inaugurującymi wprowadzenie platformy DAF Transport Efficiency. Pojazd posiada kabinę Super Space Cab, z pneumatycznym zawieszeniem kabiny i przedniej osi. Zamówiony ciągnik został wyposażony w jednostki napędowe spełniające normę emisji spalin Euro 6 - silnik MX 13 o mocy 510 KM i maksymalnym momencie obrotowym 2.500 Nm sprzężonym ze zautomatyzowaną skrzynią biegów typu AS-Tronic, która obejmuje funkcje FastShift, EcoRoll i układ Hill Start Aid. Ciągnik posiada również przednie światła LED.

- Wnętrze kabiny zostało wyposażone na najwyższym poziomie, co znacznie poprawia komfort kierowcy – m.in. wentylowane i podgrzewane fotele Super Air ze skórzaną tapicerką z alcantarą, deska rozdzielcza wykończona aluminium. Na nowy ciągnik DAF XF firma Ziaja zawarła rekordowy, jak na polskie warunki, kontrakt Full Care, bo aż na 8 lat. – podkreśla Jacek Błaszkowski, zastępca dyrektora handlowego DBK Gdańsk.

 

 

 

Firma Ziaja prężnie działa na kosmetycznym rynku od 1989 r., oferując swoim klientom produkty do pielęgnacji ciała, twarzy i włosów, które bazują na naturalnych składnikach. Produkty kosmetycznego przedsiębiorstwa są znane w wielu krajach Europy, ale można również na nie się natknąć w odległych lokalizacjach, np. Azji.

Spółka DBK należy do kapitałowej Grupy DBK, największego w Polsce dostawcy produktów i usług dla branży TSL.

Uroczyste wydanie ciągników dla Leo-Sped

W białostockim oddziale Grupy DBK, autoryzowanego dealera DAF-a, odbyło się uroczyste przekazanie 6 ciągników siodłowych DAF XF podlaskiej firmie Leo-Sped. Podczas spotkania właściciel firmy, Piotr Kiryluk, odebrał kluczyki z rąk dyrektora oddziału Roberta Szymczyka.

Leo-Sped jest jednym z długoletnich klientów Grupy DBK – od 1998 r. firmy ściśle współpracują. Przewoźnik od tego czasu zakupił w DBK Białystok przeszło 30 szt. ciągników siodłowych, które również serwisuje w sieci DBK. Firma obecnie dysponuje flotą 20 ciągników przeznaczonych głównie do transportu międzynarodowego w różnych kierunkach Europy, ale także do transportu krajowego. Leo-Sped zajmuje się również transportem ponadgabarytowym.

Zakupione ciągniki siodłowe DAF XF 460 FT są pierwszymi pojazdami Euro 6, które zasiliły flotę Leo-Sped. Kontrakt na pojazdy Euro 6 zawarty z firmą jest jednym z największych, które w ostatnim czasie odnotował białostocki oddział spółki DBK. W ramach zamówienia zostało dostarczonych 6 ciągników z kabiną typu Super Space Cab, silnikiem MX 13 o mocy 460 KM i maksymalnym momencie obrotowym 2.300 Nm sprzężonym ze zautomatyzowaną skrzynią biegów typu AS-Tronic. Ciągniki zostały również wyposażone w przednie światła LED.
Nowe pojazdy Euro 6 zostały objęte 3-letnią gwarancją oraz kontraktami serwisowo-naprawczymi DAF Multisupport.

Spółka DBK należy do kapitałowej Grupy DBK, największego w Polsce dostawcy produktów i usług dla branży TSL.

Firma DAF odnowiła strony internetowe dla producentów zabudów

Nowe funkcje zapewniające najwyższą wydajność:
Firma DAF Trucks zmodernizowała całkowicie witrynę stworzoną specjalnie z myślą o wytwórcach zabudów (www.DAFBBI.com). Platforma internetowa jest teraz dostępna w aż trzynastu językach. Dzięki temu jeszcze bardziej ułatwia wytwórcom zabudów uzyskiwanie dostępu do porad i wskazówek opisujących najbardziej wydajne sposoby montażu zabudów na podwoziach marki DAF.

Bardzo często samochody ciężarowe prosto z fabryki trafiają do wytwórców zabudów w celu zamontowania konkretnej zabudowy, na przykład wywrotki, furgonu lub żurawia załadowczego z podporami. Aby zapewnić wytwórcom zabudów optymalne wsparcie w zakresie konfiguracji i montażu zabudowy, nowa witryna DAF BodyBuilder Information zawiera jeszcze więcej szczegółowych rysunków, arkuszy specyfikacji oraz rysunków CAD podzespołów.

Poza zmianą wyglądu witryny dużo uwagi poświęcono na jej dalszą optymalizację pod kątem łatwości obsługi. Na przykład na stronie wyraźnie rozdzielono informacje na temat pojazdów z serii Euro 3/5 od tych dotyczących modeli Euro 6. Odnalezienie potrzebnych arkuszy specyfikacji na stronie jest teraz dużo łatwiejsze. Można także pobrać wiele arkuszy jednocześnie. Zoptymalizowana funkcja wyszukiwania znacznie ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego rysunku podwozia.

Nowa witryna zapewnia wytwórcom zabudów większe wsparcie i pomaga w opracowywaniu najlepszych rozwiązań w najbardziej wydajny sposób. Dlatego właśnie użytkownicy mogą pobierać ze strony pliki CAD, które posłużą do produkcji zabudów, oraz pliki 3D umożliwiające zaprezentowanie klientom wyglądu ukończonego pojazdu.

Za pośrednictwem strony www.DAFBBI.com wytwórcy zabudów mogą uzyskać dostęp do witryny DAF BodyBuilder Information Plus, która zawiera wskazówki dla wytwórców zabudów związane z modelami Euro 6, więcej informacji na temat produktów, ciekawe artykuły i informacje dotyczące rozporządzeń UE oraz homologacji typu całego pojazdu.

Strony www.DAFBBI.com i DAF BodyBuilder Information Plus pomagają wytwórcom w wydajnej produkcji optymalnych zabudów do wszystkich pojazdów ciężarowych marki DAF, maksymalnie skracając okresy przestoju — zatem strony te są doskonałymi przykładami inicjatywy DAF Transport Efficiency.

Kolejna nagroda dla Działu Serwisu DAF Trucks Polska

Podczas spotkania reprezentantów przedstawicielstw DAF z całej Europy w Eindhoven Dyrektor Działu Serwisu DAF Trucks Polska Bartosz Gruszczyński po raz drugi z kolei odebrał z rąk Dyrektora Działu Aftersales DAF Trucks NV Johana Drentha nagrodę dla najlepszego działu serwisu w roku 2014 w całej organizacji DAF.

Nagroda przyznawana jest w oparciu o ocenę takich kryteriów jak szybkość reakcji serwisu ITS na wezwanie klienta, wykonanie czynności serwisowych poprawnie za pierwszym razem, realizację akcji serwisowych, jakość wykonywanych obsług i napraw, jakość obsługi klienta oraz sprzedaż kontraktów DAF Multisupport.

W przeszłości firma DAF Trucks Polska otrzymała nagrody za najlepsze osiągnięcia w sprzedaży pojazdów oraz dwukrotnie za najwyższy wzrost sprzedaży części zamiennych DAF i TRP/AllMakes.

DAF umacnia swoją pozycję lidera w dziedzinie wydajności transportu

DAF Transport Efficiency:

 • Oszczędność paliwa do 5%
  • Usprawnienia silników PACCAR MX-11 and MX-13
  • Tryb Eco
  • Przewidujący tempomat Predictive Cruise Control i zmiana biegów Predictive Shifting
 • Nowe owiewki i spoilery
 • Wyższa wydajność hamulca silnikowego i obniżone koszty eksploatacji
 • DAF MultiSupport Uptime Plus

Na początku roku 2015 firma DAF wprowadzi do swojej oferty liczne innowacje, które w istotny sposób spowodują podniesienie wydajności transportu. Usprawnienia zastosowane w silnikach PACCAR MX, w połączeniu z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak przewidujący tempomat, przewidująca zmiana biegów i tryb Eco zapewniają łącznie oszczędność paliwa na poziomie 4–5%. Nowe owiewki i spoilery oferują dodatkowe oszczędności. Wszystkie te innowacje to część nowego programu „DAF Transport Efficiency”, w ramach którego oferowane są produkty i usługi stworzone z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności na kilometr.

W celu dodatkowego podniesienia wydajności popularne silniki PACCAR MX-11 i MX-13 zostały poddane daleko idącej optymalizacji. W 10,8-litrowym silniku MX-11 zoptymalizowano przepływ oleju oraz zapewniono bardziej efektywne spalanie paliwa dzięki zastosowaniu przeprojektowanej komory spalania, ulepszonego wtrysku paliwa i zaawansowanego oprogramowania sterującego fazami wtrysku.

Nowa turbosprężarka 12,9-litrowego silnika PACCAR MX-13 oferuje usprawniony przepływ, a nowy wał rozrządu poprawia synchronizację zaworów. Silnik PACCAR MX-13 korzysta także z bardziej wydajnego przepływu oleju, polepszonej redukcji strat na opory wewnętrzne oraz jeszcze wydajniejszej, dwustopniowej pompy cieczy chłodzącej i zoptymalizowanego oprogramowania.

Dzięki tym usprawnieniom znane już wcześniej z niskiego zużycia paliwa silniki PACCAR MX-11 i MX-13 oferują teraz do 2% dodatkowej oszczędności. Wielopunktowy wtrysk paliwa zapewnia pracę cichszą niż kiedykolwiek wcześniej.

Mocniejszy hamulec silnikowy podnosi wydajność

Usprawnienia silników PACCAR MX-13 nie tylko obniżają zużycie paliwa, lecz także wpływają pozytywnie na pracę hamulca silnikowego. Oferując moc 360 kW przy 2000 obr./min hamulec silnikowy to doskonała alternatywa dla retardera. Dzięki nowym rozwiązaniom w układzie rozrządu i turbosprężarkach moc hamulca silnikowego MX Engine Brake wzrosła aż o 20% przy prędkościach obrotowych rzędu 1500 obr/min. Hamulec silnikowy MX Engine Brake oferuje też trzy zakresy mocy, które można wygodnie wybrać za pomocą trzystopniowej dźwigni na kolumnie kierownicy. Jest to znaczna oszczędność hamulców zasadniczych, masy i zużycia paliwa.

Tryb Eco

Tryb Eco to nowe, standardowe rozwiązanie na wyposażeniu wszystkich modeli Euro 6 serii CF i XF wyposażonych w silniki PACCAR MX. Tryb Eco redukuje moment obrotowy silnika o 10% na pierwszych jedenastu biegach, zapewniając dodatkową oszczędność paliwa podczas codziennego użytkowania (1%). Większość sytuacji drogowych zwykle nie wymaga pełnego przyspieszenia. Tym nie mniej opcja ta jest nadal dostępna — wystarczy nacisnąć przycisk.

Przewidujący tempomat Predictive Cruise Control i zmiana biegów Predictive Shifting

Tempomat Predictive Cruise Control doskonale odzwierciedla filozofię programu DAF Transport Efficiency Opcja ta jest dostępna wraz z przewidującą zmianą biegów Predictive Shifting w modelach Euro 6 serii CF i XF. Te zaawansowane rozwiązania, opracowane przez zespół inżynierów firmy DAF, przyczyniają się do znacznego zwiększenia wydajności pojazdu.

Tempomat Predictive Cruise Control wykorzystuje technologię GPS, aby ustalić dokładne położenie pojazdu i określić sposób pokonania drogi przez kolejne 1–2 km. System „spogląda” do przodu i przewiduje np. pochyłości terenu.
Funkcja Predictive Cruise Control ustala idealną prędkość, a funkcja Predictive Shifting wybiera odpowiedni bieg.

Punktem wyjścia obu technologii jest jazda na najwyższym możliwym biegu przez jak najdłuższy dystans. Efektem jest mniejsza ilość redukcji i praca jednostki napędowej przy niższej prędkości obrotowej, co ogranicza zużycie paliwa, ponieważ rośnie wydajność silnika. Po zbliżeniu się do szczytu wzniesienia system zapobiega zmianie biegu na niższy. Jeśli za szczytem wzniesienia teren natychmiast się obniża, przed dotarciem na szczyt do silnika wtryskiwana jest mniejsza ilość paliwa, a masa pojazdu umożliwia „przepchnięcie” go przez szczyt.

W niektórych sytuacjach system zezwala na jazdę z prędkością poniżej zaprogramowanej, na przykład gdy pojazd znajduje się w pobliżu szczytu podjazdu, a system „wie”, że energia potencjalna spowoduje szybkie osiągnięcie wymaganej prędkości podczas zjazdu. Tempomat Predictive Cruise Control może czasowo dopuścić jazdę z prędkością nieco wyższą od zaprogramowanej (oczywiście w zakresie wcześniej określonych ograniczeń) w celu znacznego zmniejszenia zużycia paliwa.

Tempomat Predictive Cruise Control i przewidująca zmiany biegów Predictive Shifting umożliwiają zmniejszenie zużycia paliwa i emisji CO2 nawet o 3%, zwłaszcza w pagórkowatym terenie.

Nowe owiewki i spoilery

W ramach programu DAF Transport Efficiency poszerzono gamę dostępnych owiewek i spoilerów, zapewniających optymalną aerodynamikę, a co za tym idzie, najniższe możliwe zużycie paliwa.

Do modeli Euro 6 serii CF z kabiną sypialną stworzono nowy pakiet aerodynamiczny, obejmujący spoiler dachowy wyższy od dotychczas stosowanej o 10 cm oraz spoilery boczne o szerokości 2,55 m, zmniejszające niekorzystną przerwę pomiędzy kabiną a zabudową do zaledwie 5 cm. Specjalnie do pojazdów niskopodłogowych modeli Low Deck stworzono nowy spoiler dachowy, który można dostosować do naczep o wysokości 4 m.

Dodatkowe informacje dostępne przez system Driver Performance Assistant

Kierowcy odgrywają istotną rolę w redukcji kosztów eksploatacji, zwłaszcza związanych ze zużyciem paliwa. Dlatego właśnie firma DAF stworzyła system Driver Performance Assistant do swoich modeli LF, CF i XF. Dostarcza on kierowcy szczegółowych informacji na temat wyników zużycia paliwa, efektywności przewidywania sytuacji na drodze oraz hamowania oszczędzającego hamulce zasadnicze pojazdu. Dodatkowo centralny wyświetlacz informacyjny podaje wskazówki na temat metod oszczędzania paliwa przez kierowcę.

Nową funkcją jest wyświetlanie informacji z tachografu na wyświetlaczu centralnym, co zapewnia kierowcy przejrzyste informacje na temat czasu jazdy czy prędkości i pomaga zapobiegać łamaniu przepisów. Wyświetlane są również informacje o zbliżającym się terminie następnego przeglądu pojazdu. Pomaga to dopilnować cyklicznych przeglądów i zapewnić maksymalną wydajność pojazdu. Na podstawie danych z karty kierowcy system DPA automatycznie przełącza się na dogodny dla kierowcy język.

DAF Transport Efficiency

Nowości produktowe na rok 2015 stanowią element programu DAF Transport Efficiency — nowego, kompleksowego zestawu technologii i usług, którego celem jest podniesienie wydajności ciężarówek przez obniżenie kosztów eksploatacji i zapewnienie maksymalnej dostępności pojazdu do wykonywania zadań transportowych. Ważną rolę w osiągnięciu tego celu odgrywa również szeroki zakres usług towarzyszących pojazdom marki DAF. Firma PACCAR Parts zapewnia najwyższej klasy zaopatrzenie w części, a niezrównana usługa International Truck Service (ITS) firmy DAF gwarantuje maksymalną dostępność taboru. PACCAR Financial Services to atrakcyjne rozwiązania finansowe obniżające koszty finansowania taboru.

Kontrakty serwisowe DAF MultiSupport obejmują opcję Uptime Plus, która oferuje rekompensatę finansową za nieplanowe przestoje. To dowód, że inicjatywa DAF Transport Efficiency nie koncentruje się jedynie na wydajności, ale stanowi kompletną ofertę serwisową, zapewniającą firmie transportowej maksymalną wydajność.

II Olimpiada Techniczna DAF

28 listopada 2014 roku w Pałacu Izbicko odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników
II OLIMPIADY TECHNICZNEJ DAF oraz ceremonia wręczenie nagród finalistom. Najlepszym Mechanikiem DAF roku 2014 został Paweł Parzer z Firmy Wanicki, autoryzowanego dealera firmy DAF w Mogilanach.


Paweł wykazał się największą wiedzą z zakresu elektryki, sterowania silnikiem, pneumatyki i układu hamulcowego, układu jezdnego i napędowego, mechaniki oraz narzędzi specjalnych i systemów DAF oraz wiedzy ogólnej o marce DAF. W nagrodę otrzymał 46-calowy telewizor najnowszej generacji.

Pozostałymi finalistami OLIMPIADY zostali:
Piotr Krukowski, WTC Długołęka - 2. miejsce
Łukasz Węgrzynek, DBK Szczecin - 3. miejsce
Paweł Burczak, TB Trucks & Trailer Serwis Biała Podlaska - 4. miejsce

OLIMPIADA TECHNICZNA DAF 2014 rozpoczęła się w maju, a jej celem było wyłonienie najlepszego mechanika sieci dealerskiej DAF. W OLIPIADZIE mogli wziąć udział mechanicy pracujący w autoryzowanych serwisach DAF, którzy wpisani są do wewnętrznego systemu zarządzania szkoleniami TMS i osiągnęli co najmniej pierwszy z czterech poziom wyszkolenia Basic. Do zawodów przystąpiło 88 mechaników z oddziałów dealerskich DAF. W samym finale spotkało się 4 najlepszych. Zawody trwały 6 miesięcy i składały się z 3 etapów.

Pierwszym etapem były kwalifikacje, które polegały na rozwiązaniu internetowego testu sprawdzającego wiedzę techniczną, jak i ogólną o firmie DAF mechaników. Wszyscy zarejestrowani na specjalnie stworzonej na cele OLIPIADY stronie internetowej www.olimpiadatechnicznaDAF.pl uczestnicy odpowiadali na 50 pytań testu internetowego, umieszczonego na stronie. W etapie tym wyłonionych zostało 40 mechaników.

Etap drugi to zadania serwisowe. 40 uczestników wyłonionych w etapie pierwszym zostało zaproszonych do 4 różnych lokalizacji w 1 terminie. Każda z grup wykonywała na czas zaplanowane zadania. W tym etapie wyłonionych zostało 4 finalistów.
Trzecim, ostatnim etapem był finał, podczas którego uczestnicy wykonywali 4 różne zadania związane z dokumentacją elektroniczną (Parts/Service Rapido), diagnostyką pojazdu, mechanika i elektryką.

Zdobycie tytułu Najlepszego Mechanika Roku 2014 przyniosło duży prestiż zarówno zwycięzcy, jak i serwisowi DAF, w którym pracuje.
Organizacja Olimpiady Technicznej DAF jest doskonałym dowodem tego, jak wielką wagę firma DAF przykłada do jakościowego rozwoju sieci dealerskiej i usług serwisowych. Celem tego rozwoju jest ciągłe podnoszenie umiejętności pracowników i jakości oferty firmy na drodze do oferowania klientom najlepszej propozycji biznesowej na rynku. Oprócz cieszących się niepodważalną reputacją trwałych i oferujących najniższy koszt kilometra pojazdów firma DAF ma w swojej ofercie szereg usług pozwalających podnieść efektywność transportu. Zaczynając od serwisu 24h DAF ITS, przez DAF Multisupport – skrojone na miarę kontrakty serwisowe - poprzez sieć ponad 1100 punktów serwisowych w Europie, organizacja DAF może poszczycić się wysokimi kwalifikacjami pracowników, nowoczesnym oprzyrządowaniem, wieloma wspierającymi systemami i oprogramowaniem służącym takim pryncypiom jak najwyższa dostępność taboru oraz wykonania zadań za pierwszym razem poprawnie.

Waberer’s International zamawia kolejnych 1000 ciężarówek DAF

 Podpisanie kontraktu na targach IAA Hanower 2014.

Waberer’s International Pte. Co., jedna z największych w Europie spółek transportu drogowego, kupuje 1000 nowych ciężarówek DAF CF i XF w ramach odnawiania swojej floty. Kontrakt został podpisany na Międzynarodowych Targach Pojazdów Użytkowych IAA w Hanowerze przez Prezesa i Dyrektora Naczelnego Waberer’s International, György Wáberera, oraz przez Rona Bonsena, członka Zarządu DAF odpowiedzialnego za marketing i sprzedaż. Dostawa pojazdów nastąpi w tym i w przyszłym roku. Nowe zamówienie spowoduje , że ciężarówki DAF będą stanowić niemal połowę liczącej 3.300 pojazdów floty Waberer's.

„Wybraliśmy DAF ponownie ze względu na niezawodność tych pojazdów, ich wysoką jakość, niskie zużycie paliwa i niskie koszty utrzymania”, powiedział György Wáberer po podpisaniu kontraktu. Dodał, że w ramach tego zamówienia spółka kupiła trzytysięczną ciężarówkę od holenderskiego producenta. „Innym ważnym kryterium wyboru była wielkość i komfort kabiny oraz dostępność innych ważnych funkcji, które dodatkowo podnoszą bezpieczeństwo. Jako firma specjalizująca się w przewozach całopojazdowych na obszarze Europy, koncentrujemy się na transporcie długodystansowym. Nasze ciężarówki rozwożą towary klientów po całej Europie. Średni dystans pokonywany podczas jednej podróży to około 1.500 km. Dlatego zależy nam na zapewnieniu naszym kierowcom jak najlepszych warunków pracy. Wszystkie zamówione przez nas pojazdy będą miały przestronne kabiny i będą wyposażone we wszelkie akcesoria, które podnoszą komfort kierowcy.”

Długoterminowa współpraca
„To dla nas wielki dowód uznania, że jeden z czołowych europejskich operatorów transportu ponownie wybrał DAF”, powiedział Ron Bonsen. „Ta umowa jeszcze bardziej wzmocni udaną i długoletnią relację pomiędzy naszymi spółkami. Jesteśmy dumni, że będziemy największym dostawcą Waberer's – firmy, która stale poprawia swoją wydajność operacyjną.”

 

 

 

DAF Trucks NV — oddział amerykańskiego koncernu PACCAR Inc, jednego z największych producentów ciężarówek na świecie — jest czołowym producentem lekkich, średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych w Europie* mającym udział w rynku na poziomie 16,2% w segmencie powyżej 16 t DMC. DAF produkuje kompleksową gamę ciągników siodłowych i podwozi pojazdów ciężarowych, dzięki czemu w jej ofercie można znaleźć rozwiązania do wszystkich zastosowań transportowych. Firma DAF jest również liderem usług związanych z produktami. Są to kontrakty serwisowe Multi Support, usługi finansowe świadczone przez dział PACCAR Financial i ofertę najwyższej jakości części. Dodatkowo DAF opracowuje i wytwarza komponenty, takie jak osie i silniki, dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. DAF Trucks N.V. dysponuje zakładami produkcyjnymi w Eindhoven w Holandii, Westerlo w Belgii, Leyland w Wielkiej Brytanii oraz Ponta Grossa w Brazylii oraz ponad tysiącem punktów dealerskich i serwisowych.

Zawsze właściwe rozwiązanie

Firma DAF Trucks na targach IAA 2014 w Hanowerze:

 • Indywidualne rozwiązania dopasowane do wszystkich zastosowań transportowych
 • Nowość: model CF Silent — niezwykle cichy samochód ciężarowy do dystrybucji, emitujący hałas o natężeniu poniżej 72 dB(A)
 • Nowość: modele CF i XF w wersji Low Deck z siodłem o wysokości 91 cm
 • Przewidujący tempomat w połączeniu z przewidującą zmianą biegów
 • Skórzana tapicerka jako wyposażenie opcjonalne pojazdów z serii CF i XF

Hasło „Zawsze właściwe rozwiązanie” jest myślą przewodnią firmy DAF podczas targów IAA 2014, które będą odbywać się w Hanowerze od 25 września do 2 października 2015 r. Firma DAF Trucks zaprezentuje pełną ofertę produktów i usług, w której zawsze są właściwe rozwiązania do wszystkich zastosowań transportowych. Nowy, niezwykle cichy pojazd CF do dystrybucji umożliwia dostarczanie towarów w miejsca, w których obowiązują ograniczenia emisji hałasu wieczorem i w nocy. Nowe ciągniki niskopodłogowe z serii CF i XF umożliwiają przewóz jeszcze większych ładunków. Firma DAF ogłosi także wprowadzenie wyjątkowych technologii, takich jak przewidujący tempomat i przewidująca zmiana biegów, które umożliwiają zmniejszenie zużycia paliwa.

Jak co roku stanowisko firmy DAF będzie dogodnie usytuowane w hali 17 hannowerskiego kompleksu wystawowego. Na obszarze 2500 m2 przedstawiona zostanie pełna oferta pojazdów z serii Euro 6, która wyznacza standardy w zakresie jakości, niskich kosztów eksploatacji i wydajności. Oferta ta obejmuje także nowy model LF do dystrybucji, model CF do licznych zastosowań i nowy flagowy model XF do transportu ciężkiego i na długich dystansach. Obecnie w ramach serii Euro 6 dostępne są także pojazdy trzy- i czteroosiowe, zatem do każdego zadania związanego z transportem można dobrać odpowiedni samochód ciężarowy DAF.

Niezwykle cichy pojazd ciężarowy do dystrybucji: CF Silent
Firma DAF opracowała pojazd CF Silent z myślą o wieczornej i nocnej dystrybucji w mieście. Przy włączonym specjalnym „trybie cichym” poziom hałasu generowany przez CF Silent nie przekracza 72 db (A), co oznacza, że model ten spełnia wymogi certyfikacji jako „Quiet Truck“, czyli cicha ciężarówka, oraz umożliwia załadunek i rozładunek towarów w strefach, w których obowiązują ograniczenia w zakresie emisji hałasu w godzinach wieczornych, nocnych lub wczesnoporannych.

Nowy model DAF CF Silent wyposażony jest w mocny i wydajny silnik PACCAR MX-11 Euro 6 o pojemności 10,8 l i mocy od 210 kW/286 KM do 320 kW/435 KM, który jest już dobrze znany z niskiego poziomu emitowanego hałasu.

Na desce rozdzielczej pojazdu znajduje się specjalny przycisk „Silent“ uruchamiający tryb cichej pracy. Po jego wciśnięciu włącza się program, który ogranicza moment obrotowy oraz prędkość obrotową silnika. Zmiana biegów następuje wówczas przy niższych obrotach silnika. Do zmniejszenia hałasu przyczynia się również obudowa silnika.

Wyjątkowo cichy pojazd ciężarowy do dystrybucji z serii CF będzie dostępny począwszy od 2015 r. w opcji podwozia 4x2 do zabudowy z kabiną dzienną, sypialną lub Space Cab wraz z pełną gamą dostępnych rozstawów osi.

Nowe modele niskopodłogowe Low Deck serii CF i XF: siodło o wysokości 91 cm
Jedną z najważniejszych nowości na targach IAA 2014 będą popularne modele CF i XF Euro 6 w wersji niskopodłogowej umożliwiającej transport ładunków przestrzennych.

Montaż opon niskoprofilowych (315/45/R22.5) i wykorzystanie zawieszenia pneumatycznego umożliwiło w tych pojazdach obniżenie górnej powierzchni siodła z wysokości 96 do 91 cm. Dzięki temu do pojazdu można dołączyć naczepę o wysokości wewnętrznej 3 m, nie przekraczając jednocześnie maksymalnej wysokości 4 m i uzyskując maksymalną pojemność rzędu 100 m3. Wysokość wewnętrzna 3 m jest szczególnie atrakcyjna w przypadku sektora części samochodowych, ponieważ produkty są pakowane w standardowe kontenery o wysokości 1 m, zatem w tej sytuacji mogą one być ustawiane w trzech warstwach.

Nowe ciągniki DAF Low Deck serii CF i XF są dostępne w wersji z zawieszeniem pneumatycznym przedniej osi, a także z nowo opracowanym pojedynczym parabolicznym zawieszeniem piórowym.

Nowy spoiler dachowy montowany w wersjach Low Deck modelu XF z kabiną Super Space Cab charakteryzuje się optymalnymi właściwościami aerodynamicznymi i gwarantuje o ok 1,5% mniejsze zużycie paliwa i emisję CO2 w porównaniu z obecnie stosowanym spoilerem dachowym.

Nowe ciągniki niskopodłogowe DAF Low Deck będą dostępne w wersji z rozstawem osi 3,60 i 3,80 m, a napędzać je będą silniki PACCAR MX-11 o pojemności 10,8 l i PACCAR MX-13 o pojemności 12,9 l.

Przewidujący tempomat i przewidująca zmiana biegów
Na targach IAA 2014 firma DAF ogłosi dostępność funkcji Przewidujący tempomat w połączeniu z funkcją Przewidująca zmiana biegów w modelach CF i XF Euro 6 z 12-biegową zautomatyzowaną skrzynią biegów AS Tronic jako wyposażenia opcjonalnego począwszy od stycznia 2015 r. Obydwie wyrafinowane technologie zostały opracowane przez firmę DAF i przyczyniają się do zwiększenia wydajności pojazdu.

Funkcja przewidującego tempomatu wykorzystuje technologię GPS, aby ustalić dokładne położenie pojazdu i określić czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas jazdy przez kolejne 1–2 km. System „spogląda” do przodu i przewiduje pochyłości terenu.

Kierowca wstępnie konfiguruje docelową prędkość oraz dopuszczalne odchylenie w górę lub w dół od tej wartości — w zakresie dozwolonego odchylenia w dół możliwe jest ustawienie trzech wartości. Funkcja przewidującego tempomatu ustala idealną prędkość w ramach określonego zakresu, a funkcja przewidującej zmiany biegów wybiera odpowiedni bieg.

Zadaniem tych funkcji jest utrzymanie jazdy na najwyższym możliwym biegu i przy optymalnych prędkościach obrotowych silnika. Gdy pojazd zbliża się do końca podjazdu, system stara się zapobiec przełączeniu na niższy bieg. Jeśli natychmiast po podjeździe ma nastąpić zjazd, przed wjechaniem na szczyt wtryskiwana jest mniejsza ilość paliwa, aby pojazd wykorzystał własną masę całkowitą do „przepchnięcia” przez szczyt. Wyższy bieg zostanie wybrany automatycznie, jak tylko system zarejestruje zwiększenie nachylenia zbocza podczas zjazdu.

W niektórych sytuacjach system zezwala na jazdę z prędkością poniżej zaprogramowanej, na przykład gdy pojazd znajduje się w pobliżu szczytu podjazdu, a system „wie”, że energia potencjalna spowoduje szybkie osiągnięcie wymaganej prędkości podczas zjazdu. Funkcja przewidującego tempomatu może czasowo dopuścić jazdę z prędkością nieco wyższą od tej zaprogramowanej (w zakresie wcześniej określonych ograniczeń) w celu maksymalnego zmniejszenia zużycia paliwa.

Nowoczesne funkcje przewidującego tempomatu i przewidującej zmiany biegów przyczynią się do dalszego wzmocnienia wiodącej pozycji firmy DAF w zakresie zmniejszania zużycia paliwa i kosztów utrzymania pojazdu.

Skórzana tapicerka
Kabiny marki DAF ustanawiają standardy w zakresie przestronności, jakości i komfortu. Na targach IAA zaprezentowana zostanie piękna, skórzana tapicerka do modeli CF i XF Euro 6. Jest ona dostępna jako wyposażenie opcjonalne i obejmuje fotele, kierownicę i panele drzwi (XF). Skórzana tapicerka ma elegancki, miedziany kolor z czerwonymi/pomarańczowymi odcieniami, które sprawiają wrażenie jeszcze większego luksusu i komfortu.

Centralizacja usług dotyczących produktów
W uprzywilejowanym miejscu na stoisku firmy DAF na targach IAA znajdą się również stoiska firm PACCAR Financial, PACCAR Parts i TRP. Służy to podkreśleniu znaczenia, jakie dla firmy DAF i sieci jej dealerów (ok. 1000 dealerów i punktów serwisowych) ma doskonała jakość usług towarzyszących tym światowej klasy produktom. Bezkonkurencyjna usługa International Truck Service (ITS) firmy DAF również będzie odpowiednio wyeksponowana, podobnie jak usługa serwisowa MultiSupport.

PacLease
Dzięki flocie niemal 4000 pojazdów PacLease, firma należąca podobnie jak DAF do koncernu PACCAR, jest jednym z największych przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem samochodów ciężarowych i przyczep/naczep w Niemczech, które wyróżnia się obszerną i zróżnicowaną ofertą ciągników siodłowych, podwozi pod zabudowę i przyczep/naczep. Sieć PacLease w Niemczech obejmuje 39 placówek.

DAF Components
DAF Components to notujący najwyższy wzrost sprzedaży niezależny dostawca silników do autobusów i autokarów w Europie. Produkty obejmują bogatą ofertę wydajnych silników Euro 3, 4, 5 i 6 dobrze znanych w branży z niezrównanej niezawodności i długiego okresu eksploatacji. Serwisowania tych nowoczesnych silników dla klientów z całej Europy podejmują się dealerzy z sieci dealerów DAF. Duża sieć dealerów autobusów i autokarów jest gotowa w każdej chwili podjąć się serwisu tych pojazdów.

Na stoisku firmy DAF w hali 17 (stoisko nr B20) wystawione będą następujące pojazdy:

LF 180 podwozie pod zabudowę 4×2 z trójstronną wywrotką Meiller
LF 210 podwozie pod zabudowę 4×2 z kabiną sypialną
LF 210 podwozie pod zabudowę 4×2 z kabiną dzienną i zabudową PACCAR
Aerobody

 

CF 440 ciągnik siodłowy 4×2 z kabiną Space Cab o wyjątkowo niskim poziomie hałasu
CF 310 podwozie pod zabudowę 4×2 z kabiną sypialną i zabudową kurtynową Saxas
CF 400 podwozie pod zabudowę 6×4 z kabiną dzienną i systemem hakowym VDL
CF 460 podwozie pod zabudowę 8×4 z kabiną dzienną i wywrotką Meiller

XF 460 ciągnik siodłowy 4×2 z kabiną Super Space Cab
XF 460 ciągnik siodłowy niskopodłogowy 4×2 z kabiną Super Space Cab
XF 510 ciągnik siodłowy 6×2 z kabiną Super Space Cab
XF 440 podwozie pod zabudowę 6×2 z kabiną Space Cab i zabudową BDF


Specyfikacje i modele pojazdów mogą się różnić w zależności od kraju, odmiennych potrzeb rynku i innych okoliczności.

DAF prezentuje supercichy pojazd dystrybucyjny

Na targach IAA w Hanowerze, które odbędą się w dniach od 25 września do 2 października, DAF przedstawi niezwykle cichy pojazd CF Euro 6, przeznaczony do dystrybucji towarów w miastach w godzinach wieczornych i nocnych. Pojazdy CF Silent będzie można zamawiać od początku 2015 r.

Firma DAF opracowała pojazd CF Silent z myślą o wieczornej i nocnej dystrybucji w mieście. Przy włączonym specjalnym trybie cichym poziom hałasu generowany przez CF Silent nie przekracza 72 db (A), co oznacza, że model ten spełnia wymogi certyfikacji jako „Quiet Truck“, czyli cicha ciężarówka, oraz umożliwia załadunek i rozładunek towarów w strefach, w których obowiązują ograniczenia w zakresie emisji hałasu w godzinach wieczornych, nocnych lub wczesnoporannych.

Nowy model DAF CF Silent jest wyposażony w silnik PACCAR MX-11 Euro 6 o pojemności 10,8 litra i mocy od 210 kW/290 KM do 320 kW/440 KM, który jest już dobrze znany z niskiego poziomu hałasu.

Na desce rozdzielczej pojazdu znajduje się przycisk „Silent“ uruchamiający tryb cichej pracy. Po jego wciśnięciu włącza się program, który ogranicza moment obrotowy oraz prędkość obrotową silnika. Zmiana biegów następuje wówczas przy niższych obrotach silnika. Do zmniejszenia hałasu przyczynia się również skrzynia biegów, dzięki nowo opracowanym metodom wytłumiania pracy skrzyni.

Firma DAF będzie dostarczać superciche pojazdy dystrybucyjne CF od początku 2015 r. w opcjach podwozie 4x2 do zabudowy oraz ciągnik samochodowy 4x2 z kabinami Day Cab, Sleeper Cab lub Space Cab wraz z pełną gamą dostępnych rozstawów osi.

Kto da radę… mniej? Ruszył konkurs zużycia paliwa DAF

DAF Trucks Polska organizuje ogólnopolski konkurs zużycia paliwa „Kto da radę … mniej?” dla kierowców pojazdów ciężarowych. W kolejnej edycji, która odbyła się w Gdańsku przy współudziale autoryzowanego dealera DAF firmy DBK Sp. z o.o. zwycięzcą został pan Grzegorz Zasada, właściciel firmy M&G Trans z Pucka. Średnie zużycie paliwa na wyznaczonej przez trenera DAF trasie wyniosło 28 litrów.

Wynik Pana Grzegorza Zasady był znakomity i zaledwie o 0,5 litra gorszy niż wynik uzyskany przez trenera DAF EcoDrive, Pana Jarosława Ożyńskiego. Pokonał on te samą trasę zużywając 27,5 litrów na 100 kilometrów. Wyznaczona trasa zawierała wiele trudnych elementów tj. podjazdy, skrzyżowania z sygnalizacją świetlną i miejsca o zagęszczonym ruchu. Tym bardziej znakomite wyniki warte są odnotowania, zwłaszcza, ze Pan Zasada uzyskał też 100% ogólna ocenę systemu Driver Performance Assistant, który ocenia pracę kierowcy i jest standardowym wyposażeniem nowych pojazdów DAF XF.

Do tej pory przeprowadzone zostały dwie edycje konkursu. Uczestnikami konkursu są osoby posiadające ważne uprawnienia do prowadzenia ciągników siodłowych z naczepą o DMC 40 000 kg, które zgłosiły się w dniu konkursu do lokalnego dealera DAF. Informacje dotyczące kolejnych edycji konkursu znaleźć można na stronie www.pobijtreneraDAF.pl.

Zmagania kierowców odbywają się na trasie, którą ustala trener DAF EcoDrive. Po wyznaczeniu trasy trener wykonuje przejazd, którego wyniki takie jak średnia prędkość przejazdu, trasa przejazdu oraz średnie zużycia paliwa podawane są do wiadomości zarejestrowanych uczestników w siedzibie dealera. Uczestnicy następnie wykonują jeden lub dwa przejazdy wyznaczoną trasą w obecności przedstawiciela lokalnego dealera. Czas trwania jazdy to 30 minut. Zarówno trener jak i wszyscy uczestniczy odbywają jazdy tym samym zestawem DAF - ciągnik siodłowy wraz z naczepą.

Uczestnicy, którzy uzyskają najlepszy wynik w danej edycji, zostaną zakwalifikowani do finału. Odbędzie się on pod koniec 2014 roku. W finale każdy kierowca pokona Finałową Trasą Przejazdu, której długość wymagać będzie minimum 45-minutowej jazdy.

DAF Euro 6 XF polską “Ciężarówką Roku 2014”

Nowy DAF Euro 6 XF został wybrany „Ciężarówką Roku 2014” w Polsce przez czytelników renomowanego miesięcznika „Polski Traker”. Najwyższej klasy model DAF został nagrodzony za elegancki design, funkcje bezpieczeństwa i nadzwyczajny komfort.

Konkurs „Ciężarówka Roku” w Polsce organizowany przez czasopismo branżowe „Polski Traker” jest najważniejszym polskim konkursem dla sektora transportu. Jury składało się z czytelników czasopisma, którzy nagrodzili pojazd DAF Euro 6 XF za jego komfort, wygląd i bezpieczeństwo, a także za paliwooszczędne silniki PACCAR: 10,8-litrowego MX-11 oraz 12,9 litrowego MX-13. Ciężarówka DAF Euro 6 XF uzyskała 640 spośród łącznej liczby 1.000 głosów. Jej poprzedniczka DAF XF105 – zdobyła tytuł polskiej Ciężarówki Roku w latach 2006 i 2007. Doliczając uprzednio otrzymane nagrody, tegoroczny laur jest piątą nagrodą Polskiego Trakera dla pojazdów marki DAF.

To wyróżnienie jest tak niezwykle cenne dlatego, że zostało przyznane przez samych użytkowników, czyli kierowców ciężarówek – powiedział prezes DAF Trucks, Harrie Schippers. – Jestem zachwycony, że nagrodzili Euro 6 XF jako najchętniej wybieraną przez nich długodystansową ciężarówkę.


DAF Trucks NV — oddział amerykańskiego koncernu PACCAR Inc, jednego z największych producentów ciężarówek na świecie — jest czołowym producentem lekkich, średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych w Europie* mającym udział w rynku na poziomie 16,2% w segmencie powyżej 16 t DMC. DAF produkuje kompleksową gamę ciągników siodłowych i podwozi pojazdów ciężarowych, dzięki czemu w jej ofercie można znaleźć rozwiązania do wszystkich zastosowań transportowych. Firma DAF jest również liderem usług związanych z produktami. Są to kontrakty serwisowe Multi Support, usługi finansowe świadczone przez dział PACCAR Financial i ofertę najwyższej jakości części. Dodatkowo DAF opracowuje i wytwarza komponenty, takie jak osie i silniki, dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. DAF Trucks N.V. dysponuje zakładami produkcyjnymi w Eindhoven w Holandii, Westerlo w Belgii, Leyland w Wielkiej Brytanii oraz Ponta Grossa w Brazylii oraz ponad tysiącem punktów dealerskich i serwisowych.
Eindhoven, 12 maja 2014 r.

Zdjęcie: Nagroda Polskiej Ciężarówki Roku została wręczona Harriemu Schippersowi, Prezesowi DAF Trucks, Ronowi Bonsenowi, Dyrektorowi Marketingu i Sprzedaży oraz Ronowi Borsboomowi, Dyrektorowi ds. Rozwoju Produktów, przez Alexandra Głusia, redaktora naczelnego „Polskiego Trakera” i Bogusławę Barbarę Zimmer, wydawczynię i właścicielkę „Polskiego Trakera”.

PACCAR ogłasza wyższe przychody i zysk za pierwszy kwartał

Za pierwszy kwartał 2014 r. PACCAR wykazał wyższe przychody i dochód netto. – powiedział Ron Armstrong, dyrektor generalny spółki. – Wyniki segmentu samochodów ciężarowych PACCAR uległy poprawie w porównaniu z rokiem ubiegłym, co stanowi odzwierciedlenie korzyści płynących z lepszej sprzedaży pojazdów przemysłowych w Ameryce Północnej. Spółka PACCAR wypracowała dodatkowo solidne przychody z obsługi posprzedażnej i wyniki z usług finansowych. Jestem bardzo dumny z naszych 21.700 pracowników, którzy dostarczają naszym klientom na całym świecie wiodące produkty i usługi.

W pierwszym kwartale 2014 r. spółka PACCAR wypracowała 273,9 mln USD (0,77 USD na jedną rozwodnioną akcję) w porównaniu z 236,1 mln USD (0,67 USD na jedną rozwodnioną akcję) w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży netto oraz przychody z usług finansowych za pierwszy kwartał 2014 r. wyniosły 4,38 mld USD w porównaniu z 3,92 mld USD wykazanymi za pierwszy kwartał 2013 r.

– Solidny bilans i dodatnie przepływy pieniężne spółki PACCAR umożliwiły jej zainwestowanie na przestrzeni ostatnich trzech lat kwoty ponad 2,2 mld USD w nowe produkty i usługi. Pod koniec 2013 r. PACCAR rozpoczęła produkcję swoich nowych specjalistycznych samochodów ciężarowych Kenworth T880 i Peterbilt Model 567. Te nowe pojazdy rozszerzają ofertę PACCAR na rynkach budowlanym, usług komunalnych i odpadów oraz uzupełniają ofertę pojazdów drogowych Kenworth T680 i Peterbilt Model 579. Poszerzona została też oferta oszczędnych silników PACCAR. Stało się to wraz z wypuszczeniem na rynek europejski silnika PACCAR MX-11. Te nowe produkty przyczynią się do długoterminowego rozwoju spółki – dodał Armstrong.

Nowy Kenworth T880 i Peterbilt Model 567

Wybrane dane – pierwszy kwartał 2014 r.
Wybrane dane dotyczące wyników finansowych PACCAR za pierwszy kwartał 2014 r.:

 • Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży 4,38 mld USD.
 • Zysk netto – 273,9 mln USD.
 • Środki pieniężne z działalności operacyjnej – 285,7 mln USD.
 • Zysk brutto z usług finansowych 85,5 mln USD.
 • Koszty prac badawczo-rozwojowych 52,7 mln USD.
 • Inwestycje w środki trwałe 54,6 mln USD.
 • Środki pieniężne z działalności produkcyjnej i zbywalne papiery wartościowe – 2,46 mld USD.
 • Rekordowa wysokość kapitałów własnych 6,86 mld USD. 

Swiatowe rynki samochodów ciężarowych

DAF ma wiodącą pozycję na europejskim rynku ciągników, jest też liderem pod względem ogólnego udziału w rynku w Wielkiej Brytanii, Holandii, Polsce, Czechach i na Węgrzech.
– 
Nasi klienci doceniają doskonałą jakość produktów DAF, niskie koszty obsługi i znakomitą wartość odsprzedaży – powiedział Harrie Schippers, prezes DAF. – Wypuszczenie na rynek nowych pojazdów DAF XF, CF i LF Euro 6 umacnia pozycję DAF jako wiodącego dostawcy zintegrowanych rozwiązań transportowych. W 2013 r. w Europie sprzedano 241 000 sztuk pojazdów przemysłowych powyżej 16 ton. Szacuje się, że w tym roku wielkość sprzedaży w branży ciężarówek powyżej 16 ton w Europie osiągnie poziom 200 000230 000 sztuk.

Nowe modele DAF LF, CF i XF Euro 6 

– Przewiduje się, że sprzedaż samochodów ciężarowych klasy 8 w USA i Kanadzie w 2014 r. będzie mieściła się w przedziale od 220.000 do 240.000 sztuk w porównaniu z 212.000 samochodami sprzedanymi w roku 2013. Wyższa sprzedaż jest spowodowana przede wszystkim regularną wymianą starej floty oraz poprawą w sektorze budowlanym i motoryzacyjnym – powiedział Dan Sobic, wiceprezes wykonawczy PACCAR. – Rynek samochodów ciężarowych w 2014 r. może dodatkowo odnieść korzyści z powiększania floty pojazdów w obliczu utrzymującego się dużego zapotrzebowania na usługi przewozowe – dodał Sobic. W 2013 r. PACCAR osiągnęła rekordowy 16,2% udział w europejskim rynku pojazdów powyżej 16 ton oraz 29,7% udział w północnoamerykańskim rynku samochodów ciężarowych klasy 8.

Szacuje się, że w 2014 r. sprzedaż pojazdów przemysłowych w segmencie powyżej 6 ton będzie mieściła się w przedziale od 140.000 do 150.000 sztuk w porównaniu z 149.000 w 2013 r. W październiku 2013 r. DAF uruchomiła produkcję w zakładzie montażowym w Ponta Grossa w Brazylii powiedział Marco Davila, prezes DAF Brasil. 

PACCAR Części Zamienne osiąga bardzo dobry wynik

Szesnaście centrów dystrybucji części zamiennych PACCAR wspiera ponad 2000 placówek dealerów pojazdów Kenworth i Peterbilt. W pierwszym kwartale 2014 r. PACCAR Części Zamienne wypracowała solidne przychody ze sprzedaży w wysokości 726,6 mln USD, co stanowi 9% wzrost w porównaniu z 667,4 mln USD wypracowanymi w pierwszym kwartale 2013 r. Zysk brutto za pierwszy kwartał 2014 r. wyniósł 112,1 mln USD, co stanowi 18% wzrost w porównaniu z 95,3 mln USD za pierwszy kwartał 2013 r. 

Wzrost sprzedaży części zamiennych PACCAR napędzają prowadzone inwestycje w dystrybucję, technologię i produkty, w tym rozwój globalnej marki TRP przeznaczonej dla wszystkich marek powiedział David Danforth, dyrektor generalny PACCAR Części Zamienne. Poprawa wskaźników wykorzystania i wiek północnoamerykańskiej floty pojazdów przemysłowych przyczyniają się do doskonałych wyników sprzedaży segmentu części zamiennych i usług. W 2013 r. PACCAR ukończyła budowę nowego centrum dystrybucji o powierzchni 280 000 stóp kwadratowych w Eindhoven w Holandii, utworzyła centrum dystrybucji w Ponta Grossa w Brazylii i podwoiła powierzchnię magazynową w centrum dystrybucji w Lancaster w stanie Pensylwania dodał Danforth. 

DAF wypuszcza na rynek samochód LF Aerobody

DAF wprowadziła na rynek 12-tonowy samochód ciężarowy LF Aerobody wyposażony w zaprojektowane przez PACCAR aerodynamiczne nadwozie. LF Aerobody jest produkowany przez Leyland Trucks w Lancashire w Wielkiej Brytanii. Klienci kupujący LF Aerobody skorzystają z ulepszeń w zakresie oszczędności paliwa sięgającej ośmiu procent powiedział Ron Augustyn, dyrektor zarządzający Leyland Trucks. 

Nowy samochód ciężarowy DAF, LF Aerobody

PACCAR umacnia się na pozycji lidera w dziedzinie ochrony środowiska

Peterbilt, we współpracy z Cummins, przedstawiły swój ciągnik z naczepą SuperTruck, który osiąga 10,7 mpg w rzeczywistych warunkach jazdy. Celem programu SuperTruck zainicjowanego przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) jest poprawa wydajności przewozowej pojazdów dalekiego zasięgu klasy 8. Program koncentruje się na zaawansowanych, wysoce wydajnych systemach silnikowych i technologiach pojazdów spełniających wymogi w zakresie emisji, bezpieczeństwa i innych regulacji. Poza korzyściami płynącymi z większej oszczędności paliwa, SuperTruck znacznie ogranicza emisję gazów cieplarnianych. – SuperTruck Peterbilt osiągnął znacznie lepsze wyniki niż cele postawione przez DOE w zakresie wydajności przewozowej – kluczowego wskaźnika opartego na ładowności i oszczędności paliwa wyrażonych w tono-milach na galon. Samochód SuperTruck osiągnął 86% poprawę wydajności przewozowej oraz 75% poprawę w zakresie oszczędności paliwa – powiedział Landon Sproull, inżynier naczelny Peterbilt.

SuperTruck Peterbilt Model 579

Inwestycje w środki trwałe napędzają rozwój produktów i podnoszą efektywność działalności operacyjnej

Na przestrzeni minionej dekady doskonałe zyski PACCAR w długim okresie, silny bilans oraz konsekwentna koncentracja na jakości, technologii i produktywności umożliwiły spółce zainwestowanie 5,8 mld USD w projekty inwestycyjne, innowacyjne produkty i nowe technologie. Zwiększenie mocy produkcyjnych o ponad 15% w ciągu ostatnich pięciu lat i coroczna poprawa produktywności skutkują wzrostem wydajności zakładów produkujących pojazdy i części zamienne. – W 2014 r. wydatki na środki trwałe w wysokości 300-350 mln USD zostaną przeznaczone na intensywniejszy rozwój układów napędowych i zwiększenie sprawności operacyjnej naszych montowni. Planowane w tym roku koszty prac badawczo-rozwojowych wyniosą 200-250 mln USD; Kenworth, Peterbilt i DAF zainwestują te środki w wiodące w branży produkty i usługi, które pozwolą klientom na zwiększenie wydajności własnej działalności skomentował Bob Christensen, prezes i naczelny dyrektor finansowy PACCAR. 

Uznanie w branży

Fabryka silników PACCAR w Columbus, w stanie Mississippi, oraz fabryka samochodów ciężarowych Peterbilt w Denton, w stanie Teksas, otrzymały w 2014 r. nagrody Frost & Sullivan’s Manufacturing Leadership Awards (Lidera Produkcji). Nagrody Lidera Produkcji są przyznawane spółkom, które kształtują przyszłość produkcji na świecie. PACCAR została wyróżniona w kategorii „Lidera inżynierii i technologii produkcji” za „Elastyczną linię produkcji silników oraz bezkontaktowy system osiowania”. Peterbilt została wyróżniona w kategorii „Lidera operacyjnego” za „Efektywne zarządzanie linią montażową” oraz w kategorii „Lidera w dziedzinie stanowisk pracy” za „Projekt ukierunkowany na człowieka”.  

Wydawnictwo „Automotive News” wyróżniło firmę PACCAR nagrodą PACE Innovation Partnership Award (Partnerstwo w innowacjach). Niezależny panel jurorów ocenił 34 finalistów pod względem osiągnięć w zakresie współpracy i innowacji. PACCAR otrzymał tę nagrodę za współpracę z Dow Automotive Systems w związku z zastosowaniem klejów strukturalnych w produkcji Kenworth T680 i T880 oraz Modelu 579 i Modelu 567 Peterbilt.

Model 334 (zbudowany w 1939 r.) i Model 579 Peterbilt

Peterbilt świętuje 75-lecie jako lider w branży

Peterbilt Motors świętuje w tym roku swoje 75-lecie. W 1939 r. T.A. Peterman założył w Oakland, w stanie Kalifornia, firmę Peterbilt produkującą specjalistyczne ciężkie samochody ciężarowe. Przez cały okres swojego istnienia firma Peterbilt wyprodukowała ponad 80.000 pojazdów. Peterbilt niezmiennie ustanawia wysokie standardy dla swojej produkcji i usług
powiedział Darrin Siver, dyrektor naczelny Peterbilt i wiceprezes PACCAR. 75-letnia tradycja spółki przestrzegania najwyższej jakości i innowacyjności sprawiła, że bezwzględnie przestrzegany jest wymóg dostarczania produktów doskonałej jakości, zapewnienia zadowolenia klientów oraz uzyskiwania zwrotu z inwestycji.
 

Spółki oferujące usługi finansowe uzyskują bardzo dobre wyniki
PACCAR Financial Services (PFS) dysponuje portfelem 161 000 samochodów ciężarowych i naczep, a łączna wartość aktywów firmy wynosi 11,66 mld USD. Do tego segmentu należy PACCAR Leasing, duża firma leasingowa oferująca samochody ciężarowe i pełen zakres usług w Ameryce Północnej i Europie, posiadająca w swojej flocie 35 000 pojazdów. W pierwszym kwartale 2014 r. zysk brutto PFS wyniósł 85,5 mln USD w porównaniu z 80,1 mln USD wypracowanymi w pierwszym kwartale 2013 r. Przychody ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2014 r. wyniosły 293,7 mln USD w porównaniu z 293,1 mln USD za pierwszy kwartał 2013 r.
– W pierwszym kwartale 2014 r. zysk PFS wzrósł dzięki
rozwojowi portfela firmy – powiedział Bob Bengston, starszy wiceprezes PACCAR. – Dealerzy i klienci doceniają zaangażowanie PFS w dostarczanie rozwiązań technologicznych, znakomitą obsługę klienta oraz wsparcie dla sektora transportowego we wszystkich fazach cyklu biznesowego. 

Znakomity bilans firmy PACCAR, w połączeniu z ratingiem kredytowym A+/A1, pozwala PFS na oferowanie konkurencyjnego finansowania detalicznego dealerom i klientom Kenworth, Peterbilt i DAF w 23 krajach na czterech kontynentach powiedział Todd Hubbard, prezes PACCAR Financial Corp.Rosnąca baza aktywów i znakomite wyniki portfelowe generują wyższe zyski. 

PACCAR jest światowym liderem technologicznym w dziedzinie projektowania, wytwarzania i wspierania klientów szukających wysokiej jakości samochodów ciężarowych przystosowanych do niewielkich, średnich i dużych obciążeń, sprzedawanych pod markami Kenworth, Peterbilt i DAF. PACCAR zajmuje się również projektowaniem i produkcją nowoczesnych silników wysokoprężnych, świadczy usługi finansowe i informatyczne związane ze swoją główną działalnością oraz zajmuje się dystrybucją części zamiennych do samochodów ciężarowych. 

Dnia 29 kwietnia 2014 r. o godz. 8.00 czasu pacyficznego odbędzie się telekonferencja PACCAR z analitykami papierów wartościowych, na której zostaną omówione zyski za pierwszy kwartał. Zainteresowani mogą wysłuchać telekonferencji, klikając na pole Earnings Webcastna stronie głównej witryny internetowej PACCAR. Nagranie będzie dostępne do 7 maja 2014 r. PACCAR jest spółką notowaną na rynku NASDAQ Global Select Market; akcje spółki są oznaczone symbolem PCAR. Serwis internetowy można znaleźć pod adresem www.paccar.com. 

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie sporów sądowych dotyczących prywatnych papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act). Stwierdzenia te opierają się na aktualnych oczekiwaniach kierownictwa, są obarczone niepewnością i mogą ulec zmianie w zależności od okoliczności. Faktyczne wyniki z różnych przyczyn mogą się istotnie różnić od wyników podanych w niniejszych stwierdzeniach. Więcej informacji o tych przyczynach zawierają dokumenty PACCAR składane w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

20 lat programu TRP prowadzonego przez PACCAR Parts

Od 300 do ponad 72 000 artykułów

Firma PACCAR Parts wprowadziła program części do pojazdów ciężarowych i przyczep/naczep (TRP) w 1994 roku w ramach strategii kompleksowej obsługi w jednym punkcie, umożliwiającej klientowi odnalezienie całego niezbędnego asortymentu wyposażenia floty w jednym miejscu. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat program TRP został rozszerzony, tworząc najbardziej profesjonalną i najbardziej różnorodną na rynku ofertę uniwersalnych części do wszystkich marek pojazdów ciężarowych i przyczep oraz naczep.

Szybki rozwój oferty produktowej jest oczywistym dowodem na to, że program TRP firmy PACCAR Parts stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe. W 1994 roku zakres produktów stanowiło 300 części przygotowanych wyłącznie na potrzeby napraw i serwisowania przyczep. W 1998 roku dodano obszerną ofertę produktów wyposażenia warsztatu (1400 pozycji), w której znalazły się między innymi narzędzia i środki smarne. W 2001 roku ofertę produktową powiększono o pełen zakres uniwersalnych części do ciężarówek wszystkich marek, włączając w to miechy pneumatyczne oraz podzespoły hamulców. Od tamtej pory oferta produktów nieustannie się powiększa, a najnowszymi dodatkami są spiralne przewody elektryczne i oświetlenie LED

Obecnie asortyment programu TRP firmy PACCAR Parts składa się z 72 000 pozycji uporządkowanych w 17 grupach produktów. Stanowią one jedną z największych ofert części uniwersalnych i akcesoriów na rynku pojazdów ciężarowych. Program ten jest dostępny we wszystkich punktach dealerskich DAF w Europie, gdzie oferowane są również usługi serwisowe (1000 placówek). Elektroniczną wersję szczegółowego katalogu asortymentu TRP można znaleźć na stronie www.daf.com/trp.

Maksymalna wydajność
„Wysokiej jakości części do wszystkich marek pojazdów ciężarowych i przyczep/naczep oraz szeroki asortyment produktów wyposażenia warsztatu teraz można znaleźć w jednym miejscu — u dealera DAF”, powiedział Dick Leek, dyrektor generalny PACCAR Parts Europe. „TRP to niespotykany na rynku program umożliwiający przewoźnikom jeszcze bardziej zwiększać wydajność”.

Dealer Roku DAF 2014

14 marca 2014 roku w hotelu Aroma Stone w Sycowie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród najlepszemu dealerowi DAF 2014. Dealerem Roku 2014 został oddział WTC z Długołęki k. Wrocławia.

2. miejsce w klasyfikacji zajął również serwis firmy WTC odział w Ozimku, koło Opola.
3. miejsce zdobył serwis autoryzowanego dealer DAF DBK Szczecin.

Dyplomy odebrali:

Pan Marcin Polak – kierownik serwisu WTC oddział Wrocław oraz Pan Robert Mamzer – Dyrektor Handlowy WTC oddział Wrocław

Pan Adam Żelawski – dyrektor serwisu WTC oddział Opole

Pan Adam Prusinowski – dyrektor serwisu DBK oddział Szczecin

Statuetkę DAF dla dealera roku odebrał Pan Andrzej Luniak – Prezes Zarządu WTC Sp. z o.o.

Wszystkie 3 nagrodzone serwisy należą do Grupy DBK.

DAF Trucks Polska po raz trzeci zorganizowała konkurs na najlepszego dealera DAF – Dealer Roku 2014. W konkursie udział wzięli wszyscy autoryzowani dealerzy DAF w Polsce, których praca oceniana była przez cały 2013 rok. Pod uwagę brane były aspekty działania dealera, które bezpośrednio przekładają się na satysfakcję klienta tj. dostępność części, realizację celów dotyczących kluczowych klientów, produktów oraz akcji specjalnych, sprzedaż części, poprawność wykonania usługi za pierwszym razem, szybkość reakcji na zażalenia klienta, wydajność obsługi w ramach serwisu ITS/PTS, sprzedaż kontraktów obsługowo – naprawczych DAF Multisupport, realizację planów sprzedaży nowych
i używanych pojazdów, jakościowe szkolenia z ekonomicznej jazdy oraz usługi finansowe Paccar Financial.

Zdobycie tytułu Dealera Roku 2014 to ogromny prestiż dla zwycięskiego serwisu DAF. Oznacza on, że klient może spodziewać się najbardziej wszechstronnej na najwyższym, profesjonalnym poziomie. Dealer ma możliwość wykorzystywania w ciągu całego roku tytułu DAF Dealer Roku 2014 wraz z logo programu.

DAF Trucks Polska jest na Facebooku.

Oficjalny profil marki DAF śledzi już na Facebooku ponad 14 tys. osób. Teraz powstał polski profil.

Naszym celem jest bycie bliżej Was. Chcemy słuchać Waszych opinii, odpowiadać na Wasze pytania, informować o nowościach i omawiać wprowadzane rozwiązania.
Obiecujemy też organizować konkursy, pierwszy już wkrótce.
Przesyłacie zdjęcia i filmy. Pozostawiajcie swoje opinie - za wszystkie z góry dziękujemy i prosimy o więcej!

Dołączcie do nas i polubcie profil DAF Trucks Polska na Facebooku

Firma DAF przedstawia LF Aerobody

Maksymalna oszczędność paliwa:

Firma DAF przedstawia LF Aerobody, 12-tonową ciężarówkę dystrybucyjną, fabrycznie wyposażoną w aerodynamiczną zabudowę PACCAR. To idealne połączenie w transporcie dystrybucyjnym, a dodatkowo komplet spojlerów dachowych i osłon bocznych o specjalnej konstrukcji umożliwia znacząco zmniejszyć zarówno zużycie paliwa, jak i emisję CO2.

Właściwości aerodynamiczne modelu LF Aerobody firmy DAF poprawia lekko wygięty w górę przód owiewki oraz zaokrąglone narożniki zabudowy w położeniu z wyprofilowanym dachem. Lepszy przepływ powietrza zapewnia także lekkie wygięcie w dół centralnej części dachu z tyłu zabudowy. Dlatego właśnie standardowe wyposażenie zawiera komplet specjalnie zaprojektowanych spojlerów dachowych i osłon bocznych. Komplet ten integruje kabinę z zabudową.

Poprawa aerodynamiki umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa o 4%, a tym samym zmniejszenie emisji CO2 w transporcie dystrybucyjnym. Przy prędkości podróżnej 85 km/h eksploatacja nowego modelu Euro 6 LF Aerobody może być nawet o 8% tańsza niż pojazdu z konwencjonalną zabudową.

16 lub 17 europalet
Model LF Aerobody wraz z zabudową PACCAR jest produkowany w zakładzie Leyland Trucks w Wielkiej Brytanii. Zabudowa jest dostępna w wersjach o wewnętrznej długości 6,75 lub 7,05 m, przystosowanych do przewożenia 16 lub 17 europalet. Model LF Aerobody jest standardowo wyposażony w platformę załadowczą o udźwigu 1500 kg. Dodatkowym udogodnieniem mogą być drzwi z prawej strony zabudowy, dostępne opcjonalnie.

Model DAF LF Aerobody wyróżnia się oczywiście tymi samymi znakomitymi osiągami i łatwością obsługi co inne modele z serii LF. Niewielki promień skrętu, łatwy dostęp do kabiny oraz niewielka masa własna sprawiają, że pojazdy te idealnie nadają się do intensywnego transportu dystrybucyjnego. Do modelu LF Aerobody można zamówić oszczędny silnik Euro 6. Do wyboru jest czterocylindrowy silnik PACCAR PX-5 o pojemności 4,5 l lub sześciocylindrowy silnik PACCAR PX-7 o pojemności 6,7 l. Ich moc wynosi od 112 kW/152 KM do 186 kW/253 KM.

DAF Trucks NV — oddział amerykańskiego koncernu PACCAR Inc, jednego z największych producentów ciężarówek na świecie — jest czołowym producentem lekkich, średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych w Europie* mającym udział w rynku na poziomie 16,2% w segmencie powyżej 16 t DMC. DAF produkuje kompleksową gamę ciągników siodłowych i podwozi pojazdów ciężarowych, dzięki czemu w jej ofercie można znaleźć rozwiązania do wszystkich zastosowań transportowych. Firma DAF jest również liderem usług związanych z produktami. Są to kontrakty serwisowe Multi Support, usługi finansowe świadczone przez dział PACCAR Financial i ofertę najwyższej jakości części. Dodatkowo DAF opracowuje i wytwarza komponenty, takie jak osie i silniki, dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. DAF Trucks N.V. dysponuje zakładami produkcyjnymi w Eindhoven w Holandii, Westerlo w Belgii, Leyland w Wielkiej Brytanii oraz Ponta Grossa w Brazylii oraz ponad tysiącem punktów dealerskich i serwisowych.

PACCAR ogłasza rekordowy poziom rocznej sprzedaży

Nowe produkty i energiczna obsługa posprzedażna przynoszą wyższe zyski

„ Za 2013 r. PACCAR wykazał rekordowy roczny przychód w wysokości 17,12 mld USD i dochód netto w wysokości 1,17 mld USD. PACCAR uzyskał trzeci co do wysokości roczny zysk netto w swoich dziejach i był to 75-ty rok z rzędu, w którym spółka uzyskała zysk netto” powiedział Mark Pigott, przewodniczący i dyrektor generalny spółki. „Wyniki finansowe PACCAR odzwierciedlają najwyższą jakość produktów i usług firmy, większą sprzedaż samochodów ciężarowych w Europie, znakomite przychody ze sprzedaży części zamiennych w ramach obsługi posprzedażnej i rekordowe wyniki usług finansowych świadczonych przez PACCAR. Jestem bardzo dumny z naszych 22 000 pracowników, którzy osiągnęli doskonałe wyniki dla naszych akcjonariuszy i klientów.”

„Znakomity bilans PACCAR i przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 2,38 mld USD w 2013 r. umożliwiły spółce poszerzenie działalności na Brazylię i zainwestowanie we wszystkie aspekty działalności” powiedział Ron Armstrong, prezes. „W 2013 r. PACCAR uruchomił nową linię specjalistycznych samochodów ciężarowych; modele Kenworth T880, Peterbilt Model 567 oraz DAF CF i LF Euro 6. PACCAR poszerzył też rodzinę silników wraz z wprowadzeniem wyższych kategorii mocy dla silnika PACCAR MX-13 i nowego silnika PACCAR MX-11” dodał Armstrong. „PACCAR Parts poszerzył światową sieć centrów dystrybucji części, co przyniosło rekordowe roczne przychody ze sprzedaży części zamiennych, a PACCAR Financial Services uzyskał rekordowe zyski roczne przed opodatkowaniem.”

Rekordowa sprzedaż, wyższy dochód netto i dywidendy
PACCAR uzyskał rekordowe przychody w wysokości 17,12 mld USD w 2013 r. w porównaniu z 17,05 mld USD w 2012 r. W 2013 r. PACCAR wykazał dochód netto w wysokości 1,17 mld USD w porównaniu z 1,11 mld USD uzyskanym w poprzednim roku. Rozwodniony zysk na jedną akcję (EPS) PACCAR w 2013 r. wyniósł 3,30 USD i był o sześć procent wyższy niż w 2012 r. (3,12 USD). W czwartym kwartale 2013 r. przychody netto ze sprzedaży oraz przychody z usług finansowych wyniosły 4,60 mld USD, co stanowiło 15-procentowy wzrost w porównaniu z 3,99 mld USD za porównywalny okres 2012 r. Za czwarty kwartał 2013 r. PACCAR zarobił 334,2 mln USD (0,94 USD na jedną rozwodnioną akcję), co stanowiło 32-procentowy wzrost w stosunku do 253,5 mln USD (0,72 USD na jedną rozproszoną akcję) w czwartym kwartale 2012 r. Na dzień 31 grudnia 2013 r. kapitał własny osiągnął rekordowy poziom 6,63 mld USD.

W 2013 r. PACCAR zadeklarował dywidendę pieniężną w wysokości 1,70 USD na jedną akcję, w tym dywidendę specjalną w wysokości 0,90 USD na jedną akcję. Całkowita dywidenda na jedną akcję zadeklarowana w 2013 r. wzrosła o 8 procent w porównaniu z 2012 r. PACCAR wypłaca dywidendę co roku od 1941 r. Całkowity zwrot dla akcjonariuszy PACCAR wyniósł w 2013 r. 34,9 procent. W ostatnim dziesięcioleciu roczny zwrot dla akcjonariuszy PACCAR wynosił średnio 12,3 procent w porównaniu z rocznym zwrotem dla spółek z indeksu S&P 500 Index w wysokości 7,4 procent. Zwrot PACCAR dla akcjonariuszy przewyższał zwrot z indeksu S&P 500 za poprzednie okresy jednego roku, dwóch, pięciu, dziesięciu i dwudziestu lat.

Najważniejsze wydarzenia – 2013 r.

 • PACCAR otworzył nową montownię DAF w Brazylii.
 • Na całym świecie PACCAR dostarczył 137 100 pojazdów i wprowadził nowe modele Kenworth T880, Peterbilt Model 567 oraz DAF CF i LF Euro 6.
 • PACCAR zainwestował 660,9 mln USD w projekty kapitałowe oraz prace badawczo-rozwojowe.
 • PACCAR poszerzył asortyment silników wysokoprężnych, wypuszczając na rynek silnik PACCAR MX-11.
 • PACCAR Parts otworzył nowe centra dystrybucji części (PDC) w Eindhoven w Holandii i w Ponta Grossa w Brazylii, a także dwukrotnie powiększył centrum PDC w Lancaster w stanie Pennsylvania.
 • Po raz siódmy w ciągu ostatnich dziesięciu lat DAF zdobył nagrodę „Fleet Truck of the Year” (samochód ciężarowy roku) brytyjskiego czasopisma Motor Transport.
 • Model Kenworth T680 z silnikiem PACCAR MX-13 zdobył nagrodę amerykańskich dealerów samochodów ciężarowych, American Truck Dealers (ATD) Heavy-Duty Commercial Truck of the Year (komercyjny samochód ciężarowy do zadań specjalnych roku).
 • Od 1997 r. PACCAR wdrożył 22 300 projektów Six Sigma.


Nowa montownia DAF w Ponta Grossa w Brazylii, otwarta w 2013 r.

Wybrane dane finansowe – czwarty kwartał 2013 r.
Wybrane wyniki finansowe PACCAR w czwartym kwartale 2013 r.:

 • Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży – 4,6 mld USD.
 • Zysk netto – 334,2 mln USD.
 • Środki pieniężne z działalności operacyjnej – 675,4 mln USD.
 • Rekordowy zysk brutto z usług finansowych – 90,4 mln USD.
 • Koszty prac badawczo-rozwojowych – 60,9 mln USD.
 • Inwestycje w środki trwałe – 113,0 mln USD.
 • Środki pieniężne z działalności produkcyjnej i zbywalne papiery wartościowe na 31 grudnia 2013 r. – 2,93 mld USD.

Wybrane dane finansowe – cały rok 2013
Wybrane wyniki finansowe PACCAR w 2013 r.:

 • Rekordowe skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży – 17,12 mld USD.
 • Zysk netto – 1,17 mld USD.
 • Rekordowa wysokość kapitałów własnych na koniec roku – 6,63 mld USD.
 • Środki pieniężne z działalności operacyjnej – 2,38 mld USD.
 • Rekordowa sprzedaż części zamiennych PACCAR – 2,82 mld USD.
 • Rekordowy zysk brutto z usług finansowych – 340,2 mln USD z aktywów w wysokości 11,63 mld USD.
 • Inwestycje w środki trwałe – 409,5 mln USD.
 • Koszty prac badawczo-rozwojowych – 251,4 mln USD.
 • Wyemitowane średnioterminowe dłużne papiery wartościowe – 2,10 mld USD.
 • Zadeklarowana dywidenda – 602,6 mln USD.


Nowe pojazdy specjalistyczne: Peterbilt Model 567, Kenworth T880 i DAF CF Euro 6


Aktualności ze światowego rynku samochodów ciężarowych
„W 2013 r. DAF osiągnął rekordowy udział w wysokości 16,2 procent w europejskim rynku pojazdów powyżej 16 ton. DAF ma wiodącą pozycję na rynku w segmencie ciągników, ponieważ firmy posiadające floty pojazdów doceniają wysoką jakość DAF, niskie koszty obsługi i znakomitą wartość odsprzedaży“ powiedział Harrie Schippers, prezes DAF. „Sprzedaż pojazdów powyżej 16 ton w Europie wyniosła w 2013 r. 240 800 sztuk. Szacuje się, że w 2014 r. wielkość sprzedaży w branży ciężarówek powyżej 16 ton w Europie osiągnie poziom 200 000–230 000 sztuk.”

„W 2013 r. DAF i Kenworth zarejestrowały 3 900 samochodów ciężarowych w Rosji dzięki wsparciu sieci dealerów DAF/Kenworth obejmującej 38 placówek handlowych i serwisowych” powiedział Ron Bonsen, dyrektor ds. sprzedaży DAF. W 2006 r. PACCAR wprowadził pojazdy DAF CF na Tajwan. Asortyment produktów poszerzył się wraz z wprowadzeniem modelu DAF LF do użytku w miastach pod koniec 2012 r. „DAF jest europejskim producentem samochodów ciężarowych o największym udziale w rynku na Tajwanie (16,0 procent) w segmencie powyżej 16 ton” stwierdził Bonsen.

„Sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych klasy 8 w USA i Kanadzie w 2013 r. wyniosła 212 000 sztuk.” powiedział Dan Sobic, wiceprezes wykonawczy PACCAR. „Zapotrzebowanie na samochody ciężarowe napędza trwający obecnie proces wymiany starszych modeli na nowe oraz poprawa sytuacji w sektorze budownictwa mieszkaniowego i motoryzacyjnym. W 2013 r. PACCAR zdobył udział w rynku w USA i Kanadzie w klasie 8 w wysokości 28,0 procent, gdyż klienci docenili wyjątkową stylistykę, znakomitą oszczędność paliwa i nadzwyczajną sprawność modeli Kenworth i Peterbilt. Szacuje się, że w 2014 r. sprzedaż detaliczna w klasie 8 samochodów ciężarowych w USA i Kanadzie wyniesie 210 000-240 000 sztuk w związku z wymianą starszych modeli na nowe i powiększaniem floty pojazdów w obliczu przewidywanego wzrostu gospodarczego” dodał Sobic.

Wzrost w Ameryce Południowej
W październiku 2013 r. PACCAR ukończył budowę nowej montowni DAF o powierzchni ok. 300 000 stóp kwadratowych w Ponta Grossa w Brazylii. „Brazylia jest ogromnym rynkiem ciężarówek, na którym w 2013 r. sprzedaż pojazdów powyżej 16 ton wyniosła 149 000 sztuk. W czwartym kwartale 2013 r. DAF rozpoczął w Brazylii produkcję samochodów ciężarowych” stwierdził Marco Davila, prezes DAF na Brazylię. „W 2014 r. DAF planuje stopniowo zwiększać produkcję samochodów ciężarowych i stawia sobie długoterminowy cel zdobycia 20 procent rynku. Niezależna sieć dealerów i serwisów DAF obejmowała w 2013 r. 20 placówek, a w 2014 r. zostanie powiększona do 40 placówek” dodał Davila. „Szacuje się, że sprzedaż samochodów ciężarowych w segmencie powyżej 6 ton osiągnie w Brazylii w 2014 r 150 000 sztuk.”

PACCAR Parts osiąga rekordowy poziom rocznej sprzedaży
„Sprzedaż części zamiennych PACCAR osiągnęła w 2013 r. rekordowy roczny poziom.” powiedział Bob Christensen, dyrektor finansowy i wiceprezes wykonawczy PACCAR. „Trwający obecnie wzrost sprzedaży części zamiennych PACCAR napędzają inwestycje w dystrybucję, technologię i produkty, w tym rozwój globalnej marki TRP przeznaczonej do wszystkich marek i modeli samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów.Nowe centrum dystrybucji PACCAR Części Zamienne o powierzchni 280 000 stóp kwadratowych w Eindhoven w Holandii

„Poprawa wskaźników wykorzystania i wiek północnoamerykańskiej floty pojazdów przemysłowych przyczyniają się do doskonałych wyników sprzedaży segmentu części zamiennych i usług. 16 centrów dystrybucji części PACCAR wspiera ponad 2 000 placówek dealerów pojazdów DAF, Kenworth i Peterbilt w obsłudze klienta na najwyższym poziomie w branży” – powiedział David Danforth, dyrektor generalny PACCAR Parts. „W 2013 r. PACCAR ukończył budowę nowego centrum dystrybucji o powierzchni 280 000 stóp kwadratowych w Eindhoven w Holandii, utworzył centrum dystrybucji w Ponta Grossa w Brazylii i podwoił powierzchnię magazynową w centrum dystrybucji w Lancaster w stanie Pensylwania.”

PACCAR zwiększa produkcję silników
„PACCAR zainstalował ponad 51 000 silników MX-13 w samochodach ciężarowych Kenworth i Peterbilt w Ameryce Północnej od początku ich produkcji w 2010 r.” powiedział Craig Brewster, wiceprezes PACCAR. „W czwartym kwartale 2013 r. silnik PACCAR MX–13 był instalowany w 37 procentach samochodów ciężarowych Kenworth i Peterbilt przystosowanych do dużych obciążeń.” Ron Borsboom, dyrektor ds. inżynieryjnych DAF dodał, że „W 2013 r. PACCAR poszerzył asortyment silników PACCAR wprowadzając silnik PACCAR MX-11 o mocy do 440 km i momencie obrotowym 1 550 lb-ft.” W grudniu 2013 r. PACCAR otrzymał certyfikat amerykańskiej agencji ochrony środowiska (U.S. Environmental Protection Agency) na cały asortyment swoich silników na 2014 r.

Inwestycje w środki trwałe napędzają rozwój produktów i podnoszą efektywność działalności operacyjnej
Doskonałe zyski PACCAR w długim okresie, silny bilans oraz konsekwentna koncentracja na jakości, technologii i produktywności umożliwiły spółce zainwestowanie 5,7 mld USD na przestrzeni minionej dekady w projekty inwestycyjne, innowacyjne produkty i nowe technologie. „W 2013 r. nakłady na środki trwałe w wysokości 409,5 mln USD i prace badawczo-rozwojowe w wysokości 251,4 mln USD zostały przeznaczone na nowe produkty i zwiększenie mocy produkcyjnych” powiedział George West, wiceprezes PACCAR. „W 2014 r. wydatki na środki trwałe w wysokości 350-400 mln USD zostaną przeznaczone na intensywniejszy rozwój układów napędowych i zwiększenie sprawności operacyjnej naszych montowni. Planowane koszty prac badawczo-rozwojowych w 2014 r. wyniosą 225-275 mln USD; Kenworth, Peterbilt i DAF zainwestują te środki w wiodące w branży produkty i usługi, które umożliwią klientom zwiększenie wydajności ich własnej działalności.”

PACCAR umacnia się na pozycji lidera w dziedzinie ochrony środowiska
PACCAR dąży do ograniczenia wpływu swojej działalności na środowisko. W 2013 r. PACCAR przystąpił do projektu CDP (dawniej zwanego Carbon Disclosure Project) obejmującego monitorowanie i wytyczanie standardów emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii. W ramach programu CDP sporządzane są roczne raporty na temat postępów zrobionych przez firmy na całym świecie w zakresie rozwijania energooszczędnej działalności oraz produktów i usług przyjaznych dla środowiska, które umożliwiają jego ochronę.

PACCAR jest wiodącą firmą na rynku pojazdów z napędem na gaz. Od 1996 r. Kenworth i Peterbilt produkują samochody ciężarowe napędzane gazem LNG i CNG. W 2013 r. PACCAR wyprodukował ponad 1 500 pojazdów z napędem na gaz, zdobywając 40-procentowy udział w amerykańskim rynku ciężarówek przystosowanych do dużych obciążeń z napędem na gaz. Ciężarówki Kenworth i Peterbilt zapewniają szeroki zakres pojazdów terenowych do przewozów regionalnych i specjalistycznych i są obecnie dostępne z silnikami na gaz o pojemności 9 i 12 litrów. „Silniki na gaz oferowane przez PACCAR to wydajna i czysta technologia, z której klienci mogą korzystać do różnych zastosowań”, powiedział Kyle Quinn, starszy wiceprezes PACCAR.

Rekordowe wyniki spółek oferujących usługi finansowe
PACCAR Financial Services (PFS) dysponuje portfelem 161 000 samochodów ciężarowych i naczep, a łączna wartość aktywów firmy wynosi 11,63 mld USD. Do tego segmentu należy PacLease, duża firma oferująca samochody ciężarowe na wynajem i pełen zakres usług w Ameryce Północnej i Europie, posiadająca w swojej flocie ponad 35 000 pojazdów. „W czwartym kwartale i w całym roku 2013 zysk PFS wzrósł dzięki rozwojowi portfela firmy” – powiedział Bob Bengston, starszy wiceprezes PACCAR.

Zysk PFS brutto za czwarty kwartał wyniósł rekordowe 90,4 mln USD w porównaniu z 78,7 mln USD wypracowanymi w czwartym kwartale 2012 r. Przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale wyniosły 299,5 mln USD w porównaniu z 297,8 mln USD w tym samym kwartale 2012 r. Przychody ze sprzedaży za cały rok wyniosły 1,17 mld USD w porównaniu z 1,10 mld USD w 2012 r., natomiast dochód brutto wyniósł w 2013 r. rekordowe 340,2 mln USD, co stanowi wzrost o 11 procent w porównaniu z 307,8 mln USD w poprzednim roku.

„Znakomity bilans firmy PACCAR, w połączeniu z ratingiem kredytowym A+/A1, pozwala PFS na oferowanie konkurencyjnego finansowania detalicznego dealerom i klientom Kenworth, Peterbilt i DAF w 23 krajach na czterech kontynentach”, powiedział Todd Hubbard, prezes PACCAR Financial Corp. „Rosnąca baza aktywów i znakomite wyniki portfelowe generują wyższe zyski.“ PACCAR Financial Services ma doskonały dostęp do rynków papierów dłużnych - w 2013 r. wyemitował obligacje terminowe dwu-, trzy- i pięcioletnie o wartości 2,10 mld USD.

PACCAR jest światowym liderem technologicznym w dziedzinie projektowania, wytwarzania i wsparcia klientów szukających wysokiej jakości samochodów ciężarowych przystosowanych do niewielkich, średnich i dużych obciążeń, sprzedawanych pod markami Kenworth, Peterbilt i DAF. PACCAR zajmuje się również projektowaniem i produkcją nowoczesnych silników wysokoprężnych, świadczy usługi finansowe i informatyczne związane ze swoją główną działalnością oraz zajmuje się dystrybucją części zamiennych do samochodów ciężarowych.

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie sporów sądowych dotyczących prywatnych papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act). Stwierdzenia te opierają się na aktualnych oczekiwaniach kierownictwa, są obarczone niepewnością i mogą ulec zmianie w zależności od okoliczności. Faktyczne wyniki mogą się istotnie różnić od wyników podanych w niniejszych stwierdzeniach z różnych przyczyn. Więcej informacji o tych przyczynach zawierają dokumenty PACCAR składane w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Firma DER Trans odbiera pierwszego DAFa CF Euro 6

31 stycznia 2013 r. w siedzibie autoryzowanego dealera DAF firmy ESA Trucks Polska w Iłowej nastąpiło uroczyste przekazanie ciągnika siodłowego DAF CF Euro 6 firmie PHU "DER-TRANS" ze Świebodzina. Jest to pierwszy wydany w Polsce ciągnik CF Euro 6. Pojazd odebrali właściciele firmy panowie Łukasz i Mariusz Derlatka.

Kabina ciągnika DAF CF Euro 6 wyprodukowana został w wersji Space Cab z dwoma leżankami i klimatyzacją postojową BYCOOL. Pojazd wyposażony jest w silnik Paccar MX11 440 KM, 12-biegową zautomatyzowaną skrzynię biegów AS Tronic, reflektory LED oraz hamulec silnikowy MX Engine Brake. Samochód zakupiony został również z pakietem gwarancyjnym DAF Multisupport Warranty Plus.

Firma PHU „DER-TRANS” powstała w 1994 r. i zajmuje się transportem krajowym jak
i międzynarodowym, zwłaszcza na terenie Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Francji, Włoch, krajów Beneluxu i Hiszpanii. Specjalnością firmy są usługi transportowe złomu.
W swojej flocie posiada 30 pojazdów ciężarowych, w tym 10 DAFów. Oprócz zakupionego CFa w najbliższych tygodniach firma odbierze kolejny zamówiony pojazd DAF XF Euro 6. Główne powody wyboru marki DAF to bardzo niska masa własna ciągników DAF, niskie zużycie paliwa udowodnione przez pojazd demo oraz bardzo dobra współpraca z lokalnym dealerem - firmą ESA Trucks.

Firma DAF rozwija nowe serie CF i XF Euro 6

Po rozpoczęciu produkcji pierwszych ciągników CF i XF Euro 6 (4x2 i 6x2 z drugą osią kierowaną) firma DAF rozszerza ofertę, która teraz obejmuje trzyosiowe podwozie pod zabudowę z osią wleczoną, drugą osią kierowaną lub podwójnymi osiami napédzanymi. Zawieszenie pneumatyczne zostało całkowicie przeprojektowane, co umożliwiło doskonałe dopasowanie pojazdów do wymagań systemów wymiennej obudowy, takich jak popularny w Niemczech BDF.

Dwuosiowe ciągniki siodłowe 4x2 nowych modeli DAF XF i CF Euro 6 zostały wprowadzone do produkcji w już kwietniu i czerwcu 2013 r. Następnie rozpoczęto produkcję ciągników 6x2 z drugą osią kierowaną (FTG) oraz pierwszych modeli podwozi pod zabudowę 4x2. Teraz nadszedł czas na podwozia pod zabudowę 6x2 z pojedynczą lub podwójną osią wleczoną (FAR i FAS), tylną osią kierowaną (FAN) i drugą osią kierowaną (FAG). Następne w kolejności będą pojazdy ciężarowe z dwiema osiami napędzanymi.

Podwozie pod zabudowę 6x2 z osią wleczoną
Nowe podwozia pod zabudowę z serii CF i XF Euro 6 są wyposażone w oś wleczoną i gwarantują wysoką ładowność. Podwozie FAR z osią wleczoną i pojedynczymi kołami zostało wyposażone w oś wleczoną o nośności 7,5 t obok osi napędzanej zapewniającej maksymalną nośność 13 t. Dlatego właśnie modele CF i XF idealnie nadają się do krajowego i międzynarodowego transportu chłodniczego oraz towarów głębokiego mrożenia, a także są przystosowane do przewożenia ładunków o dużej i bardzo dużej objętości.
Modele FAS są wyposażone w oś wleczoną o nośności 10 t. Oś podwójna zapewnia wysoki stopień stabilności, ważny w przypadku stosunkowo wysoko umieszczonych środków ciężkości. Przykładem może być transport kontenerów lub żywego inwentarza. Modele FAR i FAS 6x2 z serii CF i XF są dostępne w wersjach z rozstawem osi od 4,20 do 5,90 m.

Kolejną nowością wprowadzoną w pojazdach z serii CF oraz XF Euro 6 są wersje z tylną osią kierowaną (FAN) zapewniające doskonałą zwrotność. Dlatego nowy model FAN z serii CF Euro 6 idealnie nadaje się do użytku w obrębie miast, na przykład do wywozu odpadów czy dystrybucji napojów.

 

Idealne do zastosowań BDF
W ramach prac prjektowych podniesiono maksymalny skok zawieszenia pneumatycznego ECAS firmy DAF zarówno w przypadku przedniej, jak i tylnej osi. Stąd też podwozie pod zabudowę 6x2 jest doskonałą podstawą do systemów wymiennej zabudowy, takich jak system BDF, który jest bardzo popularny w Niemczech i innych krajach. Nowe zawieszenie pneumatyczne umożliwia regulację wysokości przedniej części podwozia w zakresie 280 mm, a tylnej — aż 285 mm. W wyniku zmniejszenia oporów wewnetrznych układu, co pozwoliło na zwiększenie prędkości przepływu powietrza, podniesienie i opuszczenie podwozia odbywa się dużo szybciej. Dużo łatwiej można również wykonać te czynności w szybkich sekwencjach. Wszystkie te dodatkowe ulepszenia zapewniają dłuższy okres użytkowania, większą wydajność i prostszą obsługę.

Firma DAF oferuje fabryczne wyposażenie w pełną gamę rozwiązań BDF — podwozie wyposażone jest w ramę, w której zamontowane są zamki i cały układ elektryczny. Możliwa jest instalacja różnych wariantów wymiennych zabudów o długości maksymalnie 7,45 m (wysokość postojowa pojazdu: 1,32 m) oraz wariantów odpowiednich do przewożenia kontenerów o długości maksymalnie 7,82 m (wysokość postojowa pojazdu: 1,12–1,32 m).

Podwozia pod zabudowę 6x2 z drugą osią kierowaną
Obecnie dostępna oferta podwozi wyposażonych w tylną oś kierowaną została poszerzona o nowe podwozia pod zabudowę CF w wersji z drugą osią kierowaną (FAG). Zostały one zaprojektowane specjalnie do zastosowań, które wymagają zarówno dużej wysokości przestrzeni ładunkowej, jak i płynnego poruszania się po placach. Najpopolarniejsze segmenty wykorzystujące tę konfigurację osi to śmieciarki o załadunku tylnym lub pojazdy do transportu mleka. Oś kierowana o maksymalnej technicznej nośności 7,5 t jest zamontowana przed osią napędzaną o nośności 13 t.

Dwie osie napędzane do transportu ciężkiego
Podczas prac nad modelami 8x4 (FAD) nowych podwozi po zabudowę CF i XF Euro 6 szczególną uwagę poświęcono firmom, których pojazdy narażone są na trudne warunki eksploatacji, zwłaszcza w przemyśle budowlanym i sektorze transportu specjalnego. Sprawdzone już dwie osie z ośmioma drążkami reakcyjnymi i zwolnicami w piastach firmy DAF opracowane do częstej jazdy po nieutwardzonym terenie są oferowane w standardzie, natomiast opcją jest pojedyncza redukcja w przypadku rzadszej jazdy po nieutwardzonym terenie. Podwozie pod zabudowę 8x4 jest zwykle wyposażone w wywrotkę, betonomieszarkę lub pompę betonu, albo jest wykorzystywane do innych zastosowań ciężkich.

Podwozie FAT 6x4 jest dostępne również w pojazdach CF Euro 6, które doskonale nadają się do transportu piasku i ziemi, kontenerów z odpadami, produktów rolniczych, betonu i zbiorników na odpady. Jest ono dostępne w wersji o maksymalnej nośności osi przedniej 9 t, osi podwójnej — 26 t oraz umożliwia ciągnięcie ładunku o maksymalnej dopuszczlnej masie całkowitej zestawu 50 t.

Firma DAF dostarcza również modele Euro 6 8x4 i 6x4 w specjalnej wersji Construction (pojazdy budowlane), charakteryzujących się specyficznym, solidnym wyglądem. Zastosowane w nich „proste” osie zapewniają kąt natarcia rzędu 25o i prześwit ponad powierzchnią gruntu wynoszący 40 cm.

Nowe podwozia pod zabudowę: niezwykła wszechstronność
Nowe wersje podwozi pod zabudowę z serii CF i XF Euro 6 oferują wiele nowatorskich rozwiązań, które firma DAF wprowadziła również w ciągnikach 4x2: atrakcyjny wygląd zewnętrzny, udoskonalony układ napędowy, zupełnie nowe zawieszenie przednich kół oraz bardziej wydajne osie.

Chcąc uzyskać maksymalnie wydajne podwozie, do którego łatwo dopasować zabudowę, firma DAF zwróciła szczególną uwagę na opracowanie najlepszego z możliwych rozmieszczenia elementów podwozia. Moduł SCR i filtr cząstek stałych mogą zostać zamontowane fabrycznie w różnych położeniach, zależnie od zastosowania i typu zabudowy. Standardowo zbiornik płynu AdBlue jest montowany na podwoziu, ale może być również zamocowany pod kabiną sypialną. Dostępnych jest też kilka opcji miejsca montażu akumulatorów. Inteligentne rozmieszczenie komponentów na podwoziach pod zabudowę umożliwia montaż zbiorników paliwa o pojemności aż 1200 l, a także zapewnia wolną przestrzeń rzędu 2,30 m, idealną do montażu zespołów pomp lub generatorów.

Wydajne silniki PACCAR oraz przystawki odbioru mocy PTO
Wraz z poszerzeniem oferty pojazdów z serii CF i XF Euro 6 pojawiła się również szeroka gama wydajnych silników Euro 6 o dużej mocy. 12,9-litrowy silnik PACCAR MX-13 zapewnia moc od 303 kW (412 KM) do 375 kW (510 KM), a nowy 10,8-litrowy silnik PACCAR MX-11 — od 210 kW (286 KM) do 320 kW (435 KM). Średnie zużycie paliwa silnika PACCAR MX-11 jest nawet o 3% niższe niż w przypadku bardzo wydajnego 12,9-litrowego silnika PACCAR MX-13, a zmniejszona masa własna silnika o ponad 180 kg oznacza jeszcze większą ładowność.

 


Zautomatyzowana skrzynia biegów AS Tronic ze specjalnymi ustawieniami zmiany biegów idealnie nadaje się do regularnego użytkowania na długich dystansach, transportu materiałów płynnych, zastosowań ciężkich lub zastosowań terenowych. Dostępna jest również bogata oferta przystawek odbioru mocy PTO. Zapewnia to wydajne zasilanie różnych rodzajów zabudów i wyposażenia dodatkowego w pojazdach DAF CF i XF. Standardowo przystawka PTO montowana jest na skrzyni biegów. Oprócz tego silniki PACCAR MX-13 i PACCAR MX-11 oferują także możliwość zamontowania dodatkowego generatora. W tym celu zapewniono miejsce i konstrukcję do montażu bezpośrednio na silniku, co znacznie wydłuża okres użytkowania pasków klinowych i ułatwia zamocowanie generatora. W przypadku silnikowych przystawek odbioru mocy w silniku MX-11 oprócz przystawki umieszczonej na godzinie 1 (maksymalny moment obrotowy 830 Nm) dodano nową opcję. Jest nią przystawka zamontowana na godzinie 11, oferująca moment obrotowy 250 Nm i możliwością bezpośredniego montażu pompy. Ponadto dostępna jest opcja umożliwiająca montaż pompy hydrulicznej (35 kW) z przodu silnika. Takie rozwiązanie nie wpływa na wielkość przestrzeni między kabiną a zabudową.

Układ elektryczny i łatwy montaż zabudowy
Położenie układu elektrycznego zostało zoptymalizowane, a wiązki elektryczne są doskonale zabezpieczone, co zapewnia ich maksymalną niezawodność. Ponadto układy elektryczne i elektroniczne niezbędne do instalacji zabudowy są uporządkowane i oddzielone od tych odpowiedzialnych za funkcje pojazdu, co ułatwia pracę wytwórcom zabudów i likwiduje możliwośc powstania awarii. Z tego samego powodu nowe podwozia pod zabudowę z serii CF i XF są budowane zgodnie z metodą mocowania zabudowy (BAM). Oznacza to, że standardowo podwozie jest fabrycznie wyposażone w specjalny układ otworów oraz wsporniki mocujące, zapewniające większą łatwość montażu zabudowy.

Firma DAF wciąż powiększa bogatą gamę pojazdów, wprowadzając szeroką ofertę trójosiowych podwozi pod zabudowę CF i XF Euro 6. Na początku 2014 roku niniejsza oferta zostanie uzupełniona o czteroosiowe podwozia pod zabudowę z jedną osią napędzaną (8x2) do specjalistycznych zastosowań. Dzięki temu firma DAF podkreśli swoją czołową pozycję na rynku, produkując pojazdy ciężarowe o dużej mocy, dostosowane do wszystkich możliwych potrzeb, a zarazem wydajne — zapewniające największe zyski z każdego kilometra.

DAF Trucks NV — oddział amerykańskiego koncernu PACCAR Inc, jednego z największych producentów ciężarówek na świecie — jest czołowym producentem lekkich, średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych w Europie* mającym udział w rynku na poziomie 16,0% w segmencie powyżej 16 t DMC. DAF produkuje kompleksową gamę ciągników siodłowych i podwozi pojazdów ciężarowych, dzięki czemu w jej ofercie można znaleźć rozwiązania do wszystkich zastosowań transportowych. Firma DAF jest również liderem usług związanych z produktami. Są to kontrakty serwisowe Multi Support, usługi finansowe świadczone przez dział PACCAR Financial i ofertę najwyższej jakości części. Dodatkowo DAF opracowuje i wytwarza komponenty, takie jak osie i silniki, dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. DAF Trucks N.V. dysponuje zakładami produkcyjnymi w Eindhoven w Holandii, Westerlo w Belgii oraz Leyland w Wielkiej Brytanii i ponad 1000 punktami dealerskimi i serwisowymi w Europie.

DAF wybiera polska firmę zabudowującą KH-KIPPER na nowym podwoziu DAF LF

Flota pojazdów demonstracyjnych DAF Trucks w Eindhoven (Niederlandy) powiększyła się o przedstawiciela najnowszej wersji „Construction” popularnego modelu DAF LF Euro 6 z zabudową firmy KH-KIPPER.

Samochód DAF LF ma najmniejszy w swojej klasie promień skrętu. Oferuje maksymalną zwrotność i niską masę własną, która zapewnia dużą ładowność oraz znakomite właściwości trakcyjne w terenie.
Na nowym podwoziu firma KH-KIPPER zamontowała wywrotkę trójstronną W3F. Zabudowa została wykonana ze niezawodnych stali trudnościeralnych HARDOX i DOMEX. Burty boczne otwierają się w osi górnej i dolnej, a więc skrzynia może służyć zarówno jak platforma do przewozu materiałów na paletach, jak i materiałów sypkich. W dolnej osi burty otwierają się za pomocą sprężyn umieszczonych na przedniej ścianie.

Wybór polskiej firmy zabudowującej to dowód uznania dla jakości polskich wyrobów, które coraz chętniej kupowane są poza granicami Polski. To także dowód wagi dla polskiego rynku jaką przykłada firma DAF. Polska jest rynkiem, na którym sprzedaż podwozi DAF wykazuje najwyższą dynamikę, osiągając 62% przyrost (za pierwszych 10 miesięcy 2013). Firma DAF po październiku br. może poszczycić się ponad 17% udziałem w rynku ciężkich podwozi (powyżej 16 ton), który to jest najlepszym wynikiem w historii marki w Polsce.


DAF Trucks NV — część amerykańskiego koncernu PACCAR Inc., jednego z największych na świecie producentów pojazdów użytkowych — jest wiodącym producentem lekkich, średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych na terenie UE (28+2) z 16-procentowym udziałem w rynku pojazdów powyżej 16 t. DAF produkuje kompleksową gamę ciągników siodłowych i samochodów ciężarowych, dzięki czemu w ofercie firmy można znaleźć pojazdy do wszystkich zastosowań transportowych. Firma jest również wiodącym dostawcą usług: umów serwisowych MultiSupport, usług finansowych firmy PACCAR Financial oraz najwyższej klasy serwisu części. Dodatkowo DAF opracowuje i wytwarza podzespoły, takie jak osie i silniki, zwłaszcza dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. DAF Trucks N.V. dysponuje zakładami produkcyjnymi w Eindhoven w Holandii, Westerlo w Belgii oraz Leyland w Wielkiej Brytanii i ponad 1000 punktów dealerskimi i serwisowymi w Europie.

PACCAR ogłasza dodatkową dywidendę gotówkową i regularną dywidendę kwartalną

Zarząd PACCAR Inc ogłosił wypłatę dodatkowej dywidendy gotówkowej w wysokości dziewięćdziesięciu centów (0,90 USD) za akcję, która zostanie wypłacona w dniu 7 stycznia 2014 r. akcjonariuszom ujętym w rejestrze akcjonariuszy na koniec dnia pracy w dniu 20 grudnia 2013 r. Zarząd zadeklarował również wysokość regularnej gotówkowej dywidendy kwartalnej w wysokości dwudziestu centów (0,20 USD) za akcję, która zostanie wypłacona w dniu 5 marca 2014 r. akcjonariuszom ujętym w rejestrze akcjonariuszy na koniec dnia pracy w dniu 14 lutego 2014 r. „Dywidenda specjalna jest odbiciem doskonałych przychodów, zysku netto i przepływów pieniężnych spółki”, powiedział Mark Pigott, prezes spółki. „Dobra produkcja ciężarówek w Ameryce Północnej i w Europie, dynamiczna sprzedaż części zamiennych oraz rekordowe zyski PACCAR Financial Services (Usługi Finansowe) pozwoliły na wygenerowanie zysku netto w wysokości 837,1 mln USD (2,36 USD na 1 akcję rozproszoną) za pierwszych 9 miesięcy 2013 r.”

Doskonały bilans PACCAR oraz zdecydowana koncentracja na jakości, technologii i produktywności umożliwiły spółce zainwestowanie 5,6 mld USD w budowę nowych zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucji części zamiennych oraz na wprowadzenie wielu nowych innowacyjnych produktów w ciągu ostatnich 10 lat. Ron Amstrong, prezes PACCAR, powiedział: „Wprowadzenie do produkcji nowych modeli samochodów ciężarowych Kenworth, Peterbilt i DAF do transportu drogowego i zastosowań specjalistycznych, obok nowych silników wysokoprężnych PACCAR MX-13 i MX-11, jest dobrą podstawą dla wzrostu spółki w przyszłości. Rozpoczęcie produkcji w nowej montowni DAF w Brazylii wygeneruje dodatkową sprzedaż PACCAR w Ameryce Południowej.”

Pod względem technologicznym PACCAR jest światowym liderem w dziedzinie projektowania, wytwarzania oraz wspierania klientów szukających wysokiej jakości samochodów ciężarowych przystosowanych do niewielkich, średnich i dużych obciążeń, sprzedawanych pod markami Kenworth, Peterbilt i DAF. PACCAR zajmuje się również projektowaniem i produkcją nowoczesnych silników wysokoprężnych, świadczy usługi finansowe i informatyczne związane ze swoją główną działalnością oraz zajmuje się dystrybucją części zamiennych do samochodów ciężarowych.
PACCAR jest spółką notowaną na rynku NASDAQ Global Select Market; akcje spółki są oznaczone symbolem PCAR, a serwis internetowy można znaleźć pod adresem www.paccar.com.

5000 zapytań ofertowych złożonych za pośrednictwem aplikacji Konfigurator DAF Truck

Pięciotysięczne zapytanie ofertowe złożone za pośrednictwem aplikacji Konfigurator DAF Truck zostało złożone przez polską firmę Usługi Tartaczne z Łosiny Dolnej koło Limanowej.

Konfigurator DAF on-line obsługujący pojazdy Euro 5 wprowadzony został w kwietniu 2011 roku, a jego wersja DTC 3D do pojazdów Euro 6 — we wrześniu rok później. Od tej pory liczba zapytań ofertowych wciąż rośnie, a rekordowe zapytanie zostało złożone przez polską firmę Tartak.

Pięciotysięczne zapytanie ofertowe dotyczyło pojazdu LF 8–12 t z kabiną Day Cab i silnikiem PX-7 o mocy 164 kW/223 KM. Firma Usługi Tartaczne, należąca do pana Jana Dadały, działa na rynku polskim od 1997 roku i specjalizuje się w przetwórstwie drewna. Wraz z rozwojem firmy pojawiła się potrzeba zakupu lekkiej ciężarówki. DAF LF to właśnie pojazd niezbędny do transportu przetworzonego drewna.

Firma DAF Trucks, aby ułatwić klientom zamawianie pojazdów DAF przez Internet wprowadziła do Konfiguratora DAF Truck wiele udogodnień. Na przykład aplikacja DTC 3D do pojazdów Euro 6 stanowi udoskonalenie procesu konfiguracji ciężarówek, ponieważ wykorzystuje pliki CAD oraz umożliwia klientowi między innymi wybór ustalonej liczby opcji i koloru kabiny. Dzięki dostępnemu już prawie trzy lata na rynku programowi, klienci mogą konfigurować i zamawiać pojazdy ciężarowe marki DAF on-line według swoich indywidualnych potrzeb transportowych. Efektem wprowadzenia konfiguratora są dziesiątki zrealizowanych zamówień.

Aplikacja dostępna jest w języku polskim pod adresem www.daftrucks.pl i zawiera bardzo jasny i przejrzysty przegląd dostępnych modeli i konfiguracji osi w zależności od konkretnych potrzeb klienta.

Konfigurowanie pojazdu jest możliwe na dwa sposoby: wychodząc od zastosowania aplikacja „podpowie” najlepsze rozwiązania, jeśli chodzi o serię, konfigurację osi i typ kabiny, podając argumenty i opis możliwości poszczególnych rozwiązań, lub poprzez zdecydowanie się od razu na konkretną serię i model pojazdu, w zależności od preferencji klienta.
Po zakończeniu procesu doboru, w końcowej fazie klient będzie mógł wydrukować żądaną specyfikację pojazdu oraz zdecydować czy chce, aby lokalny dealer skontaktował się z nim.
Wybrany przez klienta dealer zostanie automatycznie poinformowany o tym fakcie poprzez system za pomocą e-maila wraz z podaniem informacji o modelu i specyfikacji pojazdu, jaka została przez klienta wybrana.

Nagroda dla Działu Serwisu DAF Trucks Polska odebrana

W czasie corocznego spotkania reprezentantów przedstawicielstw DAF z całej Europy w Eindhoven Dyrektor Zarządzający DAF Trucks Polska Renaud Dehillotte oraz szef działu Serwisu DAF Trucks Polska Bartosz Gruszczyński odebrali z rąk Dyrektora Działu Aftersales DAF Trucks NV Johana Drentha nagrodę dla najlepszego działu serwisu w roku 2013 w całej organizacji DAF.

Nagroda przyznawana jest w oparciu o ocenę takich kryteriów jak szybkość reakcji serwisu ITS na wezwanie klienta, wykonanie czynności serwisowych poprawnie za pierwszym razem, realizację akcji serwisowych, jakość wykonywanych obsług i napraw, jakość obsługi klienta oraz sprzedaż kontraktów DAF Multisupport. DAF Trucks Polska otrzymała nagrodę po raz czwarty z rzędu. W poprzednich latach polskie przedstawicielstwo otrzymało nagrody za najlepsze osiągnięcia w sprzedaży oraz dwukrotnie za najwyższy wzrost sprzedaży części zamiennych DAF i TRP/AllMakes.

PACCAR ogłasza wzrost przychodów i wzrost zysków za trzeci kwartał

DAF Trucks rozpoczyna produkcję w Brazylii

„PACCAR ogłasza dobre wyniki kwartalne w zakresie przychodów i zysków za trzeci kwartał 2013 r.”, powiedział Mark Pigott, prezes i dyrektor generalny spółki. „Do wzrostu zysków przyczyniły się wyższe dostawy ciężarówek, rekordowa sprzedaż części zamiennych i wynik brutto działalności w zakresie usług finansowych. Nasi klienci w Ameryce Północnej odnoszą korzyści dzięki zwiększonemu wskaźnikowi wykorzystania floty i rekordowo wysokim przewozom towarowym, co jest bodźcem do wymiany floty. Jestem bardzo dumny z naszych 22 700 pracowników, którzy dostarczyli wiodące w branży produkty i usługi naszym klientom na całym świecie.”

W trzecim kwartale 2013 r. PACCAR odnotował zysk netto w wysokości 309,4 mln USD (rozwodniony zysk na 1 akcję: 0,87 USD), co stanowi wzrost o 32% w porównaniu z zyskiem w wysokości 233,6 mln USD (rozwodniony zysk na 1 akcję: 0,66 USD) wypracowanym w trzecim kwartale ubiegłego roku. Przychody netto ze sprzedaży i przychody z tytułu usług finansowych wyniosły 4,30 mld USD w porównaniu z 3,82 mld USD w 2012 r., co stanowi wzrost o 13%. Za pierwszych 9 miesięcy 2013 r. PACCAR wykazał zysk netto w kwocie 837,1 mln USD (rozwodniony zysk na 1 akcję: 2,36 USD) w porównaniu do 858,1 mln USD (rozwodniony zysk na 1 akcję: 2,41 USD) wypracowanych w pierwszych 9 miesiącach 2012 r. Przychody netto ze sprzedaży i usług finansowych za pierwszych 9 miesięcy 2013 r. wyniosły 12,52 mld USD w porównaniu do 13,05 mld w ubiegłym roku.


Pierwsza ciężarówka DAF wyprodukowana w montowni w Brazylii

„Doskonały bilans PACCAR, w tym 2,83 mld USD środków pieniężnych z działalności produkcyjnej i zbywalnych papierów wartościowych, wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i najwyższa w branży marża operacyjna umożliwiły nam kontynuację inwestycji, które poszerzyły zasięg geograficzny PACCAR, zwiększyły wydajność operacyjną i wspomogły prace rozwojowe dotyczące nowej linii ciężarówek i silników”, powiedział Ron Armstrong, prezes PACCAR. „PACCAR zainwestował 320 mln USD w nową montownię ciężarówek DAF w Ponta Grossa w Brazylii, gdzie produkcja rozpoczęła się 2 października 2013 r.”

Wybrane dane finansowe - trzeci kwartał 2013 r.

Wybrane wyniki finansowe PACCAR w trzecim kwartale 2013 r.:

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży – 4,30 mld USD;
 • Zysk netto – 309,4 mln USD;
 • Środki pieniężne z działalności produkcyjnej i zbywalnych papierów wartościowych – 2,83 mld USD;
 • Środki pieniężne z działalności operacyjnej – 547,7 mln USD;
 • Rekordowa sprzedaż części zamiennych – 715,3 mln USD;
 • Rekordowy zysk brutto z usług finansowych – 88,2 mln USD;
 • Koszty prac badawczo-rozwojowych – 56,6 mln USD;
 • Rekordowa wysokość kapitałów własnych – 6,48 mld USD;
 • Rekordowa suma aktywów – 20,31 mld USD.

Wybrane dane finansowe za 9 miesięcy 2013 r.

Wybrane wyniki finansowe PACCAR za 9 miesięcy 2013 r.:

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży – 12,52 mld USD;
 • Zysk netto – 837,1 mln USD;
 • Środki pieniężne z działalności operacyjnej – 1,70 mld USD;
 • Rekordowa sprzedaż części zamiennych – 2,09 mld USD;
 • Rekordowy zysk brutto z usług finansowych – 249,8 mln USD;
 • Koszty prac badawczo-rozwojowych – 190,5 mln USD;
 • Inwestycje w środki trwałe – 296,5 mln USD;
 • Wyemitowane średnioterminowe dłużne papiery wartościowe – 1,85 mld USD.
 • Światowy rynek samochodów ciężarowych

Produkowane przez DAF pojazdy klasy „premium” mają wiodącą pozycję w Europie. „DAF jest europejskim liderem w dziedzinie ciągników siodłowych; w tym roku nasz udział w rynku w segmencie pojazdów powyżej 16 ton osiągnął 15,9%”, powiedział Harrie Schippers, prezes DAF. „Klienci doceniają wiodącą pozycję produktów DAF pod względem jakości, niskich kosztów operacyjnych i doskonałej wartości odsprzedaży. Asortyment wiodących w branży pojazdów DAF powiększył się niedawno o nowo wprowadzone modele DAF XF, CF i LF Euro 6. Szacuje się, że liczba pojazdów zarejestrowanych w 2013 r. w segmencie ciężarówek powyżej 16 ton w Europie osiągnie poziom 215 000–225 000 sztuk. W trzecim kwartale zamówienia na ciężarówki DAF wzrosły o 70% w porównaniu z poprzednim rokiem – klienci kupowali ciężarówki generacji Euro 5 przed wprowadzeniem pojazdów droższych ze względu na przepisy o ochronie środowiska wchodzące w życie w 2014 r. Na wielkość dostaw w czwartym kwartale korzystnie wpłynie przedsprzedaż. Szacuje się, że liczba pojazdów ciężarowych zarejestrowanych w 2014 r. w Europie wyniesie około 200 000 -230 000", dodał Schippers.

„Oczekuje się, że sprzedaż detaliczna w segmencie Class 8 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 2013 r. wyniesie od 205 000 do 215 000 sztuk”, powiedział Dan Sobic, wiceprezes wykonawczy PACCAR. „Zapotrzebowanie na samochody ciężarowe napędza trwający obecnie proces wymiany starszych modeli na nowe i poprawa sytuacji w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Szacunki wielkości sprzedaży detalicznej ciężarówek w segmencie Class 8 w USA i Kanadzie na 2014 r. mieszczą się w przedziale 210 000-240 000 sztuk i odzwierciedlają trwający proces wymiany floty oraz niewielki wzrost pojemności floty branżowej związany z umiarkowanym ogólnym wzrostem gospodarczym", dodał Sobic.

Wzrost w Ameryce Południowej

W październiku 2013 r. PACCAR rozpoczął produkcję samochodów ciężarowych DAF w nowej montowni w Ponta Grossa w Brazylii. „Nowa montownia, o powierzchni 300,000 stóp kwadratowych, zlokalizowana na 569 akrach, to zakład o zaawansowanej technologii i przyjazny środowisku, przeznaczony do montowania pojazdów DAF XF, CF i LF z segmentu „premium”. Zakład będzie produkować ciężarówki DAF przeznaczone na rynek brazylijski i południowoamerykański. Z myślą o wspieraniu klientów, nasi dilerzy zainwestowali w najnowszą i najnowocześniejszą sieć dystrybucji w kraju.” - powiedział Bob Christensen, wiceprezes wykonawczy i dyrektor finansowy PACCAR. Prognozy szacują rynek samochodów ciężarowych w kategorii powyżej 6 ton w Brazylii na ponad 145 000 pojazdów w 2013 r. i przewidują stabilny wzrost w kolejnych latach. Największym i najszybciej rosnącym segmentem rynku samochodów ciężarowych w Brazylii jest segment „premium”, w którym DAF wprowadził swój flagowy model XF-105.”


Ciężarówka DAF XF-105 i silnik PACCAR MX-13, których produkcję uruchomiono na rynku brazylijskim

Rekordowe wyniki PACCAR Parts

W trzecim kwartale 2013 r. działalność PACCAR w zakresie części zamiennych odnotowała rekordowe wyniki. Trwający obecnie wzrost sprzedaży części zamiennych PACCAR napędzają inwestycje w dystrybucję, technologię i produkty, w tym rozwój globalnej marki TRP przeznaczonej do przyczep/naczep, autobusów i pojazdów konkurencji.

„Poprawa wskaźników wykorzystania i wiek północnoamerykańskiej floty pojazdów przemysłowych przyczyniają się do doskonałych wyników sprzedaży segmentu części zamiennych i usług. 16 centrów dystrybucji części PACCAR wspiera ponad 2 000 placówek dilerów pojazdów DAF, Kenworth i Peterbilt w obsłudze klienta na poziomie najwyższym w branży” - powiedział David Danforth, dyrektor generalny PACCAR Parts. „PACCAR otworzył nowe centrum dystrybucji części w Brazylii, a rozbudowa centrum w Lancaster w Pensylwanii pozwoliła podwoić jego powierzchnię magazynową.”

 


Centrum Dystrybucji Części PACCAR w Lancaster w Pensylwanii

Inwestycje w środki trwałe i rozwój produktów

Doskonałe zyski PACCAR w długim okresie, silny bilans oraz konsekwentna koncentracja na jakości, technologii i produktywności umożliwiły spółce zainwestowanie 5,6 mld USD na przestrzeni minionej dekady w projekty inwestycyjne, innowacyjne produkty i nowe technologie. „W 2013 r. zainwestujemy 425-475 mln USD kapitału i przeznaczymy 250-260 mln USD na prace badawczo-rozwojowe dotyczące nowych produktów i zwiększenia mocy produkcyjnych” - powiedział George West, wiceprezes PACCAR. „W przyszłym roku planujemy nakłady kapitałowe na rozwój produktów i wzrost efektywności operacyjnej rzędu 350-400 mln USD. Planowane koszty prac badawczo-rozwojowych w 2014 r. wyniosą 225-275 mln USD; Kenworth, Peterbilt i DAF zainwestują te środki w wiodące w branży produkty i usługi, które umożliwią klientom osiąganie zysków z ich własnej działalności.”

„Kenworth, Peterbilt i DAF wprowadzają na rynek nowe modele pojazdów, które charakteryzują się wysoką jakością i oszczędnością pod względem zużycia paliwa. Gama silników PACCAR również została rozszerzona poprzez wprowadzenie w 2013 r. silników MACCAR MX-13 i PACCAR MX-11” - powiedział Ron Armstrong, prezes PACCAR. Ciężarówki Kenworth T880 i Peterbilt Model 567 przeznaczone na rynek pojazdów specjalistycznych będą produkowane do listopada 2013 r.Nowe modele Peterbilt Model 567, Kenworth T880 i DAF CF


Rekordowe wyniki spółek oferujących usługi finansowe

PACCAR Financial Services (PFS) dysponuje portfelem ponad 158 000 samochodów ciężarowych i naczep, przy łącznej wartości aktywów w wysokości 11,37 mld USD. Do segmentu tego należy PacLease, duża firma leasingowa oferująca pełen zakres usług w Ameryce Północnej i Europie, posiadająca w swojej flocie 34 000 pojazdów. „W drugim i trzecim kwartale oraz w pierwszych 9 miesiącach 2013 r. zysk PFS wzrósł dzięki rozwojowi portfela firmy” - powiedział Bob Bengston, wiceprezes PACCAR.

Zysk PFS przed opodatkowaniem wyniósł rekordowe 88,2 mln USD w porównaniu z 80,4 mln USD wypracowanymi w trzecim kwartale ubiegłego roku. Przychody za trzeci kwartał wyniosły 293,5 mln USD w porównaniu do 273,5 mln w analogicznym kwartale 2012 r. Za okres 9 miesięcy przychody wyniosły 875,4 mln USD w porównaniu do 801,0 mln USD w tym samym okresie roku ubiegłego. Zysk brutto za pierwsze trzy kwartały wyniósł 249,8 mln USD w porównaniu z 229,1 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku. „Dilerzy i klienci doceniają zaangażowanie PFS w zapewnianie atrakcyjnych opcji finansowych, najnowocześniejszej technologii, doskonałej obsługi klienta i wsparcia dla branży transportowej” - dodał Bengston.

„Doskonały bilans firmy PACCAR, w połączeniu z ratingiem kredytowym A+/A1, pozwala PFS na oferowanie konkurencyjnego finansowania detalicznego dilerom i klientom Kenworth, Peterbilt i DAF” - powiedział Todd Hubbard, prezes PACCAR Financial. „Rosnąca baza aktywów i solidne wyniki portfelowe generują wyższe zyski. Mamy doskonały dostęp do rynków obligacji korporacyjnych i średnioterminowych dłużnych papierów wartościowych, co umożliwia PFS zyskowne wspieranie sprzedaży samochodów ciężarowych PACCAR w 23 krajach na czterech kontynentach.”

PACCAR jest światowym liderem technologicznym w dziedzinie projektowania, wytwarzania i wsparcia klientów szukających wysokiej jakości samochodów ciężarowych przystosowanych do niewielkich, średnich i dużych obciążeń, sprzedawanych pod markami Kenworth, Peterbilt i DAF. PACCAR zajmuje się również projektowaniem i produkcją nowoczesnych silników wysokoprężnych, świadczy usługi finansowe i informatyczne związane ze swoją główną działalnością oraz zajmuje się dystrybucją części zamiennych do samochodów ciężarowych.

DAF EcoDrive ma już rok

 We wrześniu 2013 roku minął rok od kiedy DAF EcoDrive szkoli kierowców. Jest to nowa odsłona szkoleń realizowana we współpracy z Panem Jarosławem Ożyńskim, jednym z najbardziej doświadczonych trenerów specjalizujących się w szkoleniu kierowców.

Program DAF EcoDrive odpowiada na najbardziej istotne potrzeby branży transportowej. Pozwala trwale redukować zużycie paliwa. Ponadto nowe generacje pojazdów ciężarowych wprowadzane są na rynek częściej niż kiedykolwiek, a każda nowinka to konieczność przeszkolenia kierowców. W napędach współczesnych pojazdów ciężarowych zmieniło się bardzo wiele. Nawet bardzo doświadczony kierowca, bez systematycznego podnoszenia kwalifikacji, nie będzie eksploatował pojazdu efektywnie stosując metody prowadzenia z przed 10 lat. Dochodzą do tego nowe komponenty, których wcześniej nie było, a które wymagają poprawnej obsługi.

Z praktyki szkoleniowej wynika, że popularny hamulec silnikowy jest eksploatowany najczęściej niepoprawnie, to znaczy, nie wykorzystywana jest jego pełna moc, co skutkuje większym zużyciem hamulców zasadniczych. Nie jest to zresztą najczęściej wina samych kierowców, tylko systemu szkoleń, który szkoli nie jak jeździć, tylko jak zdać egzamin. Kierowcy muszą uczyć się samodzielnie lub przez „Uniwersytet CB” niestety nie zawsze, to znaczy, rzadko kiedy poprawnie. Jazda samochodem to jak chodzenie – działa na zasadzie odruchów. Z całego dnia pracy kierowca prowadzi pojazd świadomie jedynie przez maksimum 5 minut, to znaczy wtedy, gdy coś szczególnego dzieje się na drodze, co wytrąca z normalnego trybu jazdy. To jest normalne zjawisko, inaczej nie byłby w stanie wytrzymać wielu godzin za kierownicą. Z tego faktu wynika, że kierowcy nie mają świadomości popełnianych błędów, a dopiero nagranie wideo tego, co się faktycznie dzieje na drodze i w kabinie jest lustrem, w którym kierowca widzi swoją rutynę za kierownicą. Wielokrotnie kierowcy po szkoleniu w DAF EcoDrive mówili, że nie wiedzieli, że jadą z nogą na pedale sprzęgła, mają niepoprawną pozycje za kierownicą, czy trzymają rękę na dźwigni zmiany biegów. Te, z pozoru błahe, błędy generują uszkodzenia pojazdu, bądź nawet mogą spowodować zagrożenia na drodze.

Jakich efektów szkolenia kierowców możemy oczekiwać?

Najszybciej widocznym i najłatwiej mierzalnym jest niższe zużycie paliwa. Jeśli trwały efekt ze szkolenia to tylko 5% mniej zużytego paliwa, to przy rocznych przebiegach rzędu 120 000 km uzyskane oszczędności to ok 2 000 litrów. Łatwo policzyć, że przy flocie 30 pojazdów otrzymać można jeden ciągnik siodłowy gratis już po jednym roku. W szkoleniu nie chodzi o to, żeby uczyć wolnej jazdy. Prawidłowe szkolenie uczy jazdy płynnej – to znaczy tańszej i niejednokrotnie szybszej niż dotychczasowa. Wskazują na to wyniki osiągane przez uczestników. Mniej spektakularne, ale równie wymierne są oszczędności na kosztach napraw i obsług, bowiem świadomy kierowca lepiej wykorzystuje pojazd. Rzadziej zatem wymieniane jest sprzęgło, hamulce, synchronizatory, itd. Właściwie eksploatowany pojazd powinien całe swoje techniczne życie przejechać na fabrycznie zamontowanym sprzęgle, tzn. nawet 1,6 mln km! Pojazd z hamulcem silnikowym MX Engi Brake powinien osiągnąć przebieg 800 tyś kilometrów na oryginalnych klockach i tarczach hamulcowych. Te przebiegi są jak najbardziej możliwe, a przykłady wzięte z przebiegów raportowanych przez tych transportowców, którzy zdecydowali się na przeprowadzenie szkoleń.

 Szkolenie DAF EcoDrive to dwa przejazdy. Jeden tak, jak kierowca zawsze jeździ, drugi pod dyktando instruktora. Wybierana zawsze jest trudna trasa, która będzie wymagać od kierowcy umiejętności. Po pierwszym przejeździe kierowca nie jest w stanie dotknąć kół pojazdu z powodu rozgrzanych hamulców. Po drugim często dotyka tarczy hamulcowej. Jednorazowe rozgrzanie tarcz hamulcowych do 600 stopni Celsjusza to 4 mm okładzin hamulcowych mniej, to znaczy, że niewyszkolony kierowca może zużyć hamulce w czasie jednego wyjazdu na Słowację i z powrotem. Poza kosztami nowych hamulców to też często różnica pomiędzy wymianą klocków w czasie pół godziny, a koniecznością grzania piast, bo tak zapieczone są elementy, które były wielokrotnie przegrzane.

Dobrze wyszkolony kierowca to też mniej kolizji. Każda wypłata odszkodowania odnotowana jest przez ubezpieczyciela. Jeśli przekroczony jest pewien próg wypłat nie można otrzymać dobrej stawki za ubezpieczenie w kolejnym roku. W krańcowych przypadkach, nawet trudno będzie znaleźć chętną firmę, która ubezpieczy naszą flotę. Ponadto każdy przestój, czy z powodu awarii, czy kolizji, to pojazd, który nie pracuje, a dalej generuje koszty. To również niezrealizowany transport z jasnymi konsekwencjami w postaci kar, czy nawet zerwanych kontraktów. I na koniec równie ważny element: świadomy kierowca lepiej planuje trasę, jest mniej zmęczony, zatem wykorzystuje czas bardziej efektywnie.

Regularne szkolenia dla kierowców są też coraz częściej wymagane przez poważnych spedytorów, którzy doceniają zalety wynikające z edukowania kierowców i firma, która nie prowadzi polityki szkoleniowej po prostu nie może rozpocząć współpracy przy wymagających kontraktach. Wychodząc temu naprzeciw od 2013 roku DAF EcoDrive oferuje też dodatkowe moduły szkoleniowe, które obejmują np. czas pracy, zagadnienia jak sobie radzić w czasie kontroli i szereg innych zarówno dla kierowców jak i przedsiębiorców.

Betonomieszarka na 2-osiowym podwoziu DAF LF55 dla firmy Trans-Lis-Bet

 Firma Wanicki, autoryzowany dealer DAF, przekazała betonomieszarkę o pojemności 4 m3, wyprodukowaną na podwoziu DAF FA LF55 firmie Trans-Lis-Bet z Mokrzysk. Jest to innowacyjny i niespotykany produkt na rynku zabudów związanych z budownictwem.

Podwozie DAF FA LF55 z zabudową betonomieszarka wyprodukowaną przez Fabrykę Maszyn w Leżajsku umożliwia regulację wysokości zabudowy, co ma ogromne znaczenie w transporcie betonu. Mały promień skrętu znacznie ułatwia manewrowanie pojazdem, a jego małe gabaryty pozwalają na eksploatację pojazdu w warunkach trudnych dla 4-osiowego podwozia. Wyposażenie samej betonomieszarki jest identyczne, jak w innych tego typu zabudowach o większych pojemnościach. Zabudowa posiada wszystkie elementy oraz udogodnienia niezbędne do sprawnego funkcjonowania betonomieszarki na placu budowy oraz w transporcie betonu na drodze. Samochód został wyposażony w silnik o mocy 250 KM spełniający normę emisji spalin Euro 5 i dziewięciostopniową manualną skrzynię biegów. Dodatkowo wyposażony został radia CB i CD.

O komfort pracy kierowcy dba zainstalowana klimatyzacja, fotel na zawieszeniu pneumatycznym, mechanicznie regulowana kolumna kierownicy obitej miękkim materiałem oraz elektrycznie sterowane lusterka. W kabinie znajdują się ponadto dwa dodatkowe fotele dla obsługi zabudowy betonomieszarki.

Firma Trans-Lis-Bet zajmuje się produkcją betonu i istnieje na rynku polskim od 1984 roku. Głównym profilem działalności firmy jest produkcja betonu towarowego dla firm budowlanych oraz odbiorców indywidualnych. Całkowicie zautomatyzowana produkcja pozwala firmie wytwarzać każdy rodzaj betonu i zapraw. Firma posiada własną bazę transportową wśród której znajduje się betonomieszarka na podwoziu DAF LF55. Wykorzystywana jest do dostarczania betonu zamawianego przez małych odbiorców.

PACCAR rozpoczyna produkcję samochodów ciężarowych DAF w Brazylii

 - Firma PACCAR zorganizowała uroczyste otwarcie nowej fabryki DAF w Brazylii. W ceremonii, którą poprowadzili prezes i dyrektor wykonawczy PACCAR Mark Pigott oraz gubernator stanu Parana Beto Richa, uczestniczyli członkowie władz stanowych i lokalnych, dealerzy DAF w Brazylii, dostawcy, firmy transportowe oraz liderzy biznesu i przedstawiciele instytucji edukacyjnych.

- PACCAR ma przyjemność oficjalnie otworzyć naszą nową fabrykę DAF w Brazylii - powiedział Mark Pigott. - Hala montażowa o powierzchni 27 870 metrów kwadratowych zbudowana na działce o powierzchni 230 hektarów to przyjazny dla środowiska, wykorzystujący najnowsze technologie zakład, w którym montowane będą najwyższej jakości pojazdy DAF XF, CF i LF. W fabryce produkowane będą ciężarówki DAF na rynek brazylijski i południowoamerykański. Nasi dealerzy DAF zainwestowali w najnowszą i najnowocześniejszą sieć dystrybucji w kraju, która będzie obsługiwać rosnącą liczbę klientów.

- Jesteśmy dumni z tego, że możemy poprowadzić pierwszą ciężarówkę DAF wyprodukowaną w Brazylii - powiedział gubernator Richa. - Warta 320 mln USD inwestycja PACCAR wesprze władze stanu Parana w ich wysiłkach zmierzających do utworzenia w tym stanie wysokiej jakości miejsc pracy. Zakład DAF będzie stymulował wzrost gospodarczy i przyczyni się do wzrostu jakości życia w regionie.

Najwyższej jakości ciężarówki DAF zostały liderem w tej branży w Europie. - DAF jest europejskim liderem w kategorii ciągników siodłowych. W sektorze pojazdów powyżej 16 ton marka ta zdobyła w tym roku 15,8 procent rynku. Klienci doceniają znakomitą jakość, niskie koszty operacyjne i wysoką wartość odsprzedaży ciężarówek DAF i silników PACCAR - powiedział Ron Armstrong, prezes PACCAR.

- Przewiduje się, że w 2013 r. wielkość brazylijskiego rynku samochodów ciężarowych w kategorii powyżej sześciu ton przekroczy 140.000 sztuk, a w następnych latach jeszcze wzrośnie - stwierdził Bob Christensen, wiceprezes i dyrektor finansowy PACCAR. - Największym i najszybciej rosnącym segmentem brazylijskiego rynku samochodów ciężarowych w Brazylii jest segment premium, do którego należy produkowany przez DAF flagowy model XF-105.

 

 


Samochody ciężarowe DAF XF, CF i LF z silnikami PACCAR produkowane na rynek brazylijski

- W przyszłości będziemy produkować wszystkie rodzaje najnowocześniejszych samochodów ciężarowych DAF z silnikami PACCAR dla klientów z Brazylii i Ameryki Południowej - poinformował Marco Davila, prezes DAF Brazylia. - Niezależna sieć dealerska w Brazylii w 2013 r. obejmuje 20 lokalizacji, a w 2014 r. ich liczba wzrośnie do 40. Pierwszy model pojazdu DAF produkowany w tym zakładzie to DAF XF-105, samochód ciężarowy przeznaczony do użytku na długich trasach. W przyszłości zakład będzie również produkować uniwersalne modele CF i LF. Pojazdy DAF CF mają wiele różnych zastosowań, od transportu regionalnego po ciężkie prace budowlane. Samochód DAF LF jest idealny do dystrybucji i dostaw na terenach miejskich.

PACCAR jest światowym liderem technologicznym w dziedzinie projektowania, wytwarzania i wsparcia klientów szukających wysokiej jakości samochodów ciężarowych przystosowanych do niewielkich, średnich i dużych obciążeń, marki Kenworth, Peterbilt i DAF. PACCAR projektuje również i wytwarza zaawansowane technicznie silniki diesla, zapewnia usługi finansowe i informatyczne oraz dystrybucję części do ciężarówek w związku z podstawową działalnością.

Akcje PACCAR są przedmiotem obrotu na rynku Nasdaq Global Select, pod symbolem PCAR, a strona internetowa firmy znajduje się pod adresem www.paccar.com.

DAF wprowadza nowe serie pojazdów LF i CF Construction w wersji Euro 6

Firma DAF wprowadza na rynek nową serię CF Construction w wersji Euro 6 opracowaną z myślą o branży budowlanej, w której pojazdy są często eksploatowane na nieutwardzonym terenie. Model CF Construction oferuje większy kąt natarcia, duży prześwit ponad powierzchnią gruntu i duże możliwości podczas jazdy terenowej. Ponadto ma wiele cech, które pozwalają uzyskać maksymalny poziom nieprzerwanej gotowości do pracy, niskie koszty eksploatacji i najłatwiejszą obsługę w swojej klasie. Terenowe atrybuty stylizacji serii CF Construction znamionują wytrzymałość i nadają pojazdowi szczególny wygląd.

Pierwszym elementem, jaki rzuca się w oczy w nowym modelu CF Construction, jest jego charakterystyczny wygląd. Dużą moc podkreśla charakterystyczny czarny grill z dużymi wlotami powietrza i nowy zderzak, który został wykonany z ocynkowanej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwałości. Z tego samego powodu osłony reflektorów są wykonane z nietłukącego się tworzywa Lexan, a pod zderzakiem umieszczono stalową osłonę o grubości 3 mm, która chroni chłodnicę. Osłona może wytrzymać obciążenie wielkości aż 4 t, a jej dolna część wysuwa się, zapewniając praktyczny, szeroki stopień.

Zderzak nowego modelu DAF CF Construction jest dostępny z wbudowanymi światłami przeciwmgielnymi i reflektorami doświetlającymi zakręty. Składa się on z trzech elementów. Można je wymieniać osobno, co ogranicza koszty eksploatacji. Solidny zderzak zamontowano wysoko, dzięki czemu uzyskano duży kąt natarcia 25o. W połączeniu z 40-centymetrowym prześwitem — zapewnionym częściowo dzięki prostym osiom przednim — pojazd oferuje doskonałe właściwości jezdne na drogach nieutwardzonych.

Optymalna wygoda użytkowania
Głównym celem projektantów firmy DAF podczas prac nad nowym modelem CF Construction było uzyskanie wysokiego poziomu komfortu kierowcy i maksymalnie łatwej obsługi.

Z boku kabiny dostępny jest opcjonalny stopień, który ułatwia kierowcy sprawdzenie ładunku, a poręczny uchwyt na dachu zapewnia dodatkowe oparcie. Szerokie stopnie umożliwiają łatwe i bezpieczne wsiadanie. Modele z 12,9-litrowym silnikiem PACCAR MX-13 są wyposażone w trzy stopnie, natomiast modele z 10,8-litrowym silnikiem PACCAR MX-11 — w dwa. W drugim przypadku dostępny jest opcjonalny, dodatkowy dolny stopień. Jest on zamontowany w sposób elastyczny, aby zapewnić większą odporność na uszkodzenia.

Model CF Construction jest wyposażony w te same wygodne fotele, które są montowane w innych modelach wszechstronnej serii CF, a także elegancką deskę rozdzielczą z systemem Driver Performance Assistant oraz nowe, ergonomicznie rozmieszczone przełączniki. Estetyczna kierownica ze zintegrowanymi elementami sterowania także jest standardowym elementem wyposażenia nowych modeli Construction.

Dwie osie napędzane
Nowy model DAF CF Construction jest oferowany jako trzyosiowe podwozie pod zabudowę 6x4 z 8- lub 9-tonową osią przednią i zespołem osi napędowych o nośności 19, 21 lub 26 t. Dzięki temu pojazd doskonale sprawdzi się w branży budowlanej i przemyśle drzewnym. Jako trzyosiowy ciągnik siodłowy 6x4 model CF Construction jest idealnie przystosowany do transportu specjalnego, w tym przewożenia pni i słupów.

Podwozie pod zabudowę 8x4 jest idealną podstawą dla wywrotek i betonomieszarek. Dwie 7,5-, 8- lub 9-tonowe kierowane osie przednie oraz zespół osi napędowych o nośności 19, 21 lub 26 t sprawiają, że podwozie pod zabudowę zapewnia masę całkowitą w zakresie 32–44 t. Wszystkie modele oferują słynny, stworzony przez firmę DAF zespół dwóch napędzanych osi z ośmioma drążkami reakcyjnymi. Konstrukcja charakteryzuje się wysoką stabilnością i dużym skokiem zawieszenia (270 mm) oraz wpływa na wysoką mobilność w terenie.

Wydajne silniki PACCAR
Pojazd jest napędzany 12,9-litrowym silnikiem PACCAR MX-13 o mocy od 303 kW (410 KM) do 375 kW (510 KM), a także nowym 10,8-litrowym silnikiem PACCAR MX-11 o mocy od 210 kW (290 KM) do 320 kW (440 KM). Średnie zużycie paliwa silnika PACCAR MX-11 jest nawet o 3% niższe niż w przypadku wydajnego 12,9-litrowego silnika PACCAR MX-13, a ograniczenie masy własnej o ponad 180 kg oznacza jeszcze większą ładowność.

Opcjonalnie dostępna jest zautomatyzowana skrzynia biegów AS Tronic ze specjalnymi ustawieniami do jazdy w terenie, której sposób zmiany biegów został opracowany specjalnie w tym celu. Zmiana dotyczy możliwości szybszej zmieniany biegów i szybszej obsługi sprzęgła. Dla modelu CF Construction dostępne są przystawki odbioru mocy PTO. W wersjach z silnikiem PACCAR MX-11 — poza silnikową przystawką odbioru mocy, umieszczonej na godzinie pierwszej — dostępna jest również wersja lekka, z przystawką na godzinie 11, przenosząca moment obrotowy 250 Nm. 

Nowe podwozie: lekkie, mocne i łatwe do zabudowy
Nowe podwozie modelu CF Construction zostało opracowane z myślą o maksymalnej sztywności i doskonałych właściwościach jezdnych. Konstrukcja oferuje sporą ilość miejsca na różne podzespoły, na przykład podpory dźwigu załadunkowego. Podwozie ma z przodu ramę rozszerzającą się w kształcie trójkąta, która zapewnia miejsce na nowe silniki Euro 6 i duży moduł chłodzący, gwarantujący niskie zużycie paliwa.

Kolejnym nowym elementem jest przygotowanie pod montaż płyty DIN, której można używać między innymi do przymocowania pługu śnieżnego. Wszystkie modele są dostępne z pionową rurą wydechową, która w podwoziach pod zabudowę 8x4 ma także wbudowany układ SCR.

Wiele uwagi poświęcono ułatwieniu instalacji zabudowy. Istnieje możliwość zamówienia wsporników mocujących BAM (ang. Body Attachment Method, metoda mocowania nadwozia) do podwozia FAD 8x4, które zapewniają kompletne przygotowanie pod montaż typowych wywrotek. Metoda obejmuje określony układ otworów oraz fabryczną instalację w podwoziu różnych wsporników mocujących.

Model CF Construction jest standardowo wyposażony w montowany na dachu wlot powietrza; cyklonowy filtr powietrza przeznaczony do pracy w warunkach dużego zapylenia jest dostępny opcjonalnie.

Nowość: LF Construction
Firma DAF wprowadza na rynek również wersję Construction popularnego modelu LF. Wygląd 19-tonowego pojazdu budowlanego nawiązuje do większego modelu CF Construction dzięki czarnemu grilowi z większymi wlotami powietrza, wyróżniającemu się zderzakowi, który zamontowano wyżej, aby zapewnić kąt natarcia ponad 25o, a także zwiększonemu prześwitowi ponad powierzchnią gruntu (32 cm). Tak jak w przypadku modelu CF Construction, LF Construction oferuje wyróżniające się stopnie oraz płytę o grubości 3 mm umieszczoną pod zderzakiem w celu ochrony chłodnicy.

Pojazd LF Construction jest dostępny z 6,7-litrowym silnikiem PACCAR PX-7 o mocy od 164 kW (220 KM) do 231 kW (310 KM). Ponadto model LF Construction oferuje wiele wyjątkowych cech, dzięki którym seria LF jest tak wysoko oceniana. Samochód ciężarowy DAF LF ma najmniejszy promień skrętu w swojej klasie. Oferuje maksymalną zwrotność i niską masę własną, która zapewnia dużą ładowność.

DAF rozpocznie dostawę nowych modeli LF Construction i CF Construction na początku przyszłego roku. Do zastosowań, w których duży kąt natarcia i duży prześwit nad powierzchnią gruntu mają mniejsze znaczenie, firma DAF oferuje modele CF 6x4 i 8x4 w wersji oferującej atrakcyjny wygląd zewnętrzny standardowych modeli CF.

DAF Trucks NV — część amerykańskiego koncernu PACCAR Inc., jednego z największych na świecie producentów pojazdów użytkowych — jest wiodącym producentem lekkich, średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych na terenie UE (28+2) z 16,0-procentowym udziałem w rynku pojazdów powyżej 16 t. DAF produkuje kompleksową gamę ciągników siodłowych i samochodów ciężarowych, dzięki czemu w ofercie firmy można znaleźć pojazdy do wszystkich zastosowań transportowych. Firma jest również wiodącym dostawcą usług: umów serwisowych MultiSupport , usług finansowych firmy PACCAR Financial oraz najwyższej klasy serwisu części. Dodatkowo DAF opracowuje i wytwarza podzespoły, takie jak osie i silniki, zwłaszcza dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. DAF Trucks N.V. dysponuje zakładami produkcyjnymi w Eindhoven w Holandii, Westerlo w Belgii oraz Leyland w Wielkiej Brytanii i ponad 1000 punktów dealerskimi i serwisowymi w Europie.

PACCAR ogłasza wyniki sprzedaży i zyski za drugi kwartał

Rekordowy zysk brutto PACCAR Financial Services za pierwszą połowę roku
23/07/2013 Bellevue, Washington

„W drugim kwartale 2013 r. PACCAR wykazał dobre wyniki w zakresie sprzedaży i zysków” powiedział prezes spółki Mark Pigott. „Wyniki naszej firmy za drugi kwartał pokazują stopniową poprawę sprzedaży samochodów ciężarowych i dobre wyniki sprzedaży części zamiennych i usług finansowych na całym świecie. Jestem bardzo dumny z naszych 22 000 pracowników, którzy osiągnęli doskonałe wyniki dla naszych akcjonariuszy i klientów.”
W drugim kwartale 2013 r. PACCAR odnotował zysk na poziomie 291,6 mln USD (zysk na rozwodnioną akcję: 0,82 USD), podczas gdy w drugim kwartale 2012 r. zysk wyniósł 297,2 mln USD (zysk na rozwodnioną akcję: 0,83 USD). Przychody netto ze sprzedaży oraz przychody z tytułu usług finansowych wyniosły 4,30 mld USD wobec 4,46 mld USD za drugi kwartał 2012 r. Przychody ze sprzedaży i przychody z tytułu usług finansowych za pierwszą połowę 2013 r. wyniosły 8,22 mld USD wobec 9,23 mld USD w ubiegłym roku. W pierwszej połowie 2013 r. PACCAR odnotował zysk netto w kwocie 527,7 mln USD (rozwodniony zysk na 1 akcję: 1,49 USD) w porównaniu do 624,5 mln USD (rozwodniony zysk na 1 akcję: 1,75 USD) w 2012 r.

Budowa fabryki PACCAR DAF w Ponta Grossa w Brazylii posuwa się zgodnie z harmonogramem. „Brazylia to duży rynek na samochody ciężarowe. Prognozy sprzedaży w segmencie ciężarówek powyżej 6 ton na 2013 r. wynoszą 140.000 pojazdów”, powiedział Marco Davila, prezes DAF w Brazylii. „Asortyment produktów DAF zapewnia najwyższą jakość, niskie koszty operacyjne i najlepszy w branży silnik PACCAR MX–13. Nasi dilerzy w Brazylii budują nowe placówki we wszystkich częściach kraju, aby zapewnić naszym klientom obsługę posprzedażową światowej klasy. Nie możemy się doczekać rozpoczęcia produkcji ciężarówek DAF w Brazylii pod koniec 2013 r.”

Wybrane dane finansowe – II kw. 2013 r.

Wybrane wyniki finansowe PACCAR za drugi kwartał 2013 r. obejmują:

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży – 4,30 mld USD
 • Zysk netto – 291,6 mln USD
 • Środki pieniężne z działalności produkcyjnej i zbywalnych papierów wartościowych – 2,52 mld USD
 • Środki pieniężne z działalności operacyjnej – 768,6 mln USD
 • Rekordowy zysk brutto z tytułu usług finansowych – 81,5 mln USD
 • Koszty prac badawczo–rozwojowych – 61,8 mln USD
 • Odnowione kredyty bankowe – 2,0 mld USD

Wybrane dane finansowe – I poł. 2013 r.

Wybrane wyniki finansowe PACCAR za pierwsze półrocze 2013 r. obejmują:

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży – 8,22 mld USD
 • Zysk netto – 527,7 mln USD
 • Środki pieniężne z działalności operacyjnej – 1,15 mld USD
 • Rekordowy zysk brutto z tytułu usług finansowych – 161,6 mln USD
 • Wyemitowane średnioterminowe papiery wartościowe – 1,35 mld USD
 • Rekordowy kapitał własny – 6,11 mld USD

Światowy rynek samochodów ciężarowych

W tym roku DAF osiągnął udział w rynku na poziomie 15,8% w segmencie ciężarówek powyżej 16 ton w Europie i ma największy udział w rynku w Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii i w Europie Środkowej. Brytyjskie czasopismo Motor Transport przyznało ostatnio ciężarówkom DAF XF105 nagrodę „2013 Fleet Truck of the Year” (flotowy samochód ciężarowy roku). „Klienci doceniają wiodącą pozycję produktów DAF pod względem jakości, niskich kosztów operacyjnych i doskonałej wartości odsprzedaży”, stwierdza Harrie Schippers, prezes DAF. „Asortyment wiodących w branży pojazdów DAF powiększył się niedawno o nowo wprowadzane modele DAF XF, CF i LF Euro 6. Szacuje się, że wielkość sprzedaży w branży ciężarówek powyżej 16 ton w Europie osiągnie poziom 210.000–230.000 sztuk.”

„Oczekuje się, że sprzedaż detaliczna w segmencie Class 8 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 2013 r. wyniesie 210.000–230.000 sztuk”, powiedział Dan Sobic, wiceprezes wykonawczy PACCAR. „Nasi klienci korzystają z rekordowo wysokich wielkości przewozów towarowych i korzystnych stawek. Zapotrzebowanie na samochody ciężarowe napędza trwający obecnie proces wymiany starszych modeli na nowe i poprawa sytuacji w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Rynek samochodów ciężarowych powinien skorzystać na prognozowanej poprawie koniunktury gospodarczej w pozostałej części roku, a zwłaszcza na wzroście produkcji samochodów i działalności budowlanej.” 

Nowe modele Kenworth T880 i Peterbilt 567

Nakłady kapitałowe i rozwój produktów

Doskonałe zyski PACCAR w perspektywie długoterminowej, mocny bilans i intensywna koncentracja na jakości, technologii i wzroście produktywności umożliwiły spółce zainwestowanie 5,5 mld USD na przestrzeni minionej dekady w projekty inwestycyjne, innowacyjne produkty i nowe technologie. Na 2013 r. przewidziano nakłady kapitałowe na poziomie 425–475 mln USD oraz nakłady na prace badawczo–rozwojowe na poziomie 250–275 mln USD dotyczące nowych produktów i zwiększenia mocy wytwórczej.

„Kenworth, Peterbilt i DAF uruchomiły produkcję nowej rodziny pojazdów o wysokiej jakości i niskim zużyciu paliwa. Rozszerzamy także asortyment silników produkowanych przez PACCAR wprowadzając do produkcji w 2013 r. silniki PACCAR MX–13 i PACCAR MX–11”, powiedział Ron Armstrong, prezes PACCAR. Ciężarówki Kenworth T880 i Peterbilt Model 567, zaprojektowane dla rynku specjalistycznych samochodów ciężarowych, mają wejść do produkcji w czwartym kwartale 2013 r.

Silniki PACCAR

Od rozpoczęcia produkcji w połowie 2010 r. PACCAR zainstalował ponad 40.000 silników MX–13 w ciężarówkach Kenworth i Peterbilt w Ameryce Północnej. „W drugim kwartale 2013 r. silnik PACCAR MX–13 był instalowany w 30 procentach samochodów ciężarowych Kenworth i Peterbilt przystosowanych do ciężkich zastosowań”, powiedział wiceprezes PACCAR Craig Brewster.

 

Silnik PACCAR MX–13 & Silnik PACCAR MX–11

PACCAR rozszerzył swój asortyment silników wprowadzając nowy silnik PACCAR MX–11 o mocy do 440 KM i momencie obrotowym 2100 Nm. Silnik ten będzie instalowany w nowych modelach DAF CF i XF Euro 6 w czwartym kwartale 2013 r., a w ciężarówkach Kenworth i Peterbilt – od 2015 r.

Kenworth świętuje 90–lecie wiodącej pozycji w branży

W tym roku Kenworth Truck Company świętuje 90. rocznicę swojego istnienia. W 1923 r. Harry W. Kent i Edgar K. Worthington podjęli współpracę w celu opracowania projektu i podjęcia produkcji samochodu ciężarowego dla branży leśnej – w ten sposób powstały ciężarówki marki Kenworth. Kenworth szczyci się wieloletnią historią sukcesów w zakresie jakości, innowacji i technologii. Firma wyprodukowała ponad 900 000 ciężarówek oznakowanych znakiem handlowym The World’s Best®.

„Od ponad 90 lat Kenworth jest liderem w produkcji samochodów ciężarowych zużywających coraz mniej paliwa, coraz bardziej wydajnych a zarazem ekonomicznych w użyciu”, mówi Gary Moore, dyrektor generalny Kenworth i wiceprezes PACCAR. „Jesteśmy bardzo dumni z naszej historii osiągnięć przemysłowych i doskonałych produktów, z których korzystają klienci na całym świecie.” 

Ciężarówka do przewozu drewna Kenworth 1923 i nowy Kenworth T880

Przywództwo w dziedzinie ochrony środowiska

Od 1996 r. Kenworth i Peterbilt produkują samochody ciężarowe napędzane gazem LNG i CNG. W 2013 r. PACCAR miał największy udział w amerykańskim rynku ciężarówek przystosowanych do ciężkich zastosowań z napędem na gaz. Firma oferuje najszerszy zakres rozwiązań dla samochodów ciężarowych do przewozów długodystansowych, regionalnych i specjalistycznych. Ciężarówki Kenworth i Peterbilt są obecnie dostępne z silnikami o pojemnościach 9, 12 i 15 litrów. „Silniki na gaz oferowane przez PACCAR to wydajna i czysta technologia, którą klienci mogą wykorzystać do różnych zastosowań”, powiedział Craig Brewster, wiceprezes PACCAR.Modele Peterbilt 384 LNG i 365 LNG

Spółki oferujące usługi finansowe odnotowały rekordowo wysokie wyniki

PACCAR Financial Services (PFS) dysponuje portfelem 155.000 samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, a łączna wartość aktywów firmy wynosi 10,93 mld USD. Do segmentu tego należy PacLease, duża firma leasingowa oferująca pełen zakres usług w Ameryce Północnej i Europie, posiadająca w swojej flocie 33.000 pojazdów. W drugim kwartale i w pierwszej połowie 2013 r. zyski PFS wzrosły dzięki wzrostowi bilansów portfelowych.

W drugim kwartale 2013 r. PFS odnotował rekordowo wysoki zysk brutto w wysokości 81,5 mln USD wobec 77,4 mln USD w drugim kwartale 2012 r. Przychody ze sprzedaży za drugi kwartał wyniosły 288,8 mln USD wobec 266,1 mln USD w analogicznym okresie 2012 r. Zysk brutto Financial Services za pierwszą połowę 2013 r. wyniósł rekordowe 161,6 mln USD w porównaniu do 148,7 mln USD w poprzednim roku. Przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze wyniosły 581,9 mln USD wobec 527,5 mln USD za analogiczny okres roku ubiegłego. „Dilerzy i klienci doceniają zaangażowanie PFS w zapewnianie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, doskonałą obsługę klienta i konsekwentne wsparcie udzielane branży transportowej we wszystkich fazach cyklu koniunkturalnego”, powiedział Bob Bengston, wiceprezes PACCAR.

„Mocny bilans firmy PACCAR, w połączeniu z ratingiem kredytowym A+/A1, pozwala PFS na oferowanie konkurencyjnego finansowania detalicznego dilerom i klientom Kenworth, Peterbilt i DAF”, powiedział Todd Hubbard, prezes PACCAR Financial. „Rosnąca baza aktywów i solidne wyniki portfela generują wyższe zyski. Mamy doskonały dostęp do rynków obligacji korporacyjnych, średnioterminowych dłużnych papierów wartościowych i kredytów konsorcjalnych, co umożliwia PFS zyskowne wspieranie sprzedaży samochodów ciężarowych PACCAR w 23 krajach na czterech kontynentach.”

PACCAR jest światowym liderem technologicznym w dziedzinie projektowania, wytwarzania i wsparcia klientów szukających wysokiej jakości samochodów ciężarowych przystosowanych do niewielkich, średnich i dużych obciążeń, sprzedawanych pod markami Kenworth, Peterbilt i DAF. PACCAR zajmuje się również projektowaniem i produkcją nowoczesnych silników wysokoprężnych, świadczy usługi finansowe i informatyczne związane ze swoją główną działalnością oraz zajmuje się dystrybucją części zamiennych do samochodów ciężarowych.

PACCAR jest spółką notowaną na rynku NASDAQ Global Select Market; akcje spółki są oznaczone symbolem PCAR, a serwis internetowy można znaleźć pod adresem www.paccar.com.

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie sporów sądowych dotyczących prywatnych papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act). Stwierdzenia te opierają się na aktualnych oczekiwaniach kierownictwa, są obarczone niepewnością i mogą ulec zmianie w zależności od okoliczności. Faktyczne wyniki mogą się istotnie różnić od wyników podanych w niniejszych stwierdzeniach z różnych przyczyn. Więcej informacji o tych przyczynach zawierają dokumenty PACCAR składane w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Nowe centrum dystrybucji części PACCAR rozpoczyna działalność

Firma PACCAR Parts otworzyła swoje nowoczesne centrum dystrybucji części PACCAR (PDC) w Eindhoven. Nowe centrum dystrybucji ma powierzchnię 26 000 m², może pomieścić ponad 65 000 różnych części do pojazdów i z pewnością odegra ważną rolę w dalszym rozwoju firmy DAF Trucks na rynku europejskim. Budowa nowego centrum PDC kosztowała około 30 mln euro.

„To centrum dystrybucji części PACCAR jest największe ze wszystkich czternastu PDC na świecie i z pewnością jest najważniejsze w Europie” — mówi Dick Leek, dyrektor generalny firmy PACCAR Parts Europe. „Nowe centrum dystrybucji zapewni też wsparcie dla zupełnie nowej generacji pojazdów Euro 6. Wprowadzenie ich na rynek wiąże się ze wzrostem liczby magazynowanych części z 50 000 do ponad 65 000”.

Niezawodność dostaw na poziomie 99,98%
Nowe centrum dystrybucji dostarcza części bezpośrednio do punktów dealerskich firmy DAF
w krajach takich jak Holandia, Niemcy, Belgia czy Francja. Codzienny transport zaopatruje też inne europejskie centra PDC takie jak: Leyland (Wielka Brytania), Budapeszt (Węgry), Madryt (Hiszpania) czy Moskwa (Rosja). „Nasz poziom zaopatrzenia w Eindhoven kształtuje się na poziomie 98%, co oznacza, że niemal wszystkie części do ciężarówek DAF są dostępne od ręki” — mówi Dick Leek. „Wskaźnik rzeczywistej niezawodności dostaw wynosi w tej chwili 99,98%, co jest niespotykane w tej branży. I nie dotyczy to wyłącznie oryginalnych części DAF, ale także bogatej oferty produktów TRP, w skład której wchodzą uniwersalne części do ciężarówek, przyczep oraz naczep, a także materiały eksploatacyjne dla warsztatów”.

Aby zapewnić błyskawiczne dostawy zamówionych części nowe centrum dystrybucji
w Eindhoven wykorzystuje najnowocześniejsze systemy logistyczne takie jak komunikacja radiowa czy głosowe przyjmowanie zamówień. „Systemy te to gwarancja maksymalnej jakości i wydajności. W centrum dystrybucji części PACCAR codziennie obsługujemy około 12 000 linii zamówień. Centrum odgrywa ważną rolę w dalszym rozwoju firmy DAF w Europie, zapewniając naszym klientom niezwykle wysoką dostępność części, a tym samym maksymalną dostępność ich pojazdów” – dodaje Dick Leek.

DAF Trucks NV – część amerykańskiego koncernu PACCAR Inc, jednego z największych na świecie producentów ciężkich pojazdów ciężarowych – jest wiodącym producentem lekkich, średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych na terenie UE z 16,0-procentowym udziałem w rynku pojazdów powyżej 16 t. DAF produkuje kompleksową gamę ciągników siodłowych i samochodów ciężarowych, dzięki czemu w ofercie firmy można znaleźć pojazdy do wszystkich zastosowań transportowych. Firma jest również wiodącym dostawcą innych usług związanych z produktami: kontraktów serwisowych DAF Multisupport, usług finansowych firmy PACCAR Financial oraz najwyższej klasy serwisu części. Dodatkowo DAF opracowuje i wytwarza podzespoły takie jak osie i silniki, zwłaszcza dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. DAF Trucks N.V. dysponuje zakładami produkcyjnymi w Eindhoven w Holandii, Westerlo w Belgii oraz Leyland w Wielkiej Brytanii i ponad 1000 punktów dealerskich i serwisowych w Europie.

Nagroda specjalna DAF N.V. dla firmy PPUH Limpol

W siedzibie autoryzowanego dealera DAF Nedpol w Częstochowie firma Limpol z Koziegłówek w województwie śląskim odebrała nagrodę specjalną DAF N.V. za udział w ankiecie dotyczącej badania obsługi klienta w serwisach DAF. Voucher na wykonanie usługi przeglądu okresowego Y w pojeździe DAF przekazał właścicielowi firmy, panu Grzegorzowi Lipie, Dyrektor ds. Serwisów Bartosz Gruszczyński oraz Dyrektor Marketingu Zbigniew Kołodziejek z DAF Trucks Polska.

Regularne badania satysfakcji klienta dotyczące serwisów DAF prowadzone są w ramach ogólnoeuropejskiego programu Customer Satisfaction Measurement firmy DAF.

Firma Limpol zajmuje się transportem międzynarodowym i krajowym oraz spedycją. Jest jednocześnie jednym z wiodących producentów sztucznych choinek i dekoracji świątecznych na Śląsku i w Polsce. Z firmą Nedpol współpracuje od początku swojej działalności tj. od 2010 roku. Obecnie w swojej flocie Limpol posiada 7 pojazdów marki DAF.

DAF XF105 „Flotową Ciężarówką Roku 2013”

DAF XF105 ATe została wybrana „Flotową Ciężarówką Roku” w prestiżowym plebiscycie „Motor Transport Awards 2013” w Londynie, co dało firmie DAF piąte zwycięstwo w ciągu ostatnich sześciu lat. Nagrodę wręczono na oficjalnej ceremonii w Londynie, w której udział wzięło 1 600 czołowych przedstawicieli branży transportowej.

„Motor Transport Awards” to najważniejsze brytyjskie nagrody przyznawane spółkom z sektora transportu, a marka DAF zwyciężyła w nim aż 17 razy, czyli ponad 4 razy więcej niż jakikolwiek inny producent w historii plebiscytu organizowanego przez czasopismo branżowe „Motor Transport”.

Jury, w którego skład weszli czołowi przedsiębiorcy transportowi, nagrodziło DAF XF105 za przestronną kabinę, którą określiło jako „wysoko ocenianą przez kierowców”, „wysoką wartość odsprzedażną”, a przede wszystkim za technologię „ATe” (Zaawansowaną Wydajność Transportu), które zapewnia niskie zużycie paliwa. Jury dostrzegło także „jedną z najbogatszych ofert części zamiennych firmy DAF i jej usługi serwisowe, szczególnie usługę DAF ITS, która wciąż uzyskuje najwyższe noty na rynku”.

Tuż po ceremonii wręczenia nagród Dyrektor Zarządzający DAF Trucks UK, Ray Ashworth, powiedział: „Jestem bardzo szczęśliwy, że przyznając tę nagrodę, członkowie jury dostrzegli, iż XF105 ATe oferuje niezrównanie niski koszt utrzymania i niskie zużycie paliwa, jak również najwyższy w tej klasie komfort jazdy. Jury wypowiedziało się też bardzo przychylnie na temat znakomitego wsparcia serwisowego, które zapewnia nasza krajowa sieć dealerska, co jest wyrazem najwyższego uznania zarówno dla naszych ciężarówek, jak i naszych pracowników”.

 

DAF Trucks NV - oddział amerykańskiego koncernu PACCAR Inc, jednego z największych producentów ciężarówek na świecie – jest czołowym producentem lekkich, średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych w Europie, mającym udział w rynku na poziomie 16,0% w segmencie powyżej 16 t. Firma DAF produkuje kompleksową gamę ciągników siodłowych i pojazdów ciężarowych, dzięki czemu w jej ofercie można znaleźć pojazdy do wszystkich zastosowań transportowych. Firma DAF jest również liderem usług związanych z produktami. Są to kontrakty serwisowe Multi Support, usługi finansowe świadczone przez dział PACCAR Financial i ofertę najwyższej jakości części. Dodatkowo DAF opracowuje i wytwarza komponenty, takie jak osie i silniki, dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. DAF Trucks N.V. dysponuje zakładami produkcyjnymi w Eindhoven w Holandii, Westerlo w Belgii oraz Leyland w Wielkiej Brytanii i ponad 1000 punktami dealerskimi i serwisowymi w Europie.

PACCAR ogłasza przychód i dochód za pierwszy kwartał

Wprowadzenie na rynek nowych ciężarówek DAF, Kenworth i Peterbilt

„PACCAR ogłosił wysokie przychody i dochód netto za pierwszy kwartał 2013 r.” – informuje Mark Pigott, prezes Zarządu i dyrektor naczelny. „W porównaniu z zeszłym rokiem wyniki segmentu samochodów ciężarowych PACCAR wykazują spadek sprzedaży w Ameryce Północnej, z uwagi na wolniejszy wzrost gospodarczy. PACCAR z powodzeniem kontynuował działalność w dziedzinie części zamiennych i wykazywał dobre wyniki w działalności finansowej. Jestem bardzo dumny z naszych 21.700 pracowników, którzy przyczynili się do wytworzenia najnowocześniejszych produktów w branży i świadczyli najwyższej jakości usługi naszym klientom na całym świecie.”
Za pierwszy kwartał 2013 roku PACCAR uzyskał dochód w wysokości 236,1 mln USD (0,67 USD na jedną rozwodnioną akcję) w porównaniu z 327,3 mln USD (0,1 USD na jedną rozwodnioną akcję w pierwszym kwartale zeszłego roku. Przychody ze sprzedaży netto w pierwszym kwartale 2013 r. wraz z przychodami z usług finansowych wyniosły 3,92 mld USD w porównaniu z 4,78 mld USD za pierwszy kwartał 2012 r.

„Mocny bilans PACCAR i dodatnie przepływy pieniężne pozwoliły spółce w ciągu ostatnich dwóch lat zainwestować ponad 1,5 mld USD w nowe produkty i usługi. Ostatnio PACCAR wprowadził na rynek nowe modele ciężarówek DAF: CF Euro 6 i LF Euro 6, Kenworth: T880 i Peterbilt: Model 567. Te nowe pojazdy stanowią uzupełnienie nowych modeli ciężarówek wprowadzonych w 2012 roku – DAF: XF Euro 6, Kenworth: T680 i Peterbilt: Model 579. Poszerzył się również asortyment technicznie zaawansowanych silników o niskim zużyciu paliwa, dzięki wprowadzeniu na rynek silnika PACCAR MX-11. Te nowe produkty przyczynią się do długoterminowego wzrostu spółki” – dodał Pigott. W 2012 r. PACCAR osiągnął rekordowy, 16-procentowy udział w europejskim rynku samochodów ciężarowych powyżej 16 ton i rekordowy – 30,6-procentowy udział w północnoamerykańskim rynku samochodów ciężarowych klasy 8.

Nowe samochody ciężarowe: Peterbilt Model 579, Kenworth T680 i DAF XF Euro 6

Najważniejsze dane pierwszego kwartału 2013 r.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyników PACCAR w pierwszym kwartale 2013 r.:

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3,92 mld USD.
 • Dochód netto w wysokości 236,1 mln USD.
 • Środki pieniężne z produkcji i zbywalne papiery wartościowe w wysokości 2,38 mld USD.
 • Środki pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 384,0 mln USD.
 • Zysk z tytułu usług finansowych przed opodatkowaniem w wysokości 80,1 mln USD.
 • Koszty prac badawczo-rozwojowych w wysokości 72,1 mln USD.
 • Nakłady inwestycyjne w wysokości 97,1 mln USD.
 • Rekordowy kapitał własny w wysokości 5,95 mld USD.

Światowe rynki samochodów ciężarowych

„W Europie DAF nadal jest liderem pod względem udziału w rynku ciągników i zajmuje drugie miejsce pod względem udziału w rynku samochodów ciężarowych powyżej 16 ton. Klienci uznają pierwszeństwo DAF w jakości produktów, niskie koszty operacyjne i doskonałą wartość pojazdów przy ich odprzedaży” – powiedział Harrie Schippers, prezes DAF. „Asortyment pierwszorzędnych ciężarówek wytwarzanych przez DAF poszerzył się o nowe pojazdy DAF XF, CF i LF Euro 6. Szacuje się, że w tym roku sprzedaż w sektorze ciężarówek powyżej 16 ton w Europie wyniesie od 210.000 do 235.000 pojazdów w porównaniu z 222.000 w ubiegłym roku.”

„W 2013 roku przewiduje się, że sprzedaż detaliczna pojazdów klasy 8 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wyniesie od 210.000 do 240.000 pojazdów w porównaniu z 225.000 sprzedanymi w 2012 r. Wynika to przede wszystkim ze stałego zastępowania starzejącego się taboru i prognozowanego na drugą połowę roku wzrostu gospodarczego” - powiedział Dan Sobic, wiceprezes PACCAR. „Rynek samochodów ciężarowych powinien skorzystać na poprawie w dziedzinie zatrudnienia i produkcji samochodów oraz zwiększeniu inwestycji mieszkaniowych w toku i wzroście działalności budowlanej. Roczny popyt wynikający z konieczności wymiany taboru samochodów ciężarowych na rynku Stanów Zjednoczonych i Kanady szacuje się na 225.000 pojazdów” – dodał Sobic.

Na pokazie Mid-America Trucking Show, który odbył się w zeszłym miesiącu w Louisville w stanie Kentucky, Kenworth i Peterbilt przedstawiły nowy asortyment pojazdów specjalistycznych. „Nowe ciężarówki Kenworth T880 i Peterbilt Model 567 poszerzają ofertę PACCAR na rynku budowlanym i uzupełniają pojazdy drogowe Kenworth T680 i Peterbilt Model 579, które weszły do sprzedaży w 2012 r.” – powiedział Bob Christensen, wiceprezes i dyrektor finansowy PACCAR. Pojazdy Kenworth T880 i Peterbilt Model 567 przeznaczone są przede wszystkim na rynek budowlany, usług komunalnych i usuwania odpadów. Te lekkie pojazdy wykorzystują nową, szeroką na 2,1 metra kabinę kierowcy z tłoczonego aluminium i charakteryzują się doskonałą trwałością i niezawodnością wśród pojazdów specjalistycznych.

Aktualizacja informacji na temat poszerzenia działalności w Ameryce Południowej

PACCAR kontynuował budowę nowej montowni pojazdów DAF o powierzchni 91 500 metrów kwadratowych w Ponta Grossa w Brazylii. „Brazylia jest dużym rynkiem na samochody ciężarowe. Przewiduje się, że sprzedaż w sektorze ciężarówek powyżej sześciu ton wzrośnie w 2013 roku do ponad 140.000 pojazdów. Asortyment pojazdów DAF zapewnia najwyższą jakość, niskie koszty eksploatacyjne, doskonałe warunki kierowania i manewrowania, a także silnik PACCAR MX-13” – powiedział Marco Davila, prezes DAF w Brazylii. - „Produkcja ciężarówek DAF w Brazylii pod koniec 2013 r. będzie fantastycznym osiągnięciem, które zwiększy sprzedaż PACCAR w Ameryce Południowej.”

DAF wprowadza nowe modele CF i LF Euro 6

Na pokazie samochodów komercyjnych Commercial Vehicle Show w Birmingham w Wielkiej Brytanii, który odbył się na początku kwietnia, firma DAF Trucks pokazała nowe, wielofunkcyjne modele ciężarówek CF i LF Euro 6. Model DAF CF Euro 6 został opracowany dla szerokiego wachlarza zastosowań, od transportu regionalnego po ciężkie budownictwo. Model DAF LF Euro 6 został zaprojektowany do rozwożenia towarów i dostaw miejskich. „Wejście na rynek nowych pojazdów DAF: CF i LF oraz wprowadzenie w zeszłym roku nowego modelu DAF XF, dają pełen asortyment ekscytujących pojazdów DAF Euro 6” – powiedział nam Harrie Schippers, prezes DAF.

 


Nowe ciężarówki DAF: CF i LF Euro 6

Wprowadzenie nowego silnika PACCAR MX-11

PACCAR poszerza zakres produkowanych silników PACCAR wprowadzając nowy silnik PACCAR MX-11, o mocy do 440 koni mechanicznych i momencie obrotowym 2100 Nm. Silnik ma być dostępny w nowych modelach DAF: CF i XF Euro 6 na jesieni 2013 r. „Nowy silnik PACCAR MX-11 jest kompaktowy, lekki i zapewnia kierowcy cichą pracę, charakteryzując się optymalną efektywnością paliwową, doskonałymi osiągami i niezawodnością” – powiedział Ron Borsboom, główny inżynier DAF. Silnik PACCAR MX-11 ma być montowany w ciężarówkach Kenworth i Peterbilt w 2015 r.


Nowy silnik PACCAR MX-11

„Od rozpoczęcia produkcji w połowie 2010 r., PACCAR zainstalował ponad 35.000 silników MX-13 w ciężarówkach Kenworth i Peterbilt w Ameryce Północnej. Silnik PACCAR MX-13 na 2013 r. ma wysokociśnieniowy system wtrysku typu common rail, usprawniony system samodiagnostyki i wyższą moc 500 KM i moment obrotowy 2500 Nm” – powiedział Craig Brewster, wiceprezes PACCAR. - „W pierwszym kwartale 2013 r. silnik PACCAR MX-13 był instalowany w 29 procentach samochodów ciężarowych Kenworth i Peterbilt przystosowanych do dużych obciążeń.”

Inwestycje kapitałowe, opracowanie produktów i rozpoznawanie branży

Wysokie i wieloletnie zyski PACCAR, mocny bilans i intensywna koncentracja na jakości, technologii i produktywności pozwoliły spółce zainwestować w ciągu ostatniej dekady 5,4 mld USD w projekty obejmujące innowacyjne produkty i nowe technologie. Wzrost mocy produkcyjnych o ponad 15 procent w ciągu ostatnich pięciu lat i coroczne usprawnienia produkcji zwiększyły możliwości produkcyjne spółki, zarówno w segmencie ciężarówek, jak i części zamiennych. W 2013 r. przewidywane są inwestycje w wysokości 400-500 mln USD oraz koszty badań i rozwoju w wysokości 250-275 mln USD. Będą one dotyczyć nowych produktów i zwiększenia mocy produkcyjnych.

PACCAR poszerza swoją sieć światową o 15 ośrodków dystrybucji części (PDC). W marcu PACCAR otworzył nowe centrum dystrybucji (PDC) o powierzchni 85 400 metrów kwadratowych i wartości 30 mln USD w Eindhoven w Holandii. PDC w Lancaster w Pensylwanii, podwoiło rozmiary po powiększeniu go o dodatkowe 60.000 stóp kwadratowych. Jeszcze w 2013 roku PACCAR otworzy nowe PDC w Ponta Grossa w Brazylii, mające wspierać wprowadzanie na rynek ciężarówek DAF.


Nowe centrum dystrybucji części (PDC) PACCAR w Eindhoven w Holandii

Stowarzyszenie amerykańskich dealerów ciężarówek American Truck Dealers (ATD) uhonorowało ciężarówkę Kenworth T680 z silnikiem PACCAR MX-13 tytułem ciężkiej ciężarówki dostawczej roku 2013 („2013 ATD Heavy-Duty Commercial Truck of the Year”). „Kenworth z przyjemnością przyjmuje wyróżnienie „2013 ATD Heavy-Duty Truck of the Year” – powiedział Gary Moore, dyrektor generalny Kenworth i wiceprezes PACCAR. „Kenworth T680 wyznacza nowy standard doskonałości w branży dzięki bardzo niskiemu zużyciu paliwa, nadzwyczajnej aerodynamicznej stylizacji i najwyższej jakości wnętrzu”.

Spółki świadczące usługi finansowe uzyskują dobre wyniki

PACCAR Financial Services (PFS) o łącznych aktywach w wysokości 10,73 mld USD, dysponuje portfelem 153.000 samochodów ciężarowych i przyczep. W tym segmencie działa PACCAR Leasing, duża spółka leasingowa świadcząca pełny zakres usług leasingu ciężarówek w Ameryce Północnej i w Europie, dysponująca flotą 34.000 pojazdów. Zysk przed opodatkowaniem PFS za pierwszy kwartał 2013 r. wyniósł 80,1 mln USD w porównaniu z zyskiem 71,3 mln USD za pierwszy kwartał 2012 r. W pierwszym kwartale 2013 r. przychody wyniosły 293,1 mln USD w porównaniu z 261,4 mln USD w 2012 r. „W ciągu pierwszego kwartału 2013 r. zyski wzrosły z uwagi na wzrost sald portfelowych i niższe koszty pożyczek” – powiedział Bob Bengston, wiceprezes PACCAR. „Dealerzy i klienci doceniają zapewniane przez PFS rozwiązania technologiczne, doskonałą obsługę klienta i zaangażowanie we wsparcie branży transportowej na wszystkich etapach cyklu biznesowego”.

„Doskonałe dane bilansowe PACCAR oraz jej ratingi kredytowe A+/A1 pozwalają PFS oferować konkurencyjne warunki finansowania dealerom Kenworth, Peterbilt i DAF oraz klientom w 23 krajach na czterech kontynentach” – powiedział Todd Hubbard, prezes PACCAR Financial Corp. – „Rosnąca baza aktywów i doskonałe wyniki z portfela pozwalają uzyskać coraz lepsze dochody”. 

 PACCAR Inc SUMMARY INCOME STATEMENTS

PACCAR jest światowym liderem technologicznym w dziedzinie projektowania, wytwarzania i wsparcia klientów szukającym wysokiej jakości samochodów ciężarowych przystosowanych do niewielkich, średnich i dużych obciążeń, marki Kenworth, Peterbilt i DAF. PACCAR projektuje również i wytwarza zaawansowane technicznie silniki diesla, zapewnia usługi finansowe i informatyczne oraz dystrybucję części do ciężarówek w związku z podstawową działalnością. Akcje PACCAR są przedmiotem obrotu na rynku Nasdaq Global Select, pod symbolem PCAR, strona internetowa firmy znajduje się pod adresem www.paccar.com.

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w znaczeniu przyjętym w ustawie o reformie sporów sądowych dotyczących prywatnych papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act).
Stwierdzenia te opierają się na aktualnych oczekiwaniach kierownictwa, są obarczone niepewnością i podlegają zmianom okoliczności.
Faktyczne wyniki mogą się istotnie różnić od wyników podanych w niniejszych stwierdzeniach z różnych przyczyn. Więcej informacji o tych przyczynach przedstawiamy w dokumentach PACCAR złożonych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

DAF wprowadza na rynek nowe serie pojazdów LF i CF w wersjach Euro 6

Nowe, aerodynamiczne pojazdy wyznaczają standardy jakości i niezawodności

Podczas targów Birmingham Truck Show, odbywających się 9-11 kwietnia 2013 rroku firma DAF prezentuje nowe modele LF i CF w wersjach Euro 6. Nowe pojazdy DAF LF i CF Euro 6 zostały opracowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności transportu, niskich kosztach eksploatacji oraz optymalnej wydajności pojazdu. Nowy LF Euro 6 do transportu dystrybucyjnego i nowy CF Euro 6 do szerokiego zakresu zastosowań są wyposażone w nowe podwozia, nowe układy napędowe oraz zaprojektowane od nowa wnętrza i stylistykę zewnętrzną, która podkreśla podobieństwo do nowego modelu XF. Nowe pojazdy LF i CF Euro 6 to idealne, najbardziej wydajne rozwiązania do zastosowań transportowych, wyznaczające nowy standard w swoich klasach.„Wprowadzenie na rynek nowych modeli LF i CF to dla firmy DAF premiera nowej gamy wydajnych pojazdów Euro 6” – powiedział Harrie Schippers, prezes firmy DAF Trucks. „Wprowadzenie nowych pojazdów to znacząca inwestycja zrealizowana w ramach strategicznego planu rozwoju firmy. Projekt Euro 6 to największe i najbardziej inwestochłonne wdrożenie nowych modeli zrealizowane w 85-letniej historii DAF”.

Nowe pojazdy LF i CF Euro 6: zaprojektowane z myślą o najwyższej jakości i maksymalnej wydajności

Nowe, wydajne układy napędowe:

 • Zupełnie nowa generacja najnowocześniejszych silników PACCAR Euro 6, włącznie z nowymi jednostkami PACCAR MX-11 i PACCAR MX-13
  - Nowa konstrukcja z zaawansowaną technologią wtrysku paliwa common rail, turbosprężarka ze zmienną geometrią, układy EGR i SCR oraz aktywny filtr cząstek stałych
  - Doskonałe osiągi dzięki mocy od 150 do 510 KM
 • Zoptymalizowane przekładnie manualne, zautomatyzowane skrzynie biegów AS Tronic z wyjątkowymi funkcjami przeznaczonymi specjalnie dla pojazdów DAF

Nowa stylistyka zewnętrzna, wspólna z modelem DAF XF Euro 6:

 • Duża krata wlotu powietrza zapewniająca maksymalne chłodzenie i niewielkie zużycie paliwa
 • Atrakcyjny panel chromowany z logo DAF
 • Nowe reflektory przednie zintegrowane ze światłami do jazdy dziennej LED i wyjątkowe, opcjonalne światła główne LED dla pojazdów CF
 • Nowy, galwanizowany, stalowy zderzak przedni z opcjonalnymi reflektorami doświetlającymi zakręty to maksymalna widoczność i najwyższa trwałość

Nowa stylistyka wnętrza:

 • Nowa deska rozdzielcza charakteryzująca się optymalną ergonomią i łatwością obsługi na niespotykanym poziomie na rynku
  - Nowy, bardzo czytelny zestaw wskaźników
  - Wyświetlacz informacyjny utrzymany w jasnej tonacji kolorystycznej, z systemem DAF Driver Performance Assistant
 • Nowa kierownica ze zintegrowanymi przełącznikami
 • Niezwykle wygodne i łatwe w obsłudze fotele

Całkowicie nowe rozplanowanie elementów podwozia zapewniające optymalną wydajność:

 • Doskonałe chłodzenie i lepsza wydajność dzięki większej ilości przestrzeni w przedniej części podwozia
 • Inteligentne rozmieszczenie elementów zapewniające możliwość zamontowania zbiorników paliwa o pojemności do 1500 l
 • Nowa oś przednia i tylna
  - Nowe, lekkie zawieszenie osi
 • Nowe zawieszenie kabiny zapewniające najwyższy komfort w branży

Nowe pojazdy LF i CF Euro 6 - bazują na wyjątkowej reputacji, którą poprzednie modele wywalczyły sobie zarówno wśród przedsiębiorców transportowych, jak i kierowców: LF w wymagającym segmencie pojazdów dystrybucyjnych o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 do 19 ton, a charakteryzujący się niezrównaną uniwersalnością CF w segmencie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 18 do 44, bądź więcej, ton dla zestawów.

Atrakcyjna stylistyka z wyraźnymi nawiązaniami do innych serii pojazdów

Podczas opracowywania nowych modeli LF i CF firma DAF wyraźnie inspirowała się walorami cieszącego się ogromnym uznaniem pojazdu XF Euro 6. Odzwierciedla to atrakcyjna stylistyka elementów zewnętrznych. Widoczny, zintegrowany górny i dolny grill wyraźnie nawiązuje do innych modeli marki, podobnie jak umieszczony centralnie panel chromowany z logo DAF. W nowych modelach Euro 6 zarówno serii LF, jak i CF przedni zderzak został zaprojektowany zupełnie od nowa. Zaawansowana konstrukcja przodu pojazdów przyczynia się do lepszego chłodzenia silnika oraz zapewnia optymalne właściwości aerodynamiczne. Nowe pojazdy LF i CF zostały również wyposażone w nowe, atrakcyjne reflektory przednie. W modelu CF zintegrowano w nich oferowane w ramach wyposażenia standardowego światła do jazdy dziennej zapewniające doskonałą widzialność w porze dziennej. Wyjątkowe reflektory główne DAF w technologii LED są dostępne opcjonalnie. Nowością są również opcjonalne reflektory doświetlające zakręty montowane w zderzaku. Świecą one w kierunku jazdy podczas manewrowania i skręcania, dzięki czemu przyczyniają się do większego poziomu bezpieczeństwa.


Kabiny modeli DAF LF i CF słyną z przestronnych wnętrz i niezrównanego komfortu. Nowe pojazdy LF i CF Euro 6 zapewniają kierowcom bardzo wygodną pozycję siedzącą dzięki nowej generacji foteli o jeszcze szerszym zakresie regulacji.

Elegancka tapicerka foteli w atrakcyjnym odcieniu szarości doskonale współgra z nową kolorystyką wnętrza z jasnymi i ciemnymi elementami w kolorach beżowym, szarym i czarnym. Zostały one precyzyjnie dobrane w celu utworzenia przyjaznego otoczenia i zapewnienia świeżego wyglądu wnętrza nawet po wielu latach intensywnego użytkowania, co jest niezwykle ważne dla wartości odsprzedażnej pojazdów DAF.

Całkowicie nowa jest również kierownica, identyczna jak w modelu XF. Jest w pełni regulowana i wyposażona w sporą liczbę przycisków. Po lewej stronie znajdują się elementy sterujące systemu informacyjnego/audio (radio i telefon), a z prawej znalazło się miejsce dla wszystkich funkcji związanych z prędkością, takich jak tempomat i ogranicznik prędkości podczas zjazdu ze wzniesienia. Dostępny opcjonalnie, nowy, całkowicie zintegrowany system telefoniczny (DAF TruckPhone) można również obsługiwać z kierownicy.

Nowa deska rozdzielcza z systemem Driver Performance Assistant

Deska rozdzielcza nowego modelu LF została zaprojektowana zupełnie od nowa, a deska rozdzielcza modelu CF została przeprojektowana z myślą o zapewnieniu idealnego dostępu do wszystkich elementów sterujących. Przełączniki zostały pogrupowane według funkcji w celu zapewnienia jak najprostszej obsługi. Nowe pojazdy LF i CF zostały wyposażone w identyczny, elektroniczny zestaw wskaźników jak w modelu XF, włącznie z eleganckim, aluminiowym wykończeniem.

W centralnej części deski rozdzielczej umieszczono 5-calowy wyświetlacz utrzymany w jasnej tonacji kolorystycznej, na którym w 32 językach wyświetlane są wszystkie najważniejsze informacje na temat pracy silnika i pojazdu. Ponadto są tam prezentowane wskazówki dla kierowcy dotyczące prowadzenia pojazdu w najbardziej ekonomiczny sposób. W konsolach środkowych nowych modeli LF i CF zastosowano odpowiednio dwa i trzy gniazda DIN. Doskonale nadają się one do zamontowania nowego modułu Truck Navigation Radio (TNR) (w formacie 2xDIN), który poza radioodbiornikiem/odtwarzaczem CD zawiera również nawigację dla samochodów ciężarowych i złącze USB.

Wydajne układy napędowe zgodne z normą Euro 6

 

W gamie pojazdów nowej serii LF i CF Euro 6 znajdzie się pojazd do każdego zastosowania, o czym doskonale świadczy szeroki wachlarz wydajnych układów napędowych z najnowocześniejszymi silnikami PACCAR (PX-5, PX-7, MX-11 i MX-13) o mocy od 112 kW (150 KM) do 375 kW (510 KM). Nowe jednostki napędowe PACCAR posiadają całkowicie nowy blok silnika i są wyposażone w niezwykle zaawansowaną technologię wtrysku paliwa common rail, turbosprężarkę ze zmienną geometrią i szereg kompleksowych elementów sterujących w celu zapewnienia najwyższej wydajności. Aby osiągnąć zgodność z wymagającymi parametrami normy Euro 6 przy jednoczesnym zapewnieniu najniższego zużycia paliwa, w modelach LF i CF zastosowano recyrkulację spalin równolegle z technologią SCR i filtrem cząstek stałych zaprojektowanym tak, aby maksymalnie wykorzystać regenerację pasywną.

Nowe silniki PACCAR są bardzo ekologiczne i zapewniają najlepsze w klasie parametry w zakresie wydajności, zużycia paliwa, niezawodności oraz trwałości. Zużycie paliwa w pojazdach Euro 6 jest tak niskie jak w niezwykle konkurencyjnych modelach Euro 5 (ATe). Duże miski olejowe umożliwiają stosowanie wydłużonych okresów między obsługowych (LF: maks. 60 000 km, CF: maks. 150 000 km) w celu zapewnienia maksymalnego współczynnika wykorzystania pojazdu.

Liczne innowacje

Mimo, iż nowe silniki PACCAR PX-5, PX-7, MX-11 i MX-13 różnią się pod względem konstrukcji, zastosowano w nich kilka wspólnych, niezwykle ważnych innowacji. Wszystkie wyposażone są w pojedynczy pasek wieloklinowy, napędzany bezpośrednio z wału korbowego bez napędu pośredniego, co przyczynia się do obniżenia kosztów obsługi, zwiększenia niezawodności oraz zmniejszenia zarówno masy własnej, jak i zużycia paliwa. Niższą masę oraz mniejszą emisją hałasu udało się uzyskać dzięki misce olejowej z syntetycznego materiału. W silnikach PACCAR MX-11 i MX-13 filtr paliwa i separator wody z automatycznym spustem zostały połączone w pojedynczy moduł zamontowany bezpośrednio na silniku w celu ułatwienia wykonywania czynności obsługowych. Ponadto połączona z filtrem oleju w pojedynczy moduł chłodnica oleju została wykonana ze stali nierdzewnej, dzięki czemu jest jeszcze bardziej wytrzymała. Rozwiązaniem wyjątkowym w branży samochodów ciężarowych są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej niezawodności wiązki przewodów obudowane specjalną pianką.

Wysokie osiągi

Nowe silniki PACCAR Euro 6 zapewniają wyjątkowe osiągi dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu dostępnemu w szerokim zakresie prędkości obrotowej, nawet przy jej niskim poziomie.

Nowa czterocylindrowa jednostka PACCAR PX-5 o pojemności 4,5 l jest dostępna w następujących wariantach mocy w pojazdach DAF LF Euro 6:

Typ silnika     Moc Moment obrotowy

PX-5 112   

112 kW/150 KM (1.800–2.300 obr./min) 

580 Nm (1.100–1.800 obr./min)

PX-5 135

 135 kW/180 KM (1.800–2.300 obr./min) 

700 Nm (1.200–1.800 obr./min)

PX-5 157   

 157 kW/210 KM (2.000–2.400 obr./min) 

 760 Nm (1.300–2.000 obr./min)

Nowa sześciocylindrowa jednostka PACCAR PX-7 o pojemności 6,7 l jest dostępna w następujących wariantach mocy w pojazdach DAF CF Euro 6:

 

 Typ silnika  Moc  Moment obrotowy

 PX-7 164      

164 kW/220 KM (1.800–2.300 obr./min)

850 Nm (1.100–1.800 obr./min)

 PX-7 186      

186 kW/250 KM (1.800–2.300 obr./min) 

950 Nm (1.100–1.800 obr./min)

 PX-7 208      

208 kW/280 KM (2.000–2.300 obr./min)  

1.020 Nm (1.200–2.000 obr./min)

 PX-7 231

231 kW/310 KM (2.000–2.300 obr./min) 

1.100 Nm (1.200–2.000 obr./min)

Nowa jednostka PACCAR MX-11 pojemności 10,8 l, ze specyfikacjami do dystrybucji oraz do cięższych zastosowań, jest dostępna w następujących wariantach mocy w pojazdach DAF CF Euro 6:

 Typ silnika Moc  Moment obrotowy

 MX-11 210  

210 kW/290 KM (1.700 obr./min)  

1.200 Nm (1,000–1,700 obr./min)

 MX-11 240

240 kW/330 KM (1.650 obr./min)

1.400 Nm (1.000–1.650 obr./min)

 MX-11 271     

271 kW/370 KM (1.650 obr./min) 

1.600 Nm (1.000–1.650 obr./min)

 MX-11 291

291 kW/400 KM (1.450–1.700 obr./min) 

1.900 Nm (1.000–1.450 obr./min)

 MX-11 320

320 kW/440 KM (1.450–1.700 obr./min) 

2.100 Nm (1.000–1.450 obr./min)

Nowa jednostka PACCAR MX-13 o pojemności 12,9 l jest dostępna w następujących wariantach mocy w pojazdach DAF CF Euro 6:

 Typ silnika Moc  Moment obrotowy

 MX-13 303    

303 kW/410 KM (1.425–1.750 obr./min)

2.000 Nm (1.000–1.425 obr./min)

 MX-13 340  

340 kW/460 KM (1.425–1.750 obr./min)

2.300 Nm (1.000–1.425 obr./min)

 MX-13 375

375 kW/510 KM (1.425–1.750 obr./min) 

2.500 Nm (1.000–1.425 obr./min)


Zależnie od modelu, nowe pojazdy LF i CF są wyposażane standardowo w 5-, 6-, 9- lub 12-biegowe przekładnie manualne. W przypadku pojazdów CF opcjonalnie dostępna jest skrzynia 16-biegowa oraz zautomatyzowane przekładnie AS Tronic w wariantach 6-, 12- i 16-biegowych. 12- i 16-biegowe skrzynie AS Tronic są wyposażone w szereg funkcji wyjątkowych dla pojazdów DAF, takich jak EcoRoll (umożliwiająca kontrolowany zjazd ze wzniesienia przy rozłączonym sprzęgle z wykorzystaniem naturalnego pędu) oraz Fast Shift do szybszego redukowania biegów górnego zakresu bez rozłączania sprzęgła w celu zapewnienia maksymalnej wydajności. Dzięki opracowanemu zupełnie od nowa oprogramowaniu i nowym czujnikom praca skrzyni biegów i sprzęgła jest lepiej dopasowana, a samo sprzęgło pracuje bardzo płynnie, co przekłada się na doskonałe charakterystyki przyspieszania i manewrowania.

Niska masa własna dla wysokiej ładowności

W modelu CF Euro 6 dostępna jest nowa, lżejsza oś tylna, która umożliwia osiągnięcie masy całkowitej pojazdu do 44 t i zapewnia przeniesienie momentu obrotowego silnika do 2300 Nm. Nowością jest zastosowanie konstrukcji Stabilink. Dzięki integracji stabilizatora z zawieszeniem tylnej osi uzyskano optymalną sztywność i stabilność, a także znacznie ograniczono masę tego elementu. Nowa płyta montażowa siodła, inteligentny sposób montażu akumulatorów i nowy układ kierowniczy także przyczyniają się do obniżenia masy własnej pojazdów.

W celu uzyskania maksymalnej wydajności firma DAF skoncentrowała się na jak najlepszym rozmieszczeniu komponentów całkowicie przeprojektowanego podwozia. Standardowy 65-litrowy zbiornik AdBlue został sprytnie umieszczony pod kabiną sypialną, z kolei akumulatory mogą znajdować się wewnątrz tylnej części ramy. Inteligentne rozmieszczenie komponentów pozwala na uzyskanie ogromnego zasięgu operacyjnego dzięki łącznej pojemności zbiorników paliwa nawet do 1500 l. Wśród dodatkowych ulepszeń należy wymienić nowe nadkola tylne i zmienioną poprzeczkę zamykającą ramę.

Podwozie modelu LF Euro 6 zostało całkowicie przeprojektowane, dzięki czemu udało się uzyskać maksymalną sztywność i doskonałe właściwości jezdne, niską masę własną i sporą ilość miejsca na umieszczenie różnych podzespołów. Najważniejszą innowacją jest wykonanie podłużnic ramy z pojedynczych elementów, co pozwala zachować jak najniższą masę własną. W celu zapewnienia maksymalnej wytrzymałości zastosowano stal wysokiej jakości. Aby uzyskać dodatkową nośność, modele 18- i 19-tonowe można wyposażyć w nową 13-tonową oś tylną, co jest niezwykle ważne w krajach, w których dozwolone są obciążenia osi napędzanej przekraczające 11,5 t.

Firma DAF rozpocznie produkcję nowego modelu DAF CF Euro 6 z silnikiem PACCAR MX-13 w czerwcu 2013 roku, a następnie pojazdów wyposażanych w silniki PACCAR MX-11 jesienią. Wersja wyposażona w silnik PACCAR PX-7 zostanie dodana do oferty serii CF na początku 2014 roku. Nowy model LF Euro 6 trafi do produkcji w czwartym kwartale 2013 roku.

Firmie DAF udało się jeszcze bardziej udoskonalić cieszące się świetną renomą modele LF i CF. A wszystko to dzięki atrakcyjnej, nowej stylistyce wnętrza ściśle powiązanej z flagowym modelem XF; nowej konstrukcji wnętrza zapewniającej lepszą ergonomię i najwyższy poziom komfortu kierowcy, a także nowym podwoziom i układom napędowym, włącznie z wydajnymi, nowoczesnymi silnikami PACCAR zgodnymi z wymaganiami normy Euro 6. Nowe modele LF i CF Euro 6 wyznaczają nowe standardy w dziedzinie niskich kosztów eksploatacji, wydajności transportu, a przede wszystkim jakości.

Pobierz ulotkę prasową:

 DAF wprowadza na rynek nowe serie pojazdów LF i CF w wersjach Euro 6

Firma PACCAR Parts rozszerza program TRP

Już ponad 75 000 części w ramach najszerszej oferty na rynku.

Po dodaniu kompletnej serii podpór, hamulców pneumatycznych i oświetlenia LED dla przyczep/naczep oferta produktów TRP obejmuje teraz ponad 75 000 części. Jest to wiodąca oferta części do samochodów ciężarowych i przyczep wszystkich marek oraz wyposażenia warsztatów. Firma PACCAR Parts uruchomiła swój program TRP (Truck and Trailer Parts) w 1995 roku w ramach strategii „kompleksowej obsługi w jednym punkcie”, w którym przewoźnicy mogą znaleźć wszystko dla swoich flot.

Program TRP został rozszerzony o serię podpór dla przyczep dostarczanych w komplecie z obudową wału, wałem łączącym, stopą i korbą. Podpory mają bardzo małą masę (są o około 15 kg lżejsze) i atrakcyjną cenę oraz są oferowane w wielu rozmiarach i modelach. Innym nowym uzupełnieniem programu TRP jest szeroka oferta części do pneumatycznych układów hamulcowych, w tym siłowników przeponowych, zaworów i złączy rozetowych. Do oferty TRP wprowadzono również oświetlenie LED do zmiany konwencjonalnego oświetlenia LED. Oferta obejmuje bezobsługowe światła znacznikowe, robocze, wewnętrzne i obrysowe, które zużywają do 80% mniej energii i są do czterech razy trwalsze w porównaniu do konwencjonalnego oświetlenia. Podobnie jak części do hamulców pneumatycznych, wszystkie elementy oświetlenia LED uzyskały atest TÜV, a więc spełniają wymagania dla produktów ze znakiem jakości ECE.

Wszystkie 75 000 części dostępnych w programie TRP można znaleźć w cyfrowym katalogu na stronie www.daf.com/trp, gdzie dzięki rozbudowanej funkcji wyszukiwania można szybko znaleźć wyszukiwaną część, zarówno w kategorii marki, jak i części. Dostępna jest również drukowana wersja katalogu TRP. Jest to jeden z najbardziej obszernych katalogów części i wyposażenia warsztatów w branży samochodów ciężarowych. Same rozmiary oferty mówią o jej wiodącej pozycji w branży. Produkty z katalogu TRP są dostępne wyłącznie za pośrednictwem sieci dealerów firmy DAF i standardowo objęte są pełną gwarancją.

DAF Trucks NV – część amerykańskiego koncernu PACCAR Inc, jednego z największych na świecie producentów ciężkich pojazdów ciężarowych – jest wiodącym producentem lekkich, średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych w Europie*) z 16,0-procentowym udziałem w rynku pojazdów powyżej 16 t. DAF produkuje kompleksową gamę ciągników siodłowych i samochodów ciężarowych, dzięki czemu w jej ofercie można znaleźć pojazdy do wszystkich zastosowań transportowych. Firma jest również wiodącym dostawcą innych usług związanych z produktami: umów MultiSupport na naprawy i konserwację, usług finansowych firmy PACCAR Financial oraz najwyższej klasy serwisu części. Dodatkowo DAF opracowuje i wytwarza podzespoły takie jak osie i silniki, zwłaszcza dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. DAF Trucks N.V. jest właścicielem zakładów produkcyjnych w Eindhoven w Holandii, Westerlo w Belgii oraz Leyland w Wielkiej Brytanii i ponad 1000 punktów dealerskich i serwisowych w Europie.

Dealer Roku DAF 2013

12 marca 2012 roku w Zamku Wąsowo odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nagród najlepszemu dealerowi DAF 2013. Dealerem Roku 2013 został serwis DBK oddział Gdańsk.

2. miejsce w klasyfikacji zajął serwis firmy ESA odział w Komornikach koło Poznania. 3. miejsce zdobył również serwis autoryzowanego dealer DAF ESA Iłowa.

DAF Trucks Polska po raz drugi zorganizowała konkurs na najlepszego dealera DAF – Dealer Roku 2013. W konkursie udział wzięli wszyscy autoryzowani dealerzy DAF w Polsce. Podczas całego roku 2012 oceniane były te aspekty działania dealera, które bezpośrednio przekładają się na satysfakcję klienta tj. dostępność części, realizację celi dotyczących kluczowych klientów, produktów oraz akcji specjalnych, komunikowanie o ofertach części i sprzedaż części, poprawność wykonania usługi za pierwszym razem, szybkość reakcji na zażalenia klienta, wydajność obsługi w ramach serwisu ITS/PTS, aktywację kontraktów obsługowo – naprawczych, realizację planów sprzedaży nowych pojazdów.

Zdobycie tytułu Dealera Roku 2013 to ogromny prestiż dla zwycięskiego serwisu DAF. Konkurs ten jest dowodem na to, jak wielką wagę firma DAF przykłada do jakościowego rozwoju sieci dealerskiej i usług serwisowych.

Silnik PACCAR MX-11 to najwyższe osiągi i maksymalna wydajność

Całkowicie nowa konstrukcja o mocy od 290 do 440 KM spełniająca wymogi normy Euro 6:

 • Nowa konstrukcja bloku silnika zapewniająca sztywność i niezawodność
 • Głowica cylindrów z dwoma wałami rozrządu
 • Wysokociśnieniowy układ wtryskowy common rail umożliwiający zastosowanie ciśnienia wtrysku o wartości do 2500 bar
 • Turbosprężarka ze zmienną geometrią
 • Nowatorskie technologie zapewniające maksymalną wydajność: zintegrowane funkcje, obudowane wiązki przewodów i zaawansowane systemy zarządzania

Firma DAF Trucks przedstawia całkowicie nową generację silników o pojemności skokowej 10,8 litrów i mocy od 290 do 440 KM. Najnowocześniejszy silnik PACCAR MX-11 ma zwartą konstrukcję i charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością oraz niewielką masą i niskim poziomem hałasu, znakomitymi osiągami i najwyższą niezawodnością. Nowy silnik PACCAR MX-11, zaprojektowany i zbudowany w zakładach DAF Trucks w Eindhoven, ma zostać wdrożony do produkcji jesienią 2013 r. Będzie montowany w nowych pojazdach DAF Euro 6 serii CF i XF.

„Nowy silnik PACCAR MX-11 jest doskonałą ilustracją naszej strategii dążenia do uzyskiwania wysokiej wydajności przy zachowaniu mniejszej pojemności skokowej” — wyjaśnia Ron Borsboom, członek zarządu firmy DAF Trucks odpowiedzialny za doskonalenie produktów.
„11 litrów to idealna pojemność skokowa do generowania mocy od 290 do 440 KM w zgodzie z wymogami normy Euro 6 i przy wykorzystaniu niezawodnej, jednostopniowej turbosprężarki. Nowy silnik PACCAR MX-11 zaprojektowaliśmy zupełnie od nowa. Naszymi najważniejszymi kryteriami projektowymi były wysokie osiągi, niewielka masa i niskie zużycie paliwa, najwyższa niezawodność i trwałość oraz zapewnienie maksymalnej dostępności pojazdu. Okresy międzyobsługowe nowego silnika PACCAR MX-11 wynoszą do 125 000 km”.

Dwa wały rozrządu w głowicy

Blok silnika PACCAR MX-11 to całkowicie nowa konstrukcja. Jest wykonany z wytrzymałego żeliwa z grafitem wermikularnym, a pionowe żebrowanie podnosi wytrzymałość i pozwala obniżyć poziom hałasu. Podobnie jak w silniku PACCAR MX-13 o pojemności 12,9 litrów, zadbano o możliwie jak największą integrację poszczególnych funkcji, aby osiągnąć jak najwyższą niezawodność i trwałość. Na przykład magistrale wbudowano w blok cylindrów, a dwa zespoły pomp wytwarzające ciśnienie w układzie wtrysku common rail zamknięto w bloku. Obudowę układu rozrządu i wstępny separator układu odpowietrzania skrzyni korbowej również estetycznie zamknięto w bloku silnika.

Nowoczesna głowica cylindrów jest wyposażona w dwa wały rozrządu, cztery zawory na cylinder i zintegrowany kolektor dolotowy. „Taka konfiguracja ma wiele zalet” — wyjaśnia Ron Borsboom. „Przede wszystkim układ rozrządu może być lepiej skonfigurowany i mieć większą wytrzymałość, co przekłada się na większą trwałość. Głowica cylindrów charakteryzuje się także bardzo wysoką wytrzymałością, co umożliwiło podniesienie maksymalnego ciśnienia przy większym marginesie bezpieczeństwa. Te czynniki mają także kluczowe znaczenie dla podnoszenia trwałości, niezawodności i wydajności. Bezpośrednie sterowanie zaworami ma również korzystny wpływ na zużycie paliwa, ponieważ minimalizuje straty. Dzięki dwóm wałom rozrządu w głowicy zintegrowany hamulec silnikowy MX Engine Brake osiąga niespotykaną skuteczność hamowania: dysponuje ogromną mocą 320 kW, której ponad 70% jest dostępne przy niskiej prędkości obrotowej (1500 obr./min). Umiejscowienie wałów rozrządu w głowicy przyczyniło się także do obniżenia masy. Zastosowanie drążonych wałów rozrządu było możliwe, ponieważ układ wtryskowy paliwa jest napędzany przez oddzielny wał rozrządu układu FIE (Fuel Injection Equipment), co pozwoliło zaoszczędzić 15 kilogramów”.

Układ wtryskowy common rail oraz turbosprężarka ze zmienną geometrią

W nowym silniku MX-11 zastosowano ten sam zaawansowany układ wtryskowy common rail co w silniku PACCAR MX-13, ale w każdym z nich zastosowano inne parametry kalibracji oprogramowania. Układ wtrysku common rail umożliwia stosowanie wysokiego ciśnienia wtrysku (do 2500 bar), a także wtrysku wstępnego i wtórnego lub ich połączenia. Powoduje to drobniejsze rozpylenie paliwa i umożliwia optymalizację spalania, co pozwala uzyskać najniższy możliwy poziom emisji, hałasu i zużycia paliwa. Ponieważ możliwe jest bardzo skuteczne sterowanie temperaturą spalin, silnik może być optymalnie zintegrowany z układem oczyszczania spalin. Zastosowana turbosprężarka z turbiną o zmiennej geometrii (VTG) zapewnia zawsze najlepsze parametry w całym zakresie dostępnej prędkości obrotowej silnika, a to pozwala uzyskiwać najwyższe osiągi. Podczas projektowania układu EGR zadbano o zwartą konstrukcję i przystosowanie go do optymalnego mieszania spalin ze świeżym powietrzem. To rozwiązanie technologiczne jest w całości sterowane przez trzy mechanizmy wykonawcze: zawór zwrotny ciśnienia, turbosprężarkę VTG i zawór EGR. Zapewnia to optymalne parametry i wysoką precyzję sterowania. Do najważniejszych cech charakterystycznych całego silnika PACCAR MX-11 zalicza się także zwarta konstrukcja, dzięki czemu jest on znakomicie przystosowany do montowania w pojazdach DAF serii CF.

Układ oczyszczania spalin w silnikach Euro 6

Aby spełnić restrykcyjne wymagania normy Euro 6 dotyczącej poziomu emitowanych zanieczyszczeń, firma DAF stosuje różne technologie oczyszczania gazów spalinowych, takie jak katalizator SCR i aktywny filtr cząstek stałych. „Podobnie jak w przypadku silnika PACCAR MX-13 o pojemności 12,9 litra, celem jest nie tylko osiągnięcie właściwego składu spalin, ale także odpowiedniej temperatury w filtrze cząstek stałych” — wyjaśnia Borsboom. „Punktem wyjścia jest zapewnienie możliwie jak najwydajniejszej pasywnej regeneracji filtra cząstek stałych dzięki wytworzeniu ku temu dogodnych warunków. Dlatego kolektor wydechowy oraz najważniejsze elementy układu wydechowego zostały zamknięte w obudowie. Jeśli mimo to temperatura spalin będzie zbyt niska ze względu na sposób użytkowania pojazdu, silnik zostanie przełączony do trybu aktywnej regeneracji. W tym celu za turbosprężarką, a przed filtrem cząstek stałych umieszczono siódmy wtryskiwacz. Może on wtryskiwać paliwo do katalizatora utleniającego w układzie wydechowym, aby wytworzyć odpowiednią ilość ciepła. Również katalizator SCR został zaprojektowany w taki sposób, aby utrzymywać optymalną temperaturę. Dzięki odpowiednio dobranej powłoce może on osiągać maksymalną skuteczność w różnych zakresach temperatur, co przekłada się na optymalną wydajność pracy silnika”.

Podczas tworzenia układu dodatkowego oczyszczania spalin ważne było nie tylko osiągnięcie jak najwyższej wydajności, ale również zapewnienie maksymalnej dostępności pojazdu. Ponieważ zużycie oleju w silniku PACCAR MX-11 jest niewielkie i równomierne, filtr cząstek stałych może nie wymagać czyszczenia nawet przez 500 000 kilometrów, jeżeli sprzyja temu sposób eksploatacji pojazdu. Innym wyjątkowym rozwiązaniem jest możliwość niezależnego zamontowania katalizatora SCR i filtra cząstek stałych po przeciwnych stronach podwozia. Jest to przydatne, jeżeli samochód ma być wyposażony w podpory żurawia lub zamki kontenerów wymiennych.

Liczne innowacje

Liczne innowacje wprowadzone w nowym silniku PACCAR MX-11, takie jak pojedynczy pasek wieloklinowy i wentylator zamontowany bezpośrednio na wale korbowym bez stosowania mechanizmu przekazania napędu, obniżają koszty obsług i zwiększają niezawodność oraz obniżają masę i zużycie paliwa. W celu osiągnięcia optymalnego wykorzystania paliwa podczas projektowania położono ogromny nacisk na zminimalizowanie niepożądanych strat. Na przykład w celu osiągnięcia optymalnej wydajności w silniku zamontowano nową pompę cieczy chłodzącej wyposażoną w sprzęgło elektromagnetyczne, umożliwiające pracę z dwoma prędkościami. Podczas zmniejszania prędkości inteligentna sprężarka powietrza napełnia układ sprężonego powietrza do poziomu ciśnienia maksymalnego, dzięki czemu podczas jazdy po płaskich odcinkach może często być wyłączona. W celu maksymalnego zwiększenia niezawodności i trwałości wiązki przewodów zostały obudowane. Alternator i pompa sprężarki układu klimatyzacji są zamontowane na silniku jako jeden zespół, a moduł paliwowy ze zintegrowanym układem ogrzewania i automatycznym separatorem wilgoci zostały umieszczone bezpośrednio na silniku w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa. Moduł oleju jest wyposażony w zintegrowany filtr oleju oraz zintegrowaną chłodnicę oleju wykonaną ze stali nierdzewnej, która dzięki temu charakteryzuje się jeszcze wyższa wytrzymałością.

Większy wybór przystawek PTO

Dostępny będzie szeroki wybór przystawek odbioru mocy do silnika PACCAR MX-11. W tylnej części dostępna będzie nie tylko znana silnikowa przystawka na godzinie 1, ale także wersja na godzinie 11, dysponująca momentem obrotowym 250 Nm. Nową opcją wyposażenia jest także generator montowany bezpośrednio na silniku, przeznaczony specjalnie do zastosowania z nadwoziami chłodniczymi. Pojedynczy pasek wieloklinowy współpracujący z automatycznymi napinaczami zapewnia niezawodną pracę generatora Frigoblock, co z kolei pozwala obniżyć koszty napraw i obsług. Generator jest dostępny w wersji chłodzonej cieczą lub powietrzem. Został on zamontowany bezpośrednio na silniku, w związku z czym został zachowany bardzo duży prześwit ponad powierzchnią gruntu. Oprócz tego dostępna jest opcja napędu pompy hydraulicznej w przedniej części silnika.

Dystrybucja i ciężkie zastosowania

Nowy silnik Euro 6 PACCAR MX-11 o pojemności 10,8 litrów wejdzie do produkcji seryjnej nie wcześniej niż z końcem lata 2013 r. Będzie dostępny w co najmniej pięciu wersjach o różnej mocy, przeznaczonych do dwóch głównych obszarów zastosowań. Wersje o mocach 210 kW/290 KM, 240 kW/330 KM i 271 kW/370 KM, dysponujące maksymalnym momentem obrotowym odpowiednio 1200, 1400 i 1600 Nm (w zakresie 1000–1650 obr./min) doskonale sprawdzą się przy dystrybucji towarów na obszarze miasta, regionu lub kraju. Do ciężkich zastosowań dostępne są silniki o mocach 291 kW/400 KM i 320 kW/440 KM, dysponujące maksymalnym momentem obrotowym odpowiednio 1900 i 2100 Nm (w zakresie 1000–1450 obr./min).

Duże momenty przy niskiej prędkości obrotowej, bardzo niskie zużycie paliwa, wiodąca na rynku niezawodność i jeszcze więcej opcji przystawek PTO powodują, że silnik PACCAR MX-11 będzie jedną z najważniejszych jednostek napędowych uniwersalnej wersji CF, której nowy model Euro 6 zostanie wprowadzony do sprzedaży w kwietniu. Silnik PACCAR MX-11 jest również cennym dodatkiem do serii DAF Euro 6 XF. Zużycie paliwa silnika PACCAR MX-11 o pojemności 10,8 litra jest średnio nawet do 3% niższe od znanego z oszczędności silnika PACCAR MX-13 o pojemności 12,9 litrów, a obniżenie masy o ponad 180 kilogramów daje jeszcze większe możliwości podnoszenia wydajności, szczególnie przy transporcie materiałów sypkich oraz płynnych.

DAF Trucks N.V. – część amerykańskiego koncernu PACCAR Inc, jednego z największych na świecie producentów ciężkich pojazdów ciężarowych – jest wiodącym producentem lekkich, średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych. W 2012 r. udział firmy w rynku UE wyniósł około 16% w segmencie powyżej 16 ton, dzięki czemu utrzymała ona pozycję lidera na rynku ciągników siodłowych. DAF produkuje kompleksową gamę ciągników siodłowych i podwozi pod zabudowę, dzięki czemu w ofercie można znaleźć pojazdy do wszystkich zastosowań transportowych. Jest również liderem pod względem usług związanych z oferowanymi produktami: kontraktów serwisowych MultiSupport, usług finansowych firmy PACCAR Financial oraz najwyższej klasy zaopatrzenia w części zamienne. Dodatkowo DAF opracowuje i wytwarza podzespoły takie jak osie i silniki, zwłaszcza dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. DAF Trucks N.V. dysponuje zakładami produkcyjnymi w Eindhoven w Holandii, w Leyland w Wielkiej Brytanii i w Westerlo w Belgii oraz dysponuje siecią ponad 1000 punktów dealerskich i serwisowych w Europie.

 

Tytuł Gazeli Biznesu 2012 dla DAF Trucks Polska

Firma DAF Trucks Polska uhonorowana została Gazelą Biznesu 2012 małych i średnich firm, prestiżowym tytułem dziennika Puls Biznesu.

Nagroda została przekazana firmie DAF Trucks Polska podczas uroczystej gali 13. edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm, która odbyła się 5 marca 2013 r. w ATM Studio w Warszawie. Lista rankingowa sporządzona na podstawie wyników firm z lat 2009-11 była najdłuższą w historii organizacji rankingu. W zmaganiach ostatniej edycji Gazel Biznesu łącznie udział brały 4342 firmy.

Statuetki zostały przyznane przez tygodnik Puls Biznesu, a autorem rankingu jest firma Coface Poland.

DAF Trucks Polska Sp. z o.o. należy do amerykańskiego koncernu PACCAR Inc, jednego z największych na świecie producentów pojazdów ciężarowych. Jest jednocześnie jest czołowym producentem lekkich, średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych w Europie, mającym udział na poziomie 16,0% w rynku pojazdów w kategorii powyżej 16 t. Firma DAF produkuje kompleksową gamę ciągników siodłowych i pojazdów ciężarowych, dzięki czemu w jej ofercie można znaleźć pojazdy do wszystkich zastosowań transportowych. DAF jest również liderem usług związanych z produktami. Są to kontrakty serwisowe MultiSupport Repair and Maintenance, usługi finansowe świadczone przez dział PACCAR Financial i dostawy najwyższej jakości części. Dodatkowo DAF opracowuje i wytwarza podzespoły, takie jak osie i silniki, dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. DAF Trucks N.V. jest właścicielem zakładów produkcyjnych w Eindhoven w Holandii, Westerlo w Belgii oraz Leyland w Wielkiej Brytanii i ponad 1000 punktów dealerskich i serwisowych w Europie.

Nowy DAF XF Euro 6

Nowe, aerodynamiczne pojazdy wyznaczają standardy jakości dla całej branży

18. września 2012 roku na wystawie pojazdów ciężarowych w Hanowerze firma DAF zaprezentowała swój najnowszy model XF Euro 6. Produkcja nowych pojazdów XF rozpocznie się wiosną 2013 r. Podczas ich projektowania firma DAF kierowała się zapewnieniem maksymalnej wydajności transportu, osiągająca najniższe w branży koszty eksploatacji przy optymalnych osiągach pojazdu. Model XF Euro 6 marki DAF to zupełnie nowe podwozie, oszczędny silnik PACCAR MX Euro 6, aerodynamiczna linia nadwozia i nowoczesne, przestronne wnętrze.

Nowy pojazd ciężarowy XF Euro 6 firmy DAF

„Znacząca inwestycja firmy DAF w nową gamę modeli XF Euro 6 stanowi odzwierciedlenie strategicznego planu rozwoju, który opiera się na doskonałych parametrach eksploatacyjnych tych pojazdów” – powiedział Harrie Schippers, Prezes firmy DAF i Wiceprezes firmy PACCAR. „Jest to najbardziej kompleksowe zadanie konstrukcyjne i program wdrożenia w 84-letniej historii firmy. Nowy XF stanowi doskonale uzupełnienie nagradzanych serii CF i LF”.

Nowy model XF — najlepszy samochód ciężarowy dla branży transportowej

 • Dane techniczne nowych silników PACCAR MX-13 Euro 6:
  - Żywotność silnika o parametrze B10 wynosi 1,6 mln km
  - Niskie zużycie paliwa na poziomie pojazdów Euro 5 ATe
  - Maksymalna wydajność: moment obrotowy nawet 2500 Nm przy niskich prędkościach obrotowych silnika
 • Zoptymalizowana masa własna zapewniająca najwyższą ładowność
 • Nowa konstrukcja podwozia
  - Optymalne rozmieszczenie podzespołów
  - Pojemność zbiorników paliwa do 1500 litrów
 • Niskie koszty eksploatacji
  - Przeglądy nawet co 150 000 km
  - Wiele nowych rozwiązań ATe, w tym:
 • Doskonałe chłodzenie i zoptymalizowany przepływ powietrza
 • Nowy tylny most o nowych przełożeniach
 • System Driver Performance Assistant (DPA) jako standardowe wyposażenie wszystkich wersji

Bazując na doskonałej reputacji dotyczącej niezawodności i wydajności, jaką silniki PACCAR MX o pojemności 12,9 l cieszą się w Europie i Stanach Zjednoczonych, firma DAF opracowała nową generację silników, które spełniają wymagania normy Euro 6. Silniki PACCAR MX-13 łączą w sobie najnowocześniejsze technologie ze sprawdzonymi rozwiązaniami technicznymi. Układ wtrysku common rail, turbosprężarka ze zmienną geometrią i układ recyrkulacji gazów spalinowych (EGR) zapewniają dużą oszczędność paliwa i niezawodność. Zaawansowany układ dodatkowego oczyszczania spalin wyposażony w katalizator DeNOx i aktywny filtr cząstek stałych (DPF) został opracowany z myślą o uzyskaniu maksymalnej wydajności. Regeneracja pasywna następuje podczas normalnego cyklu pracy silnika, co dodatkowo poprawia wyniki dotyczące zużycia paliwa.


Nowe silniki PACCAR MX-13 Euro 6 oferują moc 300 kW (410 KM), 340 kW (460 KM) i 375 kW (510 KM) i maksymalny moment obrotowy od 2000 do 2500 Nm, dostępny w szerokim zakresie obrotów silnika (1000–1425 obr./min). Kluczowym założeniem przyjętym w czasie prac nad nowym układem napędowym było zachowanie niskiego poziomu zużycia paliwa, jakim charakteryzują się silniki Euro 5 ATe. Konstrukcyjna żywotność silnika o parametrze B10 wynosząca 1,6 mln km i najlepszy w branży pakiet usług (przeglądy nawet co 150 000 km) sprawiają, że silniki PACCAR MX-13 Euro 6 są nadzwyczaj wytrzymałe.

Zoptymalizowana masa własna pod kątem wysokiej ładowności

Dostępny jest nowy, lżejszy tylny most, który zapewnia ładowność zespołu pojazdów do 44 ton przenosząc moment obrotowy silnika do 2300 Nm. Tylne zawieszenie wyposażone w stabilizator w technologii Stabilink zmniejsza masę pojazdu oraz zapewnia większą stabilność i doskonałą sterowność. Nowa płyta montażowa siodła i inteligentny sposób montażu akumulatorów także przyczyniają się do obniżenia masy własnej. Nowa przekładnia kierownicza jest zamontowana na odlewie wielofunkcyjnym, co eliminuje konieczność stosowania osobnych wsporników mocujących tego mechanizmu.

W celu uzyskania maksymalnej wydajności firma DAF skoncentrowała się na jak najlepszym rozmieszczeniu komponentów całkowicie nowego podwozia. Standardowy 90-litrowy zbiornik AdBlue (opcjonalnie zbiornik 140-litrowy) został umieszczony pod kabiną, z kolei akumulatory mogą znajdować się wewnątrz tylnej części ramy. Połączenie układu DeNOx i filtra cząstek stałych w jeden moduł umożliwia stosowanie zbiorników paliwa do 1500 litrów pojemności, co zapewnia maksymalny zasięg operacyjny. Wśród dodatkowych ulepszeń należy wymienić nowe błotniki tylne i zmienioną poprzecznicę zamykającą podwozia.

Nowy model XF — najlepszy samochód ciężarowy dla kierowcy

Kierowca poczuje się komfortowo od razu po wejściu do kabiny nowego modelu XF. Dzięki przemyślnemu zamontowaniu silnika i układu chłodzenia w ramie pojazdu podłoga kabiny nie uległa żadnym zmianom. Takie rozwiązanie stanowi gwarancję komfortu użytkowania. Kierowca musi pokonać jedynie trzy aluminiowe stopnie przypominające schody. Nisko umieszczona podłoga sprawia, że kabina Super Space Cab serii XF jest najbardziej przestronną konstrukcją na rynku, a jej łączna objętość wynosi ponad 12,6 m3. Ponadto dzięki niskiej podłodze kierowca ma doskonałe pole widzenia.

 • Opracowany z myślą o maksymalnym komforcie pracy kierowcy
  - Nowe fotele, nowa kierownica, nowa deska rozdzielcza z nowym wyświetlaczem, a także nowe przełączniki i uchwyty na kubki zapewniają najlepsze środowisko pracy
  - Bezkonkurencyjna przestronność kabiny oferuje najwyższy komfort wśród pojazdów dostępnych na rynku
  - Większe łóżka zapewniają wyższy komfort spania
 • Bezpieczeństwo i komfort
  - Lepsze pole widzenia
  - Większe lusterka
  - Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC)
  - Zaawansowany awaryjny układ hamowania
  - Pochłaniające energię zawieszenie kabiny
  - Doskonałe właściwości jezdne i stabilność dzięki nowemu zawieszeniu osi i kabiny

We wnętrzu modelu XF wprowadzono wiele znaczących udoskonaleń. Nowe fotele PACCAR oferują znaczne możliwości regulacji i jeszcze wyższy poziom komfortu. Poprawiono położenie pedałów, wprowadzając wiszący pedał hamulca, aby zapewnić maksymalną łatwość obsługi i większą wnękę na stopy.

Przeprojektowano kierownicę i dodano nowy centralny panel informacyjny na desce rozdzielczej, który został wyposażony w nowe funkcje i nowy, kolorowy wyświetlacz. Duży ekran zapewnia doskonałą czytelność. Zestaw wskaźników ozdobiono atrakcyjnymi aluminiowymi akcentami. Nowe, doskonale widoczne i łatwe w obsłudze przełączniki zostały pogrupowane według funkcji. Pozostałe nowości to między innymi dwa uchwyty na kubki zamontowane w środkowej części deski rozdzielczej oraz umieszczony przy kierowcy pojemnik na śmieci. Panele drzwiowe także zostały zmodyfikowane. Opcjonalnie mogą zostać ozdobione aluminiowymi aplikacjami, także po stronie pasażera. Firma DAF wprowadziła ulepszenia także w obrębie najlepszego na rynku przedziału sypialnego, wydłużając dolny materac (o głębokości 160 mm) do 2,20 m. Na tylnej ścianie został umieszczony nowy, wielofunkcyjny panel sterujący ze schowkami.

Wygoda i bezpieczeństwo

Układ kontroli stabilności pojazdu, który zapobiega złożeniu się zestawu bądź wywrotce, jest montowany w pojazdach serii DAF XF w ramach wyposażenia standardowego. Wśród wyposażenia opcjonalnego można znaleźć tempomat adaptacyjny i układ ostrzegania przed uderzeniem przodem pojazdu oraz zaawansowany awaryjny układ hamowania. Deska rozdzielcza jest wyposażona w strefy amortyzujące wstrząsy, co zapewnia kierowcy ergonomiczne środowisko pracy.

Nowe, pochłaniające energię zawieszenie kabiny oraz wzmocniona konstrukcja kabiny z przednimi i tylnymi strefami kontrolowanego zgniotu znacznie zwiększają poziom bezpieczeństwa i chronią pasażera.

Nowoczesny wygląd zewnętrzny

Nowy sztandarowy model XF firmy DAF oferuje elegancki wygląd dzięki zmienionej, aerodynamicznej konstrukcji zewnętrznej z opływową, przyciągającą uwagę kabiną. Krata wlotu powietrza z nowoczesnymi akcentami znacznie przyczynia się do optymalizacji przepływu powietrza zarówno w zakresie aerodynamiki, jak i chłodzenia silnika. Wśród pozostałych elementów zewnętrznych warto wymienić:

 • Nowy zderzak ze stali ocynkowanej
 • Całkowicie nowy wygląd świateł
  - Nowe reflektory ze światłami LED — po raz pierwszy na rynku samochodów ciężarowych
  - Stanowiące element wyposażenia standardowego światła (LED) do jazdy dziennej i opcjonalne światła poprawiające widoczność na zakrętach
 • Nowe błotniki, kurtyny międzyosiowe, spoilery zakabinowe i nowy spojler dachowy

Zderzak wykonany z ocynkowanej stali o zwiększonej wytrzymałości opracowany z myślą o poprawie funkcjonalności pojazdu w zakresie aerodynamiki i chłodzenia silnika

Program Advanced Transport Efficiency

Wraz z nowym modelem XF firma DAF wprowadza wiele nowatorskich rozwiązań doskonale wpisujących się w program Advanced Transport Efficiency (Zaawansowanej wydajności transportu, ATe), którego celem jest ograniczenie kosztów eksploatacji i zmniejszenie negatywnego wpływu pojazdów na środowisko. Przykłady obejmują zoptymalizowany układ chłodzenia, w którym rzadziej włączany jest wentylator, nowe przełożenia tylnej osi i wykorzystanie zoptymalizowanego tempomatu, który umożliwia stopniowy powrót do ustawionej prędkości pojazdu.

System Driver Performance Assistant (DPA) to doskonały przykład filozofii firmy DAF zgodnej z założeniami programu ATe w zakresie oszczędności paliwa. Główny wyświetlacz na desce rozdzielczej przekazuje szczegółowe informacje dotyczące bieżącego zużycia paliwa, co korzystnie wpływa na pracę kierowcy. Na ekranie informacyjnym są automatycznie wyświetlane komunikaty, które zalecając kierowcy zmianę biegu, pomagają w bardziej ekonomicznym prowadzeniu pojazdu. System DPA udziela kierowcy wskazówek dotyczących możliwości ograniczenia zużycia paliwa i kosztów eksploatacji dzięki zapewnieniu właściwego ciśnienia w oponach i pozycji spoilera.

Model DAF XF jest jednym z pierwszych pojazdów na rynku, które wyposażono w technologię LED (opcja), która zapewnia doskonałe oświetlenie, wyższy poziom bezpieczeństwa oraz długi okres eksploatacji i niższe zużycie energii. Kolejną nowością są światła doświetlające zakręty, które podczas skręcania i manewrowania pojazdem oświetlają drogę w kierunku jazdy. Światła do jazdy dziennej (LED) zapewniają jeszcze lepszą widoczność w ciągu dnia.

Aerodynamika także należała do obszarów, na które położono nacisk podczas projektowania nowego modelu. Pojazd został wyposażony w nowe spoilery zakabinowe, kurtyny miedzyosiowe, błotniki i nowy spoiler dachowy przeznaczony do kabiny Space Cab samochodów serii XF. Kierowca może łatwo i szybko regulować wysokość spoilera dachowego. Zmodyfikowano błotniki i osłony, a także owiewki znajdujące się na obu przednich narożnikach kabiny, które kierują przepływ powietrza w taki sposób, aby lusterka i klamki pozostawały czyste.

Dzięki wydajności nowego układu napędowego, nowej, ergonomicznej konstrukcji podwozia oraz zmodyfikowanej zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz kabinie, nowy model DAF XF wyznacza standardy wśród pojazdów spełniających normę Euro 6. Ulepszenia w obrębie wnętrza kabiny, znakomite właściwości jezdne i sterowność pojazdu znacznie wpływają na komfort pracy kierowcy, zwiększając jego wydajność. Nowy XF firmy DAF: najlepszy model XF w historii.

Nowy XF firmy DAF: najlepszy model XF w historii.

Dowiedz się więcej >>>

 

Firma DAF uruchamia program First Choice

First Choice to zupełnie nowy program obejmujący używane ciężarówki DAF wyprodukowane w ciągu ostatnich lat. Przeznaczony jest wyłącznie dla europejskich dealerów DAF. Pojazdy DAF opatrzone znakiem First Choice mają nie więcej niż 5 lat i przebieg maksymalnie 500 000 km.

Ponieważ firma DAF - znana z niezawodności swoich pojazdów i niskich kosztów eksploatacyjnych - rozwija swoją działalność na rynku europejskim, zapotrzebowanie na niedawno wyprodukowane używane ciężarówki DAF wciąż rośnie. W związku z tym holenderski producent pojazdów ciężarowych wprowadza nowe oznaczenie używanych pojazdów, znajdujących się w dobrym stanie technicznym w ramach obecnego programu DAF Used Trucks.

Ciężarówki opatrzone znakiem DAF First Choice mają nie więcej niż 5 lat, maksymalny przebieg 500 000 km i kompletną historię serwisową. Są w doskonałym stanie, co potwierdza kontrola prowadzona w ramach programu przez dealerów w niemal 200 placówkach. W celu zapewnienia najwyższej jakości pojazdu dealerzy DAF dostarczają pojazd First Choice wraz
z 6-miesięczną gwarancją sprawności układu napędowego. Dodatkowe kontrakty serwisowe są dostępne jako opcja, podobnie jak atrakcyjne programy finansowania w ramach usługi PACCAR Financial. Pełny asortyment pojazdów First Choice wraz ze szczegółowym opisem i zdjęciami jest dostępny na uaktualnionej stronie http://www.dafusedtrucks.com/.

DAF Trucks N.V. - część amerykańskiego koncernu PACCAR Inc, jednego z największych na świecie producentów ciężkich pojazdów ciężarowych - jest wiodącym producentem lekkich, średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych. W 2012 r. udział firmy w rynku UE wyniósł około 16% w kategorii powyżej 16 t. DAF produkuje kompleksową gamę ciągników siodłowych i podwozi pod zabudowę, dzięki czemu w jej ofercie można znaleźć pojazdy do wszystkich zastosowań transportowych. Jest również liderem pod względem usług związanych z oferowanymi produktami: umów MultiSupport na naprawy i konserwację, usług finansowych firmy PACCAR Financial oraz najwyższej klasy serwisu części. Dodatkowo DAF opracowuje i wytwarza podzespoły takie jak osie i silniki, zwłaszcza dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. DAF Trucks N.V. jest właścicielem zakładów produkcyjnych w Eindhoven w Holandii, Westerlo w Belgii oraz Leyland w Wielkiej Brytanii i ponad 1000 punktów dealerskich i serwisowych w Europie.

DAF ustanawia nowe rekordy w roku 2012

Numer 1 w sektorze ciężkich ciągników siodłowych, druga największa marka pojazdów ciężarowych w Unii Europejskiej.

W ubiegłym roku firma DAF Trucks jeszcze bardziej wzmocniła swoją pozycję na europejskim rynku pojazdów ciężarowych. Przy rekordowym udziale w rynku na poziomie 16% w segmencie ciężkich pojazdów (powyżej 16 t) DAF jest obecnie drugą największą w UE* marką ciężkich pojazdów ciężarowych. Poza tym DAF jest liderem rynku w segmencie ciężkich ciągników siodłowych dzięki udziałowi w rynku na poziomie 19,1%.

Osiągając udział w rynku na poziomie 16,0% firma DAF umocniła swoją pozycję na europejskim rynku pojazdów ciężarowych w roku 2012 (2011 r.: 15,5%). Obecnie DAF jest drugą największą marką pojazdów ciężarowych w UE i liderem rynku w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Czechach i na Węgrzech. Natomiast w Niemczech jest największą marką importowaną. Dzięki temu całkowity udział w rynku europejskim osiągnął 19,1%, w wyniku czego firma DAF stała się numerem 1 w segmencie ciężkich ciągników siodłowych.

Całkowity wolumen rynku ciężkich pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej w roku 2012 wyniósł około 222 000 egzemplarzy. Oznacza to spadek o około 9% względem poprzedniego roku, w którym w tym segmencie zarejestrowano 242 500 pojazdów ciężarowych. Firma DAF ma nadzieję, że wolumen rynku pojazdów ciężarowych w tym roku osiągnie poziom między 210 000 a 250 000 pojazdów. W segmencie pojazdów lekkich, w którym firma DAF istnieje dzięki modelowi LF, wolumen rynku pojazdów ciężarowych w Europie spadł do poziomu 55 300 egzemplarzy w roku 2012. W roku 2013 oczekiwany jest nieznaczny wzrost, ponieważ wielu klientów może być zainteresowanych kupnem pojazdów spełniających wymogi normy Euro 5 w obliczu planowanego wprowadzenia od roku 2014 normy Euro 6.Udział firmy DAF w rynku pojazdów o masie od 6 do 16 t wzrósł z 9,0% w roku 2011 do 11,5% w roku 2012, co również stanowi nowy rekord.

Wzrost sprzedaży poza Unią Europejską

Firma DAF wzmocniła swoją pozycję rynkową również poza Unią Europejską, gdzie w zeszłym roku dostarczono ponad 6100 pojazdów CF i XF (w roku 2011: 5600). Montaż modelu CF rozpoczął się w lokalnym zakładzie w Maroku, natomiast montaż modelu LF rozpoczął się w lokalnym zakładzie na Tajwanie, gdzie DAF jest liderem rynku wśród wszystkich europejskich marek, kontrolując 30% rynku. Przy 2750 zrealizowanych zamówieniach wolumen sprzedaży w roku 2012 w Rosji wzrósł prawie ośmiokrotnie względem roku 2010. Przełożyło się to na udział w rynku w segmencie pojazdów ciężkich na poziomie 13,3% wśród marek zachodnioeuropejskich. W przyszłości firma DAF ma zamiar wzmacniać swoją pozycję rynkową poza Europą, na przykład w Ameryce Południowej. Budowa nowej fabryki DAF w Ponta Grossa (Brazylia) przebiega zgodnie z planem. Rozpoczęcie produkcji zaplanowano na koniec tego roku.

Najwyższa wydajność transportu

„Jesteśmy dumni, że po raz kolejny udało nam się utrzymać pozycję lidera rynku ciężkich ciągników siodłowych w Europie. W połączeniu z drugim miejscem na rynku ciężkich pojazdów ciężarowych w Europie nasze osiągnięcia pokazują, jak bardzo nasi klienci cenią sobie nasze ciężarówki” — powiedział Ron Bonsen, członek zarządu firmy DAF Trucks NV i osoba odpowiedzialna za dział marketingu i sprzedaży. „Klienci bardzo pochlebnie wyrażają się o naszych pojazdach Euro 5 ATe, które pozwalają osiągnąć zupełnie bezkonkurencyjne wyniki w zakresie niskiego zużycia paliwa i kosztów eksploatacji. Sukces firmy DAF to również wynik starań naszej sieci profesjonalnych dealerów, jak również kompleksowej oferty usług, takich jak usługi PACCAR Parts i PACCAR Financial. Dział PACCAR Financial oferuje wsparcie finansowe przy zakupie nowych pojazdów DAF. W roku 2012 uzyskał rekordowy udział w rynku na poziomie 27%”.

Kenworth T680 Ciężarówką Roku 2013 w segmencie pojazdów do ciężkich zastosowań

Aerodynamiczny Kenworth T680 z silnikiem PACCAR MX-13 został uhonorowany tytułem Ciężarówka Roku 2013 w segmencie pojazdów do ciężkich zastosowań, przyznawanym przez organizację amerykańskich dealerów samochodów ciężarowych na dorocznej konwencji ATD
i Expo w Orlando na Florydzie.

Kenworth T680 z silnikiem PACCAR MX-13

"Firma Kenworth jest bardzo zadowolona ze zdobycia tego zaszczytnego tytułu. Jest to ogromny zaszczyt posiadania miana Ciężarówki Roku 2013 w segmencie pojazdów do ciężkich zastosowań, przyznawaną przez ATD", powiedział Gary Moore, dyrektor generalny Kenworth
i wiceprezes PACCAR Inc. "Kenworth T680 ze swoją kabiną o 2,1-metrowej szerokości, ustanawia nowy standard jakości w branży osiągając bardzo wysoką efektywność paliwową, oferując wyjątkową stylizację, aerodynamiczną sylwetkę i wzorcowe rozwiązanie wnętrza kabiny."


Kenworth T680 jest dostępny z 76" kabiną sypialną bądź dzienną i jest standardowo wyposażony w silnik PACCAR MX-13 o mocy do 500 KM i momencie obrotowym 1850 lb.-ft. Tłoczona, aluminiowa kabina wykonywana jest przy pomocy robotów w fabrykach Kenworth
i spotkała się z pozytywnym przyjęciem przez klientów i dealerów. Kenworth T680 uzyskał też nagrodę SmartWay® Agencji Ochrony Środowiska (EPA) i jest najbardziej aerodynamiczną ciężarówką w 90-letniej historii firmy Kenworth. Model T700 marki Kenworth otrzymał już tytuł Ciężarówki Roku w segmencie pojazdów do ciężkich zastosowań w roku 2011.

ATD zrzesza około 2 000 dealerów średnich i ciężkich samochodów ciężarowych i jest członkiem National Automobile Dealers Association (NADA). Więcej informacji o ATD dostępne jest pod adresem www.atd.org.

Kenworth Truck Company jest czołowym producentem ciężkich i średnich ® samochodów ciężarowych.

Informacji o marce Kenworth dostępne są na stronie www.kenworth.com.
Kenworth jest częścią koncernu PACCAR Inc.

Kolekcja gadżetów DAF on-line

 Firma DAF Trucks uruchomiła internetowy sklep gadżetów DAF. Każda osoba obecnie może bezpośrednio zakupić wybraną rzecz z kolekcji DAF poprzez stronę www.DAFSHOP.com.

Wydarzenie to zbiega się w czasie z prezentacją całej nowej oferty najwyższej jakości kolekcji DAF.
Za pomocą sklepu internetowego można złożyć zamówienie na wszystkie oficjalne produkty
z najnowszej kolekcji DAF, która zawiera nowoczesne produkty odzieżowe oraz atrakcyjne gadżety DAF tj. modeliki pojazdów DAF, torby podróżne, zegarki czy zabawki.

www.DAFSHOP.com działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a zamówione produkty dostarczane są pod każdy adres w Europie w ciągu 3 dni.

Usługi finansowe PACCAR Financial w Polsce

Od września 2012 roku na terenie Polski dostępne są usługi finansowe PACCAR Financial, realizowane poprzez autoryzowaną sieć dealerów firmy DAF. Spółka PACCAR Financial to jedna z największych na świecie firm finansowych zajmujących się branżą transportową.

PACCAR Financial jest częścią firmy PACCAR Inc. – jednego z największych producentów pojazdów ciężarowych na świecie, do której należy DAF Trucks. Początki działalności PACCAR w sektorze produktów finansowych sięgają wczesnych lat sześćdziesiątych. Dziś w globalnym portfelu zasobów PACCAR Financial Europe znajduje się ponad 39 000 ciężarówek i przyczep/naczep o całkowitej wartości aktywów ponad 1,8 miliardów euro.

PACCAR Financial Polska z siedzibą oddziału w Wolicy, k/Warszawy oferuje swoim klientom szeroki pakiet różnorodnych usług, z których każda została skrojona na miarę tylko i wyłącznie branży transportowej. Poza różnymi opcjami leasingu z lub bez wartości rezydualnej, w ofercie dostępne są między innymi usługi związane z podatkami drogowymi, ubezpieczeniami, itp.

PACCAR Financial Polska zajmować się będzie finansowaniem nowych pojazdów DAF.

Gama produktów finansowych PACCAR Financial Polska obejmuje produkty finansowe tj.:

 • Leasing finansowy
 • Leasing operacyjny
 • Ubezpieczenie OC/AC
 • Podatek drogowy

W poszczególnych placówkach reprezentujących PACCAR Financial Polska wszyscy lokalni pracownicy posiadają najświeższą wiedzę na temat regionalnego prawa i przepisów finansowych obowiązujących w danym kraju. Decyzje podejmowane są w skali lokalnej, dzięki czemu każdemu klientowi poświęcona zostaje należna uwaga, a rozwiązania są odpowiednio dopasowane. PACCAR Financial oferuje korzyści na dwa sposoby. Z jednej strony, klient jest obsługiwany lokalnie przez pracowników, a z drugiej korzysta z globalnej sieci, która oferuje paneuropejskie rozwiązania gwarantowane dzięki wysokiej ocenie finansowej PACCAR (rating A+). Dzięki temu PACCAR Financial jest najlepszym w swojej klasie partnerem finansowym.

Działalność w Europie

W 2001 roku firma PACCAR Financial rozpoczęła działalność w Europie. Na terenie Europy PACCAR Financial oferuje detaliczne usługi finansowe w Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Niemczech, Francji, Hiszpanii i we Włoszech, i obecnie także w Polsce. Podobnie jak na pozostałych rynkach europejskich, w Polsce PACCAR Financial prowadzi działalność za pośrednictwem sieci dealerów DAF. Dzięki temu aż w trzynastu punktach w całej Polsce można skorzystać z finansowania i usług ubezpieczeniowych już w momencie dokonywania zamówienia na pojazd – to zalety kompleksowej obsługi „z jednej ręki” zgodnie z formułą one-stop shopping.

Firma DAF zdobywa nagrodę Samochodu Ciężarowego Roku 2012 w Irlandii

Samochód ciężarowy DAF XF 105 zdobył nagrodę Irish Fleet Truck Award 2012 (Irlandzką Nagrodę Ciężarówek Flotowych 2012) w corocznym konkursie Export & Freight Transport and Logistics w Belfaście. Jury doceniło model flagowy firmy DAF za jego niezawodność, oszczędność paliwa i komfort kierowcy. Konkurs Samochód Ciężarowy Roku organizowany przez magazyn Export & Freight uznawany jest w dziedzinie transportu za najbardziej prestiżowy w Irlandii.

Ray Ashworth, dyrektor zarządzający DAF Trucks UK, w obecności 500 czołowych przedstawicieli branży transportowej, odebrał nagrodę podczas ceremonii, która odbyła się w Belfaście. „Niniejsza nagroda wymownie podkreśla naszą siłę” - powiedział Ray Ashworth. „Nagroda dla modelu XF105 przyznana przez zespół profesjonalnych operatorów samochodów ciężarowych z Irlandii Północnej w sposób bardzo satysfakcjonujący docenia kontynuowany prym tego modelu w swojej klasie. Dzięki swojej wyjątkowej oszczędności i jakości model DAF XF jest najlepiej sprzedającym się ciągnikiem siodłowym w Europie.”

Podczas ceremonii wręczania nagród jury wypowiedziało się w następujący sposób: „Model DAF XF 105 został zaprojektowany jako bezkompromisowy samochód ciężarowy, który wymaga najniższych kosztów operacyjnych uwzględniając jednocześnie potrzeby kierowcy. Został zbudowany z myślą o transporcie dalekobieżnym, a jego niezawodność i oszczędność w zużyciu paliwa sprawiają, że doceniają go również kierowcy.”

Nowy DAF XF Euro 6

Nowe, aerodynamiczne pojazdy wyznaczają standardy jakości dla całej branży

18. września 2012 roku na wystawie pojazdów ciężarowych w Hanowerze firma DAF zaprezentowała swój najnowszy model XF Euro 6. Produkcja nowych pojazdów XF rozpocznie się wiosną 2013 r. Podczas ich projektowania firma DAF kierowała się zapewnieniem maksymalnej wydajności transportu, osiągająca najniższe w branży koszty eksploatacji przy optymalnych osiągach pojazdu. Model XF Euro 6 marki DAF to zupełnie nowe podwozie, oszczędny silnik PACCAR MX Euro 6, aerodynamiczna linia nadwozia i nowoczesne, przestronne wnętrze.

Nowy pojazd ciężarowy XF Euro 6 firmy DAF

Znacząca inwestycja firmy DAF w nową gamę modeli XF Euro 6 stanowi odzwierciedlenie strategicznego planu rozwoju, który opiera się na doskonałych parametrach eksploatacyjnych tych pojazdów” – powiedział Harrie Schippers, Prezes firmy DAF i Wiceprezes firmy PACCAR. „Jest to najbardziej kompleksowe zadanie konstrukcyjne i program wdrożenia w 84-letniej historii firmy. Nowy XF stanowi doskonale uzupełnienie nagradzanych serii CF i LF”.

Nowy model XF — najlepszy samochód ciężarowy dla branży transportowej

 • Dane techniczne nowych silników PACCAR MX-13 Euro 6:
  - Żywotność silnika o parametrze B10 wynosi 1,6 mln km
  - Niskie zużycie paliwa na poziomie pojazdów Euro 5 ATe
  - Maksymalna wydajność: moment obrotowy nawet 2500 Nm przy niskich prędkościach obrotowych silnika
 • Zoptymalizowana masa własna zapewniająca najwyższą ładowność
 • Nowa konstrukcja podwozia
  - Optymalne rozmieszczenie podzespołów
  - Pojemność zbiorników paliwa do 1500 litrów
 • Niskie koszty eksploatacji
  - Przeglądy nawet co 150 000 km
  - Wiele nowych rozwiązań ATe, w tym:
     - Doskonałe chłodzenie i zoptymalizowany przepływ powietrza
     - Nowy tylny most o nowych przełożeniach
     - System Driver Performance Assistant (DPA) jako standardowe wyposażenie wszystkich wersji

Bazując na doskonałej reputacji dotyczącej niezawodności i wydajności, jaką silniki PACCAR MX o pojemności 12,9 l cieszą się w Europie i Stanach Zjednoczonych, firma DAF opracowała nową generację silników, które spełniają wymagania normy Euro 6. Silniki PACCAR MX-13 łączą w sobie najnowocześniejsze technologie ze sprawdzonymi rozwiązaniami technicznymi. Układ wtrysku common rail, turbosprężarka ze zmienną geometrią i układ recyrkulacji gazów spalinowych (EGR) zapewniają dużą oszczędność paliwa i niezawodność. Zaawansowany układ dodatkowego oczyszczania spalin wyposażony w katalizator DeNOx i aktywny filtr cząstek stałych (DPF) został opracowany z myślą o uzyskaniu maksymalnej wydajności. Regeneracja pasywna następuje podczas normalnego cyklu pracy silnika, co dodatkowo poprawia wyniki dotyczące zużycia paliwa.

Nowe silniki PACCAR MX-13 Euro 6 oferują moc 300 kW (410 KM), 340 kW (460 KM) i 375 kW (510 KM) i maksymalny moment obrotowy od 2000 do 2500 Nm, dostępny w szerokim zakresie obrotów silnika (1000–1425 obr./min). Kluczowym założeniem przyjętym w czasie prac nad nowym układem napędowym było zachowanie niskiego poziomu zużycia paliwa, jakim charakteryzują się silniki Euro 5 ATe. Konstrukcyjna żywotność silnika o parametrze B10 wynosząca 1,6 mln km i najlepszy w branży pakiet usług (przeglądy nawet co 150 000 km) sprawiają, że silniki PACCAR MX-13 Euro 6 są nadzwyczaj wytrzymałe.

Zoptymalizowana masa własna pod kątem wysokiej ładowności

Dostępny jest nowy, lżejszy tylny most, który zapewnia ładowność zespołu pojazdów do 44 ton przenosząc moment obrotowy silnika do 2300 Nm. Tylne zawieszenie wyposażone w stabilizator w technologii Stabilink zmniejsza masę pojazdu oraz zapewnia większą stabilność i doskonałą sterowność. Nowa płyta montażowa siodła i inteligentny sposób montażu akumulatorów także przyczyniają się do obniżenia masy własnej. Nowa przekładnia kierownicza jest zamontowana na odlewie wielofunkcyjnym, co eliminuje konieczność stosowania osobnych wsporników mocujących tego mechanizmu.

W celu uzyskania maksymalnej wydajności firma DAF skoncentrowała się na jak najlepszym rozmieszczeniu komponentów całkowicie nowego podwozia. Standardowy 90-litrowy zbiornik AdBlue (opcjonalnie zbiornik 140-litrowy) został umieszczony pod kabiną, z kolei akumulatory mogą znajdować się wewnątrz tylnej części ramy. Połączenie układu DeNOx i filtra cząstek stałych w jeden moduł umożliwia stosowanie zbiorników paliwa do 1500 litrów pojemności, co zapewnia maksymalny zasięg operacyjny. Wśród dodatkowych ulepszeń należy wymienić nowe błotniki tylne i zmienioną poprzecznicę zamykającą podwozia.

Nowy model XF — najlepszy samochód ciężarowy dla kierowcy

Kierowca poczuje się komfortowo od razu po wejściu do kabiny nowego modelu XF. Dzięki przemyślnemu zamontowaniu silnika i układu chłodzenia w ramie pojazdu podłoga kabiny nie uległa żadnym zmianom. Takie rozwiązanie stanowi gwarancję komfortu użytkowania. Kierowca musi pokonać jedynie trzy aluminiowe stopnie przypominające schody. Nisko umieszczona podłoga sprawia, że kabina Super Space Cab serii XF jest najbardziej przestronną konstrukcją na rynku, a jej łączna objętość wynosi ponad 12,6 m3. Ponadto dzięki niskiej podłodze kierowca ma doskonałe pole widzenia.

 • Opracowany z myślą o maksymalnym komforcie pracy kierowcy
  - Nowe fotele, nowa kierownica, nowa deska rozdzielcza z nowym wyświetlaczem, a także nowe przełączniki i uchwyty na kubki zapewniają najlepsze środowisko pracy
  - Bezkonkurencyjna przestronność kabiny oferuje najwyższy komfort wśród pojazdów dostępnych na rynku
  - Większe łóżka zapewniają wyższy komfort spania
 • Bezpieczeństwo i komfort
  - Lepsze pole widzenia
  - Większe lusterka
  - Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC)
  - Zaawansowany awaryjny układ hamowania
  - Pochłaniające energię zawieszenie kabiny
  - Doskonałe właściwości jezdne i stabilność dzięki nowemu zawieszeniu osi i kabiny

We wnętrzu modelu XF wprowadzono wiele znaczących udoskonaleń. Nowe fotele PACCAR oferują znaczne możliwości regulacji i jeszcze wyższy poziom komfortu. Poprawiono położenie pedałów, wprowadzając wiszący pedał hamulca, aby zapewnić maksymalną łatwość obsługi i większą wnękę na stopy.

Przeprojektowano kierownicę i dodano nowy centralny panel informacyjny na desce rozdzielczej, który został wyposażony w nowe funkcje i nowy, kolorowy wyświetlacz. Duży ekran zapewnia doskonałą czytelność. Zestaw wskaźników ozdobiono atrakcyjnymi aluminiowymi akcentami. Nowe, doskonale widoczne i łatwe w obsłudze przełączniki zostały pogrupowane według funkcji. Pozostałe nowości to między innymi dwa uchwyty na kubki zamontowane w środkowej części deski rozdzielczej oraz umieszczony przy kierowcy pojemnik na śmieci. Panele drzwiowe także zostały zmodyfikowane. Opcjonalnie mogą zostać ozdobione aluminiowymi aplikacjami, także po stronie pasażera. Firma DAF wprowadziła ulepszenia także w obrębie najlepszego na rynku przedziału sypialnego, wydłużając dolny materac (o głębokości 160 mm) do 2,20 m. Na tylnej ścianie został umieszczony nowy, wielofunkcyjny panel sterujący ze schowkami.

Wygoda i bezpieczeństwo

Układ kontroli stabilności pojazdu, który zapobiega złożeniu się zestawu bądź wywrotce, jest montowany w pojazdach serii DAF XF w ramach wyposażenia standardowego. Wśród wyposażenia opcjonalnego można znaleźć tempomat adaptacyjny i układ ostrzegania przed uderzeniem przodem pojazdu oraz zaawansowany awaryjny układ hamowania. Deska rozdzielcza jest wyposażona w strefy amortyzujące wstrząsy, co zapewnia kierowcy ergonomiczne środowisko pracy.
Nowe, pochłaniające energię zawieszenie kabiny oraz wzmocniona konstrukcja kabiny z przednimi i tylnymi strefami kontrolowanego zgniotu znacznie zwiększają poziom bezpieczeństwa i chronią pasażera.

Nowoczesny wygląd zewnętrzny

Nowy sztandarowy model XF firmy DAF oferuje elegancki wygląd dzięki zmienionej, aerodynamicznej konstrukcji zewnętrznej z opływową, przyciągającą uwagę kabiną. Krata wlotu powietrza z nowoczesnymi akcentami znacznie przyczynia się do optymalizacji przepływu powietrza zarówno w zakresie aerodynamiki, jak i chłodzenia silnika. Wśród pozostałych elementów zewnętrznych warto wymienić:

 • Nowy zderzak ze stali ocynkowanej
 • Całkowicie nowy wygląd świateł
  - Nowe reflektory ze światłami LED — po raz pierwszy na rynku samochodów ciężarowych
  - Stanowiące element wyposażenia standardowego światła (LED) do jazdy dziennej i opcjonalne światła poprawiające widoczność na zakrętach
 • Nowe błotniki, kurtyny międzyosiowe, spoilery zakabinowe i nowy spojler dachowy

Zderzak wykonany z ocynkowanej stali o zwiększonej wytrzymałości opracowany z myślą o poprawie funkcjonalności pojazdu w zakresie aerodynamiki i chłodzenia silnika

Program Advanced Transport Efficiency

Wraz z nowym modelem XF firma DAF wprowadza wiele nowatorskich rozwiązań doskonale wpisujących się w program Advanced Transport Efficiency (Zaawansowanej wydajności transportu, ATe), którego celem jest ograniczenie kosztów eksploatacji i zmniejszenie negatywnego wpływu pojazdów na środowisko. Przykłady obejmują zoptymalizowany układ chłodzenia, w którym rzadziej włączany jest wentylator, nowe przełożenia tylnej osi i wykorzystanie zoptymalizowanego tempomatu, który umożliwia stopniowy powrót do ustawionej prędkości pojazdu.

System Driver Performance Assistant (DPA) to doskonały przykład filozofii firmy DAF zgodnej z założeniami programu ATe w zakresie oszczędności paliwa. Główny wyświetlacz na desce rozdzielczej przekazuje szczegółowe informacje dotyczące bieżącego zużycia paliwa, co korzystnie wpływa na pracę kierowcy. Na ekranie informacyjnym są automatycznie wyświetlane komunikaty, które zalecając kierowcy zmianę biegu, pomagają w bardziej ekonomicznym prowadzeniu pojazdu. System DPA udziela kierowcy wskazówek dotyczących możliwości ograniczenia zużycia paliwa i kosztów eksploatacji dzięki zapewnieniu właściwego ciśnienia w oponach i pozycji spoilera.

Model DAF XF jest jednym z pierwszych pojazdów na rynku, które wyposażono w technologię LED (opcja), która zapewnia doskonałe oświetlenie, wyższy poziom bezpieczeństwa oraz długi okres eksploatacji i niższe zużycie energii. Kolejną nowością są światła doświetlające zakręty, które podczas skręcania i manewrowania pojazdem oświetlają drogę w kierunku jazdy. Światła do jazdy dziennej (LED) zapewniają jeszcze lepszą widoczność w ciągu dnia.

Aerodynamika także należała do obszarów, na które położono nacisk podczas projektowania nowego modelu. Pojazd został wyposażony w nowe spoilery zakabinowe, kurtyny miedzyosiowe, błotniki i nowy spoiler dachowy przeznaczony do kabiny Space Cab samochodów serii XF. Kierowca może łatwo i szybko regulować wysokość spoilera dachowego. Zmodyfikowano błotniki i osłony, a także owiewki znajdujące się na obu przednich narożnikach kabiny, które kierują przepływ powietrza w taki sposób, aby lusterka i klamki pozostawały czyste.

Dzięki wydajności nowego układu napędowego, nowej, ergonomicznej konstrukcji podwozia oraz zmodyfikowanej zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz kabinie, nowy model DAF XF wyznacza standardy wśród pojazdów spełniających normę Euro 6. Ulepszenia w obrębie wnętrza kabiny, znakomite właściwości jezdne i sterowność pojazdu znacznie wpływają na komfort pracy kierowcy, zwiększając jego wydajność. Nowy XF firmy DAF: najlepszy model XF w historii.

DAF Trucks N.V. – część koncernu PACCAR Inc, jednego z największych na świecie producentów ciężkich pojazdów ciężarowych – jest wiodącym producentem lekkich, średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych. W 2011 r. udział firmy w rynku UE wyniósł około 15,5% w kategorii powyżej 15 ton. DAF produkuje kompleksową gamę ciągników siodłowych i podwozi pod zabudowę, dzięki czemu w jej ofercie można znaleźć pojazdy do wszystkich zastosowań transportowych. Jest również liderem pod względem usług związanych z oferowanymi produktami: kontraktów serwisowych MultiSupport, usług finansowych firmy PACCAR Financial oraz najwyższej klasy serwisu części. Dodatkowo DAF opracowuje i wytwarza podzespoły takie jak osie i silniki, zwłaszcza dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. DAF Trucks N.V. dysponuje zakładami produkcyjnymi w Eindhoven w Holandii, Westerlo w Belgii oraz Leyland w Wielkiej Brytanii i siecią ponad 1000 punktów dealerskich i serwisowych w Europie.


Specyfikacje i modele pojazdów mogą się różnić w zależności od kraju, odmiennych potrzeb rynku i innych okoliczności.

DAF XF105 wygrywa Australian International Design Award 2012

DAF XF105 wygrał nagrodę Design Award™ w kategorii „Motoryzacja i transport” podczas gali Australian International Design Awards (AIDA) 2012 w Sydney. Jurorzy nie szczędzili pochwał sztandarowemu modelowi pojazdu DAF za elegancki wygląd, ergonomię i wyjątkowy komfort. AIDA Design Awards uznaje się za jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień projektanckich na świecie.‬‬

Do AIDA Design Awards nominowane są zarówno krajowe jak i międzynarodowe projekty. Tego roku, ponad sto projektów miało szansę na zwycięstwo w swojej branży. W kategorii „motoryzacja i transport” nominowane projekty oceniane były pod kątem wyglądu, funkcjonalności, jakości, bezpieczeństwa i wydajności. Dostępny w Australii od marca tego roku model DAF XF105 zaimponował jurorom szczególnie pod względem innowacyjności. Przyćmił konkurencyjne, renomowane marki, jak Range Rover Evoque, Jaguar XFR czy Audi Q3.

PACCAR ogłasza zwiększony przychód i zyski w drugim kwartale

PACCAR poinformował o zwiększonych zyskach i dochodach netto w drugim kwartale 2012 r., – powiedział Mark Pigott, przewodniczący i dyrektor naczelny firmy. – Wyniki PACCAR za drugi kwartał odzwierciedlają korzyści związane z wyższą sprzedażą samochodów ciężarowych w Ameryce Północnej i Południowej oraz dobre wyniki usług finansowych na całym świecie w porównaniu z drugim kwartałem 2011 r. Słaby wzrost ekonomiczny w Stanach Zjednoczonych połączony z trwającą niepewnością w strefie Euro może pogrążyć zamówienia na ciężarówki na pozostałą część 2012 r. Jestem bardzo dumny z naszych 23 000 pracowników, którzy zapewnili znakomite wyniki naszym udziałowcom i klientom.

– Solidny bilans PACCAR i stała rentowność umożliwiły realizację bieżących inwestycji, wspierając globalne operacje firmy, zapewniając doskonałe efekty działań i wspomagając rozwijanie nowych, innowacyjnych produktów. W trakcie drugiego kwartału, firmy Kenworth i Peterbilt rozpoczęły produkcję nowych modeli swoich ciężarówek - T680 i 579, a DAF przedstawił nowy 13-litrowy silnik PACCAR MX Euro 6. Inwestycje te przyczynią się do długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa – powiedział Pigott.

PACCAR zarobił 297,2 miliona dolarów (0,83 USD na akcję po rozwodnieniu) za drugi kwartał 2012 r., co daje 24-procentowy wzrost w porównaniu z wartością 239,7 miliona (0,65 USD na akcję po rozwodnieniu) zarobionych w drugim kwartale ubiegłego roku. Obroty netto i wpływy z usług finansowych za drugi kwartał wyniosły 4,46 miliarda USD, w porównaniu z 3,96 miliarda zgłoszonymi w 2011 r. Obroty netto i wpływy z usług finansowych za pierwsze sześć miesięcy 2012 r. wyniosły 9,23 miliarda USD, 27 procent w górę w porównaniu z 7,24 miliarda USD w ubiegłym roku. Za pierwsze sześć miesięcy 2012 r., PACCAR podał dochód netto wynoszący 624,5 miliona dolarów (1,75 USD na akcję po rozwodnieniu), co daje wzrost 44 proc w porównaniu z 433,0 milionami dolarów (1,18 USD na akcję po rozwodnieniu) w 2011 r.

Aktualizacja dotycząca odkupienia akcji

W drugim kwartale 2012 r., PACCAR odkupił 3,2 miliona swoich akcji zwykłych za sumę 123,9 miliona dolarów. – Przez ostatnie dwanaście miesięcy PACCAR nabył 12,8 miliona akcji PACCAR za łączną sumę inwestycyjną 477,1 miliona USD, – zauważył prezes PACCAR Ron Armstrong. – Doskonałe dochody netto PACCAR i dobry przepływ gotówki sprawiają, że akcje przedsiębiorstwa stanowią atrakcyjną inwestycję długoterminową. – W ostatnich dziesięciu latach zwrot dla akcjonariusza PACCAR wynosił średnio 14,9 procent rocznie, w porównaniu ze średnim rocznym zwrotem dla indeksu S&P 500 wynoszącym 5,3 procent w tym samym okresie.

Globalne rynki samochodów ciężarowych

DAF kontynuował wzmacnianie swojej pozycji na europejskim rynku samochodów ciężarowych, osiągając 16,0 procent udziału w rynku, w segmencie pojazdów 16-tonowych, w pierwszych pięciu miesiącach 2012 r. – DAF jest jednym z rynkowych liderów europejskiego segmentu ciągników siodłowych, ponieważ przedsiębiorstwa flotowe uznają wiodącą rolę DAF w zakresie jakości produktu, niskich kosztów eksploatacji i doskonałej wartości odsprzedaży, – powiedział prezes DAF Harrie Schippers. – Szacujemy, że branżowe rejestracje w 2012 r. w powyższym rynku ciężarówek 16-tonowych w Europie osiągną 210 000-230 000 jednostek, w porównaniu
z 241 000 w roku 2011. –

– Oczekuje się, że w 2012 r. w USA i Kanadzie obroty handlu detalicznego branży w klasie 8 będą mieściły się w zakresie 210 000-230 000 pojazdów. Obroty handlu detalicznego w tym sektorze w roku 2011 wyniosły 197 000 jednostek. Nasi klienci korzystają na większym tonażu ładunku, lepszym wykorzystaniu sprzętu we flocie oraz niższych cenach paliwa, – powiedział Dan Sobic, wiceprezes wykonawczy PACCAR. –W pierwszej połowie 2012 roku PACCAR zwiększył swój udział w rynku detalicznym klasy 8 w USA i Kanadzie do 29,9 % –

Najważniejsze osiągnięcia finansowe – drugi kwartał 2012 r.

Najważniejsze wyniki finansowe PACCAR za drugi kwartał 2012 r. obejmują:

 • Skonsolidowane obroty i wpływy wynoszące 4,46 miliarda USD.
 • Dochód netto 297,2 miliona USD.
 • Gotówka produkcyjna i rynkowe papiery wartościowe o wartości 2,59 miliarda USD.
 • Gotówka wygenerowana z działalności 317,7 miliona USD.
 • Rekordowy dochód za usługi finansowe przed opodatkowaniem 77,4 miliona USD.
 • Wydatki na prace badawczo-rozwojowe sięgające 73,8 miliona USD.
 • Nowe kredyty bankowe na kwotę 2 miliardów USD.
 • 3,2 miliona akcji odkupionych za 123,9 miliona USD.

Najważniejsze osiągnięcia finansowe – pierwsza połowa 2012 r.

Najważniejsze wyniki finansowe za pierwsze sześć miesięcy 2012 roku obejmują:

 • Skonsolidowane obroty i wpływy wynoszące 9,23 miliarda USD.
 • Dochód netto: 624,5 miliona USD.
 • Gotówka wygenerowana z działalności: 444,0 miliona USD.
 • Dochód za usługi finansowe przed opodatkowaniem: 148,7 miliona USD.
 • Wydatki na prace badawczo-rozwojowe sięgające 146,1 miliona USD.
 • Wydane średnioterminowe noty dłużne (MTN): 1,54 miliarda USD.
 • Inwestycje kapitałowe wynoszące 237,8 miliona USD.
 • Ekspansja na rynkach południowoamerykańskich

Trwa budowa nowej fabryki DAF PACCAR w Ponta Grossa w Brazylii. – Brazylia stanowi główny rynek samochodów ciężarowych z planowanymi obrotami branży dla pojazdów powyżej sześciu ton 135 000 jednostek w 2012 r. Asortyment produktów DAF obejmuje wysokiej jakości, wiodący w branży silnik PACCAR MX, który charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji, – powiedział Bob Christensen, wiceprezes wykonawczy PACCAR. Produkcja ciężarówek DAF w Brazylii w roku 2013 to zachwycająca perspektywa, która przyczyni się do zwiększenia obrotów PACCAR w Ameryce Południowej. –

Przez ponad 40 lat, pojazdy Kenworth PACCAR osiągnęły znaczący udział rynkowy w wielu krajach Ameryki Południowej w regionie Andów. Skuteczne wprowadzenie pojazdów DAF na rynki Chile, Ekwadoru i Peru w 2011 r. pomogło PACCAR w osiągnięciu rekordowego poziomu sprzedaży pojazdów w przedmiotowym regionie, – powiedział wiceprezes PACCAR Sam Means. – W pierwszych miesiącach 2012 r. łączne dostawy ciężarówek PACCAR wynoszące
4500 jednostek w regionie andyjskim Ameryki Południowej wzrosły o 75 procent w porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku. –

Wiodąca rola w kwestiach środowiskowych

PACCAR pozostaje liderem rynku pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Kenworth i Peterbilt produkują pojazdy ciężarowe zasilane skroplonym gazem ziemnym (LNG) i sprężonym gazem ziemnym (CNG) od roku 1996. PACCAR osiągnął 40-procentowy udział w rynku USA pojazdów ciężarowych zasilanych gazem ziemnym do pracy w trudnych warunkach, oferując najszerszy zakres rozwiązań dotyczących pojazdów do zastosowań terenowych, regionalnych i profesjonalnych. Modele pojazdów Kenworth i Peterbilt są aktualnie dostępne z silnikami 9-litrowymi lub 15-litrowymi. W roku 2013 Kenworth i Peterbilt planują dodanie do oferty 12-litrowych silników napędzanych gazem ziemnym. – Platformy silników napędzanych gazem ziemnym PACCAR oferują wydajną i czystą technologię zapewniającą klientom korzyści w szerokim zakresie zastosowań, – skomentował wiceprezes PACCAR Craig Brewster.

– PACCAR jest liderem w rozwijaniu innych technologii przyjaznych dla środowiska, – dodał Brewster. – Wszystkie zakłady produkcyjne PACCAR uzyskały prestiżowe certyfikaty środowiskowe ISO 14001. To wyróżnienie uwzględnia fakt, że wdrażają one rygorystyczne środki w zakresie oszczędności energii oraz innowacyjne parametry konstrukcyjne. Wiele zakładów PACCAR w USA i Europie z powodzeniem uzyskało status ‘zero odpadów na wysypisko’. –Kenworth T800 LNG

Inwestycje kapitałowe, rozwijanie produktów i uznanie w branży

Bardzo wysokie długoterminowe zyski PACCAR, solidny bilans oraz szczególne zwrócenie uwagi na jakość, technologię i wydajność umożliwiły przedsiębiorstwu w ostatniej dekadzie zainwestowanie sumy 4,8 miliarda USD w projekty kapitałowe, innowacyjne produkty i nowe technologie. W roku 2012 celem są inwestycje kapitałowe wynoszące 450-550 milionów USD oraz wydatki na prace badawczo-rozwojowe w wysokości 275-300 milionów USD dla nowych produktów i poprawienia wydajności roboczej w produkcji.

– Kenworth, Peterbilt i DAF inwestują w nowe, wiodące w branży produkty i usługi, aby umożliwić naszym klientom osiągnięcie doskonałych wyników w prowadzonej przez nich działalności, – powiedział wiceprezes PACCAR George West.

Ciężarówka DAF CF85 została ostatnio uhonorowana podczas przyjęcia „Motor Transport Awards 2012” w Londynie. Po raz jedenasty w ciągu 26 lat magazyn Motor Transport nagrodził DAF CF85 jako „ciężarówkę flotową roku” w Wielkiej Brytanii. – CF jest uznawana za jedną z najbardziej paliwooszczędnych ciężarówek na rynku, a dzięki innowacyjnym technologiom DAF Advanced Transport Efficiency (ATe) można uzyskać dodatkowe oszczędności, – powiedział Ray Ashworth, dyrektor zarządzający DAF Trucks U.K.

Drugi rok z rzędu przedsiębiorstwo Kenworth Truck Company osiągnęło najwyższą pozycję w rankingu satysfakcji klienta wśród właścicieli ciężarówek klasy 8 w segmencie Heavy Duty Dealer Service, zgodnie z ostatnio wydaną przez J.D. Power and Associates analizą satysfakcji klientów-użytkowników samochodów ciężarowych do pracy w trudnych warunkach „2012 Heavy Duty Truck Customer Satisfaction StudySM*”. – Kenworth ma zaszczyt odebrać od J.D. Power and Associates prestiżową nagrodę Heavy Duty Dealer Service Award, – powiedział Gary Moore, dyrektor naczelny Kenworth. – Pracownicy i handlowcy Kenworth są zobowiązani do zapewnienia naszym klientom najwyższej jakości usług oraz najlepszych na świecie ciężarówek. –

Przedsiębiorstwa świadczące usługi finansowe uzyskują doskonałe wyniki

Korporacja PACCAR Financial Services (PFS) posiada portfel 148 000 ciężarówek i przyczep, przy łącznych aktywach 10,21 miliarda USD. Do tego segmentu należy PacLease, główne przedsiębiorstwo leasingowe świadczące pełny zakres usług w Ameryce Północnej i Europie, dysponujące flotą ponad 32 000 pojazdów. W drugim kwartale i pierwszej połowie 2012 r., zysk PFS wzrósł ze względu na zwiększenie sald w portfelu i niższą rezerwę na straty kredytowe.

Dochód przed opodatkowaniem w drugim kwartale 2012 r. wzrósł do 77,4 miliona USD w porównaniu z wartością 56,9 miliona USD uzyskaną w drugim kwartale 2011 r. Zyski w drugim kwartale wyniosły 266,1 miliona USD w porównaniu z 258,0 milionami w tym samym kwartale 2011 r. Za okres sześciomiesięczny, dochód przed opodatkowaniem wyniósł 148,7 miliona USD w porównaniu z ubiegłoroczną wartością 107,2 miliona USD. Zyski w pierwszej połowie roku wyniosły 527,5 miliona USD w porównaniu z 499,0 milionami w analogicznym okresie ubiegłego roku. – Sprzedawcy i klienci doceniają zobowiązanie PFS do zapewnienia wiodących rozwiązań technologicznych, doskonałej obsługi klienta oraz wyspecjalizowanego wsparcia przemysłu transportowego we wszystkich fazach cyklu biznesowego, – powiedział wiceprezes PACCAR Bob Bengston.

 

– Solidny bilans PACCAR, dopełniany przez oceny zdolności kredytowej A+/A1 dla firmy, umożliwia PFS zaoferowanie konkurencyjnego finansowania detalicznego dla sprzedawców i klientów Kenworth, Peterbilt i DAF, – powiedział Todd Hubbard, prezes ds. finansów PACCAR. – Rosnąca baza aktywów i znakomity stan portfela generują większe zyski. Posiadamy doskonały dostęp do papierów komercyjnych, średnioterminowych not dłużnych i rynku pożyczek konsorcjalnych, co umożliwia PFS korzystne wspieranie sprzedaży samochodów ciężarowych PACCAR w 23 krajach na trzech kontynentach. –

PACCAR jest globalnym liderem technologicznym przy projektowaniu, produkcji i wsparciu klienta w sektorze wysokiej jakości samochodów ciężarowych do pracy w lekkich, średnich i trudnych warunkach, sprzedawanych pod markami Kenworth, Peterbilt i DAF. PACCAR również projektuje i wytwarza zaawansowane silniki diesla, świadczy usługi finansowe oraz informatyczne i rozprowadza części do ciężarówek związane z prowadzoną główną działalnością.

Akcje PACCAR są wymienione na NASDAQ Global Select Market, symbol PCAR, a stronę główną firmy można znaleźć na www.paccar.com.

Niniejszy komunikat zawiera „wychodzące w przyszłość oświadczenia” w znaczeniu amerykańskiej ustawy z 1995 r. o reformie postępowań sądowych dotyczących papierów wartościowych stanowiących własność prywatną (Private Securities Litigation Reform Act). Oświadczenia te są oparte na aktualnych oczekiwaniach zarządu i mogą być niepewne lub w tych okolicznościach ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić materialnie od podanych w przedmiotowych oświadczeniach, ze względu na różnorodne czynniki. Więcej informacji o tych czynnikach znajduje się w dokumentach PACCAR w posiadaniu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (USA).

* 2012 Heavy Duty Truck Studysm – J.D. Power and Associates. Praca bazuje na 1 725 odpowiedziach od głównych właścicieli pojazdów ciężarowych przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.jdpower.com. 

Pomyślne rozpoczęcie działalności DAF Trucks w Rosji

Klucz do dalszego rozwoju w 2012 roku

W maju ubiegłego roku firma DAF Trucks otworzyła własne biuro marketingu i sprzedaży w Moskwie z myślą o zwiększeniu swojego udziału w rynku rosyjskim. Dzięki powstaniu trzynastu autoryzowanych dealerstw odpowiedzialnych za sprzedaż i serwis, otwarciu centrum dystrybucji części PACCAR i dostarczeniu od maja 2011 roku ponad 3 tys. samochodów ciężarowych lokalnym klientom firma DAF Trucks Russia może mówić o pomyślnym zapoczątkowaniu działalności.
Na szybko rozwijającym się rosyjskim rynku samochodów ciężarowych daje się zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania ciężarówkami z Europy Zachodniej. Oczekuje się, że do roku 2015 w Rosji będzie rocznie rejestrowanych ponad 36 tys. ciężkich samochodów ciężarowych. Dla porównania, w 2011 roku liczba ta wynosiła 26 tys. „W 2011 roku firma DAF sprzedała tu ponad 1500 ciężarówek, co odpowiada udziałowi w rynku pojazdów marek europejskich na poziomie 6,9%” – mówi Arie Hendrikx, dyrektor zarządzający w firmie DAF Trucks Russia. „W tym roku naszym celem jest zdobycie 10-procentowego udziału w rynku, co oznacza sprzedaż około 2700 ciężarówek”.

XF105 Space Cab

Firma DAF Trucks dostarcza na rynek rosyjski pojazdy XF105 Space Cab do transportu długodystansowego. „W Rosji modele serii XF cieszą się opinią ciężarówek łączących niskie zużycie paliwa z wysokim poziomem komfortu, wydajności i niezawodności” – stwierdza Arie Hendrikx. „Rozważamy możliwość poszerzenia oferty o modele serii LF i CF w celu umocnienia swojej pozycji rynkowej”.

Sieć dealerska

Na początku 2011 roku sieć placówek obejmowała salony sprzedaży i punkty serwisowe DAF w Moskwie i Sankt Petersburgu oraz punkty serwisowe DAF w Jekaterynburgu i Smoleńsku. Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy firma DAF otworzyła w Rosji jedenaście autoryzowanych dealerstw odpowiedzialnych za sprzedaż i serwis, a docelowo placówek prowadzących sprzedaż i oferujących usługi serwisowe ma być łącznie ponad dwadzieścia. „Dokładamy wszelkich starań, aby rozbudować swoją sieć dealerską i w ten sposób zapewnić klientom możliwie najlepszą obsługę. Nowe placówki powstały w Moskwie, na południu Rosji, na Uralu i na Powołżu, w środkowej części kraju. W kolejnych kwartałach bieżącego roku planujemy włączyć do sieci placówki ze wschodnich i południowych regionów Rosji, a także z obszaru Syberii”.

Centrum dystrybucji części PACCAR

Aby zapewnić najwyższy poziom obsługi klientów, firma PACCAR Parts otworzyła własne centrum dystrybucji części (PDC) w pobliżu Moskwy. „Klientom zależy na maksymalnym wykorzystaniu swoich ciężarówek. Optymalna dostępność części DAF w połączeniu z krótkim czasem dostawy odgrywa tu kluczową rolę” – przekonuje Arie Hendrikx.

40 lat usługi DAF ITS

Często naśladowana przez inne firmy, lecz nigdy niedościgniona

Międzynarodowa pomoc drogowa DAF ITS (International Truck Service) świętuje 40-lecie swojej działalności. DAF ITS szybko przywraca sprawność pojazdom po awarii i jest uważana za czołową organizację usługową w branży transportowej.

W późnych latach 60. międzynarodowy transport drogowy znacznie się rozwinął. Przyczyniło się to do utworzenia w 1972 roku sieci DAF ITS – pionierskich usług w branży pojazdów użytkowych. Przez lata idea usług międzynarodowej pomocy drogowej firmy DAF nie uległa zmianie: celem jest umożliwienie jak najszybszego powrotu na trasę pojazdu po awarii, aby zapewnić jego maksymalną dostępność. Jednak usługi DAF ITS to nie tylko pomoc techniczna dla pojazdów ciężarowych i autobusów. W sytuacjach, gdy pojazd zostanie unieruchomiony po wypadku czy po wystąpieniu problemów z naczepą – wystarczy zadzwonić do centrali w Eindhoven (+31 40 214 3000). Przekazuje ona informacje odpowiednim komórkom międzynarodowej pomocy drogowej DAF. Pomoc można uzyskać również za pośrednictwem poczty elektronicznej (daf.its.callcenter@daftrucks.com).

24 godziny na dobę, 365 dni w roku

Już na samym początku firma DAF zdecydowała się na samodzielne zarządzanie siecią ITS. DAF ITS zajmuje centralne miejsce w organizacji, między działem części PACCAR a działem usług posprzedażnych. Zapewnia to pracownikom sieci ITS bieżący dostęp do najnowszych informacji technicznych oraz natychmiastową realizację pilnych zamówień na części. Sieć DAF ITS jest dostępna przez całą dobę, 365 dni w roku. Zapewnia pomoc drogową kierowcom i dealerom firmy DAF w dziesięciu językach na terenie 49 krajów. Doskonała opinia, jaką cieszą się usługi w Europie, przyczyniła się do powstania podobnej organizacji w 1998 r. w Ameryce Północnej. Obsługuje ona filie firmy PACCAR: Peterbilt oraz Kenworth.

Punkty sprzedaży

Najnowszy system komputerowy sieci DAF ITS umożliwia określenie, który z ponad 1000 punktów serwisowych DAF znajduje się najbliżej zgłoszonego pojazdu. Po skontaktowaniu się z dealerem można oszacować czas przyjazdu pomocy technicznej i powiadomić o tym oczekującego kierowcę. W ramach usługi o zdarzeniu powiadamiany jest punkt dealerski, w którym pojazd jest zarejestrowany do przeglądu, zatem kierowca nie musi się martwić o kwestie finansowe. Oczywiście pracownicy sieci DAF ITS kontaktują się również z bazą i informują na bieżąco o postępach w obsłudze zgłoszenia.

Analiza floty

Sieć międzynarodowych usług pomocy drogowej zajmuje się również analizą zgłoszeń
i generuje dane statystyczne oraz raporty. „Znaczna część awarii wynika z zaległości serwisowych” – mówi Johan Drenth, dyrektor ds. obsługi posprzedażnej w firmie DAF Trucks N.V. „Uzmysławia to, że dzięki regularnej kontroli pojazdu można uniknąć nieplanowanych przestojów i niepotrzebnych kosztów. Raporty DAF ITS dostarczają dealerom firmy DAF analizy flot pojazdów, które następnie można udostępniać przedsiębiorcom transportowym. To ważne, ponieważ maksymalna dostępność pojazdu jest kluczową kwestią w przemyśle transportowym. Właśnie dlatego już od czterdziestu lat działalność sieci DAF ITS koncentruje się wokół jakości
i szybkości usług”

DAF XF105 jest „Ciężarówką roku 2012” magazynu Truckstar

 Według zawodowych kierowców

W plebiscycie holenderskiego magazynu dla kierowców Truckstar DAF XF105 uznany został za „Ciężarówkę roku 2012”. Flagowy model firmy DAF wypadł najlepiej w testach porównawczych z siedmioma konkurentami produkowanymi przez innych czołowych europejskich producentów samochodów ciężarowych.
Truckstar, czołowe holenderskie czasopismo dla użytkowników i miłośników ciężarówek, po raz pierwszy w swojej historii ogłosiło plebiscyt na „Samochód Ciężarowy Roku”. „Spośród setek zgłoszeń nadesłanych przez czytelników wybraliśmy jury konkursowe składające się
z 21 zawodowych kierowców. Przez trzy dni osobiście testowali oni i oceniali wszystkie najlepsze modele przeznaczone do przewozów dalekobieżnych, szczególną uwagę zwracając na ich właściwości jezdne i wygodę pracy” – mówi Arjen van Vliet, redaktor naczelny magazynu Truckstar. „Testami objęliśmy wszystkie topowe modele wyposażone w największe kabiny
.”

Przyjaciel kierowcy

W zgodnej opinii jury najlepszym ze wszystkich ocenianych pojazdów okazał się DAF XF105. „Dobrze jeździ, fajnie brzmi i przyjemnie się go prowadzi. Wnętrze kabiny nie ma sobie równych. Żadna inna ciężarówka nie oferuje takiej swobody ruchu, tak przestronnych schowków i bardziej wygodnych leżanek. Począwszy od sposobu, w jaki składa się górna leżanka, poprzez blokadę DAF Night Lock, a na obszernej lodówce skończywszy - wszystko jest tak jak należy. XF105 najpełniej zasługuje na miano „przyjaciela kierowcy”. Stopień usytuowany za kabiną oraz zmyślnie umieszczona dodatkowa osłona przeciwsłoneczna na zwijanych żaluzjach to tylko niektóre ze sprytnych i efektywnych rozwiązań świadczących o tym, że firma DAF w pierwszej kolejności myśli o kierowcy. DAF wsłuchuje się w opinie kierowców.”„To że DAF zwyciężył w tych testach należy odczytać jako wyraz uznania dla znakomitych właściwości modelu XF105” – powiedział Ron Bonsen, Członek Zarządu i Dyrektor Marketingu

i Sprzedaży DAF. Tytuł „Ciężarówki Roku 2012” w plebiscycie magazynu Truckstar jest w dwójnasób ceny, gdyż przyznany został przez zawodowych kierowców, którzy doskonale wiedzą jak ważne są optymalne właściwości jezdne oraz przestronna i dobrze rozplanowana kabina.”

 

Nagroda specjalna DAF N.V. dla firmy Usługi Transportowe ze Sroczkowa

6 czerwca 2012 roku w siedzibie autoryzowanego dealera DAF Firmy Wanicki
w Mogilanach k/ Krakowa, firma Usługi Transportowe ze Sroczkowa odebrała nagrodę specjalną DAF N.V. za udział w ogólnoeuropejskim internetowym badaniu satysfakcji klientów DAF. Voucher na przegląd Y dla samochodu ciężarowego DAF odebrał właściciel firmy pan Waldemar Kaczmarczyk z rąk Macieja Trzebiatowskiego, Dyrektora ds. Serwisu i Rozwoju Sieci Dealerskiej DAF Trucks Polska.

Darmowy przegląd Y dla pojazdu ciężarowego DAF stanowi nagrodę, losowaną co roku spośród wszystkich klientów, którzy wypełnili ankietę badania satysfakcji klienta DAF w ostatnich dwunastu miesiącach. Firma DAF regularnie prowadzi badania satysfakcji klientów na różnych płaszczyznach. Jedną z form jest internetowa ankieta, do której zapraszany jest każdy klient, który zakupił pojazd, części lub usługę w sieci DAF. W tym roku nagroda przypadła właśnie firmie Usługi Transportowe Waldemar Kaczmarczyk ze Sroczkowa, w województwie Świętokrzyskim. Firma istnieje na rynku od 1998 roku. Jej głównym obszarem działalności są usługi transportowe świadczone przede wszystkim dla sektora budowlanego. Firma posiada 9 samochodów ciężarowych, w tym 6 pojazdów marki DAF, głównie DAF XF 95. Wszystkie pojazdy klienta, bez względu na wiek, serwisowane są w autoryzowanej sieci DAF.

DAF – numer jeden w segmencie ciągników w Europie

Nowe rekordy w 2011 r.

W 2011 roku spółka DAF jeszcze bardziej wzmocniła swoją pozycję na europejskim rynku samochodów ciężarowych. W kategorii pojazdów ciężkich (powyżej 15 ton) holenderski producent ciężarówek osiągnął rekordowy udział 15,5% w rynku Unii Europejskiej*, co oznacza, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia średnioterminowego celu, jakim jest poziom 20%. Udział na poziomie 18,9% w rynku europejskim daje DAF pozycję nr 1 w segmencie ciężkich ciągników.
Osiągając udział w rynku na poziomie 15,5%, firma DAF wzmocniła swoją pozycję w europejskim segmencie rynku ciężkich samochodów ciężarowych w 2011 r. (w 2010 r. wynosił on 15,2%). DAF jest liderem rynku w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Polsce i na Węgrzech oraz największą marką importową w Niemczech i Francji. W Austrii i Czechach DAF zajmuje mocne drugie miejsce.

W segmencie ciągników DAF jest liderem rynku w Holandii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Polsce, Czechach i na Węgrzech. We Francji, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i na Węgrzech we wspomnianym segmencie udało się osiągnąć rekordowe udziały w rynku. W całym europejskim segmencie ciągników marka DAF uzyskała w zeszłym roku udział w rynku na poziomie niemal 19%. To właśnie DAF jest liderem na rynku Unii Europejskiej.

Ogółem w zeszłym roku rynek ciężkich pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej liczył około 244 000 pojazdów, co oznacza wzrost o ponad 30% w porównaniu z rokiem 2010, gdy w tym samym segmencie zarejestrowano około 183 000 ciężarówek. DAF oczekuje, że rynek ciężkich samochodów ciężarowych w Europie osiągnie w tym roku liczbę 210 000–240 000 pojazdów. W przypadku segmentu pojazdów lekkich – w którym marka DAF jest obecna za sprawą pojazdów serii LF – szacuje się, że rynek europejski pozostanie na poziomie około 56 000 jednostek. W 2011 r. udział DAF w rynku tej kategorii (6-15 ton) wzrósł z 7,7 do 8,9%.

Wzrost poza Europą

Firma DAF wzmocniła swoją pozycję rynkową także poza Unią Europejską. W 2011 r. holenderski producent ciężarówek dostarczył ponad 5 200 pojazdów serii CF i XF, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2010 r. Znaczący wzrost został osiągnięty m.in. w Rosji, Turcji, Maroku, Afryce Południowej i na Tajwanie, gdzie w zeszłym roku z taśmy montażowej zjechał tysięczny zmontowany na miejscu pojazd serii CF i gdzie DAF jest liderem rynku wśród europejskich marek w segmencie ciężkich ciągników.

Wzrost w segmencie podwozi pod zabudowę

„Nasz sukces to zasługa nowoczesnego asortymentu produktów, pierwszorzędnej obsługi oraz bardzo profesjonalnej organizacji punktów sprzedaży” – mówi Ron Bonsen, członek zarządu DAF Trucks N.V. odpowiedzialny za marketing i sprzedaż. „Przy udziale 15,5% w rynku segmentu pojazdów ciężkich w Europie jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć nasz średnioterminowy cel w postaci 20%. Oczywiście będziemy dalej umacniać naszą pozycję w segmencie ciągników siodłowych. Wzrost musimy osiągnąć szczególnie w kategorii naszego szerokiego asortymentu dwu-, trzy- i cztero-osiowych podwozi pod zabudowę, w ramach którego oferujemy pojazdy do wszelkich zastosowań transportowych.”

Marka DAF zakończyła rok 2011 dwoma istotnymi sukcesami w Polsce. Pierwszym było utrzymanie pozycji lidera w segmencie pojazdów ciężarowych powyżej 15 ton DMC oraz w segmencie ciężkich ciągników siodłowych, osiągając udział na poziomie odpowiednio 18,7% oraz 21,3% istotnie przyczyniając się do sukcesu rynkowego marki na terenie Unii Europejskiej (EU 27+2). Drugim było istotne zwiększenie udziału w rynku w segmencie 6-15 ton, gdzie marka DAF osiągnęła wynik 7% (4% w roku 2010). Rok 2011 stał ponadto pod znakiem istotnych inwestycji w rozwój sieci dealerskiej. Oprócz najbardziej spektakularnych aspektów tego rozwoju, tzn. oddania do użytku nowego serwisu autoryzowanego dealera DAF firmy ESA Trucks Poznań Sp. z o.o. w Iłowej, wprowadzono intensywny program rozwoju jakościowego. Celem programu jest ustawiczne zmniejszanie czasu spędzonego w serwisie, wykonanie czynności serwisowych dobrze za pierwszym razem oraz podniesienie jakości komunikacji z klientem. Widzialnym aspektem tych działań jest organizacja Olimpiady Technicznej DAF 2011, w której udział wzięło ponad 100 mechaników reprezentujących różne serwisy DAF w Polsce. Efektem szeroko zakrojonych działań szkoleniowych jest największy w Europie odsetek polskich mechaników w z tytułem Master, który jest najwyższym stopniem wtajemniczenia obejmującego wiedzę teoretyczną jak i praktyczną jaki mechanik może osiągnąć w organizacji DAF. Działania te zostały docenione przez klientów marki DAF poprzez przyznanie firmie DAF Złotego Lauru Klienta dla Top Marki 2011.

Rok 2012 w Polsce będzie rokiem wyzwań. Firma DAF oczekuje wzrostu rynku zarówno w segmencie ciężkim jak i lekkim. Wg. Prognoz firmowych segment ciężki osiągnie 16 – 17 tyś nowych rejestracji, natomiast segment lekki zamknie się sumą ok. 2300 nowo zarejestrowanych pojazdów. Wzrosty generowane będą głównie przez dystrybucję oraz transport międzynarodowy.

DAF Trucks N.V., spółka zależna amerykańskiej spółki PACCAR Inc, należącej do największych producentów ciężkich samochodów ciężarowych na świecie, jest wiodącym producentem lekkich, średnich i ciężkich samochodów ciężarowych, z udziałem w rynku UE wynoszącym w czerwcu 2011 roku (narastająco od początku roku) 15,3% w kategorii powyżej 15 ton. DAF produkuje pełny asortyment ciągników i podwozi, oferując odpowiedni pojazd do każdego rodzaju transportu. DAF jest również liderem pod względem świadczenia usług związanych z produktem: kontraktów serwisowych DAF MultiSupport, usług finansowych świadczonych przez PACCAR Financial oraz pierwszorzędnego serwisu części. Ponadto, DAF konstruuje i produkuje takie komponenty, jak osie i silniki, w szczególności dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. Firma DAF Trucks N.V. posiada zakłady produkcyjne w Eindhoven w Holandii i w Westerlo w Belgii oraz ponad 1000 punktów sprzedaży i usług w Europie.

 

*) Udziały w rynku za rok 2011 odnoszą się do krajów Unii Europejskiej, a także Norwegii i Szwajcarii (EU27+2).

Firma DAF wprowadza wersję XF105 Exclusive Edition

Wprowadzona przez firmę DAF wersja XF105 Exclusive Edition DAF stanowi specjalną wersję flagowego modelu XF105. Wersja Exclusive Edition, jest dostępna wyłącznie z kabiną Super Space Cab, która zapewnia kierowcy optymalny komfort jazdy. Model wyróżnia się elegancką niebieską barwą oraz dodatkowym wyposażeniem.

Swoją unikatową stylistykę XF105 Exclusive Edition zawdzięcza efektownym paskom i eleganckiej niebieskiej barwie, obejmującej spojler górny, zakabinowe oraz kurtyny międzyosiowe oraz obudowy lusterek. Dwa chromowane klaksony pneumatyczne i efektowne aluminiowe felgi Alcoa są doskonałym uzupełnieniem wyglądu zewnętrznego.

Optymalny komfort

Rozbudowana kabina Super Space Cab, skonstruowana do transportu długodystansowego, zapewnia kierowcy optymalną przestrzeń mieszkalną, miejsce pracy i przestrzeń ładunkową. Ponadto wersja XF105 Exclusive Edition oferuje dodatkowe wyposażenie. Skórzane pokrycie kierownicy, wygodne fotele nowej generacji oraz aluminiopodobne wykończenie deski rozdzielczej należą do wyposażenia standardowego. Wysuwana spod leżanki praktyczna lodówka o pojemności 42 l, system automatycznie sterowanej klimatyzacji, systemy komfortu i bezpieczeństwa, takie jak układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu, układ kontroli stabilności pojazdu, system kamer i wysoko oceniana blokada DAF Night Lock, chroniąca kierowcę przed włamaniem, również wchodzą w skład standardowego wyposażenia wersji Exclusive Edition. Całości w modelu XF105 Exclusive Edition dopełniają reflektory ksenonowe, system audio, wyposażony w sześć głośników, a także telefoniczny hands-free.

Seria XF105 Exclusive Edition jest wyposażona w silnik PACCAR MX o pojemności 12,9 l i mocy 460 KM, spełniający wymogi normy emisji Euro 5 i EEV. Jest on połączony ze zautomatyzowaną dwunastobiegową skrzynią biegów AS-Tronic. Dostępne są zbiorniki paliwa o pojemności 850 i 430 l oraz zbiornik płynu AdBlue o pojemności 75 l.

DAF Trucks N.V. – spółka zależna amerykańskiego koncernu PACCAR Inc, jednego z największych na świecie producentów ciężkich samochodów ciężarowych – jest wiodącym producentem lekkich, średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych, mającym udział w rynku europejskim) rzędu 15,5% w kategorii powyżej 15 ton. DAF produkuje kompleksową gamę ciągników siodłowych i podwozi pod zabudowę, dzięki czemu w jej ofercie można znaleźć pojazdy do wszystkich zastosowań transportowych. Jest również liderem pod względem usług związanych z oferowanymi produktami: umów MultiSupport na naprawy i konserwację, usług finansowych firmy PACCAR Financial oraz najwyższej klasy serwisu części. Dodatkowo DAF opracowuje i wytwarza podzespoły takie jak osie i silniki, zwłaszcza dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. DAF Trucks N.V. posiada zakłady produkcyjne w Eindhoven w Holandii i Westerlo w Belgii oraz ponad 1000 dealerów i punktów serwisowych w Europie.

Firma DAF wprowadza nowy spojler dachowy

W ramach programu DAF Advanced Transport Efficiency (ATe)

Firma DAF wprowadza nowy, lżejszy spojler dachowy. Wyjątkowy mechanizm regulacji umożliwia większy zakres dostosowania, co znacznie ułatwia kierowcy ustawienie spojlera na optymalnej wysokości.

Nowy spojler dachowy doskonale komponuje się z programem DAF ATe (Advanced Transport Efficiency), który ma na celu zmniejszanie zużycia paliwa i poziomu emisji zanieczyszczeń przy jednoczesnym polepszaniu wydajności pojazdu.

Nowy spojler dachowy będzie dostępny pod koniec lata w ramach wyposażenia opcjonalnego dla wszystkich modeli XF105 z kabiną Space Cab. Główną cechą wyróżniającą nowy spojler jest większy zakres regulacji, co oznacza możliwość stosowania go w ciągnikach niskopodłogowych. Nowy, regulowany spojler dachowy jest o 25 kg lżejszy od starszej wersji, co przyczynia się do zwiększenia nośności pojazdu.

Szczególną cechą nowego spojlera dachowego, zaprojektowanego specjalnie do modeli XF105 z kabiną Space Cab, jest możliwość montażu za pomocą mechanizmu regulacji. Ułatwia on kierowcy regulację spojlera za pomocą trzpienia zamocowanego do tylnej ściany kabiny lub wewnątrz osłon bocznych. Zapewnia to ustawienie spojlera na odpowiedniej wysokości, co może przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa nawet o kilka procent.

DAF ATe

Nowy spojler dachowy doskonale komponuje się z programem DAF ATe, który stanowi kompleksową ofertę rozwiązań mających na celu dalsze zmniejszanie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń oraz zwiększanie wydajności pojazdu. Program obejmuje również udoskonalenia wprowadzone do silnika PACCAR MX o pojemności 12,9 l. Należą do nich nowe tłoki i całkowicie obudowany moduł kolektora wydechowego, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie zużycia paliwa o 3%. Ponadto silnik automatycznie wyłącza się po pięciu minutach pracy na obrotach jałowych, a fabrycznie ustawiona prędkość maksymalna jest ograniczona do 85 zamiast 89 km/h. Umożliwia to uzyskanie zmniejszenia zużycia paliwa i emisji CO2 o 2-3%. Aby zwiększyć świadomość kierowców, w nowych pojazdach na głównym wyświetlaczu na desce rozdzielczej podawane są informacje dotyczące aktualnego i wcześniejszego zużycia paliwa.

Firma DAF prezentuje silniki Euro 6 z układem wtrysku common rail

Stworzone, by chronić środowisko naturalne i zapewnić maksymalną wydajność

Firma DAF Trucks przedstawia nową generację silników opracowanych zgodnie z wymogami normy emisji spalin Euro 6, która będzie obowiązywać w Unii Europejskiej od 1 stycznia 2014 r. Silnik PACCAR MX-13 Euro 6 o pojemności 12,9 l został stworzony z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii wtrysku common rail i jest wyposażony w turbosprężarkę ze zmienną geometrią oraz zaawansowane funkcje sterowania, co maksymalnie podnosi wydajność jego pracy.

 • Silnik PACCAR MX-13 Euro 6 o pojemności 12,9 l.
 • Nowa konstrukcja bloku silnika zapewniająca sztywność i niezawodność.
 • Wysokociśnieniowy układ wtryskowy common rail umożliwiający zastosowanie ciśnienia. wtrysku o wartości do 2500 bar.
 • Turbosprężarka ze zmienną geometrią.
 • Nowatorskie technologie zapewniające maksymalną wydajność: zintegrowane funkcje, obudowane wiązki przewodów, zaawansowane systemy zarządzania.

Możesz pobrać obrazy Personalny 6 Euro enigne prasowej tutaj

Aby spełnić restrykcyjne wymagania normy emisji spalin Euro 6, opracowano układ recyrkulacji gazów spalinowych połączony z technologią SCR i aktywnym filtrem cząstek stałych. „Silnik PACCAR MX-13 zapewnia wyjątkową czystość spalin” – mówi Ron Borsboom, członek zarządu firmy DAF Trucks N.V. odpowiedzialny za rozwój produktów. „Zadaliśmy sobie także wiele trudu, by uzyskać najniższy w branży poziom zużycia paliwa, zagwarantować niezawodność działania i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne”.

W porównaniu z obecnie obowiązującą normą emisji spalin Euro 5, norma Euro 6 narzuca zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx) o kolejnych 77%, a emisji sadzy – o 66%. W praktyce oznacza to obniżenie ilości wydzielanych tlenków azotu z 2,0 do 0,46 g/kWh, a cząstek sadzy z 0,03 do zaledwie 0,01 g/kWh. Jednak nie są to jedyne wymagania, jakie stawia nowa norma: silniki Euro 6 muszą działać zgodnie z tymi standardami przez co najmniej siedem lat lub
700 000 km, niezależnie od warunków eksploatacji. W przyszłości władze lokalne będą prowadzić losowe kontrole mające na celu zapewnienie zgodności pojazdów z wymogami, a nowe systemy diagnostyki pokładowej będą ostrzegać kierowców o ewentualnych odchyleniach od norm.

Bogate doświadczenie związane z normą EPA10

Co czwarty pojazd ciężarowy marek Kenworth i Peterbilt, sprzedanych na rynku Stanów Zjednoczonych od lata 2010 roku, jest wyposażony w 6-cylindrowy silnik PACCAR MX o pojemności 12,9 l, spełniający wymagania amerykańskiej normy EPA10. „Silnik ten jest zgodny z przepisami obowiązującymi w Ameryce Północnej, wprowadzającymi ograniczenia poziomu emisji zanieczyszczeń podobne do tych, których wymaga norma Euro 6” – wyjaśnia Ron Borsboom. „Zdobyliśmy już spore doświadczenie w zakresie takich technologii jak układ recyrkulacji gazów spalinowych (EGR), turbosprężarka ze zmienną geometrią czy aktywny filtr cząstek stałych, które teraz wykorzystujemy do konstrukcji silników Euro 6. Szczegółowo opracowaliśmy te rozwiązania i skupiliśmy się przede wszystkim na jak ich najlepszym zastosowaniu w europejskich silnikach. Dobrym przykładem jest umiejscowienie chłodnicy układu EGR nieco wyżej, co pozwala na umieszczenie turbosprężarki bliżej bloku i zmniejsza całkowite wymiary silnika. To istotny czynnik wpływający na sposób montowania silnika w naszych europejskich pojazdach, gdzie kabina umieszczona jest nad silnikiem. Umożliwia zastosowanie konstrukcji kabiny z niską podłogą, ułatwiając tym samym wsiadanie i zwiększając przestrzeń. Do konstrukcji silników PACCAR MX-13 Euro 6 zastosujemy oczywiście także te technologie, które niedawno zostały wdrożone w ramach naszego programu ATe odpowiadającego normie Euro 5. Obudowany kolektor wydechowy zwiększający wydajność pracy turbosprężarki, udoskonalone pierścienie tłokowe oraz zoptymalizowany układ chłodzenia – to zaledwie kilka przykładów tych rozwiązań”.

Nowość: układ wtrysku common rail

Silnik PACCAR MX-13 łączy w sobie najnowocześniejsze, sprawdzone technologie z wieloma nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi. „Zmieniono strukturę bloku na bardziej sztywną i – na wzór głowicy cylindrów – wykonaną z wytrzymałego żeliwa grafitowego” – wyjaśnia Borsboom. „Oprócz tego zintegrowano jak najwięcej funkcji, by móc zagwarantować trwałość i niezawodność. Przykładowo, przewody wbudowano w blok i głowicę cylindrów, a dwa zespoły pomp wytwarzające ciśnienie w układzie wtrysku common rail maj korpus zintegrowany z blokiem silnika. Oznacza to, że może je uruchamiać ten sam wał rozrządu, który steruje zaworami. Paliwo z przewodu centralnego jest dozowane za pomocą specjalnych regulatorów, zapewniających optymalną wydajność dzięki sprężaniu dokładnie takiej ilości mieszanki paliwa, jaka jest rzeczywiście potrzebna. Minimalizuje to straty hydrauliczne”.

Układ wtrysku common rail zastosowany w silnikach PACCAR MX-13 Euro 6 umożliwia stosowanie wysokiego ciśnienia wtrysku (do 2500 bar), a także wtrysku wstępnego i wtórnego lub ich połączenia. Powoduje to większe rozdrobnienie mgły paliwowej i umożliwia optymalizację spalania, co pozwala osiągnąć niższy poziom emitowanych zanieczyszczeń i hałasu, a także najmniejsze możliwe zużycie paliwa. „Niezwykle zaawansowane oprogramowanie silnika oraz nowe czujniki i siłowniki odgrywają pod tym względem równie istotną rolę, ponieważ działają jeszcze szybciej i dokładniej, dzięki czemu zapewniają wtrysk optymalnej mieszanki powietrza, gazów spalinowych i paliwa. Jest to także kluczowa kwestia dla osiągnięcia maksymalnej wydajności i niskiego poziomu emisji zanieczyszczeń” – mówi Borsboom.

Turbosprężarka ze zmienną geometrią

Główną zaletą turbosprężarki ze zmienną geometrią (VTG) jest możliwość ciągłego stosowania jej najlepszych ustawień niezależnie od prędkości obrotowej w celu uzyskania jak najlepszych osiągów. „Wykorzystanie turbosprężarki ze zmienną geometrią było również konieczne do zoptymalizowania recyrkulacji gazów spalinowych, zwłaszcza przy niskich prędkościach obrotowych silnika” – wyjaśnia Borsboom. „Ta technologia pozwala nam na staranne dostosowanie ilości gazów spalinowych kierowanych z powrotem do silnika, co również pomaga zmniejszyć zużycie paliwa. Zastosowanie nowoczesnej turbosprężarki ma też pozytywny wpływ na działanie hamulca silnikowego MX, który nawet przy niskich prędkościach (1500 obr./min) sięga poziomu ponad 75% jego całkowitej mocy 325 kW”.

Układ oczyszczania spalin w silnikach Euro 6

Aby spełnić restrykcyjne wymagania normy emisji Euro 6 dotyczące poziomu emitowanych zanieczyszczeń, firma DAF łączy różne technologie oczyszczania gazów spalinowych, takie jak katalizator SCR i aktywny filtr cząstek stałych. „Oprócz uzyskania odpowiedniej mieszanki gazów spalinowych dążymy także do osiągnięcia optymalnej temperatury w filtrze, aby umożliwić regenerację zebranych cząstek sadzy” – mówi Borsboom. „Punktem wyjścia jest zapewnienie jak największej pasywnej regeneracji dzięki wytworzeniu ku temu dogodnych warunków. Dlatego kolektor wydechowy oraz najważniejsze elementy układu wydechowego zostały zamknięte w obudowie. Jeśli mimo to temperatura gazów spalinowych będzie zbyt niska, silnik zostanie przełączony do trybu aktywnej regeneracji. W tym celu za turbosprężarką, a przed filtrem cząstek stałych umieszczono siódmy wtryskiwacz. Wtryskuje on paliwo do katalizatora oksydacyjnego w układzie wydechowym, aby wytworzyć odpowiednią ilość ciepła. Zwiększono także wytrzymałość katalizatora SCR na temperatury. Dzięki nowatorskiej powłoce może on osiągać maksymalną skuteczność w różnych zakresach temperatur, co przekłada się na optymalną wydajność pracy silnika. Możemy być pewni, że gazy spalinowe kierowane do katalizatora SCR mają odpowiednią temperaturę”.

Liczne innowacje

Aby sprostać wymaganiom stawianym przez normę Euro 6, firma DAF wdrożyła istotne innowacje we wszystkich obszarach. Nowością jest pojedynczy pasek wieloklinowy, a także wentylator zamontowany bezpośrednio na wale korbowym bez zastosowania przekazania napędu. Obniża to koszty obsług i gwarantuje niezawodność, a także zmniejsza masę pojazdu i zużycie paliwa. Ponadto bardziej pojemna miska olejowa umożliwia wydłużenie okresów międzyobsługowych silników Euro 6 do 150 000 km. Jest ona wykonana z materiałów kompozytowych, co zmniejsza jej ciężar i tłumi hałas. Dla ułatwienia konserwacji filtr paliwa oraz separator wody zostały połączone w jeden moduł zamontowany bezpośrednio na silniku, a chłodnica oleju – połączona z filtrem oleju – jest teraz wykonana ze stali nierdzewnej, która zwiększa jej trwałość. Zastosowano również niekonwencjonalne rozwiązanie, znane z silników Euro 5, polegające na zamknięciu wiązek przewodów w obudowie.

Wydajność – naszą naczelną zasadą

Jak mówi Borsboom, oprócz niezawodności i trwałości kluczowym aspektem technologii Euro 6, stosowanej przez firmę DAF, jest wydajność. „Osiągnięcie wyjątkowo małych ilości zanieczyszczeń wydzielanych przez silniki Euro 6 wymaga zastosowania dodatkowej technologii, a naszym celem jest oczywiście utrzymanie zużycia paliwa i emisji CO2 na tak niskim poziomie, jaki zapewniają nasze pojazdy Euro 5 ATe” – mówi Borsboom. „Zrobiliśmy wszystko, by jak najlepiej wykorzystać osiągnięcia technologiczne. Celem firmy DAF nigdy nie było być pierwszym dostawcą silników Euro 6. Ważniejsze dla nas było wykorzystanie tego czasu na opracowanie jak najlepszych rozwiązań”.

Produkcja nowego silnika PACCAR MX-13 Euro 6 o pojemności 12,9 l ruszy na początku 2013 roku – z linii będą schodzić silniki o mocy 300 kW/410 KM, 340 kW/460 KM oraz 375 kW/510 KM. „Oczywiście, zastosowanie nowych technologii Euro 6 nie pozostanie bez wpływu na konstrukcję naszych pojazdów” – zapowiada Borsboom. „Zaprezentujemy je na wrześniowej wystawie IAA w Hanowerze. Możecie być pewni, że rozwiązania prezentowane przez firmę DAF będą naprawdę interesujące!”.

Możesz pobrać obrazy Personalny 6 Euro enigne prasowej tutaj

Podczas tegorocznej wystawy BedrijfsautoRAI DAF 2600 obchodzi swoje 50. urodziny

 Po pięćdziesięciu latach DAF 2600 powraca na BedrijfsautoRAI. Ciężarówka, nie mająca dawniej sobie równych pod wzgledem komfortu jazdy, zadebiutowała na tej wystawie w 1962 roku. Model ten nazywany “Matką międzynarodowego transportu drogowego” będzie można oglądać w trakcie BedrijfsautoRAI 2012 w dniach od 17 do 21 kwietnia w Hali 4 w Dziale Samochodów Klasycznych.

DAF 2600 był prawdziwą gwiazdą 45. wystawy RAI w 1962 roku. Napędzany 6-cylindrowym silnikiem wysokoprężnym o pojemności 11,1 litra i mocy maksymalnej 220 KM, samochód ten zapoczątkował nową erę w zakresie zapewniania komfortu pracy kierowcy i ustanowił nowy standard w międzynarodowym transporcie drogowym. Przestronna kabina zapewniała kierowcy nieznaną wcześniej wygodę. Co więcej, wyjątkowo duże przeszklenie kabiny oferowało znakomitą widoczność. Kierowca miał do dyspozycji regulowany fotel, natomiast fotel pasażera oferował możliwość złożenia oparcia do tyłu do pozycji poziomej. Deska rozdzielcza była bardzo ergonomiczna, a do zwiększenia komfortu jazdy przyczyniał się też niezwykle wydajny system ogrzewania i wentylacji.

 

Kabina sypialna

DAF 2600 był jednym z pierwszych samochodów ciężarowych wyposażonych w kabinę sypialną. Dwie leżanki, z których górną można było całkowicie złożyć, zapewniały kierowcy i pomocnikowi nieznaną wcześniej w tym fachu wygodę. Dlatego też model ten świetnie nadawał się na potrzeby transportu dalekobieżnego. W swoim czasie DAF 2600 nie miał sobie równych jeśli chodzi o komfort jazdy, tak samo jak dziś bezkonkurencyjny jest pod tym względem DAF XF105.

Do roku 1974 wyprodukowano ponad 15 tysięcy egzemplarzy modelu DAF 2600. Ciągnik, który zaprezentowany zostanie na wystawie BedrijfsautoRAI należy do kolekcji DAF Museum w Eindhoven.

DAF Trucks N.V. - spółka zależna amerykańskiej spółki PACCAR Inc, należącej do największych producentów ciężkich samochodów ciężarowych na świecie, jest wiodącym producentem lekkich, średnich i ciężkich samochodów ciężarowych, z udziałem w rynku europejskim wynoszącym w czerwcu 2011 roku (narastająco od początku roku) 15,5% w kategorii powyżej 15 ton. DAF produkuje pełny asortyment ciągników i podwozi, oferując odpowiedni pojazd do każdego rodzaju transportu. DAF jest również liderem pod względem świadczenia usług związanych z produktem: kontraktów serwisowych i naprawczych (MultiSupport Repair and Maintenance Contracts), usług finansowych świadczonych przez PACCAR Financial oraz pierwszorzędnego serwisu części. Ponadto, DAF konstruuje i produkuje takie części, jak osie i silniki, w szczególności dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. Firma DAF Trucks N.V. posiada zakłady produkcyjne w Eindhoven w Holandii i w Westerlo w Belgii oraz ponad 1000 punktów sprzedaży i usług w Europie.

DAF Trucks zbuduje nowe Centrum Dystrybucji Części w Eindhoven

Firma DAF zamierza zainwestować 30 milionów euro w budowę nowego i ultranowoczesnego Centrum Dystrybucji Części PACCAR w holenderskim Eindhoven.

„Nowe centrum dystrybucji części zamiennych zastąpi dotychczasowe centrum działające w Eindhoven i umożliwi dalszy rozwój firmy” – powiedział Harrie Schippers, prezes DAF Trucks N.V. „W 2011 roku firma DAF zanotowała rekordowy, wynoszący 15,5% udział w rynku sprzedaży samochodów ciężarowych o masie powyżej 16 ton i osiągnęła pozycję lidera rynku w segmencie ciągników siodłowych. Na sukces marki DAF złożyły się nasza wspaniała sieć dystrybucyjna oraz wszechstronny asortyment produktów posiadający najlepsze w branży wsparcie usługowe zapewniane przez firmy takie jak PACCAR Financial i PACCAR Parts.”

Nowe Centrum Dystrybucji Części PACCAR w Eindhoven otwarte zostanie w 2013 r. “Firma PACCAR zajmuje się dystrybucją części zamiennych i świadczeniem usług posprzedażnych na obszarze całej Europy, wykorzystując w tym celu 5 strategicznie położonych centrów dystrybucyjnych w Madrycie, Budapeszcie, Moskwie, Leyland i Eindhoven zapewniających wsparcie ponad tysiącowi punktów dealerskich DAF” – mówi Dick Leek, dyrektor zarządzający PACCAR Parts Europe. „Budowa centrum o powierzchni 26 tysięcy m² rozpocznie się w lipcu bieżącego roku, a jej ukończenie zaplanowane jest na pierwszą połowę 2013 roku. Nowe centrum dystrybucji części zamiennych korzystać będzie z najnowocześniejszych technologii, takich jak zaawansowane systemy logistyczne, automatyczna identyfikacja za pomocą częstotliwości radiowych, inteligentne etykiety i system sterowania głosem.”

Skonfiguruj swojego DAFa on-line

Firma DAF Trucks, aby ułatwić klientom zamawianie pojazdów DAF przez Internet wprowadziła obecnie do aplikacji DAF Truck Configurator wiele zmian. Dzięki dostępnej już od roku aplikacji, klienci mogą konfigurować i zamawiać pojazdy ciężarowe marki DAF on-line według swoich indywidualnych potrzeb transportowych. Efektem wprowadzenia konfiguratora są dziesiątki zrealizowanych zamówień.

Wprowadzone zmiany obejmują:
- rozszerzoną informacyjnie i udoskonaloną prezentację dostępna na wszystkich elektronicznych urządzeniach przenośnych;
- dopasowanie do najnowszych wersji przeglądarek internetowych;
- ulepszenie sposobu wyboru dealerów.
Aplikacja jest dostępna jest w języku polskim pod adresem www.daftrucks.pl i zawiera bardzo jasny i przejrzysty przegląd dostępnych modeli i konfiguracji osi w zależności od konkretnych zadań klienta.

Konfigurowanie pojazdu jest możliwe na dwa sposoby: wychodząc od zastosowania aplikacja „podpowie” najlepsze rozwiązania, jeśli chodzi o serię, konfigurację osi i typ kabiny, podając argumenty i opis możliwości poszczególnych rozwiązań, lub poprzez zdecydowanie się od razu na konkretną serię i model pojazdu, w zależności od preferencji klienta.
Po zakończeniu procesu doboru, w końcowej fazie klient będzie mógł wydrukować żądaną specyfikację pojazdu oraz zdecydować czy chce, aby lokalny dealer skontaktował się z nim.
Wybrany przez klienta dealer zostanie automatycznie poinformowany o tym fakcie poprzez system za pomocą e-maila wraz z podaniem informacji o modelu i specyfikacji pojazdu, jaka została przez klienta wybrana.

BedrijfsautoRAI 2012: Program ATe w centrum uwagi firmy DAF

Podczas wystawy Bedrijfsauto RAI 2012, która odbędzie się w Amsterdamie w dniach 17–21 kwietnia, firma DAF Trucks skupi się na promocji programu Advanced Transport Efficiency (ATe) – kompleksowej oferty rozwiązań mających na celu zwiększenie oszczędności paliwa, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz podwyższenie wydajności pojazdu. Oprócz modeli CF85 i XF105 w wersjach ATe firma DAF zaprezentuje także inne produkty stanowiące część programu ATe, w tym aerodynamiczne nadwozie do dystrybucyjnych pojazdów ciężarowych LF oraz nową oś podwójną o lekkiej konstrukcji. 

 • DAF Advanced Transport Efficiency
  Nowa oś podwójna o lekkiej konstrukcji 
  Dystrybucyjny samochód ciężarowy LF z nadwoziem PACCAR Aero
  Modele ATe CF85 i XF105
 • Ulepszenia produktów z serii CF i XF105
  - Niezwykle wygodne i łatwe w obsłudze fotele
  - Nowe błotniki zmniejszające podatność na uszkodzenia

Latem 2011 roku firma DAF przedstawiła program ATeobejmujący wiele ulepszeń 12,9-litrowego silnika PACCAR MX. Wprowadzone udoskonalenia, takie jak nowe tłoki, ulepszony wtrysk paliwa i unikalny, całkowicie zamknięty moduł kolektora wydechowego, zapewniają zmniejszenie zużycia paliwa o 3%, a tym samym obniżenie poziomu emisji CO2. Poszerzono również ofertę skrzyń biegów o nowe, ręczne i automatyczne modele 12-biegowe, umożliwiające jeszcze lepsze dopasowanie układu napędowego do warunków pracy pojazdu. Ponadto silnik w modelach CF i XF105 jest automatycznie wyłączany po pięciu minutach pracy na obrotach jałowych, a ograniczenie prędkości zmieniono z 89 na 85 km/h, co przynosi dodatkowe oszczędności paliwa rzędu 2–3% w sektorze transportu międzynarodowego. Aby zwiększyć wśród kierowców świadomość znaczenia ekonomicznej jazdy, na głównym wyświetlaczu na desce rozdzielczej podawane są informacje dotyczące aktualnego i wcześniejszego zużycia paliwa (wyposażenie standardowe). Jednak program ATe oznacza nie tylko większą oszczędność paliwa. Nowe, bezobsługowe akumulatory zamontowane w pojazdach CF i XF odznaczają się dłuższym okresem użytkowania, a także przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Modele ATe

Modele CF85 i XF105 ATe, stanowiące część programu ATe firmy DAF, to specjalne wersje pojazdów, które zostały w pełni zoptymalizowane w celu zmniejszenia zużycia paliwa. Są wyposażone w zestaw fartuchów bocznych, spojlerów dachowych i osłon bocznych, a także w opony o niskim oporze toczenia i tempomat adaptacyjny. Zautomatyzowana skrzynia biegów AS Tronic z algorytmem zmiany przełożeń udoskonalonym pod kątem obniżenia zużycia paliwa jest oferowana w ramach wyposażenia standardowego i umożliwia kierowcy ręczną zmianę biegów jedynie podczas manewrowania lub używania hamulca silnikowego PACCAR. Wszystkie modeleATe CF85 i XF105 są oferowane z pakietem szkolenia dla kierowców DAF EcoDrive, dzięki któremu można uzyskać stałe zmniejszenie zużycia paliwa i emisji CO2 średnio o 3–5%. 

Nadwozie Aero do pojazdów LF45

Podczas wystawy BedrijfsautoRAI – oprócz modeli CF85 i XF105 ATe – zaprezentowany zostanie również dystrybucyjny pojazd ciężarowy LF45 z nadwoziem PACCAR Aero. To aerodynamiczne nadwozie jest dostarczane fabrycznie w Wielkiej Brytanii, a firma DAF chętnie wykorzysta okazję, jaką jest wystawa BedrijfsautoRAI, by ocenić zainteresowanie tym rozwiązaniem na rynku holenderskim. Nadwozie PACCAR Aero różni się od pozostałych owiewką o kształcie łukowym, która schodzi ku dołowi w tylnej środkowej części pojazdu. Ponadto krawędzie nadwozia zostały zaokrąglone. Nadwozie LF45 Aero jest dostarczane wraz ze specjalnie opracowanym zestawem spojlerów i błotników, doskonale integrujących kabinę z nadwoziem. Wymienione cechy zmniejszają zużycie paliwa i emisję CO2 nawet do 8% podczas jazdy z prędkością podróżną.

Nowa oś o lekkiej konstrukcji

Podczas wystawy BedrijfsautoRAI zadebiutuje nowa oś podwójna DAF SR1360T, doskonale wpasowana w założenia programu DAF ATe. Oś ta jest lżejsza od dostępnej osi ze zwolnicami w piastach o 375 kilogramów i pozwala zaoszczędzić nawet ponad 5% paliwa. Została stworzona do ciężkich zastosowań wymagających osi podwójnej oraz z myślą o niewielkiej częstotliwości eksploatacji w nieutwardzonym terenie. Dostępne są dwie wersje nowej osi podwójnej: o maksymalnym obciążeniu technicznym 21 t i 26 t, które umożliwiają ciągnięcie ładunków o masie do 70 t. W przypadku szczególnych zastosowań masa całkowita zestawu (GCW) może wynosić 120 t. Poza mniejszym zużyciem paliwa i niższą masą nowa oś podwójna charakteryzuje się również mniejszymi kosztami eksploatacji, ponieważ olej do tylnej osi wymaga wymiany zaledwie co trzy lata lub co 450 000 km. 

Euro 6

Oczywiście firma DAF pracuje nad stworzeniem silnika Euro 6, a potrzebną technologię ma już w zasięgu ręki. Od lata 2010 roku firma DAF dostarcza 12,9-litrowe silniki PACCAR MX do pojazdów marek należących do grupy, takich jak Kenworth czy Peterbilt. Silniki te spełniają wymagania normy EPA10 dotyczącej emisji zanieczyszczeń w Ameryce Północnej, która jest zbliżona do normy Euro 6.Silniki PACCAR MX przeznaczone na rynek Ameryki Północnej są wyposażone w technologię SCR, układ recyrkulacji gazów spalinowych i filtr cząstek stałych. Na podstawie bogatych doświadczeń związanych z normą EPA10 w Północnej Ameryce firma DAF dokonuje najlepszych wyborów w celu osiągnięcia niezawodności, jak najniższego zużycia paliwa i znakomitej wydajności. Wykorzystywane są zarówno nowe technologie, jak również te stworzone na potrzeby programu ATe. Celem firmy DAF nie jest być pierwszym dostawcą na rynku oferującym nową technologię – nad pośpiech przedkłada pewność, że wymagania normy Euro 6 są spełniane w możliwie najlepszy sposób.  DAF nie widzi powodu, aby pospiesznie wprowadzać na rynek silniki Euro 6, ponieważ zapotrzebowanie na tego typu jednostki napędowe jest jeszcze niewielkie, a technologia wymagana do ich produkcji jest znacznie bardziej skomplikowana i w związku z tym droższa, zarówno podczas zakupu, jak i utrzymania. Z tego powodu firma DAF opracowała i udoskonaliła sprawdzoną technologię Euro 5 EEV, co ma swoje odzwierciedlenie w ulepszeniach wprowadzonych w ramach programu ATe.

Ulepszenia silników

Podczas wystawy BedrijfsautoRAI firma DAF będzie prezentować fotele nowej generacji do pojazdów CF i XF105, stworzone w celu zapewnienia maksymalnego komfortu i łatwego użytkowania. Fotele te są wyposażone w system regulacji długości do 220 milimetrów, wysokości do 145 milimetrów i kąta nachylenia do 53 stopni. Szerokie spektrum regulacji pozwala kierowcy wybrać odpowiednią pozycję i gwarantuje pełną wygodę. Pasy bezpieczeństwa z regulowaną wysokością ramienia (60 mm) również poprawiają komfort podczas jazdy. Na etapie projektowania ważnym czynnikiem była przewiewność materiałów, aby zapewnić swobodny obieg powietrza w kabinie. Wytrzymałe uchwyty w atrakcyjnych wzorach rozmieszczono logicznie, aby jak najbardziej ułatwić obsługę pojazdu. W wyposażeniu opcjonalnym dostępna jest funkcja dwustopniowego ogrzewania. Nowe fotele są obite ciepłą, fakturowaną, ciemnoszarą tkaniną z takim samym wzorem, jakiego użyto na panelach drzwiowych pojazdu XF105. 

W przypadku serii CF panele drzwiowe zostały zmodyfikowane w celu zwiększenia przestrzeni między fotelem a drzwiami, którą można wykorzystać na przykład do zamontowania otworów wentylacyjnych układu wywrotki lub ładowarki. Panele drzwiowe mają atrakcyjny, nowoczesny wzór, są ozdobione paskiem ze srebrnym logo marki DAF i utrzymane w kontrastowych odcieniach. Długi i szeroki wbudowany podłokietnik z dużym schowkiem stanowi część wyposażenia standardowego. Otwory nadmuchowe ciepłego lub zimnego powietrza rozlokowane wzdłuż dolnej krawędzi szyby w drzwiach zapewniają komfortową temperaturę zarówno dla kierowcy, jak i pasażera. Zamontowano także nowy otwór nadmuchowy na dole panelu jako dodatkowe źródło ciepła we wnęce na nogi.

Aby maksymalnie ograniczyć ryzyko uszkodzenia błotników, w pojazdach serii CF i XF105 zamontowano ich nowe wersje. Błotniki te składają się z trzech osobnych elementów. Górną część można z łatwością wymontować, a części zewnętrzne znajdują się poniżej nadwozia. Takie rozmieszczenie błotników oznacza, że nie są one już narażone na uszkodzenia spowodowane ruchem przyczepy podczas wjeżdżania na platformę rozładunkową lub kontenerowiec lub podczas zjeżdżania z nich. Błotniki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby chronić również nowe zespoły tylnych świateł.

Firma DAF w Hali Europejskiej

Stanowisko firmy DAF znajduje się w dobrze widocznym miejscu – na samym szczycie Hali Europejskiej. Ma powierzchnię 800 m2 i pomieści sześć pojazdów: 

Seria LF: 

     
FA LF45.160  

Podwozie pod zabudowę pojazdu hybrydowego 4x2 z Day Cab

FA LF45.210  

Podwozie pod zabudowę 4x2 z Day Cab i nadwoziem Aero (ATe)

Seria CF:

   
FAD CF85.460  

 Podwozie pod zabudowę 8x4 z Day Cab i systemem załadunkowym z urządzeniem hakowym VDL 

FT CF85.460  

ATe ciągnik 4x2 zSpace Cab (ATe)

 XF105:

   
 FTT XF105.460  

Ciągnik 6x4 z Space Cab i nową osią podwójną o lekkiej konstrukcji (ATe)

 FT XF105.460/510  

Ciągnik 4x2 z Super Space Cab

DAF Trucks N.V.  spółka zależna amerykańskiego koncernu PACCAR Inc, jednego z największych na świecie producentów ciężkich samochodów ciężarowych  jest wiodącym producentem lekkich, średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych, mającym udział w rynku europejskim*) rzędu 15,5% w kategorii powyżej 15 ton. DAF produkuje kompleksową gamę ciągników siodłowych i podwozi pod zabudowę, dzięki czemu w jej ofercie można znaleźć pojazdy do wszystkich zastosowań transportowych. Jest również liderem pod względem usług związanych z oferowanymi produktami: umów MultiSupport na naprawy i konserwację, usług finansowych firmy PACCAR Financial oraz najwyższej klasy serwisu części. Dodatkowo DAF opracowuje i wytwarza podzespoły takie jak osie i silniki, zwłaszcza dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. DAF Trucks N.V. posiada zakłady produkcyjne w Eindhoven w Holandii i Westerlo w Belgii oraz ponad 1000 dealerów i punktów serwisowych w Europie.

 

Dealer Roku DAF 2012

W lutym na Zamku Kliczków odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nagród najlepszemu dealerowi DAF 2012. Dealerem Roku 2012 został ulokowany w Komornikach serwis, prowadzony przez firmę ESA Trucks Poznań, autoryzowanego dealera DAF.

2. miejsce w klasyfikacji zajął również serwis firmy ESA, tym razem usytuowany w Koninie.
3. miejsce zdobył białostocki oddział firmy DBK.

DAF Trucks Polska po raz pierwszy w historii zorganizowała konkurs na najlepszego dealera DAF – Dealer Roku 2012. W konkursie udział wzięli wszyscy autoryzowani dealerzy DAF w Polsce. Podczas całego roku 2011 oceniane były te aspekty działania dealera, które bezpośrednio przekładają się na satysfakcję klienta tj. dostępność części, poprawność wykonania usługi za pierwszym razem, szybkość reakcji na zażalenia klienta, wydajność obsługi w ramach serwisu ITS/PTS, poziom wyszkolenia mechaników, komunikowanie o ofertach specjalnych części i sprzedaż części. Maksymalną ilość punktów, jaką zdobyć mógł jeden dealer to 1000.

Zdobycie tytułu Dealera Roku 2012 to ogromny prestiż dla zwycięskiego serwisu DAF. Konkurs ten jest kolejnym - po Olimpiadzie Technicznej DAF - dowodem na to, jak wielką wagę firma DAF przykłada do jakościowego rozwoju sieci dealerskiej i usług serwisowych.

 

Firma DAF wprowadza nową oś podwójną o lekkiej konstrukcji

W ramach programu DAF Advanced Transport Efficiency (ATe)

Firma DAF wprowadza nową oś podwójną z zawieszeniem pneumatycznym i pojedynczą redukcją. Została ona zaprojektowana specjalnie do ciężkich zastosowań wymagających dodatkowej siły napędowej oraz z myślą o niewielkiej częstotliwości eksploatacji w nieutwardzonym terenie. Nowa oś podwójna SR1360T jest o 375 kg lżejsza od obecnej osi podwójnej ze zwolnicą do zastosowań terenowych i powoduje zmniejszenie zużycia paliwa o ponad 5%.

Nowa oś podwójna doskonale wpasowuje się w założenia programu DAF ATe (Advanced Transport Efficiency), czyli dalsze zmniejszanie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń, a w konsekwencji polepszanie wydajności pojazdu.

Oś podwójna z zawieszeniem pneumatycznym SR1360T jest dostępna do wszystkich modeli 6x4 i 8x4 pojazdów DAF serii CF85 oraz XF105. Dostępne są dwie wersje osi: o maksymalnym obciążeniu technicznym 21 t lub 26 t, umożliwiające ciągnięcie ładunków o masie 70 t. W przypadku szczególnych zastosowań masa całkowita zestawu (GCW) może wynosić 120 t. Poza mniejszym zużyciem paliwa i niższą masą nowa oś podwójna charakteryzuje się również mniejszymi kosztami eksploatacji, ponieważ olej do tylnej osi wymaga wymiany zaledwie co trzy lata lub co 450 000 km.


Oś podwójna SR1360T doskonale nadaje się do ciężkich zastosowań wymagających dodatkowej siły napędowej ze względu na dużą masę zestawu. Oś szczególnie dobrze sprawdza się w specjalnych zastosowaniach transportu długodystansowego, w pojazdach z zainstalowanymi maszynami oraz w zestawach ECO-combi, w razie potrzeby zapewniając dodatkową siłę napędową do holowania przyczep/naczep o masie 60 t.

DAF ATe

Wprowadzenie nowej osi podwójnej do modeli 6x4 i 8x4 doskonale wpisuje się w założenia programu DAF ATe, który stanowi kompleksową ofertę rozwiązań mających na celu dalsze zmniejszanie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń oraz zwiększanie wydajności pojazdu. Program obejmuje również udoskonalenia wprowadzone do silnika PACCAR MX o pojemności 12,9 l. Należą do nich nowe tłoki i całkowicie obudowany moduł kolektora wydechowego, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie zużycia paliwa o 3%. Ponadto silnik automatycznie wyłącza się po pięciu minutach pracy na obrotach jałowych, a fabrycznie ustawiona prędkość maksymalna jest ograniczona do 85 zamiast 89 km/h. Umożliwia to uzyskanie zmniejszenia zużycia paliwa i emisji CO2 o 2-3%. Aby zwiększyć świadomość kierowców, w nowych pojazdach na głównym wyświetlaczu na desce rozdzielczej podawane są informacje dotyczące aktualnego i wcześniejszego zużycia paliwa.

DAF numer 1 w Europie w segmencie ciągników

W 2011 roku spółka DAF jeszcze bardziej wzmocniła swoją pozycję na europejskim rynku samochodów ciężarowych. W kategorii pojazdów ciężkich (powyżej 15 ton) holenderski producent ciężarówek osiągnął rekordowy udział 15,5% w rynku Unii Europejskiej*, co oznacza, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia średnioterminowego celu, jakim jest poziom 20%. Udział na poziomie 18,9% w rynku europejskim daje DAF pozycję nr 1 w segmencie ciężkich ciągników.

Osiągając udział w rynku na poziomie 15,5%, firma DAF wzmocniła swoją pozycję w europejskim segmencie rynku ciężkich samochodów ciężarowych w 2011 r. (w 2010 r. wynosił on 15,2%). DAF jest liderem rynku w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Polsce i na Węgrzech oraz największą marką importową w Niemczech i Francji. W Austrii i Czechach DAF zajmuje mocne drugie miejsce.

W segmencie ciągników DAF jest liderem rynku w Holandii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Polsce, Czechach i na Węgrzech. We Francji, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i na Węgrzech we wspomnianym segmencie udało się osiągnąć rekordowe udziały w rynku. W całym europejskim segmencie ciągników marka DAF uzyskała w zeszłym roku udział w rynku na poziomie niemal 19%. To właśnie DAF jest liderem na rynku Unii Europejskiej.

Ogółem w zeszłym roku rynek ciężkich pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej liczył około 244 000 pojazdów, co oznacza wzrost o ponad 30% w porównaniu z rokiem 2010, gdy w tym samym segmencie zarejestrowano około 183 000 ciężarówek. DAF oczekuje, że rynek ciężkich samochodów ciężarowych w Europie osiągnie w tym roku liczbę 210 000–240 000 pojazdów. W przypadku segmentu pojazdów lekkich – w którym marka DAF jest obecna za sprawą pojazdów serii LF – szacuje się, że rynek europejski pozostanie na poziomie około 56 000 jednostek. W 2011 r. udział DAF w rynku tej kategorii (6-15 ton) wzrósł z 7,7 do 8,9%.

Wzrost poza Europą

Firma DAF wzmocniła swoją pozycję rynkową także poza Unią Europejską. W 2011 r. holenderski producent ciężarówek dostarczył ponad 5 200 pojazdów serii CF i XF, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2010 r. Znaczący wzrost został osiągnięty m.in. w Rosji, Turcji, Maroku, Afryce Południowej i na Tajwanie, gdzie w zeszłym roku z taśmy montażowej zjechał tysięczny zmontowany na miejscu pojazd serii CF i gdzie DAF jest liderem rynku wśród europejskich marek w segmencie ciężkich ciągników.

Wzrost w segmencie podwozi pod zabudowę

Nasz sukces to zasługa nowoczesnego asortymentu produktów, pierwszorzędnej obsługi oraz bardzo profesjonalnej organizacji punktów sprzedaży” – mówi Ron Bonsen, członek zarządu DAF Trucks N.V. odpowiedzialny za marketing i sprzedaż. „Przy udziale 15,5% w rynku segmentu pojazdów ciężkich w Europie jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć nasz średnioterminowy cel w postaci 20%. Oczywiście będziemy dalej umacniać naszą pozycję w segmencie ciągników siodłowych. Wzrost musimy osiągnąć szczególnie w kategorii naszego szerokiego asortymentu dwu-, trzy- i cztero-osiowych podwozi pod zabudowę, w ramach którego oferujemy pojazdy do wszelkich zastosowań transportowych.

Marka DAF zakończyła rok 2011 dwoma istotnymi sukcesami w Polsce. Pierwszym było utrzymanie pozycji lidera w segmencie pojazdów ciężarowych powyżej 15 ton DMC oraz w segmencie ciężkich ciągników siodłowych, osiągając udział na poziomie odpowiednio 18,7% oraz 21,3% istotnie przyczyniając się do sukcesu rynkowego marki na terenie Unii Europejskiej (EU 27+2). Drugim było istotne zwiększenie udziału w rynku w segmencie 6-15 ton, gdzie marka DAF osiągnęła wynik 7% (4% w roku 2010). Rok 2011 stał ponadto pod znakiem istotnych inwestycji w rozwój sieci dealerskiej. Oprócz najbardziej spektakularnych aspektów tego rozwoju, tzn. oddania do użytku nowego serwisu autoryzowanego dealera DAF firmy ESA Trucks Poznań Sp. z o.o. w Iłowej, wprowadzono intensywny program rozwoju jakościowego. Celem programu jest ustawiczne zmniejszanie czasu spędzonego w serwisie, wykonanie czynności serwisowych dobrze za pierwszym razem oraz podniesienie jakości komunikacji z klientem. Widzialnym aspektem tych działań jest organizacja Olimpiady Technicznej DAF 2011, w której udział wzięło ponad 100 mechaników reprezentujących różne serwisy DAF w Polsce. Efektem szeroko zakrojonych działań szkoleniowych jest największy w Europie odsetek polskich mechaników w z tytułem Master, który jest najwyższym stopniem wtajemniczenia obejmującego wiedzę teoretyczną jak i praktyczną jaki mechanik może osiągnąć w organizacji DAF. Działania te zostały docenione przez klientów marki DAF poprzez przyznanie firmie DAF Złotego Lauru Klienta dla Top Marki 2011.

Rok 2012 w Polsce będzie rokiem wyzwań. Firma DAF oczekuje wzrostu rynku zarówno w segmencie ciężkim jak i lekkim. Wg. Prognoz firmowych segment ciężki osiągnie 16 – 17 tyś nowych rejestracji, natomiast segment lekki zamknie się sumą ok. 2300 nowo zarejestrowanych pojazdów. Wzrosty generowane będą głównie przez dystrybucję oraz transport międzynarodowy.
 

DAF Trucks N.V., spółka zależna amerykańskiej spółki PACCAR Inc, należącej do największych producentów ciężkich samochodów ciężarowych na świecie, jest wiodącym producentem lekkich, średnich i ciężkich samochodów ciężarowych, z udziałem w rynku UE wynoszącym w czerwcu 2011 roku (narastająco od początku roku) 15,3% w kategorii powyżej 15 ton. DAF produkuje pełny asortyment ciągników i podwozi, oferując odpowiedni pojazd do każdego rodzaju transportu. DAF jest również liderem pod względem świadczenia usług związanych z produktem: kontraktów serwisowych DAF MultiSupport, usług finansowych świadczonych przez PACCAR Financial oraz pierwszorzędnego serwisu części. Ponadto, DAF konstruuje i produkuje takie komponenty, jak osie i silniki, w szczególności dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. Firma DAF Trucks N.V. posiada zakłady produkcyjne w Eindhoven w Holandii i w Westerlo w Belgii oraz ponad 1000 punktów sprzedaży i usług w Europie. 

*) Udziały w rynku za rok 2011 odnoszą się do krajów Unii Europejskiej, a także Norwegii i Szwajcarii (EU27+2).

I Olimpiada Techniczna DAF zakończona

19 grudnia 2011 roku w hotelu Warszawianka w Jachrance odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników I OLIMPIADY TECHNICZNEJ DAF oraz ceremonia wręczenie nagród finalistom. Najlepszym Mechanikiem DAF roku 2011 został Paweł Nowak z firmy DBK, autoryzowanego dealera firmy DAF w Toruniu.

Paweł wykazał się największą wiedzą z zakresu elektryki, sterowania silnikiem, pneumatyki i układu hamulcowego, układu jezdnego i napędowego, mechaniki i wiedzy ogólnej o marce DAF. W nagrodę otrzymał 46-calowy telewizor wraz z zestawem kina domowego BlueRay, a w lutym 2012 roku reprezentował będzie polskich mechaników na ogólnoeuropejskich zawodach dla mechaników DAF.

Pozostałymi finalistami OLIMPIADY zostali:

 • Mariusz Olech, DBK Gdańsk - 2. miejsce
 • Tomasz Fibig, ESA Trucks Poznań - 3. miejsce
 • Adam Karolik, DBK Białystok - 4. miejsce
 • Przemysław Szymaniak, WW Wanicki Świdnik - 5. miejsce

OLIMPIADA TECHNICZNA DAF 2011 rozpoczęła się 11 kwietnia, a jej celem było wyłonienie najlepszego mechanika sieci dealerskiej DAF. W OLIPIADZIE mogli wziąć udział mechanicy pracujący w autoryzowanych serwisach DAF, którzy wpisani są do wewnętrznego systemu zarządzania szkoleniami TMS i osiągnęli co najmniej pierwszy z czterech poziom wyszkolenia Basic. Do zawodów przystąpiło …. mechaników z wszystkich oddziałów dealerskich DAF. W samym finale spotkało się 5 najlepszych. Zawody trwały 8 miesięcy i składały się z 4 etapów.

Pierwszym etapem były kwalifikacje, które polegały na rozwiązaniu internetowego testu sprawdzającego wiedzę techniczną, jak i ogólną o firmie DAF mechaników. Wszyscy zarejestrowani na specjalnie stworzonej na cele OLIPIADY stronie internetowej www.olimpiadatechnicznaDAF.pl uczestnicy odpowiadali na 50 pytań testu internetowego, umieszczonego na stronie. W etapie tym wyłonionych zostało 50 mechaników, którzy w kolejnych miesiącach rywalizowali ze sobą podczas praktycznych i teoretycznych zajęć odbywających się w Centrum Szkoleniowym DAF w Rzgowie.

Etap drugi (ćwierćfinał) składał się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej zawodnicy mieli okazję wykazać się znajomością komputerowych systemów DAF, niezbędnych w codziennej pracy mechanika. W części praktycznej oceniane były dokładność wykonania i czas wykonania danego zadania, które obejmowały zagadnienia tj.: regulacja zaworów, ocena stanu akumulatorów czy kompresora, luzy zaworowe itp.

Podczas trzeciego etapu (półfinału) oceniana była właściwa naprawa uszkodzonego pojazdu DAF. Zadaniem uczestników były zdiagnozowanie usterki na podstawie zlecenia, procedur diagnostycznych i wykonanych badań, prób, pomiarów i testów, wykonanie kompletnej naprawy oraz omówienie sposobu wykrycia i zdiagnozowania usterki oraz decyzji, co do podjętych działań naprawczych.

Finał polegał na jednoczesnym rozwiązywaniu przez 5 finalistów, wyłonionych w poprzednich etapach, takich samych zadań obejmujących zagadnienia: naprawę, procedury serwisowe DAF, procedury dotyczące części zamiennych, narzędzia specjalne i obsługę pojazdów innych jak np. autobusów, naczep. Kryterium oceny były poprawność wykonania napraw, zgodność z procedurami DAF i użycie narzędzi i systemów DAF.

OLIMPIADA cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród mechaników. Zdobycie tytułu Najlepszego Mechanika Roku 2011 przyniosło duży prestiż zarówno zwycięzcy, jak i serwisowi DAF, w którym pracuje.

Organizacja Olimpiady Technicznej DAF jest doskonałym dowodem tego, jak wielką wagę firma DAF przykłada do jakościowego rozwoju sieci dealerskiej i usług serwisowych. Celem tego rozwoju jest ciągłe podnoszenie umiejętności pracowników i jakości oferty firmy na drodze do oferowania klientom najlepszej propozycji biznesowej na rynku. Oprócz cieszących się niepodważalną reputacją trwałych i oferujących najniższy koszt kilometra pojazdów firma DAF ma w swojej ofercie szereg usług pozwalających podnieść efektywność transportu. Zaczynając od wzorowego serwisu 24h DAF ITS, przez DAF Multisupport – skrojone na miarę kontrakty serwisowe - poprzez sieć ponad 1100 punktów serwisowych w Europie, organizacja DAF może poszczycić się wysokimi kwalifikacjami pracowników, nowoczesnym oprzyrządowaniem, wieloma wspierającymi systemami i oprogramowaniem służącym takim pryncypiom jak najwyższa dostępność taboru oraz wykonania zadań za pierwszym razem poprawnie.

Więcej informacji o OLIMPIADZIE znaleźć można na www.olimpiadatechnicznaDAF.pl.

DAF wprowadza na rynek modele CF85 i XF105 w ramach programu ATe

Pełna optymalizacja dla osiągnięcia najwyższej wydajności

25/11/2011 Eindhoven
Firma DAF wprowadza, jako część programu ATe (Advanced Transport Efficiency), specjalne wersje ciągników siodłowych dla popularnych modeli CF85 i XF105. Ich parametry techniczne zostały całkowicie zoptymalizowane w celu uzyskania maksymalnej wydajności i oszczędności oraz możliwie najmniejszego wpływu na środowisko naturalne. Nowe modele ATe CF85 i XF105 są już dostępne.
Plan maksymalnego zmniejszenia zużycia paliwa wymagał przeprowadzenia badań nad doskonaleniem właściwości aerodynamicznych. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest zainstalowanie kompletu spojlerów dachowych i osłon bocznych w połączeniu z fartuchami bocznymi. Będą one stanowiły standardowe wyposażenie modeli ATe CF85 i XF105. Opony charakteryzujące się małym oporem toczenia również będą należały do wyposażenia standardowego. Występują w rozmiarze 315/70R22.5, aby obniżyć wysokość pojazdu oraz przyczyniać się do zmniejszania oporu powietrza.

Nowe modele ATe CF85 i XF105, są wyposażone w silnik PACCAR MX o pojemności 12,9 l, połączony ze zautomatyzowaną skrzynią biegów AS Tronic z trybem zmiany przełożeń całkowicie zoptymalizowanym pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa. Kierowca może zmieniać biegi samodzielnie jedynie przy prędkości poniżej 30 km/h oraz w przypadku stosowania hamulca silnikowego MX Engine Brake. We wszystkich pozostałych sytuacjach to układ elektroniczny wybiera idealny moment zmiany przełożenia.

Modele ATe są wyposażone w układ napędowy z redukcją 2,69:1, pozwalający osiągnąć optymalne zużycie paliwa. Wersja z redukcją 2,53:1 jest dostępna opcjonalnie w pojazdach do lekkich zastosowań. Modele ATe są również wyposażone w tempomat adaptacyjny, który pomaga zmniejszyć spalanie. Hamulec silnikowy DAF, który również przyczynia się do zmniejszania zużycie paliwa, a także poprawia nośność osi, został wykorzystany w charakterze retardera.

Ponadto, wszystkie modele ATe CF85 i XF105 są oferowane z pakietem szkolenia dla kierowców pojazdów DAF Eco*, dzięki któremu można uzyskać stałe zmniejszenie zużycia paliwa i emisji CO2, przeciętnie z 3 do 5%.

DAF ATe

Nowe wersje ATeCF85 i XF105 są częścią programu DAF ATe (Advanced Transport Efficiency) i stanowią pełny pakiet inteligentnych rozwiązań służących zmniejszeniu zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń, a w konsekwencji polepszających wydajność pojazdu. Silniki w modelach ATe wyłączają się automatycznie po pracy na obrotach jałowych przez pięć minut. Fabrycznie ustawiona prędkość maksymalna jest ograniczona do 85 zamiast 89 km/h, co umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa i emisji CO2 o 2-3%. Aby zwiększyć świadomość kierowców, w nowych pojazdach na głównym wyświetlaczu na desce rozdzielczej podawane są informacje dotyczące aktualnego i wcześniejszego zużycia paliwa.

Pojazdy ATeCF85 i XF105 są wyposażone w silniki PACCAR MX o pojemności 12,9 l i mocy 340 kW/460 KM w ekologicznej wersji EEV. Zawierają wszystkie najnowsze udoskonalenia wprowadzone do konstrukcji tych jednostek. Zastosowano w nich nowe tłoki i pierścienie tłokowe, zmniejszające tarcie wewnętrzne i polepszające wydajność silnika. Zoptymalizowano też układ wtrysku paliwa, układ smarowania oraz udoskonalono układ sterujący silnika. Firma DAF jest pierwszym producentem samochodów ciężarowych, który stosuje zamknięte obudowy nie tylko w turbosprężarkach, lecz również w module kolektora wydechowego. Oznacza to dalsze udoskonalenia w zakresie regulacji przepływu powietrza na skutek zwiększenia wydajności układu turbodoładowania. Udoskonalenia wprowadzone do silnika PACCAR MX powodują zmniejszenie zużycia paliwa o około 3% oraz redukcję emisji CO2, zależnie od warunków i zastosowania pojazdu.

Firma DAF wyposaża ciągniki siodłowe 4x2 ATe CF85 i XF105 w przestrzenne kabiny Space Cab.

*) W krajach, w których dostępny jest kurs szkoleniowy DAF Ecodrive.

PACCAR osiąga rekordowe przychody kwartalne

Przyspieszenie globalnych inicjatyw biznesowych

– W trzecim kwartalne 2011 r. firma PACCAR odnotowała wysokie przychody i wysoki wynik finansowy netto. Osiągnięte przez firmę PACCAR w trzecim kwartale przychody w wysokości 4,26 mld dolarów były najwyższe w całej historii firmy – mówi Mark Pigott, Prezes i Dyrektor Generalny.

- Wyższe zyski zawdzięczamy zwiększonym dostawom samochodów ciężarowych, większej sprzedaży na rynku wtórnym i rozwojowi działalności w zakresie usług finansowych na całym świecie. Nasi klienci w Ameryce Północnej korzystają ze zwiększonego tonażu i lepszego wykorzystania floty, co z kolei prowadzi do wymiany starzejących się pojazdów, czego skutkiem jest zwiększony popyt na produkty i usługi firmy PACCAR. W porównaniu z rokiem 2010 zwiększyła się liczba rejestracji samochodów ciężarowych w Europie, ale niestabilność gospodarcza w strefie euro skutkowała niższymi zamówieniami na przemysłowe samochody ciężarowe. Jestem bardzo dumny z 23 000 naszych pracowników, dzięki którym klienci naszej firmy na całym świecie otrzymują produkty najwyższej jakości.

– Doskonały wynik bilansu firmy PACCAR, w tym 2,73 mld $ w środkach pieniężnych z produkcji i łatwo zbywalnych papierach wartościowych, a także przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości ponad 1,15 mld $ umożliwiły bieżące inwestycje, które rozszerzają geograficzny zakres działalności firmy PACCAR, poprawiają wydajność eksploatacyjną i wspierają rozwój nowych, innowacyjnych produktów. Inwestycje te przyczynią się do długoterminowego rozwoju firmy – mówi Pigott. – Wyniki dostawców znacznie się poprawiły z chwilą zainwestowania przez nich w skuteczność i zdolności produkcyjne w celu dostosowania się do zwiększonego popytu rynkowego.

W porównaniu z 119,9 mln $ (0,33 $ na akcję rozwodnioną) w trzecim kwartale ubiegłego roku, w trzecim kwartale roku 2011 firma PACCAR zarobiła 281,6 mln $ (0,77 $ na akcję rozwodnioną). W kwartale tym obroty netto i przychody z usług finansowych osiągnęły rekordową wysokość 4,26 mld $ w porównaniu z 2,54 mld $ w roku 2010. Przychody netto ze sprzedaży i z usług finansowych w pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 r. wyniosły 11,50 mld $. w porównaniu z 7,24 mld $ w roku ubiegłym. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r. firma PACCAR odnotowała wynik finansowy netto w wysokości 714,6 mln $ (1,95 $ na akcję rozwodnioną), co ponad dwukrotnie przekracza wynik osiągnięty w tym samym okresie roku ubiegłego, tzn. 287,9 mln $ (0,79 $ na akcję rozwodnioną).

Globalne rynki samochodów ciężarowych

Najwyższej jakości pojazdy DAF osiągnęły status leadera w swojej branży w wielu krajach Europy. – Z 19-procentowym udziałem w rynku DAF jest liderem na europejskim rynku sprzedaży ciągników – mówi Harrie Schippers, Prezes DAF. – Firma DAF osiągnęła 15,2% udział we wspomnianym rynku pojazdów 15-tonowych w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r. Według szacunków sprzedaż na rynku 15-tonowych samochodów ciężarowych w Europie w roku 2011 wyniesie 235 000-245 000 sztuk. Przewiduje się, że w roku 2012 sprzedaż w tej branży osiągnie wysokość 225 000-250 000 sztuk – mówi Schippers.

Sprzedaż detaliczną klasy 8 w USA i w Kanadzie przewiduje się na poziomie 185 000-200 000 pojazdów w roku 2011. Nasi klienci korzystają ze zwiększonego tonażu i atrakcyjniejszych cen transportu – mówi Wiceprezes Dan Sobic. – Przez pierwszych dziewięć miesięcy 2011 roku pojazdy klasy 8 firmy PACCAR osiągnęły rekordowy udział w rynku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, sięgający 27,7%. Wynik ten firma zawdzięcza niskim kosztom eksploatacji pojazdów marki Kenworth i Peterbilt. Według szacunków na rok 2012 sprzedaż detaliczna klasy 8 wahać się będzie w granicach 205 000-230 000 sztuk, a głównym czynnikiem prowadzącym do osiągnięcia takiego wyniku będzie trwająca wymiana starzejące się floty. Coroczne zapotrzebowanie amerykańskiego i kanadyjskiego rynku samochodów ciężarowych związane z wymianą starszych pojazdów to w przybliżeniu 225 000 sztuk – dodaje Sobic.

Najważniejsze informacje finansowe – trzeci kwartał 2011 r.

Najważniejsze informacje dotyczące wyników finansowych firmy PACCAR w trzecim kwartale 2011 r.:

 • Rekordowa skonsolidowana kwartalna sprzedaż i przychody – 4,26 mld $.
 • Dochód netto – 281,6 mln $.
 • Środki pieniężne z produkcji i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu – 2,73 mld $.
 • Środki pieniężne uzyskane z działań operacyjnych – 359,3 mln $.
 • Dochód z usług finansowych przed opodatkowaniem – 61,8 mln $.
 • Wydatki na prace badawczo-rozwojowe – 70,0 mln $.
 • Wykup 7,83 mln akcji zwykłych za 270,0 mln $.
 • Emisje średnioterminowych skryptów dłużnych o wartości 500,0 mln $.
 • Agencja Moody's zmieniła prognozę dotyczącą zadłużenia firmy PACCAR na stabilną.
 • Najważniejsze informacje finansowe – dziewięć miesięcy 2011 r.

Najważniejsze informacje finansowe dotyczące dziewięciu miesięcy 2011 r.:

 • Skonsolidowana sprzedaż i przychody – 11,50 mld $.
 • Dochód netto – 714,6 mln $.
 • Środki pieniężne uzyskane z działań operacyjnych – 1,15 mld $.
 • Dochód z usług finansowych przed opodatkowaniem – 169,0 mln $ z aktywów 8,83 mld $.
 • Wydatki na prace badawczo-rozwojowe – 215,9 mln $.
 • Wydatki inwestycyjne – 358,3 mln $.
 • Emisje średnioterminowych skryptów dłużnych o wartości 982 mln $.
 • Aktualne informacje dotyczące wykupu akcji

W trzecim kwartale 2011 r. firma PACCAR wykupiła 7,38 mln własnych akcji zwykłych za 270,0 mln $. Od 30 września 2011 r. PACCAR posiada jeszcze 358,1 mln pozostających w obrocie akcji zwykłych. – Dzięki wysokim zyskom netto i stabilnemu przepływowi środków pieniężnych akcje firmy stanowią atrakcyjną inwestycję – mówi Ron Armstrong, Prezes PACCAR. Od 72 lat firma PACCAR nieustannie osiąga zyski, a od roku 1941 niezmiennie corocznie wypłaca dywidendy.

Lepsze wyniki działalności w Ameryce Południowej

W sierpniu firma PACCAR ogłosiła plan wybudowania nowej fabryki pojazdów DAF w Brazylii, na terenie o powierzchni 569 akrów, w mieście Ponta Grossa w stanie Paraná. – Firma PACCAR z przyjemnością zainwestuje 200 mln $ w fabrykę DAF w dynamicznym i postępowym stanie Paraná – komentuje Bob Christensen, Wiceprezes PACCAR. Budowa fabryki, której powierzchnia sięgać będzie ponad 30 tys. metrów kwadratowych ma zacząć się jeszcze w tym roku i potrwa do roku 2013. Nowy zakład zajmować się będzie montowaniem modeli DAF, LF, CF i XF, spełniając w ten sposób obecne i przyszłe zapotrzebowanie brazylijskiego przemysłu transportowego. – Brazylijski rynek samochodów ciężarowych o masie przekraczającej sześć ton to 170 000 sztuk, a w ciągu nadchodzących lat przewiduje się jego zwiększenie – dodaje Chistensen.

Firma PACCAR nadal rozszerza swoją działalność na terenie Ameryki Południowej. W ciągu ponad 40 lat firma PACCAR osiągnęła znaczący udział w rynku w wielu południowoamerykańskich krajach na zachód od Andów za sprawą pojazdów Kenworth. W 2010 r. firma PACCAR otworzyła centrum dystrybucji części w Santiago w Chile. 


Peterbilt Model 386 LNG

Do września 2011 r. firma PACCAR osiągnęła ok. 40% udział w rynku pojazdów klasy 8 w Kolumbii, wprowadziła na rynek regionu andyjskiego serię DAF CF i osiągnęła doskonałe wyniki sprzedaży samochodów ciężarowych na terenie Ameryki Południowej.

PACCAR Chiny

W 2011 r. biuro firmy PACCAR w Szanghaju zostało powiększone aby sprostać potrzebom związanym ze zwiększonymi zakupami części dla celów produkcyjnych i działań prowadzonych na rynku wtórnym. Firma PACCAR osiągnęła również wyższe wyniki sprzedaży silników PACCAR na rzecz chińskich producentów autobusów i autokarów. – Chiny są największym rynkiem samochodów ciężarowych na świecie, a PACCAR wykorzystuje swoją obecność w tym regionie – mówi Dan Sobic, Wiceprezes PACCAR. – DAF nadal rozszerza działalność na Tajwanie i w chwili obecnie jest drugim największym producentem samochodów ciężarowych o masie przekraczającej 15 ton, przy 27% udziale w rynku.

Centrum Techniczne PACCAR India

Firma PACCAR otworzyła niedawno nowe Centrum Techniczne PACCAR w miejscowości Pune w Indiach. Docelowo centrum zatrudniać będzie około 200 pracowników, a jego działalność koncentrować się będzie na inżynierii, technologii informacyjnej i pozyskiwaniu części dla światowej produkcji i działalności prowadzonej na rynku wtórnym. – Centrum Techniczne PACCAR India dostarczać będzie naszym zlokalizowanym na całym świecie firmom inżynieryjnym i informatycznym wysokiej jakości surowce i zasoby i umożliwi spółce PACCAR przyspieszenie procesu opracowywania nowych produktów – mówi Todd Coulter, Dyrektor Wykonawczy PACCAR India.

Rozwój w Europie

W sierpniu firma DAF zawarła umowę na nabycie 19% udziałów w firmie TATRA a.s. z siedzibą w Czechach. TATRA jest producentem wszechstronnych pojazdów terenowych, które sprzedawane będą przez dealerów DAF w całej Europie, uzupełniając w ten sposób najwyższej jakości asortyment pojazdów budowlanych firmy DAF. W ramach tej umowy firma DAF zaopatrywać będzie spółkę TATRA w silniki PACCAR MX i kabiny DAF CF. – Związanie firmy DAF ze spółką TATRA jeszcze bardziej umocni pozycję DAF jako lidera w segmencie wysokotonażowych samochodów ciężarowych w Europie Środkowej – mówi Harrie Schippers, Prezes DAF.

Dominująca pozycja w dziedzinie ekologii

We wrześniu firma Peterbilt Motors otrzymała akredytację Agencji Ochrony Środowiska (EPA) dla pierwszego w branży pojazdu napędzanego paliwem alternatywnym z certyfikatem SmartWay. Model 386 na skroplony gaz ziemny (LNG) firmy Peterbilt dołączył do rodziny pojazdów z oznaczeniem SmartWay, takich jak Model 587 czy Model 384. – Dumą napawa nas fakt, że Model 386 LNG uważany jest za pierwszy w branży napędzany paliwem alternatywnym pojazd, który otrzymał certyfikat SmartWay – mówi Bill Jackson, Dyrektor Generalny Peterbilt.

Firmy działające w branży usług finansowych osiągają doskonałe wyniki

Firma PACCAR Financial Services (PFS) posiada portfel 139 000 samochodów ciężarowych i przyczep, a całkowita wartość aktywów to 8,83 mld $. PACCAR Leasing, główna firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie wynajmu samochodów ciężarowych w Ameryce Północnej i w Europie, i której flota przekracza 31 000 pojazdów, została uwzględniona w tym segmencie. – W trzecim kwartale oraz w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r. zyski zwiększyły się dzięki wyższym marżom finansowym i lepszej efektywności portfela – mówi Bob Bengston, Wiceprezes PACCAR. Dochód przed opodatkowaniem w trzecim kwartale wyniósł 61,8 mln $ w porównaniu z 41,5 mln $, uzyskanymi w trzecim kwartale roku ubiegłego. Marża finansowa wzrosła w trzecim kwartale 2011 r. do 96,5 mln $ w porównaniu z 76,3 mln $ w trzecim kwartale 2010 r. dzięki zwiększeniu portfela, wyższym cenom używanych samochodów ciężarowych i niższym kosztom pożyczek. Przychody w trzecim kwartale wyniosły 264,1 mln $ w porównaniu z 238,3 mln $ w tym samym kwartale roku ubiegłego. Za okres dziewięciu miesięcy przychody wyniosły 763,1 mln $ w porównaniu z 724,0 mln $ w tym samym okresie w roku ubiegłym, a dochód przed opodatkowaniem osiągnął poziom 169,0 mln $ w porównaniu z 103,6 mln $ w 2010 r.

Doskonały bilans firmy PACCAR, którego dopełnienie stanowi kategoria ratingowa A+/A1, umożliwia firmie PFS oferowanie zakładom w Kenworth, Peterbilt, dealerom DAF oraz klientom w 20 krajach na trzech kontynentach konkurencyjnego finansowania handlu detalicznego – mówi Todd Hubbard, Prezes ds. Finansowych firmy PACCAR. – Większe pojemności przewozowe i rosnące ceny transportu zwiększają dochodowość naszych klientów, prowadząc do obniżenia zaległości i rezerw na straty z tytułu kredytów w porównaniu z rokiem 2010. Również ceny używanych samochodów ciężarowych wciąż rosną – o 15-20 procent w porównaniu z poziomem cen w roku ubiegłym.

Nakłady inwestycyjne, opracowanie produktów i uznanie w branży

Dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu technologii informacyjnej firma PACCAR znalazła się na 1. miejscu listy 500 najbardziej innowacyjnych pod względem technologicznym firm roku 2011 magazynu InformationWeek . Firma PACCAR zdobyła uznanie dzięki opracowaniu nowej aplikacji TruckerLink, wywodzącej się z programu PACCAR Connected Truck. Opracowany przy współpracy ze spółką Signalset produkt TruckerLink to zaawansowana technologia przełączania się pomiędzy różnymi sieciami, umożliwiająca idealne działanie systemu telematycznego samochodu ciężarowego na terenie całego kraju, z wykorzystaniem wielu sieci bezprzewodowych. – Aplikacja TruckerLink to najnowocześniejsze rozwiązanie do śledzenia pozycji samochodów ciężarowych, dające zaawansowane możliwości w zakresie zarządzania flotą i monitorowania pojazdów – mówi Kyle Quinn, Dyrektor ds. Informatyki firmy PACCAR. – Program ten zintegrowany jest z wbudowanym systemem telematycznym, systemem nawigacji samochodu ciężarowego i systemem wsparcia kierowcy.

Wysokie długoterminowe zyski firmy PACCAR, doskonały bilans oraz wyraźna koncentracja na jakości, technologii i wydajności umożliwiły firmie zainwestowanie w ciągu ostatniej dekady 4,4 mld $ w projekty inwestycyjne, innowacyjne produkty i nowe technologie. W 2011 r. nakłady inwestycyjne w wysokości 450-500 mln $ oraz wydatki na prace badawczo-rozwojowe w wysokości 280-300 mln $ mają zostać zainwestowane w nowe produkty PACCAR. Firma PACCAR zamierza zwiększyć nakłady inwestycyjne w 2012 r. na programy opracowania produktów i budowę fabryki DAF w Brazylii. – Przewiduje się, że w 2012 r. wydatki inwestycyjne wyniosą 450-500 mln $, a wydatki na prace badawczo-rozwojowe – 275-325 mln $, co związane jest z inwestowaniem przez firmy Kenworth, Peterbilt i DAF w najbardziej popularne w branży produkty i usługi w celu umożliwiania naszym klientom dalszego osiągania dochodów z działalności – mówi George West, Wiceprezes PACCAR.

Spółka Leyland Trucks nagrodzona została prestiżowym, brązowym medalem Shingo (Shingo Medallion). Magazyn BusinessWeek określił przyznawaną za jakość produkcji nagrodę Shingo „nagrodą Nobla w dziedzinie produkcji”. Nagroda Shingo ustanowiona została w 1988 r., a jej celem jest edukowanie i ocena światowej klasy firm oraz wyrażanie dla nich uznania za tworzenie kultury ciągłego doskonalenia poprzez ukierunkowywanie pracowników i skuteczne działania kierownicze. – Nagroda odzwierciedla poświęcenie i zaangażowanie pracowników Leyland Trucks, produkujących wysokiej jakości samochody ciężarowe DAF przeznaczone na rynek światowy – mówi Andrea Thompson, Dyrektor Zarządzający spółki Leyland Trucks.

Grupa PACCAR jest globalnym liderem technologii pod względem wsparcia dla klientów, projektowania i produkcji wysokiej jakości samochodów ciężarowych przystosowanych do pracy przy małych, średnich i dużych obciążeniach pod marką Kenworth, Peterbilt i DAF. Ponadto PACCAR zajmuje się projektowaniem i produkcją zaawansowanych technologicznie silników Diesla, świadczy usługi finansowe, jest dostawcą technologii informatycznych oraz prowadzi dystrybucję części do samochodów ciężarowych – wszystko to w powiązaniu z głównym zakresem działalności.

Jeszcze większa wydajność przy niższych kosztach eksploatacji

Znaczące udoskonalenia w silniku PACCAR MX
20/05/2011 Eindhoven, The Netherlands

W celu umocnienia wiodącej pozycji w dziedzinie zużycia paliwa i niskich kosztów eksploatacji firma DAF wprowadza wiele udoskonaleń w bardzo udanym silniku PACCAR MX o pojemności 12,9 litra. Nowe tłoki, zoptymalizowany wtrysk paliwa i unikalny, całkowicie zamknięty moduł kolektora wydechowego zapewniają o wiele niższe zużycie paliwa, a tym samym niższy poziom emisji CO2. Wprowadzane zmiany doskonale wpisują się w program Zaawansowanej wydajności transportu (ATe) firmy DAF, na którą składa się pełna gama rozwiązań, mających na celu zwiększenie wydajności transportu przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko naturalne i obniżeniu kosztów.

Silnik PACCAR MX o pojemności 12,9 litra, który słynie z dużej niezawodności i wydajności, jest montowany w popularnych modelach DAF CF85 i XF105. Jest również ceniony za niskie zużycie paliwa. Nie przerywając prac nad dalszą optymalizacją, firmą DAF skupiła się przede wszystkim na rozwiązaniach, które mają wpływ na pracę silnika przy częściowym obciążeniu, co stanowi 80% czasu eksploatacji samochodu ciężarowego.

Po raz pierwszy w historii: zamknięty moduł kolektora wydechowego
W modelach silnika PACCAR MX o mocy 265 kW/360 KM, 300 kW/410 KM i 340 kW/460 KM jako pierwszych zamontowano nowe tłoki, które mają lepsze właściwości termiczne i nie wymagają tak intensywnego chłodzenia. Dzięki temu możliwe było zastosowanie mniejszej pompy oleju, zapewniającej maksymalną wydajność i zmniejszającej straty, do których dochodzi na skutek tarcia. Jednocześnie zoptymalizowano kąty wtrysku i układ sterujący silnika. Firma DAF jest pierwszym producentem samochodów ciężarowych, który stosuje zamknięte obudowy termiczne nie tylko w turbosprężarkach lecz również w module kolektora wydechowego. Zapewnia to jeszcze lepszą regulację przepływu powietrza dzięki zwiększeniu wydajności układu turbodoładowania oraz spalania. Wprowadzone w silnikach PACCAR MX udoskonalenia poprawiają zużycie paliwa nawet o 3% i zmniejszają poziom emisji CO2, w zależności od zastosowania.

Więcej innowacji
W ramach programu Zaawansowanej wydajności transportu firmy DAF wprowadzono jeszcze więcej nowatorskich rozwiązań, które poprawiają zużycie paliwa, obniżają poziom emisji CO2 oraz jeszcze bardziej zmniejszają całkowite koszty eksploatacji. Silnik w pojazdach DAF CF85 i XF105 wyłącza się automatycznie po pięciu minutach pracy na biegu jałowym, zaś oprócz 16-biegowej skrzyni biegów, dostępna jest obecnie również lżejsza, 12-biegowa przekładnia ręczna, która umożliwia lepsze dostosowanie układu napędowego do określonych zastosowań – w końcu wysoki moment obrotowy silnika PACCAR MX oznacza, że 16-biegowa skrzynia biegów nie zawsze jest potrzebna. Ponadto w nowej skrzyni dodano opcję przełożenia bezpośredniego również dla wersji silnika o mocy 375 kW/510 KM, co oznacza zmniejszenie tarcia i większą wydajność. Na życzenie klienta można zwiększyć prędkość maksymalną pojazdów serii CF i XF do 89 km/h. Standardowe ustawienie, 85 km/h, umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa o 2–3% w transporcie międzynarodowym.

Nowość stanowi także zautomatyzowana skrzynia biegów AS Tronic z algorytmem zmiany przełożeń zoptymalizowanym pod kątem obniżenia zużycia paliwa. Kierowca może zmieniać biegi samodzielnie jedynie przy prędkości poniżej 30 km/h oraz w przypadku stosowania hamulca silnikowego MX Engine Brake. We wszystkich pozostałych sytuacjach to układ elektroniczny wybiera idealny moment zmiany przełożenia. Aby zwiększyć świadomość znaczenia niskiego zużycia paliwa kierowców, teraz na wyświetlaczu głównym deski rozdzielczej modelu CF oraz XF standardowo pokazywane są informacje dotyczące aktualnego i średniego zużycia paliwa.

Zarówno istotne innowacje wprowadzone w wydajnym silniku PACCAR MX, jak i inne zmiany, które wprowadza firma DAF, wpisują się idealnie w program Zaawansowanej wydajności transportu (ATe), stanowiący kompleksową ofertę rozwiązań, których celem jest dalsze zwiększanie efektywności transportu przy jednoczesnym obniżaniu kosztów i negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Skonfiguruj swojego DAFa on-line

27 kwietnia 2011 roku udostępniona została aplikacja umożliwiająca konfigurowanie pojazdów marki DAF on-line i przesłanie wybranej specyfikacji do lokalnego dealera DAF.

Nowa aplikacja on-line, dzięki której klienci będą mieli możliwość skonfigurowania pojazdu ciężarowego marki DAF według swoich indywidualnych potrzeb transportowych, pomoże w sprzedaży podwozi, dając bardzo jasny i przejrzysty przegląd dostępnych modeli i konfiguracji osi w zależności od konkretnych zadań klienta.

Konfigurowanie pojazdu będzie możliwe na dwa sposoby: wychodząc od zastosowania aplikacja „podpowie” najlepsze rozwiązania, jeśli chodzi o serię, konfigurację osi i typ kabiny, podając argumenty i opis możliwości poszczególnych rozwiązań, lub poprzez zdecydowanie się od razu na konkretną serię i model pojazdu, w zależności od preferencji klienta.
Po zakończeniu procesu doboru, w końcowej fazie klient będzie mógł wydrukować żądaną specyfikację pojazdu oraz zdecydować czy chce, aby lokalny dealer skontaktował się z nim.
Wybrany przez klienta dealer zostanie automatycznie poinformowany o tym fakcie poprzez system za pomocą e-maila wraz z podaniem informacji o modelu i specyfikacji pojazdu, jaka została przez klienta wybrana.

Aplikacja jest dostępna w kilku językach, w tym języku polskim pod następującym adresem www.daftrucks.pl.

Rynek polski znalazł się na liście jako jeden z czterech rynków, na którym uruchomiono konfigurację w języku rodzimym w pierwszej kolejności. Kolejne rynki zostaną dołączone do programu do sezonu urlopowego 2011.

******

DAF Trucks N.V. – spółka zależna amerykańskiej spółki PACCAR Inc, należącej do największych producentów ciężkich samochodów ciężarowych na świecie – jest czołowym producentem lekkich, średnich i ciężkich samochodów ciężarowych z udziałem w rynku UE wynoszącym 15,2% w kategorii powyżej 15 ton. DAF produkuje pełny asortyment ciągników i podwozi, oferując odpowiedni pojazd do każdego rodzaju transportu. DAF jest także liderem pod względem świadczenia usług związanych z produktami: kontraktów obsługowo-naprawczych (MultiSupport Repair and Maintenance Contracts), usług finansowych świadczonych przez PACCAR Financial oraz pierwszorzędnego serwisu części. Dodatkowo DAF opracowuje i produkuje takie części jak osie i silniki, w szczególności dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. DAF Trucks N.V. posiada zakłady produkcyjne w Eindhoven (Holandia) i Westerlo (Belgia) oraz ponad tysiąc punktów sprzedaży i punktów usługowych w całej Europie.

Złoty Laur Klienta dla DAF

Wynikiem głosowania tegoroczny Złoty Laur Klienta otrzymała firma DAF. Już po raz drugi w historii przyznawania nagród firma DAF zdobyła to wyróżnienie. Po raz pierwszy w 2009 r.

"Laur Konsumenta/ Laur Klienta" to największy program konsumencki w kraju, pozwalający każdego roku wyłonić najpopularniejsze produkty i marki w prawie 300 kategoriach.
Zakrojony na skalę ogólnopolską sondaż, podobnie jak w poprzednich latach, przyniesie producentom odpowiedź na jedno z podstawowych pytań: które produkty obecnie są liderami popularności w swojej grupie. Wyróżnienia przyznawane przez organizatora konkursu - Grupę Media Partner (wydawcę Przeglądu Gospodarczego Plus, dodatku promocyjno-informacyjnego, ukazującego się na łamach Gazety Prawnej oraz Rzeczy o Biznesie dodatku do Rzeczpospolitej) - są tak naprawdę nagrodą polskiego konsumenta. Ponieważ wyboru najwyżej cenionych produktów dokonują sami klienci, dlatego wartość takiego godła dla zwycięzców jest bardzo znacząca i odzwierciedla tendencje występujące na rynku. Sondaż nie klasyfikuje wielkości sprzedaży, lecz opinie mówiące, który produkt postrzegany jest jako najlepszy. Przyznane godła nie tylko trafiają na opakowania produktów. Można je spotkać na stronach internetowych firm-laureatów, w reklamach telewizyjnych, na banerach zewnętrznych, w folderach reklamowych etc. Stały się potwierdzeniem dobrej opinii Polaków o produkcie, formą zbiorowej rekomendacji. Poprzednie edycje konkursu potwierdziły, że godło jest skutecznym narzędziem marketingu, promocji i reklamy, sprzyja budowaniu silnej, wartościowej oraz stabilnej marki.

DAF jest liczącym się producentem pojazdów ciężarowych na terenie Unii Europejskiej. To wszystko dzięki podejściu firmy – byciu najbliżej klienta w każdych czasach – aby niezależnie od koniunktury każdy z transportowców mógł bezwzględnie polegać organizacji DAF. Oferta firmy jest konsekwentnie ulepszana w celu zaoferowania najniższego kosztu kilometra – co jest najważniejszym parametrem dla każdego właściciela pojazdu ciężarowego.
Najlepszym dowodem skuteczności tej strategii jest fakt, że w segmencie powyżej 16t DMC marka DAF utrzymała pozycję lidera na rynku polskim, poprawiając udział rynkowy z 19,6% do 19,9%. W sumie w roku 2010 dostarczono 1839 pojazdów ciężkich oraz 100 pojazdów lekkich. Wynik ten z całą pewnością jest dowodem, że cała organizacja DAF ma siłę, ducha, gotowość, jakość i odporność, by przetrwać najsilniejsze burze. Autoryzowani dealerzy DAF widzą perspektywę rozwoju i korzyści wynikające z pozycji DAF na rynku, co przekłada się na intensywną politykę inwestycyjną. W roku 2010 zakończono cztery inwestycje w Wyszkowie, Białymstoku, Rudzie Śląskiej i Ustroniu. Rozpoczęto realizację kolejnych 2 obiektów serwisowych, które oddane będą do użytku w roku 2011. DAF jest liderem sprzedaży w Polsce w segmencie najcięższych pojazdów od czterech lat. Nagrodzone złotym Laurem Klienta 2011 pojazdy DAF, poza najniższymi kosztami eksploatacji, cechuje niezawodność i trwałość oraz dbałość o wygodę kierowcy i jego bezpieczeństwo. Dzięki kontraktom serwisowym DAF Multisupport, przewoźnik nie tylko obniża koszt napraw i obsług, ale również doskonale wie ile będzie kosztować utrzymanie pojazdu i to z gwarancją DAF.
Ponadto każdy z dealerów DAF jest częścią ITS – Międzynarodowego Serwisu Samochodów Ciężarowych DAF i dysponuje pojazdem serwisowym oraz specjalistami dostępnymi 24 h na dobę. O jakości niech świadczy fakt, że w ponad 60% przypadków pojazd wraca na drogę maksymalnie po 6 godzinach.
Na terenie Polski organizacja DAF to 22 autoryzowane serwisy, w Europie jest ich ponad 1200. Oferta to nie tylko możliwość naprawy ciężarówek DAF, ale również przyczep, naczep, zabudów i wszystkich komponentów związanych z pojazdem ciężarowym, jak również naprawy pojazdów innych marek, włącznie z możliwością zakupu części i akcesoriów do ww. w ramach katalogu TRP.
Bardzo ważnym narzędziem obniżenia kosztów działalności transportowej są prowadzone przez DAF szkolenia dla kierowców w ramach Akademii Ekonomicznej Jazdy DAF, czy wprowadzony niedawno do oferty System Zarządzania Flotą DAF Telematics.
Z wypowiedzi klientów, u których zostały przeprowadzone szkolenia wynika, że roczne oszczędności na paliwie generowane przez jednego kierowcę mogą nawet przekroczyć 2 tys. euro.

Pobierz certyfikat Lauru Klienta 2011
 

DAF wzmacnia swoją pozycję na europejskim rynku ciężarówek

Rekordowy udział w rynku samochodów ciężarowych w 2010 roku:

W 2010 roku firma DAF umocniła swoją pozycję na europejskim rynku ciężarówek. W klasie ciężkiej (powyżej 15 ton) DAF udało się osiągnąć udział w rynku EU na poziomie 15,2% *). Pod względem obrotów DAF zajmuje obecnie solidne trzecie miejsce wśród europejskich producentów ciężarówek i zbliża się do realizacji swojego średnioterminowego celu, jakim jest 20% udział w rynku.

Dziesięć lat temu firma DAF była najmniejszą pod względem obrotów spośród siedmiu producentów ciężarówek w segmencie ciężkim. Teraz, gdy udział w rynku sięgnął 15,2% DAF jest już na trzecim miejscu (2009: 14,8%). W Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Polsce i na Węgrzech DAF jest liderem na rynku. W Niemczech i we Włoszech DAF to największa importowana marka.

W ubiegłym roku w 27 krajach Unii Europejskiej (oraz w Norwegii i Szwajcarii) zarejestrowano ponad 183 tys. ciężarówek w klasie powyżej 15 ton. To stanowi wzrost o ponad 9% w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to zarejestrowano około 168 tys. ciężarówek. Szacuje się, że w 2011 roku sprzedaż na rynku samochodów ciężarowych powyżej 15 ton w Europie osiągnie poziom 220 tys. do 240 tys. sztuk.

Prawie we wszystkich krajach Unii Europejskiej DAF zanotowała wzrost w 2010 roku. W Holandii udział w rynku w klasie ciężkiej zwiększył się z 33,3 do 34,7%, a w Belgii z 18,5 do 22,2%. W Niemczech, największym europejskim rynku ciężarówek, udział wzrósł z 10,6 do 11,1%, natomiast we Francji i Hiszpanii odpowiednio do 14,6 i 14,4%. Również w krajach Europy Środkowowschodniej DAF wzmocniła swoją pozycję. W Czechach udział w rynku dla klasy powyżej 15 ton wzrósł z 15,5 do 20,9%.

Klucz do sukcesu
„Nasz sukces to rezultat nowoczesnej oferty produktów i bardzo profesjonalnej sieci dealerskiej” – powiedział Ron Bonsen, członek Zarządu DAF Truck N.V. odpowiedzialny za marketing i sprzedaż. „Nie mniej ważna jest jednak cała gama usług stojących za produktem, które gwarantują maksymalną sprawność pojazdu, niskie koszty eksploatacji i zadowolenie kierowcy w każdych warunkach. So to m.in. usługi finansowe PACCAR Financial, kontrakty naprawcze i serwisowe, a także usługi PACCAR Parts w zakresie serwisu realizowanego na poziomie 97% oraz dostaw części na poziomie 99,98%.”

Pomimo bardzo nieśmiałego początku rok 2010 swoją końcówką zaskoczył nawet optymistów. Dzięki wzmożonym dostawom poczynając od września 2010 segment pojazdów ciężkich osiągnął wzrost wynoszący prawie 50% w porównaniu z rokiem 2009, z kolei dostawy pojazdów w segmencie lekkim (6-16t) dały wzrost o niecałą jedną czwartą wyniku 2009. Na uwagę zasługuje fakt, że miesiąc grudzień pokazał dwukrotny wzrost w porównaniu z grudniem 2009. Świadczy to o poprawiającej Się koniunkturze na rynku transportowym. W segmencie powyżej 16t DMC marka DAF utrzymała pozycję lidera, poprawiając udział rynkowy z 19,6% do 19,9%. Dostarczyliśmy 1839 pojazdów ciężkich oraz 100 pojazdów lekkich. Wynik ten z całą pewnością jest dowodem, że cała organizacja DAF ma siłę, ducha, gotowość, jakość i odporność, by przetrwać najsilniejsze burze. Nasi dealerzy widzą perspektywę rozwoju i korzyści wynikające z pozycji DAF na rynku, co przekłada się na intensywną politykę inwestycyjną. W roku 2010 dealerzy DAF w Polsce zakończyli cztery inwestycje w Wyszkowie, Białymstoku, Rudzie Śląskiej i Ustroniu. Rozpoczęto realizację kolejnych 2 obiektów serwisowych, które oddane będą do użytku w roku 2011.

DAF Trucks N.V. – spółka zależna amerykańskiej firmy PACCAR Inc, jednego z największych producentów ciężkich samochodów ciężarowych na świecie, jest wiodącym producentem samochodów ciężarowych typu lekkiego, średniego i ciężkiego, a jej udział rynkowy w Europie *) w klasie samochodów o ciężarze ponad 15 ton wynosi 15,2%. DAF produkuje także ciągniki i podwozia przeznaczone do każdego zastosowania transportowego. Ponadto DAF zajmuje przodujące miejsce w dziedzinie usług poza-produktowych. Kontrakty naprawcze i serwisowe Multi Suport, usługi finansowe PACCAR Financial i dostawa najlepszej klasy części zapasowych. DAF projektuje i produkuje komponenty takie jak osie i silniki dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. DAF Trucks N.V posiada zakłady produkcyjne w Eindhoven (Holandia) i w Westerlo (Belgia), ponad 1000 dilerów i ośrodków serwisowych w Europie.

*) Udział w rynku w 2010 roku dotyczy krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii (EU 27+2).

Podsumowanie roku 2010

Pomimo bardzo nieśmiałego początku rok 2010 swoją końcówką zaskoczył nawet optymistów. Dzięki wzmożonym dostawom poczynając od września 2010 r. segment pojazdów ciężkich osiągnął wzrost wynoszący prawie 50% w porównaniu z rokiem 2009, z kolei dostawy pojazdów w segmencie lekkim (6-16t) dały wzrost o niecałą jedną czwartą wyniku 2009 r. Na uwagę zasługuje fakt, że miesiąc grudzień pokazał dwukrotny wzrost w porównaniu z grudniem 2009 r. Świadczy to o poprawiającej się koniunkturze na rynku transportowym. W segmencie powyżej 16t DMC marka DAF utrzymała pozycję lidera, poprawiając udział rynkowy z 19,6% do 19,9%. Dostarczyliśmy 1839 pojazdów ciężkich oraz 100 pojazdów lekkich. Wynik ten z całą pewnością jest dowodem, że cała organizacja DAF ma siłę ducha, gotowość, jakość i odporność, by przetrwać najsilniejsze burze. Nasi dealerzy widzą perspektywę rozwoju i korzyści wynikające z pozycji DAF na rynku, co przekłada się na intensywną politykę inwestycyjną. W roku 2010 dealerzy DAF w Polsce zakończyli cztery inwestycje w Wyszkowie, Białymstoku, Rudzie Śląskiej i Ustroniu. Rozpoczęto realizację kolejnych 2 obiektów serwisowych, które oddane będą do użytku w roku 2011.

Niewątpliwie rok 2011 będzie stał pod znakiem wprowadzenia elektronicznego poboru myta w Polsce. Od 1 lipca 2011 koszty dla przewoźników działających w Polsce radykalnie wzrosną. W obecnym systemie winietowym średni koszt wynosi około 8 gr. za km (roczny koszt winiety podzielony przez średni kilometraż). Z wprowadzeniem polskiego MAUT – elektronicznego system opłat drogowych – wzrośnie on do około 46 gr. za km, czyli prawie sześciokrotnie!!! Będzie to mieć poważne konsekwencje dla wszystkich rodzajów transportu w Polsce. Kiedy przeanalizujemy stawki myta, zgodnie z Projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury okaże się, że przy średnim kilometrażu 100 000 km, z których 70% przypada na drogi płatne ze średnią stawką 46 gr., koszt roczny wynosi 32 200 zł. W przypadku bardziej ekologicznych pojazdów koszt jest mniejszy, a mianowicie 23 100 zł rocznie. Oznacza to, że użytkownicy pojazdów Euro 3 będą corocznie płacić o 9 100 zł więcej (nawet 14 000 zł w przypadku starszych pojazdów takich jak Euro 2/Euro 1/Euro 0) w porównaniu z użytkownikami pojazdów Euro 4/Euro 5.

Większość polskich przewoźników ma obecnie podpisane stałe kontrakty na świadczenie usług transportowych, a więc zachowanie rentowności będzie kluczowe dla przetrwania tych przedsiębiorstw, ponieważ raczej nie będziemy mieli szansy wynegocjowania wyższych stawek ze względu na nowe obciążenia podatkowe. Istnieją jednak sposoby utrzymania rentowności lub nawet zwiększenia zysków firmy transportowej i to pomimo wyższych opłat za korzystanie z dróg krajowych i autostrad. W momencie, w którym używamy pojazdy Euro 3 lub starsze, pierwszym krokiem, jaki należy podjąć jest odnowienie floty. Będzie to zwłaszcza dotyczyć użytkowników pojazdów ciężarowych z zabudowami, ponieważ oferta pojazdów używanych jest tu znacznie mniejsza i używany pojazd jest gorzej dopasowany do potrzeb użytkownika. Dla dokładniejszego zapoznania firma DAF przygotowała stronę dedykowaną temu zagadnieniu www.platnedrogi.pl

Z ww. powodu, jak również ze względu na inwestycje infrastrukturalne oraz przyspieszającą gospodarkę rok 2011 będzie rokiem wzrostowym dla rynku transportowego, przy czym oczekujemy istotnego zwiększenia ilości sprzedawanych podwozi pod zabudowę zarówno pod typowe zabudowy, jak również dla segmentów specjalistycznych.

Strona www.platnedrogi.pl poświęcona Polskiemu MAUTowi wystartowała

17 grudnia 2010 roku DAF Trucks Polska, z myślą o transportowcach, uruchomiła swoją stronę dotyczącą elektronicznego systemu poboru myta. Strona zawiera wykaz płatnych dróg, opis systemu, mapę Polski z zaznaczonymi odcinkami płatnych dróg oraz, co najważniejsze, kalkulator opłat, gdzie każdy może wygonie nie tylko policzyć wysokość rocznych opłat przy założonym rocznym przebiegu pojazdów, ale przede wszystkim, porównać wysokość opłat w zależności od normy emisji spalin i tonażu pojazdu.

Strona www.platnedrogi.pl powstała w związku z planowanym na 1 lipca 2011 roku rozpoczęciem zdalnego pobierania myta za przejazd samochodami ciężarowymi o DMC powyżej 3,5 t oraz autobusami do 12 t DMC, autostradami, drogami ekspresowymi i płatnymi odcinkami dróg krajowych. W związku z wprowadzeniem myta od 1 lipca 2011 koszty dla przewoźników działających w Polsce radykalnie wzrosną.

W obecnym systemie winietowym średni koszt wynosi około 8 gr. za km (roczny koszt winiety podzielony przez średni kilometraż). Z wprowadzeniem polskiego MAUT – elektronicznego system opłat drogowych – wzrośnie on do około 46 gr. za km, czyli prawie sześciokrotnie!!! Będzie to mieć poważne konsekwencje dla wszystkich rodzajów transportu w Polsce. Kiedy przeanalizujemy obecne stawki (dostępne na stronie www.platnedrogi.pl) okaże się, że przy średnim kilometrażu 100 000 km, z których 70% przypada na drogi płatne ze średnią stawką 46 gr., koszt roczny wynosi 32 200 zł. W przypadku bardziej ekologicznych pojazdów koszt jest mniejszy, a mianowicie 23 100 zł rocznie. Oznacza to, że użytkownicy pojazdów Euro 3 będą corocznie płacić o 9 100 zł więcej (nawet 14 000 zł w przypadku starszych pojazdów takich jak Euro 2/Euro 1/Euro 0) w porównaniu z użytkownikami pojazdów Euro 4/Euro 5.

Większość polskich przewoźników ma obecnie podpisane stałe kontrakty na świadczenie usług transportowych, a więc zachowanie rentowności będzie kluczowe dla przetrwania tych przedsiębiorstw, ponieważ raczej nie będzie szansy wynegocjowania wyższych stawek ze względu na nowe obciążenia podatkowe. Istnieją jednak sposoby utrzymania rentowności lub nawet zwiększenia zysków firmy transportowej i to pomimo wyższych opłat za korzystanie z dróg krajowych i autostrad. W momencie, w którym używamy pojazdy Euro 3 lub starsze, pierwszym krokiem, jaki należy podjąć jest odnowienie floty. Najbardziej zalecanym rozwiązaniem jest przestawienie się na pojazdy Euro5, ze względu na 1. Znacznie niższe stawki dla pojazdów ekologicznych (do 14 000 zł rocznie porównując Euro 5 z pojazdami Euro 2 bądź starszymi). Wyższą wartość rezydualną, tzn. wartość przy odsprzedaży, pojazdów przyjaznych środowisku, ponieważ z dniem wprowadzenia poboru elektronicznych opłat drogowych ceny pojazdów Euro 3 i starszych zaczną sukcesywnie spadać powodując zwiększenie kosztów ich posiadania. Sprzedaż używanych pojazdów Euro 3 stanie się po prostu bardzo trudna lub bardzo kosztowna, nie mówiąc już o starszych pojazdach, nawet dla transportu krajowego.

Jest jeszcze bardzo wiele czynników mających wpływ na wysokość kosztów. Informacje znaleźć można na stronie www.platnedrogi.pl

DAF rozszerza linię CF - Dwa nowe modele 8x2

DAF rozszerzył popularną serię CF85 o dwa czteroosiowe podwozia pod zabudowę. Oba modele posiadają trzy osie tylne – środkową napędową i przednią skrętną. W nowym FAK CF85 ostatnia oś jest osią wleczoną, a w FAQ CF85 osią wleczoną skrętną.

Czteroosiowy FAK CF85 jest idealny przy zastosowaniach hakowego, łańcuchowego i bramowego systemu załadowczego, gdzie wymagany jest wysoki stopień stabilności podczas załadunku i wyładunku. Pojazd będzie często używany do wywozu odpadów, w branży budowlanej i przetwórstwa złomu oraz do transportu kontenerów – gdzie ramię żurawia często przymocowane jest do tylnej części kabiny.

Na zestaw trzech osi w modelu DAF FAK CF85 składają się przednia oś tylna skrętna, oś napędowa oraz oś wleczona z kołami bliźniaczymi. Zarówno przednia oś tylna jak i oś wleczona są osiami unoszonymi, co oznacza, że pojazd może mieć napęd w układzie 6x2 lub 4x2, kiedy jest załadowany częściowo. To rozwiązanie zmniejsza nie tylko średnicę zawracania, lecz również zużycie paliwa, ponadto zmniejsza się zużycie opon, a zwiększa przyczepność. Maksymalna dopuszczalna masa modelu FAK CF85 wynosi od 32 do 35,5 tony, a maksymalna masa całkowita z przyczepą od 40 do 50 ton, zależnie od wymogów prawnych.

Model FAQ CF85

Nowy model FAQ CF85 także posiada zestaw trzech osi, ale w jego przypadku ostatnia oś jest skrętną wleczoną osią tylną z kołami pojedynczymi, przez co samochód jest maksymalnie zwrotny i nie niszczy podłoża. Dzięki takiej konfiguracji ten czteroosiowy pojazd może znaleźć zastosowanie w miastach jako wóz asenizacyjny, czy prasa do odpadów, jak również w rolnictwie, na przykład do przewozu mleka. Dzięki niskiej masie własnej wynoszącej 9100 kg (zależnie od specyfikacji), model FAQ CF85 może przewozić ładunek całkowity do około 27 ton, a jego maksymalna dopuszczalna masa całkowita to nawet 36 ton, zależnie od wymogów prawnych.

Silniki

Nowe modele FAK CF85 i FAQ CF85 dostępne są w wersji z dzienną, sypialną i przestrzenną kabiną Space Cab. Napędzane są silnikiem PACCAR MX o mocy od 265 kW/360 KM do 375 kW/510 KM. Modele CF85 FAK i FAQ dostępne są również w standardzie EEV (pojazd szczególnie przyjazny środowisku).

Nagroda dla DAF na wystawie „Bus World Asia”

Trwałość, wydajność i przyjazność silników PACCAR dla środowiska docenione przez jury.

Na zorganizowanej w maju wystawie Bus World Asia w Szanghaju spółka DAF otrzymała prestiżową nagrodę Award for the Alternative Plaza 2010. Otrzymana przez DAF nagroda to zasługa wyjątkowej niezawodności, trwałości i doskonałej oszczędności paliwa 9,2-litrowego silnika PACCAR PR oraz 12,9-litrowego silnika PACCAR MX. Do uzyskania wspomnianej nagrody przyczynił się także fakt, że DAF jest pierwszym producentem oferującym ekologiczne silniki EEV do autobusów i autokarów na terytorium Azji.

Bus World Asia jest jedną z najbardziej prestiżowych na świecie wystaw poświęconych autobusom i autokarom, odbywającą się corocznie w Szanghaju. W latach 2007-2009 DAF otrzymywała tytuł „Producenta silników roku”. Obecnie wyróżnienie to zostało zastąpione przez „Award for the Alternative Plaza”, przyznawaną dostawcom dla branży autobusów i autokarów, zwłaszcza tym, którzy wnieśli istotny wkład w poprawę ochrony środowiska. Jury składa się z 25 członków, wśród których są przedstawiciele organizacji wystaw oraz dziennikarze branżowi z Chin i innych krajów.

„Ta prestiżowa nagroda została przyznana DAF ze względu na wyjątkową niezawodność i trwałość oraz niskie zużycie paliwa silników PACCAR” – skomentował przewodniczący jury Martial Benoot. „Oprócz tego DAF jest pierwszym producentem oferującym ekologiczne silniki wysokoprężne EEV do autobusów i autokarów na rynku chińskim. Silniki te emitują co najmniej 33% mniej cząstek sadzy w porównaniu z obecnym standardem Euro 5 oraz jego chińskim odpowiednikiem. DAF otrzymała „Award for the Alternative Plaza 2010” również ze względu na swoją pionierską rolę w dziedzinie ochrony środowiska.”

„Od 2001 r. DAF dostarcza silniki czołowym chińskim producentom autobusów, jak Zhongtong, Youngman i Higer” – powiedział Ron Bonsen, członek zarządu DAF Trucks odpowiedzialny za marketing i sprzedaż. „Uzyskanie przez nas ważnej nagrody na wystawie Bus World Asia po raz czwarty z rzędu jest potwierdzeniem doskonałej opinii, jaką cieszy się DAF jako dostawca silników do autobusów i autokarów. Po wprowadzeniu ekologicznych silników EEV jesteśmy w stanie spełnić nawet najbardziej surowe wymagania w zakresie emisji spalin w takich miastach, jak Singapur, i takich regionach, jak Hongkong.”

 

DAF Trucks N.V. – spółka zależna amerykańskiej spółki PACCAR Inc, należącej do największych producentów ciężkich samochodów ciężarowych na świecie – jest czołowym producentem lekkich, średnich i ciężkich samochodów ciężarowych z udziałem w rynku europejskim*) wynoszącym blisko 15% w kategorii powyżej 15 ton. DAF produkuje pełny asortyment ciągników i pojazdów o sztywnym nadwoziu, oferując odpowiedni pojazd do każdego rodzaju transportu. DAF jest także liderem pod względem świadczenia usług związanych z produktami: kontraktów obsługowo-naprawczych (MultiSupport Repair and Maintenance Contracts), usług finansowych świadczonych przez PACCAR Financial oraz pierwszorzędnego serwisu części. Dodatkowo DAF opracowuje i produkuje takie części jak osie i silniki, w szczególności dla producentów autobusów i autokarów na całym świecie. DAF Trucks N.V. posiada zakłady produkcyjne w Eindhoven (Holandia) i Westerlo (Belgia) oraz ponad tysiąc punktów sprzedaży i punktów usługowych w całej Europie.

*) Udział w rynku za rok 2009 odnosi się do krajów Wspólnoty Europejskiej, a także Norwegii i Szwajcarii.

 

DAF numerem 1 w segmencie ciągników siodłowych w Europie

DAF Trucks bije rekordy w trudnym roku 2009

Firma DAF uzyskała rekordowy poziom udziału w rynku na rok 2009, mimo iż był to jeden z najtrudniejszych okresów w historii branży samochodów ciężarowych i transportu drogowego. Firma DAF osiągnęła udział w rynku samochodów ciężarowych w Unii Europejskiej*, w klasie pojazdów ciężkich (powyżej 15 ton), rzędu 14,8%. W kwestii obrotów firma DAF osiągnęła solidne trzecie miejsce wśród europejskich producentów samochodów ciężarowych. W segmencie ciągników siodłowych DAF jest numerem 1 w UE dzięki udziałowi w rynku rzędu 19,8%.

Jeszcze osiem lat temu pod względem wielkości obrotów firma DAF była najmniejszym z europejskich producentów samochodów ciężarowych w segmencie ciężkim. Obecnie, przy udziale w rynku o wartości 14,8% marka DAF osiągnęła w 2009 roku solidne trzecie miejsce (2008: 14,2%). W Holandii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Polsce i na Węgrzech DAF jest rynkowym liderem. W Niemczech, które są największym rynkiem samochodów ciężarowych w Europie, firma DAF umocniła swoją pozycję, jako najsilniejsza z marek importowych, uzyskując udział w rynku o wartości 10,6%.

W ubiegłym roku w 27 krajach Unii Europejskiej (oraz Norwegii i Szwajcarii) w klasie powyżej 15 ton zarejestrowano około 168 000 samochodów ciężarowych, co oznacza spadek o niemal 50% w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym liczba zarejestrowanych samochodów ciężarowych wyniosła około 330 000. Trudności natury ekonomicznej najbardziej odbiły się na segmencie ciągników siodłowych. W 2009 roku segment ten obejmował 48% łącznej liczby zarejestrowanych pojazdów, a w 2008 ponad 56%.

W segmencie ciągników siodłowych firma DAF jest liderem na rynkach Holandii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Polski i Republiki Czeskiej. We Francji, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Finlandii oraz na Węgrzech w segmencie tym uzyskano rekordowe wartości udziału w rynku. W ubiegłym roku w segmencie ciągników siodłowych (powyżej 15 ton) w Europie firma DAF uzyskała udział w rynku o wartości niemal 20%, dzięki czemu uzyskała pozycję lidera na terenie Unii Europejskiej.

Wzrost sprzedaży podwozi pod zabudowę

„Nasz sukces jest wynikiem nowoczesnej oferty produktów, najwyższej klasy usług oraz niezwykle profesjonalnej sieci dealerów” – mówi Ron Bonsen, członek zarządu DAF Trucks N.V., odpowiedzialny również za dział marketingu i sprzedaży. „Przy udziale w rynku europejskim rzędu niemal 15% w segmencie ciężkim jesteśmy na dobrej drodze do uzyskania śródokresowego celu wynoszącego 20%. Oczywiście planujemy dalsze wzmocnienie naszej pozycji w segmencie ciągników siodłowych. Szacujemy jednak osiągnięcie zysku również w sektorach rynku maszyn nieprzegubowych, w którym świetnie sprawdza się nasza oferta dwu-, trzy- i czteroosiowych podwozi pod zabudowę, zapewniająca właściwy pojazd do każdego zastosowania transportowego.”

Jeśli chodzi o rynek polski to w segmencie pojazdów najcięższych (powyżej 16 ton DMC) dostarczono do polskich klientów prawie 6 i pół tysiąca nowych pojazdów ciężarowych wobec 16 tysięcy w roku 2008. Oznacza to, że rynek ciężkich pojazdów uplasował się pomiędzy wynikami 2002 a 2003. Marka DAF, wzorem lat ubiegłych została liderem segmentu najcięższych pojazdów ciężarowych dostarczając 1239 nowych pojazdów do polskich klientów, co dało udział w rynku na poziomie 19,5 %. jeśli chodzi o ciężkie ciągniki siodłowe to marka DAF dostarczając do polskich klientów 931 sztuk została absolutnym liderem tego segmentu z udziałem ponad 24%. Oznacza to, że co czwarty ciągnik siodłowy sprzedany w 2009 roku w Polsce był marki DAF. Pomimo że miniony rok należał z pewnością do najtrudniejszych w branży, jak również w historii DAF, wszyscy możemy być dumni, że udało się firmie przekuć ogromne wyzwania w wiele wspaniałych osiągnięć, w tym znaczący udział w rynku polskim.
Jako dowód zaangażowania i wkładu firmy DAF może posłużyć tu fakt, że DAF zdobył Złoty Laur Klienta 2009 w kategorii „Samochody ciężarowe”. Tytuł przyznawany jest corocznie przez organizatora konkursu, Grupę Media Partner, wydawcę Przeglądu Gospodarczego Plus, dodatku promocyjno-informacyjnego, ukazującego się na łamach Gazety Prawnej oraz Rzeczy o Biznesie dodatku do Rzeczpospolitej. Wszystko to dlatego, że firma była bardziej aktywna, działała bliżej rynku i klientów oraz lepiej wykorzystywała możliwości. Wynik ten z całą pewnością jest dowodem, że cała organizacja DAF ma siłę, ducha, gotowość, jakość i odporność, by przetrwać najsilniejsze burze. Dealerzy DAFa widzą perspektywę rozwoju i korzyści wynikające z pozycji DAF na rynku, co przekłada się na intensywną politykę inwestycyjną. Tylko w roku 2009 firma oddała do użytku 4 nowe obiekty serwisowe.


DAF Trucks N.V. – spółka zależna amerykańskiej spółki PACCAR Inc, jednaj z największych producentów pojazdów ciężarowych na świecie – jest czołowym wytwórcą lekkich, średnich i ciężkich ciężarówek z udziałem blisko 15% w rynku europejskim w segmencie powyżej 15 ton DMC*). DAF produkuje pełny asortyment podwozi pod zabudowę oraz ciągników siodłowych, oferując odpowiedni pojazd do każdego rodzaju transportu. DAF jest także liderem w dziedzinie usług oferowanych wraz z produktem, takich jak kontrakty serwisowe, w tym DAF Multisupport, usługi finansowe PACCAR Financial oraz dostawy najlepszych części. Firma DAF jest także globalnym dostawcą komponentów do autobusów i autokarów, takich jak osie, mosty i silniki. DAF Trucks N.V. posiada zakłady produkcyjne w Eindhoven (Niderlandy) i Westerlo (Belgia) oraz ponad tysiąc punktów sprzedaży i warsztatów w całej Europie.

*) Udziały w rynku za rok 2010 odnoszą się do krajów Unii Europejskiej, a także Norwegii i Szwajcarii (EU27+2).

Harrie Schippers nowym Prezesem DAF Trucks N.V.

Harrie Schippers mianowany został nowym Prezesem firmy DAF Trucks N.V., który swe obowiązki pełnić zacznie 1 kwietnia 2010 roku. Harrie Schippers rozpoczął pracę w
DAF-ie w 1986 roku i obecnie zastąpi dotychczasowego prezesa Aad’a Goudriaan’a, który zdecydował się kontynuować swoją karierę poza firmą DAF.

Od momentu rozpoczęcia pracy w firmie DAF w 1986 roku, Harrie Schippers zajmował stanowiska związane z finansami w działach Operacyjnym, Marketingu i Sprzedaży, Business Economics i Zespole Rewidentów. Przed nominacją na stanowisko Prezesa, Harrie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w DAF Trucks N.V. Jest również Członkiem Zarządu DAF Trucks N.V. Harrie uzyskał stopień magistra nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Tilburg oraz uczestniczył w specjalnym programie zarządzania Uniwersytetu Stanford w 2007 roku.

Firma DAF Trucks N.V., należąca do amerykańskiej firmy PACCAR Inc, jest jednym z największych producentów samochodów ciężarowych, oraz wiodącym producentem lekkich, średnich i ciężkich pojazdów, posiadającym 15% udział w rynku europejskim w sektorze samochodów powyżej 15 ton. DAF produkuje szeroką gamę ciągników siodłowych i podwozi, oferując właściwe pojazdy do każdego rodzaju transportu.

71 kolejnych lat osiągania zysku netto przez PACCAR

Nieznaczna poprawa na rynkach pojazdów użytkowych w trudnym czasie recesji

“Spółka PACCAR uzyskała roczny zysk netto po raz 71 z rzędu, a także osiągnęła w IV kwartale wzrost przychodów i dochodu netto w porównaniu z III kwartałem 2009 r.” – oświadczył Mark C. Pigott, prezes i dyrektor generalny spółki. Wyniki finansowe PACCAR za rok 2009 odzwierciedlają zalety oferowanych przez spółkę produktów i usług o wyjątkowej jakości, zróżnicowanie geograficzne, wysokie przychody na rynkach wtórnych, wysoki dochód z usług finansowych i dominującą pozycję w zakresie ochrony środowiska. Jestem dumny z naszych 15.000 pracowników, którzy świadczą na rzecz udziałowców i klientów usługi na doskonałym poziomie, szczególnie biorąc pod uwagę bardzo trudny okres recesji, który dotknął naszą branżę w 2009 r.”

“Dla wielu światowych gospodarek recesja w dalszym ciągu stanowi poważny problem. Konsumenci zwiększają oszczędności i redukują wydatki, co jest zdrowym rozwiązaniem dla gospodarek na dłuższą metę, jednak zarazem skutkuje coraz mniejszą ilością ładunków z roku na rok i spadkiem zapotrzebowania na pojazdy użytkowe” – zauważył Pigott. “Wiele krajów notuje wysoki poziom bezrobocia, a główne motory napędowe wzrostu gospodarczego, jak np. budownictwo mieszkaniowe i produkcja samochodów, osiągnęły najniższy poziom w ostatnich 30-50 latach. Natomiast powodem do optymizmu jest to, że PACCAR umocniła swoją pozycję jako jedna z czołowych spółek w dziedzinie technologii w branży motoryzacyjnej. PACCAR jest jedną z nielicznych spółek w branży, które w ostatnim dziesięcioleciu co roku osiągały dochód netto. Dzięki uzyskanym znakomitym wynikom roczna stopa zwrotu dla naszych udziałowców wyniosła 19,1% za ostatnie dziesięciolecie; dla porównania roczny indeks S&P wyniósł -1,0%. Stopa zwrotu dla udziałowców PACCAR przewyższa indeks S&P 500 za ostatni rok, trzy lata, pięć lat, dziesięć lat, a nawet dwadzieścia lat.

“Doskonałe wyniki bilansowe PACCAR oraz znaczna wielkość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które w 2009 r. wyniosły 1,37 mld USD, umożliwiły ciągłe inwestycje w takie projekty inwestycyjne, jak nowe silniki Diesla, rozszerzone asortymenty pojazdów czy coroczna poprawa wydajności zakładu o 5-7%, a także przyczyniły się do uzyskania większości prestiżowych nagród branżowych” – zauważył Tom Plimpton, wiceprezes. „Dobre wyniki spółki zapewniają PACCAR czołową pozycję w sytuacji, gdy branża powraca do normalnego zapotrzebowania na pojazdy w wysokości 225.000-250.000 sztuk w USA i Kanadzie, jak również w Europie.”

Dochód netto i przychody
Za IV kwartał 2009 r. PACCAR osiągnęła 46,1 mln USD (0,13 USD na akcję rozwodnioną), podczas gdy w IV kwartale 2008 r. osiągnęła 113,1 mln USD (0,31 USD na akcję rozwodnioną). Wyniki za IV kwartał obejmują jednorazowy wydatek podatkowy w wysokości 11,4 mln USD (0,03 USD na akcję rozwodnioną), wynikający ze wstecznego działania nowej meksykańskiej ustawy o podatku dochodowym, która weszła w życie w grudniu 2009 r. Sprzedaż netto oraz przychody z usług finansowych za IV kwartał wyniosły 2,24 mld USD, podczas gdy w podobnym okresie 2008 r. zanotowano 2,92 mld USD.

Sprzedaż netto oraz przychody z usług finansowych za cały rok 2009 wyniosły 8,09 mld USD, podczas gdy w 2008 r. wynosiły 14,97 mld USD. W 2009 r. PACCAR zanotowała dochód netto w wysokości 111,9 mln USD (0,31 USD na akcję rozwodnioną), podczas gdy w 2008 r. dochód ten wyniósł 1,02 mld USD (2,78 USD na akcję rozwodnioną). Wysokość regularnych dywidend zadeklarowanych w 2009 r. wyniosła 0,54 USD na akcję. PACCAR wypłaca dywidendy co roku od 1941 r. W ostatnim dziesięcioleciu wysokość regularnych dywidend PACCAR wzrosła o 240%.


Najważniejsze dane z działalności operacyjnej - 2009

 • PACCAR dostarczyła 61.000 pojazdów na całym świecie.
 • Ciężarówki Kenworth uzyskały trzy nagrody J.D. Power “Class 8 Customer Satisfaction Studysm*”.
 • Ciężarówki Peterbilt uzyskały nagrodę J.D. Power “Medium Duty Customer Satisfaction”.
 • PACCAR została uhonorowana nagrodą założyciela J.D. Power za 25 lat utrzymywania czołowej pozycji branżowej w zakresie jakości.
 • Ciężarówki DAF po raz dziewiąty uzyskały nagrodę brytyjskiego magazynu Motor Transport w kategorii „Flotowa ciężarówka roku”.
 • Od 1997 r. PACCAR wdrożyła 12.000 projektów Six Sigma.
 • Magazyn Seattle Business przyznał Kenworth nagrodę produkcyjną “Green Washington”.
 • Magazyn InformationWeek sklasyfikował PACCAR na 68. miejscu na swojej liście innowacji IW500l; jest ona też najwyżej sklasyfikowaną spółką w sektorze motoryzacyjnym.
 • PACCAR uzyskała pierwszą nagrodę STAR (Standards for Technology in Automotive Retail) w zakresie innowacji.
 • PACCAR Winch rozszerzyła swoją sieć dystrybucji poprzez wyznaczenie dealerów Kenworth, Peterbilt i DAF.
 • Magazyn Harvard Business Review (styczeń 2010) umieścił prezesa Marka Pigotta w rankingu 50-ciu najlepszych prezesów ze względu na znakomitą długoterminową stopę zwrotu dla udziałowców spółki.


Najważniejsze dane finansowe za IV kwartał 2009 r.

 • Skonsolidowana sprzedaż i przychody: 2,24 mld USD.
 • Dochód netto: 46,1 mln USD.
 • Środki pieniężne uzyskane z działalności operacyjnej: 509,3 mln USD.
 • Dochód z usług finansowych przed opodatkowaniem: 35,6 mln USD.
 • Przychody z części na rynkach wtórnych: 497,6 mln USD.
 • Zmniejszenie kosztów dotyczących ciężarówek oraz kosztów sprzedaży, ogólnych i administracyjnych (SG&A) do 93,4 mln USD.
 • Środki pieniężne z działalności produkcyjnej oraz papiery wartościowe przeznaczone do obrotu: 2,06 mld USD (wg stanu na 31 grudnia 2009 r.).


Najważniejsze dane finansowe za cały rok 2009

 • Skonsolidowana sprzedaż i przychody: 8,09 mld USD.
 • Dochód netto: 111,9 mln USD.
 • Środki pieniężne uzyskane z działalności operacyjnej: 1,37 mld USD.
 • Dochód z usług finansowych przed opodatkowaniem: 84,6 mln USD (wartość aktywów: 8,4 mld USD).
 • Agencje S&P i Moody’s potwierdziły rating kredytowy przyznany PACCAR (AA-/A1).
 • Wydatki inwestycyjne: 127,7 mln USD.
 • Koszty działalności badawczo-rozwojowej: 199,2 mln USD.
 • Składki emerytalne: 177 mln USD.
 • Emisje obligacji średnioterminowych (MTN): 1,3 mld USD.
 • Kapitał własny: 5,10 mld USD.


Globalny rynek ciężarówek
Pojazdy DAF z kategorii premium są czołowymi pojazdami w Europie pod względem jakości i wartości odprzedaży. “W 2009 r. branżowa sprzedaż pojazdów o wadze powyżej 15 ton w Europie Zachodniej i Środkowej wyniosła 168.000 sztuk” – oznajmił Aad Goudriaan, prezes DAF. W 2009 r. udział DAF w rynku pojazdów o wadze powyżej 15 ton wyniósł 14,8%, co jest najwyższym udziałem w 81-letniej historii spółki. Owo osiągnięcie odzwierciedla stały postęp w kierunku osiągnięcia średnioterminowego celu DAF w postaci 20-procentowego udziału w rynku. Obecna trudna sytuacja ekonomiczna prawdopodobnie utrzyma się do 2010 r., a wielkość rynku pojazdów o wadze powyżej 15 ton jest szacowany na 150.000-180.000 sztuk” – zauważył Goudriaan.

W 2009 r. Kenworth i Peterbilt uzyskały łącznie wysoki udział detaliczny 25,1% w rynku amerykańskiej i kanadyjskiej Klasy 8 oraz rekordowy udział detaliczny 15,3% w rynku Klasy 6-7. „Branżowa sprzedaż detaliczna Klasy 8 w USA i Kanadzie wyniosła 108.000 sztuk, podczas gdy w zeszłym roku sprzedano 153.000; świadczy to o przedłużającym się spadku koniunktury gospodarczej, do którego przyczyniają się wysokie bezrobocie, mniejsza liczba uruchamianych inwestycji mieszkaniowych oraz produkowanych samochodów” – oświadczył Dan Sobic, wiceprezes wykonawczy PACCAR. “Rentowność naszych klientów zyskuje dzięki niższym cenom paliwa oraz dobrej dostępności kierowców, choć tonaż ładunku jest o 10% niższy niż rok temu. Na branżową sprzedaż ciężarówek w IV kwartale 2009 r. korzystny wpływ miała niewielka ilość wstępnych zakupów ze względu na przejście na silniki 2010. Według prognoz branżowa sprzedaż detaliczna ciężarówek w 2010 r. powinna nieco się poprawić ze względu na starzenie się floty oraz pewien ogólny wzrost gospodarczy. Przewidywana sprzedaż detaliczna Klasy 8 w USA i Kanadzie powinna zawrzeć się w przedziale 110.000-140.000 sztuk” – dodał Sobic.

Dobre wyniki dealerów na całym świecie
Do znakomitych wyników PACCAR w dużym stopniu przyczyniła się jej solidna i rentowna globalna sieć dealerów, która obejmuje ponad 1.900 punktów sprzedaży. W USA i Kanadzie sieć dealerów Kenworth i Peterbilt wzrosła do rekordowej liczby 551 punktów sprzedaży. Pomimo ogólnoświatowej recesji wartość inwestycji dokonanych przez Kenworth, Peterbilt i DAF w ostatnich dwóch latach przekroczyła 400 mln USD. Wymienieni dealerzy utworzyli 85 nowych punktów sprzedaży, a także zainstalowali nowoczesne systemy zarządzania zapasami i ulepszyli programy obsługi klientów. „Na czołowej pozycji dealerów PACCAR w branży korzystają zarówno nasi klienci, jak i cała branża transportowa” – skomentował Tom Plimpton, wiceprezes PACCAR. „Obsługując rekordową liczbę 1.5 mln pojazdów PACCAR, dealerzy DAF, Kenworth i Peterbilt mają do dyspozycji doskonałe zaplecze części i obiektów obsługi, asortymenty pojazdów wysokiej jakości oraz kompleksowe programy finansowe i leasingowe”.

Inwestycje w rozwój produktów, technologie i obiekty
PACCAR planuje zwiększenie inwestycji kapitałowych w 2010 r. wraz z polepszeniem koniunktury gospodarczej. Wydatki inwestycyjne w wysokości 175-200 mln USD oraz wydatki na rozwój w wysokości 225-250 mln USD są przeznaczone na nowe produkty oraz poprawę wydajności operacyjnej. „Kenworth, Peterbilt i DAF inwestują w nowe czołowe branżowe produkty i usługi, aby umożliwić klientom dalsze uzyskiwanie dochodowych wyników w ich działalności” – oznajmił Jim Cardillo, prezes PACCAR.

Wśród najważniejszych projektów zrealizowanych w 2009 r. są m.in. następujące:

 • W 2009 r. ukończono budowę nowego światowej klasy zakładu PACCAR do produkcji silników w Columbus (Mississippi). Latem 2010 r. silniki PACCAR staną się dostępne w ciężarówkach Peterbilt i Kenworth. Na początku silniki będą wykonywane w zakładzie DAF w Eindhoven (Holandia), a ich końcowy montaż będzie odbywać się w Mississippi. Silniki PACCAR MX oferują doskonałą moc, gospodarowanie paliwem, moment obrotowy oraz znakomite właściwości ruchowe. Ciężarówki Kenworth i Peterbilt wyposażone w silnik PACCAR pokonały ponad 50 mln mil w ramach prób terenowych, uzyskując znakomite rezultaty.

Zakład produkcji silników PACCAR, Columbus, Mississippi.

 • PACCAR uruchomiła nowatorskie ośrodki technologii we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych Kenworth, Peterbilt i DAF. Owe interaktywne miejsca wystawowe promują najnowszą technologię PACCAR, a także jej asortyment nowatorskich ciężarówek, silników, usług oraz pełen zestaw produktów PACCAR. Dotychczas w ośrodkach technologii gościło już 16.000 zwiedzających.
 • Kenworth rozszerzyła swój asortyment produktów poprzez wprowadzenie dwóch niesłychanie wszechstronnych modeli w nowych segmentach rynkowych. Model T440 oferuje znakomitą wydajność i oszczędność paliwa dla regionalnych dostawców oraz dla profesjonalnych klientów. Z kolei model T470 jest przeznaczony specjalnie do odśnieżania, wywozu na wysypisko, mieszania, wyrzucania śmieci oraz innych celów komunalnych.
 • Peterbilt wprowadziła dwa nowe paliwooszczędne modele o średniej mocy. Model 337 idealnie nadaje się do dokonywania odbiorów i dostaw, a także przewożenia napojów i żywności, natomiast Model 348 jest adresowany do klientów z branży budowlanej, a także zajmujących się dostawą ropy naftowej, wywozem śmieci i innymi usługami komunalnymi.
 • Kenworth Mexicana wprowadziła model T460 klasy 8 dla profesjonalnych klientów.


Czołowa pozycja w zakresie ochrony środowiska
“PACCAR jest liderem branżowym pod względem rozwoju technologii przyjaznych środowisku” – oznajmił Bob Christensen, starszy wiceprezes PACCAR. W 2009 r. amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) uhonorowała Kenworth prestiżową nagrodą Clean Air Excellence Award. Kenworth jest pierwszym producentem pojazdów użytkowych, który otrzymał to wyróżnienie od czasu powstania nagrody EPA w 2000 r.

Inne ważne zdarzenia w zakresie ochrony środowiska w 2009 r.:

 • Średnie pojazdy hybrydowe elektryczne PACCAR są w stanie zwiększyć oszczędność paliwa nawet do 30%. Kenworth dostarczyła 300 hybrydowych pojazdów dla Coca-Cola Enterprises.
 • DAF wprowadza do ponownego obiegu 30% swojej energii cieplnej, aby zmniejszyć koszty ogrzewania wody.
 • Kenworth i Peterbilt rozszerzyły swoją obecność w segmencie napędów alternatywnych, oferując wspólnie z Westport Innovations Inc. pojazdy napędzane gazem ciekłym naturalnym (LNG) i sprężonym gazem ziemnym (CNG).
 • Peterbilt uruchomiła hybrydową technologię ze wspomaganiem hydraulicznym na potrzeby wywozu śmieci przez Model 320.
 • Wiele zakładów PACCAR produkujących ciężarówki w USA i Europie uzyskało certyfikat „Zero odpadów na składowiska” (Zero Waste to Landfill), a ponadto wszystkie zakłady produkcyjne PACCAR posiadają certyfikat środowiskowy ISO 14001.

Spółki świadczące usługi finansowe uzyskują dobre wyniki na trudnych rynkach
Spółka PACCAR Financial Services (PFS) dysponuje łącznie 143.000 ciężarówkami i przyczepami, a łączna wartość jej aktywów wynosi 8,4 mld USD. Do tego segmentu należy także PACCAR Leasing, spółka świadcząca kompleksowe usługi w zakresie leasingu ciężarówek w Ameryce Północnej i Europie, która dysponuje flotą ponad 30.000 pojazdów.

Dochód przed opodatkowaniem za IV kwartał wyniósł 35,6 mln USD, podczas gdy w IV kwartale 2008 r. uzyskano 45,4 mln USD. Przychody za IV kwartał wyniosły 254,9 mln USD, co oznacza spadek w porównaniu z IV kwartałem 2008 r., gdy uzyskano 292,2 mln USD. Przychody za cały rok 2009 wyniosły 1,01 mld USD (w 2008 r. 1,26 mld USD), zaś dochód przed opodatkowaniem w 2009 r. wyniósł 84,6 mln USD (rok wcześniej uzyskano 216,9 mln USD). Na wysokość zysku w 2009 r. wpływ miały niższe marże finansowe (przychody pomniejszone o odsetki i inne wydatki) oraz wyższa liczba przejętych ciężarówek w Europie. IV kwartał był najbardziej dochodowym kwartałem 2009 r. dla PFS ze względu na wzrost marż finansowych oraz rezerw na straty kredytowe. Tim Henebry, prezes PACCAR Financial, skomentował ten fakt następująco: “Marże finansowe poprawiły się na skutek wzmocnienia rynków kredytowych, a w Ameryce Północnej i Europie używane ciężarówki zaczynają zyskiwać na wartości. Rezerwa na straty kredytowe w IV kwartale 2009 r. wyniosła 23,7 mln USD, podczas gdy w III kwartale tego samego roku wyniosła 26,6 mln USD, co wskazuje na systematyczną poprawę w zakresie zaległych należności. Straty kredytowe w USA i Kanadzie poprawiły się w porównaniu z drugim półroczem 2008 r., natomiast europejskie straty kredytowe poprawiły się w drugim półroczu 2009 r. w porównaniu z pierwszym półroczem”.

“Znakomite wyniki bilansowe PACCAR w połączeniu z jej ratingiem kredytowym na poziomie AA- umożliwiają PFS oferowanie konkurencyjnych warunków finansowania detalicznego dla dealerów i klientów Kenworth, Peterbilt i DAF w 20 krajach na trzech kontynentach w czasie, gdy wielu zewnętrznych pożyczkodawców wycofało się z branży finansowania transportu” – stwierdził Ron Armstrong, starszy wiceprezes PACCAR. „Wysoka jakość kredytowa, korzystne marże oraz doskonałe zarządzanie portfelem przyczyniają się do uzyskiwania wysokich dochodów.”

Płynność rynków kapitałowych w Ameryce Północnej i Europie uległa znaczącej poprawie w ciągu 2009 r. PACCAR i PACCAR Financial wyemitowały w tym czasie na rynkach długów publicznych obligacje o terminach dwuletnich, trzyletnich i pięcioletnich o łącznej wartości 1,3 mld USD. “PACCAR uzyskała doskonały dostęp do rynków długów ze względu na stałą rentowność, korzystne przepływy gotówkowe oraz solidne wyniki bilansowe PACCAR” – dodał Armstrong. „PFS zaciąga pożyczki według wyjątkowo korzystnych stóp, co daje naszym klientom przewagę konkurencyjną”.

PACCAR jest globalnym liderem technologicznym w zakresie konstrukcji i produkcji lekkich, średnich i ciężkich ciężarówek o podwyższonej jakości pod markami Kenworth, Peterbilt i DAF oraz obsługi klientów używających tych pojazdów. Świadczy ona także usługi finansowe i informatyczne oraz zajmuje się dystrybucją części pojazdów związanych z jej główną działalnością. Akcje PACCAR są notowane na rynku NASDAQ Global Select Market (symbol PCAR), a adres jej strony internetowej to www.paccar.com.

PACCAR zorganizuje konferencję prasową z udziałem analityków papierów wartościowych w celu omówienia dochodów za IV kwartał 2009 r. w dniu 29 stycznia 2010 r. o godz. 9:00 czasu pacyficznego. Strony zainteresowane mogą posłuchać konferencji dzięki usłudze “Live Webcast” na stronie internetowej PACCAR. Nagranie zostanie udostępnione do 5 lutego 2010 r.

Niniejszy komunikat zawiera oświadczenia o charakterze prognoz w znaczeniu Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act). Wspomniane oświadczenia opierają się na bieżących oczekiwaniach kierownictwa i są obarczone ryzykiem niepewności oraz zmiany okoliczności. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco się różnić od zawartych w podanych oświadczeniach ze względu na rozmaite czynniki. Dalsze informacje na temat tych czynników są dostępne w dokumentach przedłożonych przez PACCAR do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

* J.D. Power and Associates 2009 Heavy-Duty Truck Customer Satisfaction Studysm. Dalsze informacje są dostępne na stronie www.jdpower.com.

Pobierz dokument: Zyski i Straty 2009r.

PACCAR wprowadza na rynek amerykański samochody ciężarowe marek Kenworth i Peterbilt z silnikiem PACCAR MX

PACCAR, właściciel firmy DAF Trucks, latem 2010 roku wprowadzi na rynek amerykański silnik PACCAR MX, przeznaczony do montażu w samochodach ciężarowych marek Kenworth i Peterbilt. Silnik PACCAR MX zaprojektowano z myślą o zapewnieniu klientom marek Kenworth i Peterbilt na całym świecie najwyższej w branży wydajności, niezawodności i efektywności zużycia paliwa. „Pięćdziesiąt lat projektowania silników oraz zdobywania specjalistycznej wiedzy w zakresie ich produkcji przyczyniło się do uplasowania przez PACCAR w gronie wiodących producentów silników wysokoprężnych na świecie” – powiedział Jim Cardillo, prezes PACCAR. „Ponad 125.000 silników PACCAR MX zamontowanych w ciężarówkach firmy DAF na całym świecie funkcjonuje doskonale”. Cardillo dodał również, że „silnik PACCAR MX zaprojektowano zgodnie z przepisami w zakresie emisji spalin w 2010 roku wprowadzonymi przez Agencję Ochrony Środowiska (ang. Environmental Protection Agency, EPA). W surowych i ciężkich warunkach Ameryki Północnej silnik poddano testom, w ramach których przeszedł on z sukcesem próbę ponad 50 milionów mil. PACCAR z dumą wprowadza ten sprawdzony silnik charakteryzujący się właściwościami zapewniającymi mu wiodącą pozycję pośród silników pozostałych producentów w branży i przeznaczony do montażu w samochodach ciężarowych marki Kenworth i Peterbilt.”

Silnik PACCAR MX
Silnik PACCAR MX jest dostępny w wersjach o mocy od 380 do 485 koni mechanicznych i z momentem obrotowym do 2 400 Nm. Ten zakres mocy w połączeniu z doskonałą efektywnością zużycia paliwa, wysoką niezawodnością, trwałością, niewielką masą własną oraz niskim kosztem utrzymania sprawia, że jest on idealnym wyborem zarówno w przypadku transportu długodystansowego jak i pozostałych zastosowań w branży.

Craig Brewster, zastępca wiceprezesa PACCAR, powiedział „Oczekujemy z radością chwili, w której udostępnimy naszym klientom najlepszy w swojej klasie, zintegrowany i zoptymalizowany układ napędowy. W przypadku samochodów ciężarowych marki Kenworth i marki Peterbilt, silnik PACCAR MX generuje do 485 koni mechanicznych i charakteryzuje się wysokim osiągiem w szerokim przedziale prędkości obrotowych silnika. Oprócz doskonałości operacyjnej, PACCAR opracował również i zapoczątkował zastosowanie stopu żelazowo-grafitowego (ang. compacted graphite iron, CGI) do produkcji kadłuba silnika MX oraz głowicy cylindrów”. „Ten doskonały surowiec jest bardziej trwały i lżejszy niż tradycyjnie stosowane żeliwo szare, co pozwala na uzyskanie wyższych mocy w stosunku masy własnej.” dodał Brewster. „Elektronicznie kontrolowany system wysokociśnieniowego wtrysku paliwa zapewnia ekonomiczne zużycie paliwa i wspomaga utrzymanie emisji spalin na niskim poziomie zgodnym z wymogami EPA. Projekt kadłuba silnika i tylny napęd rozrządu przyczyniają się do znacznie niższego poziomu hałasu w kabinie i tym samym zapewniają kierowcy bardziej komfortowe miejsce pracy. Hamulec silnikowy zapewnia wysokie osiągi w szerokim zakresie obrotów silnika.”

Technologie SCR i EGR w świetle wymogów EPA w zakresie emisji spalin w 2010 roku
„W celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów EPA dotyczących emisji silników wysokoprężnych w 2010 roku, w silnikach PACCAR MX przeznaczonych do montażu w samochodach ciężarowych marek Kenworth i Peterbilt zastosowano technologię selektywnej redukcji katalitycznej (ang. Selective Catalytic Reduction, SCR) w połączeniu z systemem recyrkulacji spalin (ang. Exhaust Gas Recirculation, EGR). Połączenie obu systemów zapewnia udostępnienie klientom marek Kenworth i Peterbilt wysokoefektywnego rozwiązania spełniającego wymogi EPA obowiązujące w 2010 roku. Światowej klasy pojazdy PACCAR, DAF CF85 i XF105, w których zastosowano technologię SCR umożliwiającą zgodność z normą Euro 4 i normą Euro 5, cieszą się niesłabnącym powodzeniem od kilku lat” podkreślił Dan Sobic, wiceprezes wykonawczy PACCAR.

Globalna sieć sprzedaży PACCAR świadczy usługi w zakresie obsługi klientów na znakomitym poziomie
Autoryzowani dealerzy marek Kenworth, Peterbilt i DAF zapewniają klientom dostępność indywidualnych części zamiennych do silników PACCAR MX oraz świadczą usługi serwisowe w ponad 1.900 lokalizacjach. Silnik PACCAR MX zaprojektowano z myślą o łatwej obsłudze, co skutkuje poprawą efektywności infrastruktury serwisowej. W obiektach serwisowych zatrudniani są przeszkoleni technicy posiadający stosowne uprawnienia i przechowywany jest kompletny asortyment części zamiennych. Telefoniczne Centra Obsługi Klienta PACCAR (ang. Call Centres) udzielają klientom pomocy technicznej 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku.

Silnik PACCAR MX wyróżniony w Azji
Przez trzy lata z rzędu, podczas imprezy targowej Bus World Asia Exhibition odbywającej się w Szanghaju (Chiny), PACCAR zdobył nagrodę w kategorii najlepszy silnik roku (ang. Best Engine of the Year Award) właśnie za jednostkę napędową PACCAR MX. Silnikowi PACCAR MX przyznano to wyróżnienie za niezawodność, trwałość i efektywność zużycia paliwa pozwalającą PACCAR na zajęcie wiodącej pozycji na chińskim rynku autobusów.

PACCAR jest wiodącym w skali międzynarodowej dostawcą rozwiązań technologicznych w zakresie projektowania i produkcji wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy w lekkich, przeciętnych i ciężkich warunkach samochodów ciężarowych marek Kenworth, Peterbilt i DAF, a także w zakresie zapewnienia usług wsparcia i obsługi swoim klientom. PACCAR świadczy również usługi finansowe, zapewnia rozwiązania w zakresie technologii informacyjnej oraz zajmuje się dystrybucją części zamiennych do samochodów ciężarowych stanowiących główny przedmiot prowadzonej przez nią działalności. Główna strona PACCAR znajduje się pod adresem www.paccar.com. Akcje spółki są przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych NASDAQ (symbol PCAR).

Podsumowanie roku 2009

2009 rok z całą pewnością zapisze się jako rok jednego z największych w nowożytnej historii kryzysu na rynkach finansowych. Sprawdziły się najczarniejsze scenariusze dotyczące negatywnego wzrostu PKB największych gospodarek światowych, spadków produkcji i wzrostu bezrobocia. W starciu z efektami bardzo optymistycznego podejścia do polityki zakupowej w roku 2007 i na początku 2008 zaowocowało to redukcją zapotrzebowania na nowe pojazdy wynoszącą 60% w segmencie powyżej 16t DMC oraz prawie 50% w segmencie 6-16 t DMC, przy czym ostatnie 5 miesięcy zeszłego roku mocno tą statystykę poprawiło, ponieważ pierwsze półrocze 2009 pokazywało spadki przekraczające 70%. W segmencie pojazdów najcięższych (powyżej 16 ton DMC) dostarczono do polskich klientów prawie 6 i pół tysiąca nowych pojazdów ciężarowych i prawie 1700 w segmencie lekkim (6-16t) wobec 16 tyś i prawie 3 i pół tysiąca odpowiednio w roku 2008. Oznacza to, że rynek ciężkich pojazdów uplasował się pomiędzy wynikami 2002 a 2003 r., podczas gdy rynek pojazdów lekkich nie odnotował tak niskiego poziomu sprzedaży przez ostatnie 10 lat. Marka DAF, wzorem lat ubiegłych, została liderem segmentu najcięższych pojazdów ciężarowych dostarczając 1239 nowych pojazdów do polskich klientów, co dało udział w rynku na poziomie 19,5 %. Pomimo że rok miniony należał z pewnością do najtrudniejszych w naszej branży, jak również w historii DAF, wszyscy możemy być dumni, że udało nam się przekuć ogromne wyzwania w wiele wspaniałych osiągnięć, w tym znaczący udział w rynku polskim.

Jako dowód naszego zaangażowania i wkładu może posłużyć tu fakt, że firma DAF zdobyła Złoty Laur Klienta 2009 w kategorii „Samochody ciężarowe”. Tytuł przyznawany jest corocznie przez organizatora konkursu, Grupę Media Partner, wydawcę Przeglądu Gospodarczego Plus, dodatku promocyjno-informacyjnego, ukazującego się na łamach Gazety Prawnej oraz Rzeczy o Biznesie dodatku do Rzeczpospolitej. Wszystko to dlatego, że byliśmy bardziej aktywni, działaliśmy bliżej rynku i klientów oraz lepiej wykorzystywaliśmy możliwości. Wynik ten z całą pewnością jest dowodem, że cała organizacja DAF ma siłę, ducha, gotowość, jakość i odporność, by przetrwać najsilniejsze burze.

Nasi dealerzy widzą perspektywę rozwoju i korzyści wynikające z pozycji DAF na rynku, co przekłada się na intensywną politykę inwestycyjną. Tylko w roku 2009 oddaliśmy do użytku 4 nowe obiekty serwisowe.

Na terenie Lubelszczyzny od kwietnia 2009 działa nowy obiekt serwisowy firmy DAF należący do Grupy Wanicki. Serwis znajduje się w Świdniku, przy 614 kilometrze drogi nr 12, 17 w kierunku Zamość - Chełm – kilometr od granicy Lublina. Położony jest na działce o powierzchni 1,7 ha. Powierzchnia dwukondygnacyjnego budynku to około 1500 m2, kubatura 11 000 m3. Serwis w Świdniku to lubelski oddział Grupy Wanicki, który został przeniesiony z budynku w Lublinie. Warsztat posiada 4 przelotowe, w pełni wyposażone stanowiska obsługowo-naprawcze o szerokości 6 metrów i długości 27 metrów. Na dwóch z nich znajdują się kanały robocze, a jedno przygotowane jest pod montaż uniwersalnego podnośnika stemplowego. Serwis prowadzi działalność w zakresie napraw bieżących samochodów ciężarowych i osobowych, przeglądów okresowych, naprawy i kalibracji tachografów cyfrowych, naprawy i montażu agregatów chłodniczych, montażu urządzeń do poboru myta za korzystanie z autostrad w Niemczech – Toll Collect.

Również firma DBK, kolejny autoryzowany dealer DAF Trucks Polska, otworzyła dwie nowe stacje serwisowe w Koszalinie i Szczecinie.

Wiosną rozpoczął działalność szósty już autoryzowany serwis DAF firmy DBK w Koszalinie. Obiekt serwisowy usytuowany jest na powierzchni działki 26 000 m2 w miejscowości Kretomino, koło Koszalina i znajduje się przy drodze krajowej numer 11, przy trasie wylotowej z Koszalina na Szczecinek, Bydgoszcz i Piłę. Warsztat posiada cztery w pełni wyposażone stanowiska obsługowo-naprawcze oraz Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. Zajmuje 600 m2. W najbliższej przyszłości serwis DAF będzie świadczył również usługi w zakresie legalizacji tachografów oraz montażu Toll Collect. Wyposażony jest w najnowsze urządzenia niezbędne do przeprowadzania napraw pojazdów na najwyższym poziomie tj. nowoczesny komputer diagnostyczny DAVIE, pozwalający na diagnozowanie pojazdów marki DAF oraz magazyn części zamiennych o powierzchni 300m2. Warsztat, jak każdy autoryzowany serwis firmy DAF, przeznaczony jest do obsługi wszystkich marek pojazdów ciężarowych przyczep i naczep oraz autobusów.

Drugi nowy serwis DAF to szczeciński oddział DBK, przeniesiony do całkowicie nowego obiektu w Radziszewie. W nowym budynku znajduje się stacja serwisowo diagnostyczna samochodów ciężarowych z zapleczem biurowo socjalnym i magazynem części. Obiekt powstał na działce o łącznej powierzchni 38 380m2. Powierzchnia zabudowy wynosi 4405m2, z czego 2300 m2 zajmuje warsztat. Podobnie jak serwis w Koszalinie budynek wyposażony jest we wszystkie urządzenia, niezbędne do obsługi serwisowej samochodów ciężarowych i dostawczych oraz ich diagnostyki. Serwis samochodów ciężarowych stanowi oddzielną bryłę z siedmioma stanowiskami naprawczymi i jednym diagnostycznym. Znajduje się tu również myjnia i lakiernia, stanowisko do napraw blacharskich, urządzenie do prostowania ram i kabin, profesjonalny serwis ogumienia, centralny system dystrybucji olejów wraz z monitoringiem oraz hydrauliczne podnośniki podpodłogowe.

Czwartym serwisem uruchomionym w roku 2009 jest obiekt serwisowy firmy WTC, mieszczący się w Ozimku koło Opola, dysponujący 4 stanowiskami przejazdowymi i pełnym wyposażeniem umożliwiającym naprawę pojazdów wszystkich marek.
Jeśli chodzi o rynek europejski to od września 2008 roku musieliśmy zmierzyć się z bezprecedensowym i nagłym jego załamaniem. Liczba rejestrowanych ciężarówek spadła o 50%, a ponieważ rejestrowane były głownie pojazdy stokowe z zapasów dealerów, ogólna liczba zamówień w branży w 2009 roku spadła o 70 do 80% w porównaniu z rokiem 2008. Wolumen produkcji na rok 2009 był o 70% niższy niż w roku 2008. Ze względu na masowe anulowania nasz wypełniony portfel zamówień błyskawicznie się skurczył z ponad 50 000 do niecałych 7 000 sztuk. Cały rok 2009 naznaczony był nieustanną walką, aby zdobyć zamówienia wystarczające na kontynuowanie produkcji. Brakowało nam horyzontu w jej planowaniu. Dlatego też rok 2009 zdecydowanie wymagał od naszej organizacji wyjątkowej elastyczności. Pomimo tak wielu przeciwności osiągnęliśmy rekordowy udział w rynku europejskim zostając po raz kolejny liderem w dostawie ciężkich ciągników siodłowych. Pomimo znacznego załamania rynku również amerykańskiego, choć wyniki PACCAR na rok 2009 nie zostały jeszcze ogłoszone, ale w pierwszych dziewięciu miesiącach roku firma wypracowała zysk netto wynoszący 65,8 miliona dolarów oraz osiągnęła obroty w wysokości 5,8 miliarda dolarów. Jest to wielkie osiągnięcie, z którego wszyscy możemy być dumni. Oznacza to, że firma i marka, którą reprezentujemy, ma mocną pozycję finansową i jest rzetelnym partnerem dla dealerów, klientów, dostawców.

Kluczem do sukcesu naszej firmy jest profesjonalna sieć dealerów składająca się z ponad tysiąca punktów sprzedaży i usług, z czego jedynie niewielka część to placówki należące do firmy. Nasza polityka zakłada współpracę z niezależnymi dealerami – prawdziwymi przedsiębiorcami będącymi blisko klienta.

Jeśli chodzi o rok 2010, to, jak w czerwcu European Intelligence Unit wciąż przewidywał tegoroczny wzrost PKB w Unii Europejskiej na minus 4,3%, a w roku 2010 na minus 0,5%, ale prognoza wrześniowa została skorygowana do minus 4,2 na 2009 rok i niewielkiego dodatniego wzrostu 0,4% na rok 2010. Zgodnie z Instytutem Badań Gospodarczych zaufanie zarówno przedsiębiorstw, jak i konsumentów wzrosło od rekordowej zapaści w marcu. Liczba zamówień w branży ciężarówek lekko się poprawiła, rośnie także aktywność w segmencie ciężarówek używanych, a ceny stabilizują się, choć na niskich poziomach. Operatorzy transportu informują o niewielkim wzroście popytu na transport, głównie w północno-zachodniej Europie. Jednakże znaczącego ożywienia na rynku Unii Europejskiej oczekuje się nie wcześniej niż w ostatnich miesiącach 2010 roku. Wciąż utrzymują się zagrożenia ekonomiczne, które mogą spowolnić ożywienie rynku ciężarówek. Należą do nich zakończenie pakietów stymulacyjnych, wzrost bezrobocia w Europie i wynikająca z tego stagnacja wydatków konsumpcyjnych. Tak naprawdę nie spodziewamy się znaczącego ożywienia rynku przed końcem 2010 roku. Zgodnie z prognozami wolumen rynku w Unii Europejskiej będzie porównywalny z wolumenem z roku 2009. Jednakże zapasy dealerów w ciągu kilku miesięcy wrócą do normalnego poziomu, przewidujemy także, że w ciągu roku będziemy mogli znów zwiększyć produkcję. Utrzymają się jednakże nadwyżki zdolności produkcyjnych w naszej branży, w wyniku czego nacisk na marże wciąż będzie silny.
Dzięki odpowiednim zdolnościom produkcyjnym zarówno w Eindhoven, jak i Leyland oraz wdrożonym lub opracowywanym działaniom widzimy szanse na dalszy wzrost naszego udziału w rynku. Będzie temu sprzyjać większe skupienie się na ciężarówkach małych i specjalistycznych.
Aby utrzymać produkcję, musimy nadal koncentrować się na zamówieniach krótkoterminowych. Wreszcie, ale co warte podkreślenia, absolutnym priorytetem dla nas wszystkich w organizacji DAF będzie poprawa zadowolenia klienta!

Jeśli chodzi o 2010 rok, naszym celem jest również dalsze zwiększenie udziału w rynku Unii Europejskiej do 10% w segmencie 6-15 ton i 15,5% w segmencie powyżej 15 ton.
Główne cele w zakresie rozwoju produktów w latach 2009 i 2010 są związane z projektami silników i pojazdów spełniających wymogi przyszłych przepisów w dziedzinie emisji. Projekt silnika EPA’10 realizowany w Ameryce Północnej znajduje się w końcowej fazie i obecnie na rynek północnoamerykański wprowadzany jest MX (rozpoczęcie produkcji planowane jest na czerwiec 2010).

Jeśli chodzi o Europę, realizowany tu projekt Euro 6 to największy projekt w zakresie rozwoju produktu w całej historii DAF.
Euro 6, obejmujący SCR, EGR i technologię filtrowania cząsteczek, ma ogromny wpływ na cały pojazd i wymaga szeroko zakrojonych prac naukowo-badawczych.
Ponadto planujemy wiele innych udoskonaleń produktów, zwłaszcza w dziedzinie osi i zawieszenia, co pomoże osiągnąć cel w zakresie udziału w rynku w segmencie ciężarówek kompaktowych i specjalistycznych.

Jesteśmy najlepszym partnerem w biznesie dla firm transportowych i oferujemy najlepsze w swojej klasie produkty i wiodące usługi.
Dzięki doskonałej ocenie, jaką uzyskał PACCAR w ratingu S&P, możemy oferować konkurencyjne usługi finansowe, systematycznie zwiększa się udział kontraktów Multisupport w ogólnej sprzedaży a logistyka części jest najlepszą w branży dając nam możliwość konkurowania również z niezależnymi sieciami sprzedaży części zamiennych oferując części i akcesoria do pojazdów DAF i pozostałych marek.

PACCAR przeznacza 250.000 USD na pomoc humanitarną dla Haiti

22 stycznia 2010 roku spółka PACCAR podała do wiadomości decyzję o przekazaniu


250.000 USD na rzecz Amerykańskiego Czerwonego Krzyża (ang. American Red Cross)
z przeznaczeniem na pomoc humanitarną dla Haiti. Spółka ofiarowała również pojazd marki Kenworth wyposażony w ruchome nadwozie z przeznaczeniem do wykorzystania w akcjach porządkowych będących następstwem trzęsienia ziemi. We współpracy z innymi organizacjami humanitarnymi Amerykański Czerwony Krzyż pomaga mieszkańcom Haiti, między innymi zapewniając im pożywienie i schronienie oraz dostarczając im innych niezbędnych środków pomocy.

PACCAR jest producentem i dystrybutorem wysokiej jakości pojazdów użytkowych oraz wtórnych części zamiennych, obecnym na rynkach w ponad 100 krajach, w tym w Ameryce Środkowej wraz z Karaibami. „Ta tragedia ma niszczący wpływ na Haiti” stwierdził Mark C. Pigott, prezes i dyrektor generalny spółki. „Wszyscy pracownicy PACCAR na całym świecie okazują wsparcie rodzinom, które ucierpiały w trzęsieniu ziemi”.

Główna strona PACCAR znajduje się pod adresem www.paccar.com. Akcje spółki są przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych NASDAQ (symbol PCAR).

LF z 4-cylindrowym silnikiem FR EEV

Od początku stycznia 2010 roku wszystkie nowe pojazdy serii LF, wyposażone w silnik FR (4 cylindry, wszystkie wersje mocy) będą spełniać wymagania normy EEV, bez dodatkowej opłaty.

Obecnie klient zamawiający pojazdy serii LF z silnikiem FR, spełniającym normę emisji spalin Euro 5, może za dodatkową opłatą wybrać opcję EEV (ang. Enhanced Environmentally friendly Vehicles - pojazdy przyjazne dla środowiska naturalnego). Już od stycznia 2010 roku natomiast wszystkie nowe zamówienia będą potwierdzane z silnikiem zgodnym z normą EEV, a klient nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat.

Istniejące obecnie w systemie zamówienia pojazdów LF bez opcji EEV na styczeń i kolejne miesiące zostaną zmodyfikowane i potwierdzone ponownie z uwzględnieniem silnika EEV.

W pojazdach EEV emisja cząstek sadzy jest o około 50% niższa niż w przypadku wartości wymaganych przez normę Euro 5, która obowiązuje od października 2009 r. Dzięki silnikom wysokoprężnym EEV firma DAF realizuje wartości emisji, które do niedawna uważano za możliwe jedynie w przypadku silników gazowych. Firma DAF jest pierwszym producentem samochodów ciężarowych, który dostarcza wszystkie oferowane pojazdy w wersjach zgodnych z normą EEV.

 

Rodzaj Podczas postoju Podczas jazdy
NOx 2,00 g/kWh 2,00 g/kWh
CO 1,50 g/kWh 3,00 g/kWh
CH 0,25 g/kWh 0,40 g/kWh
cząstki stałe 0,02 g/kWh 0,02 g/kWh

Nagroda specjalna DAF N.V. dla firmy ACC Logistic

W październiku 2009 r. w siedzibie autoryzowanego dealera firmy WTC w Długołęce, firma ACC Logistic z Wrocławia odebrała nagrodę specjalną firmy DAF Trucks za udział w ogólnoeuropejskim badaniu satysfakcji klienta. Czek na równowartość 2000 euro w złotówkach przekazał pani Wiceprezes Zarządu firmy, Paulinie Anioł, Dyrektor Zarządzający DAF Trucks Polska, Cornelis van der Lee.

Badania satysfakcji klienta realizowane są za pomocą ankiet rejestrowanych on-line w specjalnej aplikacji. Badania nie są jednorazową akcją, ale stałym element komunikacji z rynkiem. Każdy z klientów odwiedzających dealera DAF otrzymuje zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu. Ten projekt badawczy jest inwestycją potwierdzającą jak bardzo ważna jest satysfakcja klienta dla firmy DAF. Na podstawie uzyskiwanych wyników wprowadzane są w życie programy, dzięki którym istotnie poprawia się jakość obsługi klientów.

Firma ACC - LOGISTIC SP. Z O.O. z Wrocławia rozpoczęła współpracę z firmą Warsaw Truck Center Sp. z o.o. w 2003 roku, czyli od początku swojej działalności. Obecnie w swojej flocie posiada 6 pojazdów marki DAF: DAF CF 85 ATi, DAF FAR XF 95, dwa DAFy XF 95 i dwa DAFy XF 105.
ACC - Logistic zajmuje się transportem krajowym i międzynarodowym, obsługuje m.in. firmę Merida. Firma prowadzona jest przez dwie kobiety, panią Elżbieta Cyran, Prezes Zarządu, i panią Paulinę Anioł, Wiceprezes.

PACCAR ogłasza swoje wyniki finansowe w trzecim kwartale

- W trzecim kwartale firma PACCAR odnotowała wyższe dochody niż w drugim kwartale 2009 r. - mówi Mark Pigott, prezes i dyrektor generalny firmy PACCAR. - W trzecim kwartale spółka przyniosła zysk netto w wysokości 13 milionów $. Wyniki finansowe nadal odzwierciedlają wpływ recesji na transport towarów i zakup samochodów ciężarowych. Jestem bardzo dumny z 15 000 pracowników naszej firmy, dzięki którym nasi akcjonariusze uzyskali doskonałe rezultaty jak na obecne, stanowiące duże wyzwanie, warunki biznesowe. Firma PACCAR jest jedną z niewielu firm o zasięgu światowym w sektorze motoryzacyjnym, które w tym roku odnotowały zysk. Celem firmy PACCAR jest dostarczanie produktów i usług o wyróżniającej się jakości, oferowanie swoim akcjonariuszom ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji oraz pozycji lidera w zakresie ochrony środowiska. Zakłady produkcyjne i centra dystrybucji firmy PACCAR osiągają rekordową jakość i produktywność, co stawia je na silnej pozycji w momencie, gdy przemysł powraca do normalnego cyklu wymiany pojazdów. PACCAR nieustannie i aktywnie harmonizuje wydatki operacyjne, wydatki inwestycyjne oraz wydatki na prace badawczo-rozwojowe z obecnymi warunkami rynkowymi.

W porównaniu z 299,0 mln $ (0,82 $ na akcję rozwodnioną) w trzecim kwartale ubiegłego roku, w trzecim kwartale roku 2009 firma PACCAR zarobiła 13,0 mln $ (0,04 $ na akcję rozwodnioną). Wyniki trzeciego kwartału obejmują jednorazową korzyść netto w wysokości 9,0 mln $ (14,1 mln $ przed opodatkowaniem), związaną z zamknięciem zakładu Peterbilt w Madison, Tennessee. Korzyść przed opodatkowaniem obejmuje koszty zamknięcia zakładu w wysokości 4,2 mln $, skompensowane 18,3 mln $ zredukowanego zysku z planów opieki zdrowotnej po okresie zatrudnienia. Wyniki dla pierwszych dziewięciu miesięcy roku 2009 również uwzględniają jednorazową korzyść netto w wysokości 30,0 mln $ (47,7 $ przed opodatkowaniem), uzyskaną z likwidacji pewnych dotacji do planów opieki zdrowotnej po okresie zatrudnienia, która odnotowana została w drugim kwartale. Przychody netto ze sprzedaży oraz usług finansowych wyniosły w trzecim kwartale 2 mld $. Przychody netto ze sprzedaży i usług finansowych w pierwszych dziewięciu miesiącach 2009 r. wyniosły 5,83 mld $. Firma PACCAR odnotowała dochód netto za okres dziewięciu miesięcy w wysokości 65,8 mln $ (.18 $ na akcję rozwodnioną) w roku 2008. - Siła finansowa, globalna dywersyfikacja, wysokiej jakości produkty oraz mocna sieć dystrybucyjna firmy PACCAR w istotny sposób przyczyniły się do osiągnięcia takich zysków, jakie postawiły firmę PACCAR na czele przedsiębiorstw przemysłowych - mówi Tom Plimpton, wiceprezes firmy PACCAR.

Najważniejsze informacje finansowe - trzeci kwartał 2009 r.

Najważniejsze informacje dotyczące wyników finansowych firmy PACCAR w trzecim kwartale 2009 r.:

 • Skonsolidowana sprzedaż i przychody - 2,0 mld $.
 • Dochód netto - 13,0 mln $.
 • Środki pieniężne z produkcji i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - 1,98 mld $.
 • Środki pieniężne uzyskane z działań - 454,0 mln $.
 • Dochód z usług finansowych przed opodatkowaniem - 18,1 mln $.
 • Przychody z części zamiennych - 477,7 mln $.
 • Koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne związane z samochodami ciężarowymi i inne - obniżone do 87,4 mln $.
 • Wydatki na prace badawczo-rozwojowe - 43,4 mln $.

Najważniejsze informacje finansowe - dziewięć miesięcy 2009 r.

Najważniejsze informacje finansowe dotyczące dziewięciu miesięcy roku 2009:

 • Skonsolidowana sprzedaż i przychody - 5,83 mld $.
 • Dochód netto - 65,8 mln $.
 • Środki pieniężne uzyskane z działań - 864,0 mln $.
 • Dochód z usług finansowych przed opodatkowaniem - 49,0 mln $ z aktywów 8,7 mld $.
 • Przychody z części zamiennych - 1,39 mld $.
 • Wkład pieniężny w świadczenia emerytalne - 158,7 mln $.
 • Wydatki na prace badawczo-rozwojowe - 148,5 mln $.
 • Wydatki inwestycyjne- 76,3 mln $.
 • Emisje średnioterminowych skryptów dłużnych o wartości 1,05 mld $.

Globalne rynki samochodów ciężarowych

Doskonałe pojazdy DAF są w Europie liderami pod względem jakości i wartości odsprzedaży. - Wytwórnia DAF zwiększyła swój udział we wspomnianym rynku pojazdów 15-tonowych do 14,9 procent w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2009 r. Plany średnioterminowe zakładają osiągnięcie 20-procentowego udziału w rynku. Według szacunków sprzedaż na rynku 15-tonowych samochodów ciężarowych w Europie w roku 2009 wyniesie 170 000 - 180 000 sztuk, co ma odzwierciedlać bieżącą sytuację gospodarczą w Europie - mówi Aad Goudriaan, prezes DAF. - Tak jak przewidywano, ożywienie gospodarcze w Europie pozostawia w tyle Amerykę Północną, gdzie sprzedaż samochodów ciężarowych w roku 2010 przewiduje się na poziomie zbliżonym do sprzedaży w roku 1992, tj. 150 000-180 000 sztuk.

- Sprzedaż detaliczną klasy 8 w USA i w Kanadzie przewiduje się na poziomie 100 000 - 110 000 pojazdów w roku 2009, co odzwierciedla trwające osłabienie gospodarcze, szczególnie w zakresie przemysłu budowlanego i produkcji samochodów - mówi Dan Sobic, wiceprezes firmy PACCAR. - Pojawiają się pewne umiarkowanie zachęcające sygnały, gdyż tonaż przewozów zaczął się ostatnio zwiększać, a Indeks Produkcji Instytutu Zarządzania Podażą [ISM - Institute for Supply Management] przekroczył wartość 52,0 w każdym z ostatnich dwóch miesięcy. Jest to najwyższy poziom od lipca 2007 r. Nasi klienci zyskują na niższych cenach paliw i dostępności kierowców, mimo że stawki za transport i tonaż są niższe niż w roku ubiegłym. Przewiduje się niewielki wzrost sprzedaży detalicznej w branży w roku 2010, z powodu starzenia się floty oraz ogólnego wzrostu gospodarczego, do poziomu 110 000 - 140 000 sztuk, który wciąż utrzymuje się poniżej normalnego zapotrzebowania na wymianę, tj. 225 000 - 250 000 sztuk - dodaje Sobic.

Dochodowa globalna sieć dilerów

Niezależna inwestycyjna sieć dilerów firmy PACCAR, licząca 1900 lokalizacji na całym świecie, wciąż jest liderem w branży pojazdów komercyjnych pod względem obsługi klienta. Zakłady Kenworth, Peterbilt firmy PACCAR oraz dealerzy wytwórni DAF inwestują w swoje zakłady, usługi i wydajność operacyjną i rozważnie prowadzą bilanse, aby w dochodowy sposób rozwijać swoją działalność wraz ze wzrostem ekonomicznym. W ciągu ostatnich dwóch lat sieć dilerów firmy PACCAR zainwestowała w swoją działalność ponad 350 mln $.

Firmy świadczące usługi finansowe osiągają dobre rezultaty na trudnych rynkach

Firma PACCAR Financial Services (PFS) posiada portfolio 146 600 samochodów ciężarowych i przyczep, a całkowita wartość aktywów to 8,7 mld $. PACCAR Leasing, główna firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie wynajmu samochodów ciężarowych w Ameryce Północnej i w Europie, i której flota przekracza 30 000 pojazdów, została uwzględniona w tym segmencie. - W trzecim kwartale oraz w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2009 r. na zysk miały wpływ niższe marże finansowe (przychody minus odsetki i inne wydatki) oraz więcej przypadków przeniesienia posiadania samochodów ciężarowych w Europie - zauważa Ron Armstrong, starszy wiceprezes firmy PACCAR. - W trzecim kwartale odnotowano poprawę w globalnej nowej działalności finansowej, której dopełnienie stanowią nieco niższe przeterminowane rozliczenia w stosunku do poprzednich dwóch kwartałów. Rezerwa na straty z tytułu kredytów w trzecim kwartale 2009 r. wynosiła 26,6 mln $ w porównaniu z 29,1 mln $ w drugim kwartale 2009 r. Dochód przed opodatkowaniem w trzecim kwartale wyniósł 18,1 mln $ w porównaniu z 45,5 mln $, uzyskanymi w trzecim kwartale roku ubiegłego. Przychody w trzecim kwartale wyniosły 241,7 mln $ w porównaniu z 322,8 mln $ w tym samym kwartale roku 2008. Za okres dziewięciu miesięcy przychody wyniosły 740,0 mln $ w porównaniu z 970,7 mln $ w tym samym okresie w roku ubiegłym, a dochód przed opodatkowaniem osiągnął poziom 49,0 mln $ w porównaniu z 171,5 mln $ w 2008 r.

Doskonały bilans firmy PACCAR, którego dopełnienie stanowi kategoria ratingowa AA, umożliwia firmie PFS oferowanie zakładom w Kenworth, Peterbilt, dealerom DAF oraz klientom w 20 krajach na trzech kontynentach konkurencyjnego finansowania handlu detalicznego w momencie, gdy wielu kredytodawców, będących stronami trzecimi, porzuciło działalność finansową w zakresie transportu - mówi Armstrong. W trzecim kwartale firma PACCAR Financial zwiększyła udzielone pożyczki i dzierżawy do kwoty 550 mln $, lub 30 procent sprzedanych nowych samochodów ciężarowych PACCAR. Pojawiły się dodatkowe zachęcające informacje, według których ceny używanych samochodów ciężarowych stabilizują się w USA i Kanadzie, mimo iż na pewnych rynkach europejskich ceny spadły - mówi Tim Henebry, prezes PACCAR Financial. - Straty na działalności kredytowej poprawiły się w USA i w Kanadzie od drugiej połowy 2008 r., zrekompensowane przez zwiększone straty na działalności kredytowej w Europie.

Kenworth Mexicana obchodzi 50-lecie pełnienia roli lidera w przemyśle

Kenworth Mexicana (KENMEX) obchodzi 50-lecie pełnienia roli lidera w meksykańskim przemyśle transportowym. 37-procentowy udział w rynku samochodów ciężarowych klasy 8 KENMEX wyznaczył standard na dziesiątki lat i jest rezultatem niezrównanej reputacji pod względem innowacyjności i jakości produktu, zastosowanej technologii i nadzwyczajnego wsparcia dla klientów. KENMEX produkuje pojazdy Kenworth Klasy 5-8 przeznaczone na rynki meksykańskie i eksportowe w najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych o powierzchni 53 419 m2 w Mexicali, Baja California. W 2006 r. firma PACCAR Mexico zakończyła inwestycję o wartości 75 mln $, której celem była rozbudowa i modernizacja zakładu KENMEX. Od utworzenia KENMEX w 1959 r. w fabryce Mexicali wyprodukowanych zostało ponad 155 000 pojazdów. - Utrzymująca się od pięćdziesięciu lat pozycja lidera zakładu KENMEX wynika z silnego skupienia na etyce, jakości i innowacji - mówi Sam Means, prezes PACCAR Mexico. - Firma KENMEX z niecierpliwością oczekuje kolejnych 50 lat i nieustającego poświęcania się na rzecz jakości i obsługi klienta, które sprawiły, że marka Kenworth stała się najczęściej wybieraną marką wśród klientów pojazdów do użytku komercyjnego.

Opracowanie produktu, uznanie i nagrody za jakość

Firma PACCAR planuje zwiększyć lokaty kapitałowe w roku 2010 wraz z ożywianiem się gospodarki. W 2009 r. wydatki kapitałowe w wysokości 100 - 125 mln $ oraz wydatki na prace badawczo-rozwojowe w wysokości 190 - 200 mln $ mają zostać przeznaczone na nowe produkty oraz udoskonalanie wydajności operacyjnej. - Zakłady Kenworth, Peterbilt oraz DAF inwestują w nowe, wiodące w branży produkty i usługi w celu umożliwienia klientom dalszego uzyskiwania rentownych wyników działalności - mówi Jim Cardillo, prezes firmy PACCAR.

Firma PACCAR zdobyła 30 nagród J.D. Power w ciągu ostatnich 11 lat, przy czym najgroźniejszy konkurent uzyskał ich sześć. W niedawno opublikowanym rankingu satysfakcji klienta J.D. Power and Associates 2009 Heavy-Duty Truck Customer Satisfaction StudySM* firma Kenworth Truck Company stała się najwyżej cenioną firmą wśród właścicieli samochodów ciężarowych Klasy 8 w kategoriach Over the Road, Pickup and Delivery i Dealer Service. - Zakłady Kenworth zdobywały wyróżnienie w kategorii Over-the-Road przez pięć lat pod rząd, jak również pięć nagród w kategorii Pickup and Delivery i trzy w kategorii Dealer Service - mówi Bob Christensen, starszy wiceprezes firmy PACCAR. - Pracownicy Kenworth zaangażowani są w dostarczanie swoim klientom produktów i usług najwyższej jakości. Nasi dealerzy zapewniają doskonałe wsparcie dla klienta dzięki oferowaniu wiodącej w branży jakości produktów, świadczenia usług i niskich kosztów posiadania pojazdów.

Magazyn Seattle Business uhonorował niedawno zakłady Kenworth nagrodą Green Washington, potwierdzającą pozycję zakładu Kenworth jako lidera, jego innowacyjność i zaangażowanie w ekorozwój oraz w zmniejszanie śladów węglowych w stanie Waszyngton. Zakłady Kenworth zdobyły tę nagrodę za hybrydowe samochody ciężarowe z napędem spalinowo-elektrycznym T270 i T370, pojazdy z napędem na skroplony gaz ziemny (LNG) T800 oraz za wysiłki zakładu produkcyjnego w Renton w stanie Waszyngton, zmierzające do produkowania samochodów ciężarowych w sposób nienaruszający równowagi środowiska. - Bardzo nas cieszy zdobycie nagrody Green Washington, będącej wyrazem uznania dla naszych zaawansowanych wysiłków w celu ochrony środowiska - mówi Bill Kozek, dyrektor generalny Kenworth. - Zakłady Kenworth utrzymują się na pozycji lidera w branży samochodów ciężarowych dzięki stosowaniu praktycznych technologii, pomagających klientom usprawniać gospodarkę paliwową oraz zmniejszać emisję spalin.

Czytelnicy brytyjskiego magazynu Truck & Driver w drodze głosowania uznali flagowy model DAF XF105 najlepszym samochodem ciężarowym ostatnich 25 lat. W specjalnej ankiecie brytyjscy kierowcy podkreślali doskonałe działanie pojazdów marki DAF, fenomenalną wydajność i znakomity komfort jazdy kierowcy.

Magazyn InformationWeek (IW) uznał grupę PACCAR za lidera innowacji informatycznych, opracowującego nowe rozwiązania, które napędzają wyniki biznesowe w czasach trudnej sytuacji gospodarczej na całym świecie. W 21., corocznym rankingu innowacyjnych pod względem technologii firm, grupa PACCAR uplasowana została na 68. miejscu na liście IW500, zajmując tym samym najwyższe miejsce wśród firm sektora motoryzacyjnego.

Grupa PACCAR jest globalnym liderem technologii pod względem wsparcia dla klientów, projektowania i produkcji wysokiej jakości samochodów ciężarowych przystosowanych do pracy przy małych, średnich i dużych obciążeniach pod marką Kenworth, Peterbilt i DAF. Świadczy również usługi finansowe, jest dostawcą technologii informatycznych oraz prowadzi dystrybucję części do samochodów ciężarowych - wszystko to w powiązaniu z głównym zakresem działalności.

27 października 2009 r. o godzinie 9:00 rano czasu pacyficznego grupa PACCAR przeprowadzi połączenie konferencyjne z analitykami papierów wartościowych, podczas którego omawiane będą zyski osiągnięte w trzecim kwartale. Zainteresowane strony będą mogli posłuchać rozmowy, wybierając zakładkę "Live Webcast" na stronie internetowej PACCAR. Transmisja internetowa dostępna będzie w formie nagrania do 6 listopada 2009 r. Akcje grupy PACCAR notowane są na giełdzie NASDAQ Global Select Market pod symbolem PCAR, a adres strony internetowej to www.paccar.com.

Niniejsza publikacja zawiera "oświadczenia dotyczące przyszłości", zgodnie z ustawą o reformie postępowania sądowego w sprawach dotyczących papierów wartościowych [Private Securities Litigation Reform Act]. Oświadczenia te oparte są na bieżących oczekiwaniach kierownictwa i zależnie od okoliczności mogą być niepewne bądź mogą podlegać zmianom. Rzeczywiste wyniki mogą w istotny sposób różnić się od wyników przedstawionych w oświadczeniach ze względu na wiele różnych czynników. Więcej informacji na temat takich czynników zawartych jest w dokumentacji grupy PACCAR, przechowywanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

* J.D. Power and Associates 2009 Heavy-Duty Truck Customer Satisfaction Studysm. Badanie opiera się na 2425 odpowiedziach głównych podmiotów znajdujących się w posiadaniu samochodów ciężarowych przystosowanych do pracy przy dużych obciążeniach. Więcej informacji na stronie www.jdpower.com.

Firma Grawis odbiera DAFa XF105 w wersji limitowanej Firma Grawis odbiera DAFa XF105 w wersji limitowanej

5 sierpnia 2009 r. w siedzibie dealera firmy DAF, TB Truck & Trailer Serwis, w Wolicy nastąpiło przekazanie ciągnika siodłowego FT XF105.510 Super Space Cab firmie Grawis. Samochód, który odebrał właściciel firmy pan Sławomir Grabowski, jest pierwszym sprzedanym na terenie Polski ciągnikiem XF105 w wersji specjalnej, przygotowanej na 15-lecie produkcji samochodów DAF Super Space Cab.

Pojazd posiada mechaniczne zawieszenie, 6-cylindrowy silnik MX o pojemności 12,9 litrów, 16-biegową manualną skrzynię biegów i wyposażony jest w dwa zbiorniki paliwa o łącznej pojemności 1500 litrów. Zainstalowany został również spojler dachowy i osłony boczne kabiny, które odchylane są po obu stronach, co umożliwia m.in. dostęp do panelu sterowania agregatem naczepy. Chłodnie są bowiem najczęściej wykorzystywane przez firmę Grawis. Kabina posiada atermiczną szybę przednią oraz elektrycznie sterowane szyby boczne. W narożnikach dachu kabiny wbudowane zostały również światła Skylights. Wnętrze kabiny wyposażone jest w kierownicę wykończoną skórą oraz fotele z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją amortyzacji.

Firma Grawis działa na rynku transportowym od 1994 roku i w swojej flocie posiada 7 ciągników siodłowych marki DAF, głównie modele XF95 i XF105 z silnikami o wysokich mocach, niezbędnych do transportu w terenach górskich. Zajmuje się m.in. transportem łososia z terenów Norwegii. Firma działa na terenie całej Europy.

Firma TB Truck & Trailer Serwis Sp. z o.o. należy do grupy Van Tilburg-Bastianen, jednego
z najstarszych dealerów DAFa w Holandii, a na polskim rynku działa od stycznia 2007 roku. Zasięgiem obejmuje województwa mazowieckie i łódzkie. Jako autoryzowany dealer i serwis marki DAF firma posiada obecnie dwa obiekty: w Wolicy k/ Warszawy oraz Rzgowie k/Łodzi
 

Złoty Laur Klienta 2009 dla DAFa

Firma DAF zdobyła Złoty Laur Klienta 2009 w kategorii „Samochody ciężarowe”. Tytuł przyznawany jest corocznie przez organizatora konkursu, Grupę Media Partner, wydawcę Przeglądu Gospodarczego Plus, dodatku promocyjno-informacyjnego, ukazującego się na łamach Gazety Prawnej oraz Rzeczy o Biznesie dodatku do Rzeczpospolitej.

"Laur Konsumenta/Laur Klienta" to największy program konsumencki w kraju, pozwalający wyłonić co roku najpopularniejsze produkty i marki w prawie 300 kategoriach.
W wyniku tegorocznego głosowania konsumentów Złoty Laur otrzymał DAF. Ogólnopolski sondaż corocznie przynosi producentom odpowiedź na jedno z podstawowych pytań: które produkty obecnie są liderami popularności w swojej grupie?
Wyróżnienia przyznawane przez organizatora konkursu to nagroda polskiego konsumenta. Wyboru najwyżej cenionych produktów dokonują sami klienci, dlatego wartość takiego godła dla zwycięzców jest bardzo znacząca i odzwierciedla tendencje występujące na rynku. W konkursie najważniejsze są opinie mówiące, który produkt postrzegany jest jako najlepszy, a nie sprzedaż. Przyznane godła są potwierdzeniem dobrej opinii Polaków o produkcie i pewnego rodzaju zbiorową rekomendacją. Poprzednie edycje konkursu potwierdziły, że godło jest skutecznym narzędziem marketingu, promocji i reklamy, sprzyja budowaniu silnej, wartościowej oraz stabilnej marki.

DAF jest liczącym się producentem pojazdów ciężarowych na terenie Unii Europejskiej. Wszystko to dzięki podejściu firmy, czyli byciu najbliżej klienta w każdych czasach. By niezależnie od koniunktury każdy z transportowców mógł bezwzględnie polegać na organizacji.

Oferta firmy jest ustawicznie ulepszana w celu zaoferowania najniższego kosztu kilometra – co jest najważniejszym parametrem dla każdego właściciela pojazdu ciężarowego. Najlepszym dowodem skuteczności tej strategii jest fakt, że DAF jest liderem sprzedaży w Polsce w segmencie najcięższych pojazdów o DMC powyżej 16 ton od trzech lat. Nagrodzone złotym Laurem Klienta 2009 pojazdy DAF, poza najniższymi kosztami eksploatacji, cechuje niezawodność i trwałość oraz dbałość o wygodę kierowcy i jego bezpieczeństwo. Dzięki kontraktom serwisowym DAF Multisupport, przewoźnik nie tylko obniża koszt napraw i obsług, ale również doskonale wie ile będzie kosztować utrzymanie pojazdu i to z gwarancją DAF.
Ponadto każdy z dealerów DAF jest częścią ITS – Międzynarodowego Serwisu Samochodów Ciężarowych DAF i dysponuje pojazdem serwisowym oraz specjalistami dostępnymi 24 h na dobę. O jakości serwisu świadczy fakt, że w ponad 60% przypadków pojazd wraca na drogę maksymalnie po 6 godzinach.
Na terenie Polski organizacja DAF to 23 autoryzowane serwisy. W Europie jest ich ponad 1200. Oferta to nie tylko możliwość naprawy ciężarówek DAF, ale również przyczep, naczep, zabudów i wszystkich komponentów związanych z pojazdem ciężarowym, jak również naprawy pojazdów innych marek, włącznie z możliwością zakupu części i akcesoriów do ww. w ramach katalogu TRP.

Bardzo ważnym narzędziem obniżenia kosztów działalności transportowej są prowadzone przez DAF szkolenia dla kierowców w ramach Akademii Ekonomicznej Jazdy DAF, czy wprowadzony niedawno do oferty System Zarządzania Flotą DAF Telematics. Z wypowiedzi klientów, u których zostały przeprowadzone szkolenia wynika, że roczne oszczędności na paliwie generowane przez jednego kierowcę mogą nawet przekroczyć 2 tys. euro.

W chwili obecnej DAF rozpoczął również produkcję modeli serii LF, CF i XF105 w wersji „Edycja 2009”, z silnikami Euro 5, wprowadzając znaczącą ilość rozwiązań zwiększających komfort i bezpieczeństwo jazdy. Zoptymalizowany układ napędowy, który dzięki unowocześnieniu silnika i układu przeniesienia napędu gwarantuje większe oszczędności paliwa. Do tego system stabilizacji VSC, układy SMR, EBS, Asystent Hamowania, ASR, czy wreszcie adaptowalny tempomat (ACC) z modułem ostrzegania przed kolizją zadbają o większe bezpieczeństwo.

Euro 5 – doskonała lokata kapitału
Niebawem wszystkie kraje członkowskie UE będą wprowadzać systemy różnicujące wysokość myta, w zależności od normy emisji spalin spełnianej przez pojazd. Oznacza to, że eksploatacja samochodów starszych, spełniających niższe normy, będzie coraz droższa zarówno w kosztach opłat jak i ze względu na znaczną utratę wartości pojazdów Euro 4 bądź starszych.
W chwili obecnej warto więc wymienić pojazd na wersję Euro 5, co gwarantuje również niższe koszty paliwa oraz obsług. Samochody Euro 5 kosztują rocznie o 3 tys. euro mniej przy przebiegu 70 tys. km po niemieckich autostradach. No i oczywiście będą mieć dużo wyższą wartość odsprzedażną po okresie eksploatacji.

Pobierz dyplom w wersji PDF
 

60 lat samochodów ciężarowych DAF

„Pierwsze seryjnie produkowane podwozia ciężarowe z fabryki samochodów N.V. Van Doorne’a w Eindhoven odsłonięto wczoraj przy aplauzie publiczności”, donosił Holenderski Kurier Transportowy 29 lipca 1949 r. Nowo budowana fabryka miała w 1950 r. wyprodukować dwa tysiące ciężarówek. To zupełnie odmienna skala produkcji w porównaniu z ponad 65 000 samochodów ciężarowych, które zjechały z taśm produkcyjnych DAF-a w Eindhoven i Leyland (Wielka Brytania) w 2008 r.

Pod koniec lat czterdziestych, DAF korzystał z wielkiego popytu na środki transportu. Zakłady założone w 1928 r. przez Huba van Doorne'a, a od 1933 r. znane z produkcji przyczep (Van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek), wprowadziły na rynek pierwsze podwozie samochodu ciężarowego 28 lipca 1949 r. W tym samym roku zaplanowano produkcję kolejnych 500 ciężarówek. Po oddaniu do użytku nowych zakładów w styczniu 1950 r. produkcja wzrosła do 2000, a później do 4000 samochodów ciężarowych rocznie.

Początkowo produkowano tylko modele o masie całkowitej 3 i 5 ton, składające się z podwozi, silników i osi, wyposażone w słynną osłonę chłodnicy z siedmioma chromowanymi paskami; kabiny na zamówienie konstruowali miejscowi, niezależni rzemieślnicy. Od roku 1953 zaczęto produkować fabryczne babiny, a wśród nich luksusową wersję z oświetleniem wewnętrznym i drugą wycieraczką przedniej szyby. 3 maja tego roku wyprodukowano dziesięciotysięczną ciężarówkę.

Pionierskie rozwiązania w konstrukcji silników

Pierwsze generacje ciężarówek DAF były wyposażane w silniki benzynowe Hercules i diesle marki Perkins. W 1956 r. podjęto decyzję o produkowaniu silników i już pod koniec 1957 r. powstał całkowicie nowy zakład, produkujący na licencji silniki Leylanda. W oparciu o te rozwiązania, DAF szybko opracował własne, i szybko stał się znany z pionierskich rozwiązań konstrukcyjnych w tej dziedzinie.

W 1959 r. DAF był jednym z pierwszych producentów stosujących turbosprężarki w silnikach diesla dla samochodów ciężarowych. W 1973 r. zakłady wprowadziły chłodzenie międzystopniowe, zwiększające moc i moment obrotowy, co zaowocowało oszczędniejszym zużyciem paliwa. Było to pierwsze rozwiązanie tego rodzaju na świecie. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technicznym w konstrukcji silników, zakłady z Eindhoven wyprzedziły konkurencję o dziesięć lat. Z tego samego powodu zawsze odgrywały wiodącą rolę w dziedzinie ograniczenia emisji gazów spalinowych. Od 2006 r. DAF stał się jednym z pierwszych producentów ciężarówek wyposażających wszystkie swoje modele w urządzenia zapewniające zgodność z normą emisji spalin Euro 5, która zostanie wprowadzona od października 2009 r. Ponadto, od roku 2008 wszystkie oferowane przez DAF samochody ciężarowe są zgodne z jeszcze surowszą normą EEV. Do niedawna uważano, że będą ją mogły spełnić tylko silniki zasilane gazem.

Matka międzynarodowego transportu drogowego

Międzynarodowy transport drogowy zaczął się rozwijać w połowie lat pięćdziesiątych, a holenderscy spedytorzy stali się znani ze swych przewozów towarowych w całej Europie. W związku z tym, w 1957 r. DAF wprowadził nową serię ciężkich podwozi ciężarowych (DO), na których zaczęto montować kabiny z miejscem do spania. DAF, jak nikt inny, zdawał sobie sprawę jak ważny jest komfort kierowcy; stało się to oczywiste, gdy w roku 1962 na wystawie RAI w Amsterdamie firma zaprezentowała rewolucyjny model 2600, zaprojektowany specjalnie na potrzeby transportu międzynarodowego i wyróżniający się niespotykanym wnętrzem, dużą powierzchnią szyb oraz przestronną kabiną sypialną. W owych czasach były to niespotykane cechy.

Od tego czasu DAF zawsze był w czołówce w dziedzinie zapewniania komfortowej jazdy. W 1985 r. firma wprowadziła tak zwaną przestrzenną kabinę (Space Cab) dla swoich wiodących modeli. Kabina była produkowana w wersji z podwyższonym dachem, zapewniającym kierowcy więcej przestrzeni roboczej, życiowej i sypialnej. W roku 1994, DAF zaprezentował kabinę „Super Space”, daleko przewyższającą wszelkie standardy wygody kierowców i przestronnego wnętrza. Obecnie kabina tego typu opracowana dla wiodącego modelu XF105 jest jedną z najbardziej przestronnych kabin na rynku.

Model XF105 zdobył laur „Międzynarodowego Samochodu Ciężarowego roku 2007” i tym samym firma DAF uzyskała tę najbardziej prestiżową nagrodę branżową po raz trzeci w ciągu dziesięciu lat. Oprócz XF105, tytuł ten przyznano modelowi 95XF, który był Międzynarodowym Samochodem Ciężarowym roku 1998, oraz popularnej serii dostawczej LF, która zdobyła tę nagrodę w roku 2002 .

Klucze do sukcesu

Pod koniec lat osiemdziesiątych, zakłady w Eindhoven produkowały około 18 000 ciężarówek rocznie, a po dziesięciu latach ilość ta wzrosła do około 25 000. W pierwszych latach nowego tysiąclecia, zakłady te produkowały już niemal 31 000 samochodów rocznie (dane za 2004 r.), bijąc rekord za rekordem. W 2008 r., w Eindhoven wyprodukowano prawie 40 000 średnich i ciężkich samochodów ciężarowych, a do tego ponad 12 000 modeli LF i ponad
12 700 modeli z serii CF i XF105 zmontowano w brytyjskich zakładach Leyland Trucks, co razem dało roczną produkcję dochodzącą do 65 000 sztuk.

Znakiem rozpoznawczym DAF-a jest dążenie do rozwijania i produkowania samochodów ciężarowych wyposażonych w rozwiązania najwyższej jakości. Jest to jeden z ważnych kluczy do sukcesu firmy. Nowe rozwiązania zawsze zapewniają klientom i kierowcom wartość dodaną. DAF stale konsultuje się z nimi i dzięki temu jest w stanie nie tylko konstruować nowoczesne, wydajne samochody o najniższych kosztach eksploatacji i najwyższej możliwej efektywności, gwarantując optymalną wygodę kierowcom, lecz także zapewnić szeroką ofertę usług wspierających jego produkty.


Historia firmy DAF w latach 1949 – 2009

1949 Rozpoczęcie produkcji pojazdów komercjalnych
1950 Otwarcie nowego zakładu produkcyjnego
1955 Wprowadzenie na rynek serii 1100-/1300- i 1500
1955 Wyprodukowano 10-tysięczne podwozie samochodu ciężarowego
1957 Otwarcie zakładu produkującego silniki
1957 Wprowadzenie serii 2000 DO oraz 12 i 15
1958 Rozpoczęcie produkcji osi
1959 Wprowadzenie nowej konstrukcji kabin czołowych
1959 Wprowadzenie silnika DAF turbo
1962 Wprowadzenie serii 2600
1964 Wyprodukowano 50-tysięczne podwozie samochodu ciężarowego
1965 Otwarcie zakładów produkujących kabiny i osie w Westerlo (Belgia)
1970 Wprowadzenie nowej generacji ciężarówek z kabinami uchylnymi
1973 Wprowadzenie serii 2800
1973 DAF wprowadza chłodzenie międzystopniowe
1975 Wprowadzenie serii 700 i 900
1979 Wprowadzenie „Topsleepera”
1984 Wyprodukowano 250-tysięczną ciężarówkę
1985 Wprowadzenie kabiny SpaceCab
1985 Wprowadzenie ATi, zaawansowanego chłodzenia międzystopniowego i turbodoładowani
1987 DAF przejmuje zakłady w Leyland
1987 Wprowadzenie serii 95
1988 Seria 95 nagrodzona tytułem „Międzynarodowego Samochodu Ciężarowego Roku”’
1990 Wprowadzenie serii silników zgodnych ze standardem 9-NOx
1991 Wprowadzenie serii 45
1992 Ogłoszenie o wprowadzeniu serii 75 i 85
1994 Wprowadzenie kabiny Super Space
1997 Wprowadzenie serii 95XF
1998 Model 95XF nagrodzona tytułem „Międzynarodowego Samochodu Ciężarowego Roku 1998”
1999 W Eindhoven wyprodukowano 500-tysięczną ciężarówkę
2001 Wprowadzenie nowej serii CF
2001 Wprowadzenie nowej serii LF
2002 Seria DAF LF nagrodzona tytułem „Międzynarodowego Samochodu Ciężarowego Roku 2002”
2002 Wprowadzenie nowej serii XF
2005 Wprowadzenie modelu XF105
2006 Wprowadzenie modeli Euro 4 i Euro 5 w serii LF i CF
2006 Model XF105 nagrodzony tytułem „Międzynarodowego Samochodu Ciężarowego Roku 2007”
2007 W Eindhoven wyprodukowano 750-tysięczną ciężarówkę
2008 Modele LF, CF i XF105 dostępne z super ekologicznymi silnikami EEV
2008 Wprowadzenie modeli LF, CF i XF105 Edycja 2009
 

   Pobierz wersję w wysokiej rozdzielczości
   Pobierz wersję w wysokiej rozdzielczości
   Pobierz wersję w wysokiej rozdzielczości
   Pobierz wersję w wysokiej rozdzielczości

XF105 Safety Demo – wersja demonstracyjna skupiająca się na aspektach wygody i bezpieczeństwa

Modele DAF CF i XF105 Edycja 2009 są już dostępne z systemami ACC i FCW:

Firma DAF rozpoczęła produkcję modeli CF i XF105 w wersji ‘Edycja 2009’. Charakteryzuje je zoptymalizowany układ napędowy, który dzięki unowocześnieniu silnika oraz nowym przełożeniom tylnej osi pozwala na jeszcze większe oszczędności paliwa. Co więcej, adaptowalny tempomat (ACC) z modułem ostrzegania przed kolizją (FCW) jest dostępny w opcjach dla klientów ceniących sobie dodatkowe udogodnienia i bezpieczeństwo. Wielu dealerów, pragnąc zaprezentować wszystkie dostępne rozwiązania w jednym modelu, skonfigurowało samochód XF105 ‘Edycja 2009’ jako pojazd Safety Demo.

XF105 Safety Demo jest dowodem na to, że w ciągu minionych kilku lat wprowadzono znaczącą liczbę rozwiązań technicznych, które zwiększają wygodę i bezpieczeństwo jazdy. Oprócz elektronicznego systemu hamowania EBS, układu przeciwdziałającemu buksowaniu kół ASR oraz asystentowi hamowania, który zapewnia pełną moc hamulców w razie konieczności awaryjnego zatrzymania pojazdu, opracowano również system kontroli stabilności pojazdu VSC oraz system ostrzegania przed niezamierzonym opuszczeniem pasa jazdy LDWS, które są dobrymi przykładami troski o bezpieczeństwo kierowców.

System adaptacyjnej regulacji prędkości jazdy
System ACC z modułem FCW (ostrzegania przed kolizją) to nowe opcje dla modeli DAF CF oraz XF105. Korzystają one z systemu radarowego, który monitoruje drogę przed pojazdem, wyszukując wolniej jadące samochody.

System ACC włącza się, gdy odległość do pojazdu z przodu staje się niższa od zadanej wartości i automatycznie dostosowuje prędkość ciężarówki. W zależności od wymaganego sposobu zmniejszenia prędkości, redukuje ją poprzez ograniczenie dopływu paliwa, włączenie hamulca silnikowego MX engine brake z redukcją biegów, po czym uruchamia kolejno intarder i hamulce zasadnicze. Jeśli to nie wystarczy, kierowca jest alarmowany za pomocą sygnałów wizualnych i dźwiękowych o konieczności dodatkowego zwiększenia ciśnienia układu hamowania. System ACC pozwala również ciężarówce przyspieszyć do granic górnego limitu prędkości, gdy pojazd przed nią przyspiesza. Zadaną odległość do poprzedzającego pojazdu można ustawić w przedziale 30–70 metrów.

System ostrzegania przed kolizją analizuje prędkość z jaką ciężarówka zbliża się do poprzedzających pojazdów, kalkulując na bieżąco, czy wystarczy miejsca na uniknięcie kolizji. W przypadku przekroczenia krytycznego limitu, system za pomocą sygnałów wizualnych i dźwiękowych ostrzega kierowcę, że konieczna jest jego natychmiastowa interwencja.

Systemy DAF Night Lock oraz DAF Telematics
Oprócz ksenonowych świateł oraz systemu monitorowania obciążenia osi, który sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnego prawem limitu, pojazdy demonstracyjne XF105 Safety Demo posiadają również system DAF Night Lock – łatwy w obsłudze zamek mechaniczny chroniący kierowcę przed wtargnięciem niepożądanych osób do kabiny. Modele te posiadają również system przekazywania danych DAF Telematics, pozwalający na wymianę informacji między pojazdem a bazą. Na ekranie wmontowanym w deskę rozdzielczą można wyświetlać obrazy z kamer zamontowanych po obu stronach ciężarówki, co stanowi dodatkowy środek bezpieczeństwa.

Zachęta ze strony ubezpieczycieli?
W minionych latach wprowadziliśmy na rynek znaczącą ilość rozwiązań zwiększających komfort i bezpieczeństwo jazdy – podsumowuje Ron Borsboom, Członek Zarządu DAF odpowiedzialny za rozwój produktów. – Praktyka wykazuje jednak, że wielu operatorów niechętnie inwestuje w takie systemy, jeśli nie są wymagane prawem. Dzieje się tak pomimo faktu, że zaawansowane produkty, takie jak system ostrzegania przed niezamierzonym opuszczeniem pasa jazdy, system kontroli stabilności pojazdu oraz adaptacyjna regulacja prędkości jazdy z modułem ostrzegającym przed kolizją, przyczyniają się do podwyższenia wygody i bezpieczeństwa jazdy. Jedna z niemieckich firm ubezpieczeniowych proponuje zniżkę dla ciężarówek wyposażonych w najnowsze systemy bezpieczeństwa. Ten przykład jest zdecydowanie wart naśladowania.
 

15 lat programu TRP firmy PACCAR PARTS

W 1994 roku firma PACCAR PARTS wprowadziła swój program TRP, w ramach którego sprzedawane są części i akcesoria dla ciągników i naczep w jednym punkcie. Firma transportowa może w jednym miejscu zaopatrzyć się we wszystko, czego potrzebuje. W ciągu minionych piętnastu lat program stał się najbardziej profesjonalnym, wiodącym na rynku źródłem dostaw uniwersalnych części dla wszystkich marek samochodów ciężarowych, przyczep i naczep. Oferuje on również bogaty wybór wyposażenia warsztatowego.

Dowodem na rynkowe zapotrzebowanie na program TRP jest szybki wzrost asortymentu oferowanych produktów. W 1994 roku obejmował on zaledwie 340 części przeznaczonych wyłącznie do naprawy i obsługi naczep. W 1998 roku wzbogacono ją o szeroki wybór akcesoriów do warsztatu, obejmujący 1 400 produktów włącznie z narzędziami i płynami eksploatacyjnym. W 2001 roku dodano pełną gamę uniwersalnych części dla ciężarówek wszystkich marek, wśród których znalazły się miechy pneumatyczne, siodła i części do hamulców. Po udanym wejściu na rynek holenderski, program TRP wprowadzono także w Wielkiej Brytanii. Obecnie można z niego skorzystać u wszystkich dealerów DAF w całej Europie.

Ponad 60 000 produktów
Aktualnie program PACCAR PARTS TRP obejmuje ponad 60 000 produktów włącznie z częściami do osi naczep wszystkich typów i z produktami znanych marek. Całą ofertę podzielono aż na 15 grup produktowych, które są dostępne w cyfrowym katalogu www.daftrucks.pl/trp. Dzięki przejrzystej wyszukiwarce, klienci mogą szybko znaleźć potrzebne im części, wpisując markę i grupę produktów. Katalog TRP został także wydany w wersji drukowanej. Jest to jeden z najbogatszych katalogów uniwersalnych części i akcesoriów na rynku samochodów ciężarowych. Podobnie jak produkty objęte systemem TRP, jest on dostępny wyłącznie u dealerów firmy DAF.

Program TRP wspiera firmy przewozowe, zwiększając ich efektywność – podkreśla Tom Clevinger, Dyrektor Zarządzający PACCAR PARTS na Europę. – Jest to niezwykle ważne, szczególnie w obecnej, niełatwej sytuacji gospodarczej. Części do wszystkich marek ciągników i naczep oraz szeroki wybór wyposażenia i akcesoriów warsztatowych można nabyć w jednym miejscu, czyli u dealerów DAF, w konkurencyjnych cenach. Takie działania są nie tylko bardziej wydajne, ale także pozwalają na obniżenie kosztów. Ponieważ program TRP jest całkowicie zintegrowany z systemami DAF i PACCAR PARTS, zapewnia on taki sam doskonały poziom obsługi jak w przypadku oryginalnych części DAF, również pod względem jakości, gwarancji i dostępności. Firma PACCAR PARTS Europe oferuje najwyższą na rynku jakość usług na poziomie 98%, co oznacza, że prawie wszystkie części są od ręki dostarczane do dealerów.

DAF CF85 zdobywa tytuł „Flotowego Samochodu Ciężarowego Roku 2009”

Podczas ceremonii wręczania prestiżowych nagród „Motor Transport Awards 2009” w Londynie, model DAF CF85 po raz drugi z rzędu uhonorowano tytułem Flotowego Samochodu Ciężarowego Roku. Nagrody „Motor Transport Awards” to prestiżowe wyróżnienia w brytyjskim przemyśle transportowym, nadawane przez czasopismo branżowe Motor Transport.

– Model CF85 spełnia wszelkie wymagania operatorów w zakresie niezawodności, wsparcia technicznego, zarządzania kosztami i zadowolenia kierowców. Ogólnie rzecz biorąc, jest zdecydowanie najlepszy – uznało jury po przeprowadzeniu porównania samochodów ciężarowych, które znalazły się w finałowej piątce konkurującej o nagrodę.

Ogromne wyróżnienie
Podczas gali w londyńskim Grosvenor House, Rayowi Ashworthowi – dyrektorowi zarządzającemu DAF Trucks UK, nagrodę wręczył Mark Barton – dyrektor sprzedaży BRS i sponsor konkursu.
Jest to ogromne wyróżnienie dla CF85 oraz dla całego zespołu sprzedaży i sieci dealerów w Wielkiej Brytanii. Jest dla nas tym ważniejsze, że tytuł uzyskaliśmy głosami operatorów, a oni są na tym rynku najbardziej wybrednymi nabywcami – cieszył się Ray Ashworth.

Model CF85 lub jego poprzednicy już po raz dziewiąty zdobywają tytuł Flotowego Samochodu Ciężarowego Roku.
Jest to dla nas potwierdzenie, że operatorzy akceptują nasze prace rozwojowe i dążenie do ciągłego ulepszania tego modelu. Jak widać, już po raz kolejny przypadło nam uznanie za to, że wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów stworzyliśmy oszczędne samochody o dobrych parametrach w zakresie ochrony środowiska i wysokim poziomie bezpieczeństwa. Tak działa geniusz ewolucji! – powiedział Ashworth.

Nagrody Motor Transport przyznawane są od 23 lat. Przez ten okres firma DAF zdobyła je 12 razy, co stanowi bezprecedensowy wynik.

Nowy serwis DAF na Lubelszczyźnie

Na terenie Lubelszczyzny działa nowy obiekt serwisowy firmy DAF należący do Grupy Wanicki.

Serwis znajduje się w Świdniku, przy 614 kilometrze drogi nr 12, 17 w kierunku Zamość - Chełm – kilometr od granicy Lublina. Położony jest na działce o powierzchni 1,7 ha. Powierzchnia dwukondygnacyjnego budynku to około 1500 m2, kubatura 11 000 m3. Serwis w Świdniku to lubelski oddział Grupy Wanicki, który został przeniesiony z budynku w Lublinie.

Warsztat posiada 4 przelotowe, w pełni wyposażone stanowiska obsługowo-naprawcze o szerokości 6 metrów i długości 27 metrów. Na dwóch z nich znajdują się kanały robocze, a jedno przygotowane jest pod montaż uniwersalnego podnośnika stemplowego. Serwis prowadzi działalność w zakresie napraw bieżących samochodów ciężarowych i osobowych, przeglądów okresowych, naprawy i kalibracji tachografów cyfrowych, naprawy i montażu agregatów chłodniczych, montażu urządzeń do poboru myta za korzystanie z autostrad w Niemczech – Toll Collect. W 2009 roku planowane jest również oddanie do użytku stacji kontroli pojazdów.

Podobnie jak pozostałe serwisy DAF prowadzi on sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Warsztat wyposażony jest w najnowsze urządzenia niezbędne do przeprowadzania napraw pojazdów na najwyższym poziomie tj. nowoczesny komputer diagnostyczny DAVIE, pozwalający na diagnozowanie pojazdów marki DAF oraz magazyn części zamiennych. Dostępny jest również 24-godzinny serwis awaryjnego firmy DAF ITS.

Jak każdy autoryzowany serwis firmy DAF, warsztat w Świdniku przeznaczony jest do obsługi wszystkich marek pojazdów ciężarowych przyczep i naczep oraz autobusów firmy BOVA.

Na wyposażenie serwisu pozyskane zostały środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I – Przedsiębiorczość i Innowacje.

Warsztat obsługuje ośmiu wykwalifikowanych mechaników oraz pięć osób w punkcie obsługi klienta i magazynie. Grupa Wanicki oferuje również kontrakty serwisowe w ramach usługi DAF Multisupport. Klient w zamian za określoną miesięczną stawkę otrzymuje pełen serwis i obsługę w całej sieci serwisowej DAF, zarówno w kraju jak i za granicą.

Tradycyjnie dla obiektów serwisowych Grupy Wanicki, również najnowsza, świdnicka siedziba firmy wyposażona będzie w przyszłości w salon ekspozycyjny. Trzech handlowców obsługuje teren województwa lubelskiego.
Adres:
WW Wanicki Sp. z o.o. Serwis DAF, ul. Piasecka 130, 21-040 Świdnik, 51 st 12' 03" N
22 st 40' 37" E

*********

Firma Wanicki jako autoryzowany dealer sprzedaży i serwisu samochodów ciężarowych marki DAF działa na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego
i świętokrzyskiego. Powstała w 1991 roku jako przedsiębiorstwo oferujące głównie usługi transportowe. W 1994 roku poszerzyła swoją działalność o usługi serwisowe, a w 1999 roku podpisała umowę dealerską z DAF TRUCKS POLSKA obejmującą sprzedaż i serwisowanie samochodów marki DAF.
Aktualna oferta firmy Wanicki to nowe i używane pojazdy marki DAF, sprzedaż i serwis autobusów BOVA, serwis autobusów SOLARIS, sprzedaż i serwis pojazdów dostawczych oraz sprzedaż i serwis maszyn budowlanych. Poza Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów i legalizacją tachografów firma Wanicki oferuje również profesjonale naprawy blacharskie i powypadkowe pojazdów wszystkich marek.
Wanicki zajmuje się sprzedażą i serwisem pojazdów w Mogilanach k/ Krakowa, Rzeszowie
i Lublinie. Łącznie w firmie zatrudnionych jest około 80 osób.

Pierwsza europejska homologacja typu pojazdu dla modelu DAF XF105

Od 29 kwietnia b.r. krajowe władze homologacyjne mają prawo wystawiania europejskich homologacji typu pojazdu również dla pojazdów ciężarowych. Producenci ciężarówek nie będą musieli, więc już wnioskować o homologację typu osobno w każdym z dwudziestu siedmiu krajów Unii Europejskiej. 29 kwietnia holenderski urząd homologacyjny RDW jako pierwszy wystawił europejską homologację typu dla pojazdu ciężarowego - w zakładach DAF w Eindhoven dla modelu DAF XF105 ‘Edition 2009’.

Zanim producent ciężarówki zarejestruje nowy typ pojazdu w krajach członkowskich Unii Europejskiej, musi uzyskać oficjalną homologację typu pojazdu. W celu sprawdzenia, czy pojazd spełnia liczne wymogi prawne, egzemplarz próbny danego typu przechodzi testy i sprawdziany obejmujące ponad czterdzieści różnych kryteriów, takich jak emisja spalin, hamulce, światła i lusterka. W przeszłości homologację należało uzyskać w każdym z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Od 29 kwietnia b.r. homologacja wystawiona w jednym z krajów Unii jest ważna na całym jej terenie.

Zwiększenie wydajności
Możliwość uzyskania homologacji europejskiej oznacza dla producentów zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów. Co więcej, wymagania homologacyjne są obecnie praktycznie ujednolicone we wszystkich krajach Unii. Wymagania krajowe, takie jak szwedzki test kabiny, utraciły ważność.

Pierwsza homologacja europejska
Holenderski urząd homologacyjny RDW wcześnie zaczął oferować możliwość uzyskania homologacji krajowej identycznej z nowymi standardami europejskimi. Dzięki temu, stał się pierwszą jednostką wydającą europejskie homologacje dla ciężarówek, zaś pierwsza wystawiona przez niego homologacja dotyczy wiodącego modelu DAF XF105 Edition 2009, posiadającego między innymi zoptymalizowany układ napędowy (z ulepszonym silnikiem PACCAR MX o pojemności 12.9 l i nowym reduktorem) oraz nowe opcje takie jak inteligentny układ kontroli prędkości (ACC) oraz ostrzeżenie przed zderzeniem czołowym (FCWS). Dzięki zastosowaniu technologii radarowej, system ACC automatycznie dostosowuje prędkość ciężarówki, gdy „widzi", że maleje ustalona uprzednio odległość między ciężarówką, wyposażona w ten układ, a pojazdem z przodu. System ACC redukuje prędkość, a gdy jest on wyłączony układ FCWC „wchodzi do akcji” i informuje kierowcę, że należy podjąć działania zapobiegające zderzeniu.

Homologacje w Polsce
Firma DAF Trucks Polska w ramach programu całkowitej odpowiedzialności za pojazd, w dalszym ciągu pozostaje właścicielem homologacji na pojazdy skompletowane (podwozia z zabudowami). Ta funkcjonująca już wiele lat akcja daje wymierne efekty. Klient kupujący zabudowane podwozie w autoryzowanej sieci ma 100% pewności, że pojazd nie tylko posiada wyposażenie zgodne z prawem obowiązującym w Polsce i UE, ale również sposób wykonania zabudowy i jej montażu jest zgodny z zasadami sztuki i ostrymi wymogami technicznymi firmy DAF.
 

PACCAR uhonorowany za działania na rzecz ochrony środowiska

Firma Kenworth, jedna z marek koncernu PACCAR do której należy również DAF, otrzymała prestiżową nagrodę „Doskonałość w dziedzinie czystego powietrza” od amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Kenworth jest pierwszym producentem pojazdów użytkowych, który otrzymał to wyróżnienie od momentu powstania nagrody w 2000 r. Agencja Ochrony Środowiska doceniła nowatorskie działania na rzecz rozwoju pojazdów przyjaznych dla środowiska.

Inne działania koncernu PACCAR świadczące o pozycji lidera w trosce o środowisko naturalne:

 • Amerykańska firma Waste Management, zajmująca się wywozem nieczystości stałych, zakupiła wyposażony w silnik diesla i napęd elektryczny pojazd Peterbilt Model 320 do zbiórki śmieci. Pojazdy tego typu posiadają system HLA opracowany przez firmę Eaton. Umożliwia on odzysk i magazynowanie energii wytwarzanej podczas hamowania.
 • Kenworth T370 jest pierwszym pojazdem o napędzie hybrydowym (diesel z napędem elektrycznym) w nowojorskiej flocie samochodowej. Pojazd hybrydowy ze stajni Kenwortha będzie używany przez służby sanitarne na obszarze całego Nowego Jorku.

„Gospodarka ciągle boryka się z wieloma problemami. Przyzwoitej wielkości przewozów towarzyszą trudne warunki gospodarcze związane z zapaścią w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, zmniejszoną produkcją przemysłu samochodowego, mniejszymi wydatkami w sektorze biznesowym oraz słabymi wynikami sprzedawców detalicznych”, powiedział wiceprezes firmy PACCAR, Tom Plimpton. „Produkcja samochodów ciężarowych w Ameryce północnej i Europie w drugim kwartale była o 5-10% niższa w porównaniu z pierwszym, osłabiając zyski firmy. Wyniki sprzedaży firmy PACCAR w drugim kwartale świadczą o słabszej wydajności przemysłu oraz oznaczają spadek zysków z sektora samochodów ciężarowych w porównaniu do pierwszego kwartału. PACCAR stara się ograniczyć wydatki operacyjne tak, aby przystosować się do trudnej sytuacji na rynku”. Plimpton dodał również: „Dochodzą nas optymistyczne wieści, że krajowe firmy przewozowe planują wymianę samochodów na nowe, gdyż jest to dla nich bardziej opłacalne, jako że utrzymanie starzejących się ciężarówek jest coraz bardziej kosztowne”.

Firma PACCAR to światowy lider w produkcji wysokiej jakości samochodów ciężarowych różnej wielkości pod markami znanymi jako Kenworth, Peterbilt i DAF. Firma świadczy także usługi finansowe, oferuje wsparcie informatyczne oraz prowadzi sprzedaż części zamiennych do pojazdów własnej produkcji. Udziały firmy są obecne na giełdzie Nasdaq pod symbolem PCAR. Strona internetowa firmy znajduje się pod adresem: www.paccar.com.
 

DAF najlepszym producentem silników 2009 roku

Podczas tegorocznej wystawy Bus World Asia w Szanghaju, firma DAF została uhonorowana tytułem „Najlepszy Producent Silników 2009 Roku”, za niezawodność, trwałość oraz niskie zużycie paliwa w silnikach PACCAR PR o pojemności 9.2 l oraz PACCAR MX o pojemności 12.9 l. Silniki te dostępne już są także w Azji w wersji Euro 4.

Bus World Asia to jedna z najbardziej prestiżowych wystaw autobusów miejskich i dalekobieżnych na świecie. W zeszłym roku firma DAF otrzymała tytuły „Najlepszego Producenta Silników Autobusowych” oraz „Najlepszego Producenta Silników dla Autokarów”. W tym roku oba tytuły połączono, tworząc kategorię „Najlepszy Producent Silników Roku”. Jury składało się z 25 członków: przedstawicieli organizatorów oraz dziennikarzy chińskich i zagranicznych.

„DAF zdobył nagrodę nie tylko ze względu na wyjątkową niezawodność, trwałość i niskie zużycie paliwa silników PACCAR. Ważną rolę odegrał również fakt, że firma ta ma doskonałą markę w Chinach” - stwierdził prezes jury Martial Benoot.

Duże zamówienie z firmy Youngman
„Od roku 2001 DAF dostarcza silniki wiodącym chińskim producentom autobusów - firmom Zhongtong oraz Higer” - poinformował Marcel de Vries, dyrektor działu komponentów DAF, odpowiedzialny za sprzedaż silników oraz osi producentom autobusów i autokarów na całym świecie. „W czasie trwania wystawy Bus World Asia 2009 zawarliśmy porozumienie z firmą Youngman na dostawę 400 silników PACCAR PR i MX w okresie nadchodzących dwóch lat. Firma Youngman jest liderem chińskiego rynku autobusowo-autokarowego w najwyższym segmencie produkcji”.

Do niedawna DAF dostarczał w Azji dla autobusów i autokarów jedynie wersje Euro 3 silnika PACCAR PR o pojemności 9.2 litrów oraz PACCAR MX o pojemności 12.9 litrów. W październiku w chińskich miastach wejdą w życie zaostrzone przepisy dotyczące emisji spalin, zwiększając popyt na silniki, które są jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska. Z tego powodu DAF zaprezentował podczas wystawy wersje Euro 4 silników PACCAR, wykorzystujących technologię DAF SCR.
 

DAF unowocześnia popularną serię LF przeznaczoną dla dystrybutorów produktów

DAF wprowadza na rynek modele Edition 2009 popularnej ciężarówki LF, pod hasłem „Ewolucja nigdy się nie kończy”. Unowocześnione wnętrze zapewnia jeszcze większą wygodę kierowcy, zaś wyższą efektywność uzyskano dzięki optymalizacji układu napędowego oraz wprowadzeniu nowych opcji. Dzięki temu, powszechnie chwalone ciężarówki dystrybucyjne DAF-a znowu zyskały na atrakcyjności.

Nowoczesna, obszerna kabina, niska masa niezaładowanego pojazdu, pozwalająca uzyskać maksymalną rentowność przewozu w tej klasie pojazdów, ciasny promień skrętu zapewniający optymalną zdolność manewrową, ułatwione wsiadanie do kabiny i parametry, dzięki którym ciężarówki z serii LF prowadzą się jak samochody osobowe sprawiają, że są one idealnymi środkami transportu dla dystrybutorów. Umożliwiając zindywidualizowanie pojazdu dla różnych zastosowań LF-y w dalszym ciągu są dostępne w różnych klasach wagowych i rozstawach osi, oraz z silnikami o zróżnicowanej mocy. Doskonale nadają się do wykorzystania podwozia pod zabudowę lub jako ciągniki siodłowe, natomiast kabinę można zamówić w wersji dziennej lub sypialnej. Model LF45 jest dostępny w wersjach o masie całkowitej od 7,5 do 12 ton, natomiast model LF55 – od 12 do 21 ton DMC, zaś cały zestaw drogowy może osiągnąć masę brutto do 32 ton.

Nowość: czterocylindrowy silnik 210 KM i sześciocylindrowy 300 KM
Aby zapewnić jeszcze większą wydajność, ciśnienie układu wtryskowego Common Rail, stosowanego w silnikach czterocylindrowych PACCAR FR o pojemności 4,5l i sześciocylindrowych PACCAR GR o pojemności 6,7 l zostało zwiększone z 1600 do 1800 bar. System sterowania silnika również został zoptymalizowany, co w połączeniu z unowocześnioną konstrukcją tłoków pozwoliło na optymalizację spalania i jeszcze skuteczniejsze obniżenie zużycia paliwa.

Czterocylindrowy silnik PACCAR FR o pojemności 4,5 l jest dostępny w wersjach 103 kW/140 KM, 118 kW/160 KM i 136 kW/185 KM. Firma oferuje również nową, ekskluzywną wersję o mocy 154 kW/210 KM (maksymalny moment obrotowy 760 Nm przy 1200 do 1800 obr./min).

Sześciocylindrowy silnik PACCAR GR o pojemności 6,7 l dostępny jest w wersjach 165 kW/224 KM, 184 kW/250 KM i 210 kW/285 KM. Nowa wersja o parametrach 225 kW/300 KM (1100 Nm przy 1200 do 1800 obr./min) jest dostępna dla18-tonowego modelu LF55.

Kolejne super przyjazne dla środowiska EEV
Silniki PACCAR FR i GR wykorzystują zaawansowane wysokociśnieniowe systemy wtrysku paliwa o najwyższej możliwej wydajności, pozwalające na maksymalne obniżenie emisji cząstek. Żaden z nich nie potrzebuje filtra sadzy, by spełnić ostre normy Euro 5, wymagające emisji przekraczającej 0,03 gram na kW/h (ETC). Co więcej wszystkie czterocylindrowe wersje silnika PACCAR FR są dostępne w modelu spełniającym normy EEV, wymagające jeszcze niższej emisji, w dalszym ciągu bez filtra sadzy.

Jeszcze większa wygoda kierowcy
Kolejne udogodnienia jeszcze bardziej zwiększyły atrakcyjność wnętrza, dzięki zastosowaniu nowych materiałów i kolorów. Wybór barw takich jak „pastelowy żółty” (tapicerka ścian i dachu oraz materace i zasłonki w wersji sypialnej), „palona czerń” i „ciemny brąz” (tablica rozdzielcza, panele drzwiowe) sprawi, że powszechnie chwalone wnętrza serii LF staną się jeszcze bardziej zindywidualizowane, podkreślając przestrzenność kabiny. Nowe siedzenia z luksusową, tłoczoną tapicerką, zwiększają komfort pracy.

Co więcej informacje o pojeździe i trasie podawane są na głównym wyświetlaczu tablicy rozdzielczej w jeszcze większym wyborze wersji językowych - ich ilość zwiększono o 21, co razem czyni 35! Jest to kolejne udogodnienie dla kierowców, zdecydowanie ułatwiające pracę również firmom przewozowym, które zatrudniają kierowców różnych narodowości.

Wszystkie modele LF posiadają w standardzie system ostrzegający kierowcę przed obniżeniem ciśnienia w oponach. Zapobiega to niepotrzebnemu zużyciu paliwa oraz możliwości awarii ogumienia.

Nowe opcje
Ciężarówki typu LF znajdują całą gamę zastosowań transportowych, od dystrybucji miejskiej i regionalnej aż po transport długodystansowy, nie wspominając o specjalnych zastosowaniach, takich jak oczyszczanie komunalne oraz pożarnictwo.

Specjalnie dla zastosowań takich jak odbieranie lub mielenie odpadów stałych, modele sześciocylindrowe są dostępne w wersjach z nową przystawką odbioru mocy o momencie obrotowym 400 Nm.

Dodatkowo wszystkie sześciocylindrowe modele LF posiadają moduł do montażu generatorów zasilających agregat dla pojazdów wykorzystywanych do transportu chłodniczego. Moduł znacznie przedłuża żywotność paska wieloklinowego, ponieważ jest on montowany bezpośrednio na silniku. Specjalnie dla wersji wykorzystywanych do przewozu paliwa oferowana jest opcja ze skrzynkowym tłumikiem w układzie wydechowym. Jest on montowany na podwoziu w sposób zapewniający miejsce do instalacji pompy dystrybutora i osprzętu. Opcja ta jest też szczególnie interesująca dla firm zajmujących się transportem budowlanym, ponieważ tłumik zapewnia wyższy prześwit pod pojazdem.

Mniej przeglądów
Aby zwiększyć wydajność serii LF, zastosowano nową, elektroniczną regulację hamulca działającego w zależności od ciężaru ładunku, dzięki czemu uzyskano lepszą dystrybucję mocy hamulca i zredukowano konieczność konserwacji systemu. Od teraz hamulce tarczowe serii LF45 w ogóle nie będą wymagały konserwacji, dzięki wprowadzeniu nowych uszczelek.

Dzięki optymalizacji i rozszerzeniu gamy dostępnych silników, nowemu wystrojowi wnętrza oraz szeregowi nowych opcji, seria DAF LF zachowała wiodącą pozycję w segmencie dystrybucji. Wprowadzone unowocześnienia jeszcze bardziej zwiększyły wydajność pojazdu i wygodę kierowców. Produkcja unowocześnionej serii DAF LF rozpocznie się w lipcu 2009 r.

Nowe serwisy DAF DBK

Firma DBK, autoryzowany dealer DAF Trucks Polska, otworzyła dwie nowe stacje serwisowe w Koszalinie i Szczecinie.

Wiosną rozpoczął działalność szósty już autoryzowany serwis DAF firmy DBK w Koszalinie. Obiekt serwisowy usytuowany jest na powierzchni działki 26 000 m2 w miejscowości Kretomino, koło Koszalina i znajduje się przy drodze krajowej numer 11, przy trasie wylotowej z Koszalina na Szczecinek, Bydgoszcz i Piłę.

Warsztat posiada cztery w pełni wyposażone stanowiska obsługowo-naprawcze oraz Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. Zajmuje 600 m2. W najbliższej przyszłości serwis DAF będzie świadczył również usługi w zakresie legalizacji tachografów oraz montażu Toll Collect. Wyposażony jest w najnowsze urządzenia niezbędne do przeprowadzania napraw pojazdów na najwyższym poziomie tj. nowoczesny komputer diagnostyczny DAVIE, pozwalający na diagnozowanie pojazdów marki DAF oraz magazyn części zamiennych o powierzchni 300m2.
Warsztat, jak każdy autoryzowany serwis firmy DAF, przeznaczony jest do obsługi wszystkich marek pojazdów ciężarowych przyczep i naczep oraz autobusów.

Każdy klient oczekujący na naprawę swojego samochodu może odpocząć w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu dla kierowców oraz odświeżyć się w specjalnie dla nich przygotowanym miejscu z prysznicem.
Adres:
ul. Koszalińska 60, 75-016 Kretomino (+54° 9' 17.00", +16° 13' 52.00")

Drugi nowy serwis DAF to szczeciński oddział DBK, przeniesiony do całkowicie nowego obiektu w Radziszewie. W nowym budynku znajduje się stacja serwisowo diagnostyczna samochodów ciężarowych z zapleczem biurowo socjalnym i magazynem części. Obiekt powstał na działce o łącznej powierzchni 38 380m2. Powierzchnia zabudowy wynosi 4405m2, z czego 2300 m2 zajmuje warsztat.

Podobnie jak serwis w Koszalinie budynek wyposażony jest we wszystkie urządzenia, niezbędne do obsługi serwisowej samochodów ciężarowych i dostawczych oraz ich diagnostyki. Serwis samochodów ciężarowych stanowi oddzielną bryłę z siedmioma stanowiskami naprawczymi i jednym diagnostycznym. Znajduje się tu również myjnia i lakiernia, stanowisko do napraw blacharskich, urządzenie do prostowania ram i kabin, profesjonalny serwis ogumienia, centralny system dystrybucji olejów wraz z monitoringiem oraz hydrauliczne podnośniki podpodłogowe.

W oddzielnej bryle zaprojektowano serwis mniejszych pojazdów dostawczych z 5 stanowiskami naprawczymi, jednym diagnostycznym. W obiekcie jest również salon sprzedaży samochodów użytkowych VW.
Adres:
DBK SP. z o.o., ul. Szczecińska 117, Radziszewo, 74-107 Daleszewo
(+53° 19' 9.00", +14° 32' 6.00")


DBK Sp. z o.o. jest autoryzowanym dealerem samochodów ciężarowych marki DAF na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Punkty serwisowe DBK znajdują się w Olsztynie, Białymstoku, Gdańsku, Toruniu, Szczecinie i Koszalinie. Wszystkie posiadają autoryzację serwisową DAF oraz magazyny części zamiennych. Firma DBK jest najdłużej działającym dealerem DAF w Polsce i stanowi część międzynarodowej grupy dealerskiej LENGO Group z lokalizacjami w Polsce i Holandii. DBK świadczy usługi sprzedaży nowych pojazdów marki DAF, używanych pojazdów ciężarowych wszystkich marek, przyczep i naczep. Ponadto prowadzi kompleksową opiekę serwisową nad pojazdami marki DAF oraz innych marek w ramach programu TRP All Makes, sprzedaż części i akcesoriów do samochodów ciężarowych, przyczep i naczep.

DBK autoryzowanym serwisem napraw urządzeń chłodniczych

DBK Sp . z o.o., dealer firmy DAF Trucks Polska, podpisała porozumienie z koncernem Carrier Transicold, dotyczące wykonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń chłodniczych w pojazdach ciężarowych i dostawczych.

Na mocy zawartego porozumienia z firmą Carrier Transicold, światowym liderem w zakresie wytwarzania urządzeń chłodniczych, DBK otrzymała autoryzację na wykonywanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, urządzeń chłodniczych służących do transportu żywności. Usługi serwisowe świadczone są w toruńskim oddziale firmy DBK, jednym z sześciu serwisów DBK w Polsce, w którym wydzielone zostały specjalne stanowiska do obsługi pojazdów chłodniczych.

Odpowiednie szkolenia i przygotowanie techniczne personelu umożliwia wykonanie szeregu specjalistycznych napraw urządzeń chłodniczych służących do transportu, w tym również montażu agregatów na zabudowie pojazdu.

DBK od lat realizuje strategię rozwoju polegającą na kompleksowej obsłudze klienta, czego wynikiem jest rozwój GRUPY DBK oferującej pełen zakres usług i produktów klientom z branży transportowej. Sieć nowoczesnych warsztatów, dogodne zaplecze magazynowo - techniczne i szeroki zakres autoryzacji daje możliwości kompleksowej obsługi sprzętu transportowego: ciężarówek, naczep, przyczep, wind, zabudów oraz urządzeń chłodniczych w jednym miejscu, niezależnie od marki.

TOTAL CARE - to strategia, która sprawdziła się w branży. Możliwość załatwienia wszystkich spraw w jednym miejscu to duża oszczędność czasu. Punktualność w transporcie jest ważnym wyróżnikiem w dzisiejszych, konkurencyjnych warunkach rynkowych. Robimy więc wszystko, aby nasi klienci zawsze mogli zdążyć na czas.„ – mówi dyrektor toruńskiego oddziału Piotr Kruszyński.

DBK Sp. z o.o. jest autoryzowanym dealerem samochodów ciężarowych marki DAF na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Powstała w 1995 roku i początkowo zajmowała się jedynie importem części zamiennych do pojazdów DAF oraz sprzedażą używanych samochodów ciężarowych.
W lutym 1997 roku firma podpisała umowę dealerską z DAF na działalność na terenie ówczesnego województwa olsztyńskiego, a następnie w województwach: podlaskim i pomorskim oraz, w 2004, w kujawsko-pomorskim. Punkty serwisowe DBK znajdują się w Olsztynie, Białymstoku, Gdańsku, Toruniu, Szczecinie i Koszalinie. Wszystkie posiadają autoryzację serwisową DAF oraz magazyny części zamiennych.

MAX Card dla klientów DAFa

Z myślą o dalszym doskonaleniu jakości usług oferowanych klientom oraz lepszym wsparciu klientów pragnących redukcji kosztów, PACCAR Parts wprowadza na rynek kartę MAX Card. Jej posiadacze mogą korzystać na zasadzie wyłączności z ofert dealerów DAF w zakresie części oraz akcesoriów, a ponadto z doradztwa w zakresie dalszego ograniczania wydatków.

Poprzez sieć dealerów DAF-a, PACCAR Parts oferuje pełną gamę oryginalnych części PACCAR i DAF. Dodatkowo pod marką TRP sprzedawana jest linia uniwersalnych części do ciągników, przyczep i naczep, która obejmuje ponad sześćdziesiąt tysięcy produktów i jest jedną z najszerszych ofert na rynku. Program TRP obejmuje również szeroki wybór artykułów dla warsztatów oraz narzędzi. Z tego właśnie pakietu w każdym miesiącu wybierane są oferty specjalne, wyłącznie dla posiadaczy kart MAX Card.

W przyszłości posiadacze kart otrzymywać będą kwartalny biuletyn internetowy, zawierający porady na temat ograniczenia kosztów operacyjnych, na przykład poprzez optymalną regulację spojlerów. Terminowa wymiana części stanowi również ważny element ograniczania kosztów do minimum. Około 30% wszystkich interwencji międzynarodowej pomocy drogowej DAF'a - ITS (International Truck Service) nie byłoby potrzebnych, gdyby firmy wymieniały na czas takie elementy jak akumulatory, wkłady osuszaczy powietrza i filtry paliwa. Poza tym, w biuletynach znajdą się również informacje na temat trendów i zmian prawnych w sektorze transportu.

Firmy transportowe mogą uzyskać karty MAX Card u swojego dealera DAF. Wnioski o wydanie karty można również składać przez internet, na stronie www.paccarparts.pl/maxcard, gdzie posiadacze kart znajdą również szczegółowe informacje o ofertach specjalnych.
 

Niski poziom przewozów uderza w rynek pojazdów komercjalnych

Firma PACCAR uruchamia nowe, innowacyjne ośrodki produktowo-techniczne w zakładach produkcyjnych Kenworth, Peterbilt oraz DAF. Te interakcyjne salony prezentują szeroką gamę wiodących innowacji technicznych, obok najnowocześniejszych silników, propozycji usługowych oraz wszystkich pojazdów produkowanych przez zakłady grupy PACCAR.

- Nowe salony techniczne PACCAR są wyposażone w platformy interaktywne prezentujące fascynujące technologie lakiernicze, demonstracje produktów, oraz nasze najnowsze koncepcje aplikacji elektronicznych dla furgonetek i samochodów ciężarowych - mówi prezes Jim Cardillo. - Wachlarz tych aplikacji obejmuje systemy PACCAR Financial, PacLease, PACCAR Parts, PACCAR Winch oraz Dynacraft opracowywane przez każdy z działów z myślą o praktycznych korzyściach dla naszych klientów. Nowe ośrodki pozwalają na dogłębne zapoznanie się z naszymi wiodącymi rozwiązaniami technicznymi o najwyższej światowej jakości, oraz uświadomienie sobie skali inwestycji PACCAR-u w nowe produkty i innowacyjne usługi.

Recesja stanowi wyzwanie dla naszych klientów, zarówno w Ameryce Północnej jak i w Europie - mówi wiceprzewodniczący Tom Plimpton. - Wprowadziliśmy ograniczenia inwestycji budowlanych oraz okresowe przerwy w pracy zakładów w pierwszym kwartale 2009 r., aby zrównoważyć niższy popyt na rynku. Przewidywane przychody brutto w segmencie samochodów ciężarowych będą o około 30 % niższe w tym roku, w porównaniu z czwartym kwartałem 2008 r. Ograniczenia inwestycyjne oraz niższe marże zostaną zniesione w momencie wzrostu przewozów towarowych i ogólnego ożywienia gospodarczego. PACCAR drastycznie ogranicza koszty operacyjne oraz wydatki kapitałowe, aby dostosować swoją działalność do aktualnej sytuacji rynkowej.

PACCAR jest wiodącym światowym producentem w dziedzinie projektowania, produkcji oraz obsługi klienta w branży lekkich, średnich i ciężkich ciężarówek, produkowanych pod markami Kenworth, Peterbilt oraz DAF. Świadczy również usługi finansowe i informatyczne, oraz jest dystrybutorem części zamiennych do ciężarówek w zakresie odpowiadającym produkcji podstawowej.
 

Tytuł Gazeli Biznesu 2008 dla WTC

Firma Warsaw Truck Center (WTC), autoryzowany dealer DAF Trucks Polska, uhonorowana została Gazelą Biznesu 2008 małych i średnich firm, prestiżowym tytułem dziennika Puls Biznesu.

Przedstawiciele Warsaw Trucks Center odebrali nagrodę podczas uroczystej gali IX edycji rankingu Gazele Biznesu dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, która odbyła się
3 marca 2009 r. w teatrze Polskim we Wrocławiu. Firma zajęła 3. miejsce w rankingu w województwie dolnośląskim oraz 23. w rankingu ogólnopolskim. W zmaganiach ostatniej edycji Gazel Biznesu łącznie udział wzięło 4104 firmy.

Statuetki zostały przyznane przez tygodnik Puls Biznesu, a autorem rankingu jest firma Coface Poland. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Gospodarki.

Firma WTC Sp. z o.o., działa na terenie południowo-zachodniej Polski. Jej główną siedzibą jest Wrocław, ale posiada również oddział w Rybniku. Jest autoryzowanym dealerem firmy DAF Trucks Polska Sp. z o.o. i zajmuje się sprzedażą, jak i serwisem samochodów ciężarowych.
 

PACCAR osiąga zysk netto nieprzerwanie od 70 lat

Wpływ globalnej recesji na rynki pojazdów użytkowych

W 2008 r. firma PACCAR uzyskała czwarty najwyższy roczny dochód netto w swojej 103-letniej historii i nieprzerwanie aż od 70 lat zapewnia swoim udziałowcom zysk netto – powiedział Mark C. Pigott, Prezes i Dyrektor Generalny firmy. - Takie wyniki finansowe firma PACCAR mogła uzyskać dzięki znakomitej jakości produktom i usługom firmy, dywersyfikacji geograficznej, doskonałym przychodom z rynku części zamiennych i akcesoriów oraz dochodom z usług finansowych. Jestem niezwykle dumny z naszych 18 000 pracowników, którzy doskonale spełniali swoje zadania przynosząc satysfakcję naszym udziałowcom i klientom, w szczególności w obecnych bardzo trudnych warunkach ekonomicznych.

- Świetny wynik bilansowy oraz wysokie przepływy pieniężne firmy PACCAR umożliwiły ciągłe realizowanie inwestycji, takich jak silniki diesla, nowe pojazdy i ulepszanie produktywności fabryk. Inwestycje te pomogą firmie zrealizować inne cele dotyczące długoterminowego wzrostu - stwierdził Pigott. - Niemniej jednak silna recesja wywiera wpływ na naszą działalność w Ameryce Północnej i Europie. Na nasze wyniki finansowe w czwartym kwartale 2008 r. negatywnie wpłynęły zredukowane marże brutto, niższe wskaźniki budowy i tymczasowe zamykanie zakładów. W 2009 r. wyzwania są jeszcze większe. PACCAR rygorystycznie redukuje koszty operacyjne i wydatki kapitałowe, aby dostosować swoją działalność do powolniejszego rynku.

Dochód i przychód netto
Za czwarty kwartał 2008 r. firma PACCAR uzyskała dochody netto w wysokości 113,1 mln USD (0,31 USD na akcję rozwodnioną) w porównaniu do kwoty 261,1 mln USD (0,71 USD na akcję rozwodnioną) osiągniętej w czwartym kwartale 2007 r. Przychody netto ze sprzedaży oraz z usług finansowych wyniosły 2,92 mld USD w porównaniu do 3,76 mld USD wykazanych w porównywalnym okresie w 2007 r. W tym kwartale firma wygenerowała 345,4 mln USD w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej.

Za cały rok 2008 skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży i z usług finansowych wyniosły 14,97 mld USD w porównaniu do 15,22 mld USD w 2007 r. Dochód netto w 2008 r. wynoszący 1,02 miliarda USD (2,78 USD na akcję rozwodnioną) był 17 procent niższy w porównaniu do 1,23 mld USD (3,29 USD na akcję rozwodnioną) w 2007 r. W 2008 r. zadeklarowano dywidendy gotówkowe w wysokości 0,82 USD na akcję, w tym specjalną dywidendę w wysokości 0,10 USD na akcję. W ciągu ostatniej dekady zanualizowany wzrost regularnych dywidend PACCAR wyniósł 19,8 procent na rok. W 2008 r. firma PACCAR przekazała udziałowcom 859,7 mln USD w dywidendach i na wykup akcji własnych.

Aktualna sytuacja na globalnym rynku samochodów ciężarowych
- Sprzedaż powyżej 15 ton w Europie Zachodniej i Środkowej wyniosła 330 000 jednostek w 2008 r., co jest drugim najlepszym osiągniętym dotychczas wynikiem – powiedział Aad Goudriaan, Prezes DAF. - Firma DAF osiągnęła doskonały udział w rynku na rynku powyżej 15 ton wynoszący 14,2 procent, a jej średniookresowy cel to 20 procent udziału w rynku. DAF jest europejskim liderem na rynku produktów najwyższej jakości i firma osiągnęła rekordowy poziom sprzedaży i produkcji w 2008 r., dostarczając ponad 64 000 pojazdów. Stanowiący duże wyzwanie rynek roku 2009 może obejmować 200 000-240 000 jednostek - stwierdził Goudriaan.

- Sprzedaż detaliczna w branży klasy 8 w USA i Kanadzie wyniosła w 2008 r. 153 000 w porównaniu do 176 000 w 2007 r., co miało związek z recesją w gospodarce, w szczególności spowolnieniem w sektorze budownictwa mieszkaniowego i sektorze motoryzacyjnym - powiedział Dan Sobic, starszy wiceprezes PACCAR. - Oczekuje się, że sprzedaż detaliczna w branży w 2009 r. uplasuje się w przedziale 130 000-170 000 pojazdów, odzwierciedlając trwające osłabienie gospodarcze. W 2008 r. udział sprzedaży detalicznej PACCAR w amerykańskim i kanadyjskim rynku klasy 8 wyniósł 26 procent. Nasi klienci korzystają na niższych cenach benzyny i większej dostępności kierowców, pomimo że tonaż ładunkowy jest porównywalny do poziomów z 2000 r.

Bill Jackson, Dyrektor Generalny Peterbilt stwierdził: - W perspektywie długoterminowej są pewne dobre wieści na temat branży. Średni wiek północnoamerykańskiej floty jest najwyższy od 15 lat. Sprzedaż detaliczna ciężarówek znajduje się poniżej pięcioletniej średniej wynoszącej 235 000 jednostek ze względu na obecną recesję. W normalnym cyklu wielu operatorów ciężarówek wymieniłoby swoje pojazdy w ciągu kolejnych 12-24 miesięcy, żeby utrzymać konkurencyjną strukturę kosztów operacyjnych. Branża ciężarówek stymuluje branżę części zamiennych i usług serwisowych ze względu na starzejącą się flotę i z pewnością sytuacja branży ulegnie poprawie, kiedy polepszy się stan ogólnej gospodarki.

Efektywność działań dealerów na świecie
Mocną stroną PACCAR jest duża rentowność globalnej sieci dealerów firmy obejmującej ponad 1 900 placówek. Dealerzy Kenworth, Peterbilt i DAF zainwestowali ponad 250 mln USD w 2008 r. zakładając ponad 100 nowych placówek, wdrażając najnowocześniejsze systemy zarządzania zapasami i ulepszając swoje programy obsługi klientów. Tom Plimpton, Wiceprezes PACCAR stwierdził: - Fakt, że dealerzy PACCAR są liderami w branży przynosi korzyści naszym klientom oraz globalnej branży transportowej. Obsługując rekordową ilość 1,5 miliona pojazdów PACCAR, dealerzy DAF, Kenworth i Peterbilt oferują doskonałe usługi w zakresie części zamiennych i serwisu, wysokiej jakości asortymenty produktów oraz kompleksowe programy finansowe i leasingowe.

 


PACCAR zapewnia doskonałą długoterminową stopę zwrotu dla akcjonariuszy
W ciągu ostatnich dziesięciu lat stopa zwrotu dla akcjonariuszy PACCAR osiągnęła średnio 17,6 procent rocznie w porównaniu do średniej stopy zwrotu Indeksu S&P 500 wynoszącej minus 1,4 procent. Stopa zwrotu dla akcjonariuszy PACCAR przekracza stopę zwrotu S&P 500 za poprzedni okres trzy-, pięcio-, dziesięcio- i dwudziestoletni. W 2008 r. stopa zwrotu z początkowego kapitału własnego udziałowców PACCAR (ROE) wyniosła 20,3 procent.

W ciągu 2008 r. firma PACCAR wykupiła 5,05 miliona akcji za 230,5 mln USD. W lipcu 2008 r. Rada Dyrektorów PACCAR zatwierdziła wykup dodatkowych akcji zwykłych firmy na kwotę 300 milionów USD. W czwartym kwartale nie wykupiono żadnych akcji.

Główne działania operacyjne – 2008 r.
• Firma PACCAR dostarczyła 125 900 pojazdów na całym świecie.
• Kenworth Trucks zdobyła za swoje pojazdy nagrody w badaniu satysfakcji klienta „Class 8 Customer Satisfaction Studysm*” przeprowadzonym przez firmę J.D. Power.
• DAF Trucks zdobyła brytyjską nagrodę Motor Transport za „Pojazd flotowy roku”
• PACCAR Winch i PacLease odnotowały rekordową sprzedaż i zyski.
• PACCAR wdrożyła 9 700 projektów Six Sigma od 1997 r.
• PACCAR została uhonorowana nagrodą za działalność filantropijną Washington State Philanthropic Company of the Year.

Najważniejsze dane finansowe – czwarty kwartał 2008 r.
• Skonsolidowana sprzedaż i przychody wyniosły 2,92 mld USD.
• Dochód netto wyniósł 113,1 mln USD.
• Środki pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 345,4 mln USD.
• Dochody z usług finansowych przed opodatkowaniem wyniosły 45,4 mln USD.
• W sumie wartość samochodów ciężarowych, innych środków pieniężnych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu wyniosła 2,07 mld USD na dzień 31 grudnia 2008 r.

Najważniejsze dane finansowe – cały 2008 rok
• Skonsolidowana sprzedaż i przychody wyniosły 14,97 mld USD.
• Dochód netto wyniósł 1,02 mld USD.
• Środki pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 1,30 mld USD.
• Dochody z usług finansowych przed opodatkowaniem wyniosły 216,9 mln USD.
• Zwrot z początkowej wartości kapitału własnego po opodatkowaniu wyniósł 20,3 procent.
• Rekordowe inwestycje kapitałowe na kwotę 463 mln USD.
• Rekordowe wydatki na badania i rozwój na kwotę 342 mln USD.
• Wykup akcji własnych – 230,5 mln USD.
• Zwrot z przychodów po opodatkowaniu – 6,8 procent.
• Kapitał własny udziałowców – 4,85 mld USD.

Lider w dziedzinie ochrony środowiska
- PACCAR jest liderem w branży pod względem wprowadzania technologii przyjaznych dla środowiska - powiedział Bob Christensen, starszy Wiceprezes PACCAR. PACCAR będzie rozszerzać swoją działalność na rozwijającym się rynku ciężarówek na skroplony gaz ziemny (LNG) rozpoczynając produkcję pojazdów Kenworth na LNG klasy 8 na początku 2009 r. w ramach umowy zawartej z Westport Innovations Inc. - Pojazdy Kenworth z systemem wtrysku paliwa HPDI wytwarzają niskie emisje gazu cieplarnianego zapewniając jednocześnie wyjątkową moc, moment obrotowy i wydajność zbliżoną do silników diesla - dodał Christensen.

W 2008 r. podjęto również inne inicjatywy proekologiczne:
• Peterbilt i Kenworth rozpoczęły produkcję średnich hybrydowych pojazdów spalinowo-elektrycznych, które mogą osiągać do 30 procent mniejsze zużycie paliwa.
• Spółka DAF rozpoczęła produkcję pojazdów bardziej przyjaznych dla środowiska (EEV) o poziomie emisji niższym o 50 procent niż rygorystyczne wymogi normy Euro 5.
• Zakłady produkcyjne PACCAR w Wielkiej Brytanii, Holandii i Denton w Teksasie otrzymały status „Zero odpadów na wysypiska”.

 

Inwestycje na produkty, zaplecze produkcyjne i technologię
- W 2008 r. firma PACCAR zwiększyła nakłady inwestycyjne na opracowywanie produktów, podniesienie efektywności zakładów i globalną obsługę klientów, aby dostosować się do długoterminowych perspektyw popytu rynkowego - powiedział Jim Cardillo, Prezes PACCAR.
- W 2008 r. PACCAR zainwestował rekordową sumę 805 milionów USD w projekty kapitałowe oraz badania i rozwój produktów. W 2009 r. PACCAR skoncentruje inwestycje na projektach, które będą generować doskonałe korzyści dla klientów w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Wydatki kapitałowe są racjonalizowane i według szacunków wyniosą 150-200 milionów USD w 2009 r., natomiast oczekuje się, że wydatki na badania i rozwój osiągną 200-250 milionów USD.
Główne inwestycje w 2008 r. są następujące:
• Budowa nowej fabryki silników w Columbus w Mississipi została praktycznie zakończona w 2008 r. Najwyższej jakości silniki diesla PACCAR o pojemności 12,9 litra i 9,2 litra na Amerykę Północną mają być zgodnie z planem produkowane w Holandii przed uruchomieniem produkcji w Columbus pod koniec 2010 r. Ciężarówki Kenworth i Peterbilt wyposażone w silniki PACCAR uzyskały znakomite wyniki w testach terenowych klientów, podczas których przejechały ponad 40 milionów mil.
• Firma Leyland Trucks rozszerzyła swoją zdolność produkcyjną o 20 procent i zakończyła swój pierwszy rok zintegrowanej produkcji karoserii ciężarówek w swoim zakładzie produkcyjnym.
• PACCAR zainwestowała w najnowocześniejsze zautomatyzowane obiekty do malowania kabin w swoim zakładzie Kenworth w Chillicothe w Ohio oraz zakładzie Peterbilt w Denton w Teksasie, aby polepszyć jakość produktów i zwiększyć produktywność.
• W czerwcu 2008 r. w Budapeszcie na Węgrzech otwarte zostało centrum dystrybucji części zamiennych (PDC) o powierzchni ponad 24 000 metrów kwadratowych, a San Luis Potosi PDC w Meksyku zostało powiększone o 4 200 metrów kwadratowych.

Niższe ceny surowców korzystne dla branży produkcyjnej
- Jednym z pozytywnych aspektów dla wszystkich branż produkcyjnych na świecie jest spadek cen surowców takich jak stal, ropa naftowa, guma naturalna, aluminium i miedź - zauważył Tom Lundahl, Wiceprezes ds. zakupów. - Średni koszt tych surowców spadł o około jedną trzecią w porównaniu z poziomami cen w czasach bańki surowcowej w 2008 r., a powinien nadal spadać do osiągnięcia poziomu znormalizowanego trendu kosztów surowców ostatnich dziesięciu lat. Współpracujemy ściśle z naszymi dostawcami, którzy rozważnie zarządzają swoimi firmami w tej trudnej sytuacji rynkowej.

Firmy usług finansowych osiągają dobre wyniki na trudnych rynkach
PACCAR Financial Services (PFS) posiada portfel 166 000 ciężarówek i przyczep o łącznej wartości aktywów na poziomie 10,0 mld USD. Do segmentu tego należy PACCAR Leasing, jedna z największych firm oferujących pełną obsługę w zakresie leasingu ciężarówek w Ameryce Północnej i Europie, której flota liczy ponad 32 000 pojazdów.

Dochody przed opodatkowaniem w czwartym kwartale wyniosły 45,4 mln USD w porównaniu z 76,2 mln USD uzyskanymi w czwartym kwartale w roku ubiegłym. Przychody w czwartym kwartale wyniosły 292,2 mln USD w porównaniu z 327,3 mln USD w tym samym kwartale w 2007 r. W skali całego roku przychody wzrosły do 1,26 mld USD z 1,19 mld USD za 2007 r., a dochód przed opodatkowaniem wyniósł 216,9 mln USD w porównaniu z 284,1 mln USD w ubiegłym roku. W 2008 r. na zysk wpłynęły zwiększone rezerwy na straty kredytowe wynikające z wyższego poziomu odzyskiwania ciężarówek. Rezerwy na straty kredytowe w czwartym kwartale 2008 r. wyniosły 26,9 mln USD, czyli odnotowano spadek w porównaniu z 34,2 mln USD w trzecim kwartale tego samego roku.

- PACCAR Financial Services efektywnie wspiera sprzedaż ciężarówek PACCAR w 20 krajach na trzech kontynentach oferując kompleksowy portfel produktów finansowych i leasingowych - powiedział Ron Armstrong, starszy Wiceprezes PACCAR. - Silny bilans PACCAR oraz rating kredytowy AA umożliwiają PFS oferowanie konkurencyjnego finansowania detalicznego dealerom i klientom Kenworth, Peterbilt i DAF. Korzystne marże, dobra jakość kredytowa i znakomite zarządzanie portfelem zapewniają solidne dochody. PACCAR Financial wykorzystuje programy grantowe, takie jak bony komercyjne uzupełniane przez rynek publicznych emisji obligacji średnioterminowych. PACCAR Financial wyemitowała niedawno dwuletnie obligacje średnioterminowe o wartości 178,5 mln USD w ramach swojej aktualnej rejestracji emisji. Armstrong dodał: - W Stanach Zjednoczonych dostępność płynności korporacyjnej ulega stopniowo poprawie, ale jest nadal nierówna na rynkach kapitałowych w innych krajach.

************
PACCAR jest liderem technologii globalnej w dziedzinie projektowania, produkcji i obsługi klienta w zakresie wysokiej jakości lekkich, średnich i ciężkich ciężarówek pod markami Kenworth, Peterbilt i DAF. Firma świadczy również usługi finansowe i informatyczne oraz prowadzi dystrybucję części zamiennych do ciężarówek produkowanych w ramach głównej działalności. Akcje PACCAR są notowane na NASDAQ Global Select Market, symbol PCAR, a strona internetowa firmy to: www.paccar.com.


Niniejsza publikacja zawiera „stwierdzenia odnoszące się do przyszłości” w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach dotyczących prywatnych papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act). Stwierdzenia te zostały oparte na aktualnych oczekiwaniach kierownictwa i mogą ulec zmianie w zależności od okoliczności. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od podanych we wspomnianych stwierdzeniach ze względu na różne czynniki. Więcej informacji na temat tych czynników znajduje się w dokumentach złożonych przez PACCAR w Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy.
 

PETERBILT wyprodukował 300-tysięczną ciężarówkę

Peterbilt Motors Company, który podobnie jak DAF Trucks należy do Grupy PACCAR, świętował wyprodukowanie 300 000 ciężarówki w swojej fabryce w Denton. Model 387 zakupiony został przez Witte Brothers Exchange, Inc, którego przedstawiciele odebrali ciężarówkę z fabryki w fabryce w Denton. W uroczystości wydania uczestniczyli pracownicy firmy Peterbilt, przedstawiciele lokalnych władz oraz media.
„Firma Peterbilt jest niezwykle dumna z tego wyjątkowego wydarzenia, które może świętować wraz z Witte Brothers Exchange. Obydwie nasze firmy wniosły niepodważalny wkład w rozwój sektora transportu, naszych pracowników i rozwój wyjątkowego produktu” – powiedział Bill Jackson, Dyrektor Generalny Peterbilt oraz vice Prezes PACCAR. „Wyprodukowana 300-tysięczna ciężarówka, Peterbilt Model 387 podkreśla atrybuty firmy Peterbilt zarówno te z przeszłości, teraźniejsze oraz przyszłe, zaczynając od wysokiej ekonomiki spalania, a kończąc na stylu i klasie, które od lat charakteryzują markę Peterbilt.”

Pierwsza ciężarówka Peterbilt, Model 359, wyprodukowana została w fabryce w Denton w kwietniu 1980 roku. Od 29 lat teksańska fabryka nieprzerwanie rozwija się i skoncentrowana jest na produkcji najlepszych ciężarówek w branży, poprzez udoskonalanie jakości pojazdów, ich wydajności, solidności oraz obsłudze klientów. Obecnie wszystkie siedem modeli do ciężkich zastosowań produkowane są w tej fabryce.

„To zaszczyt dla Witte Brothers być partnerem Peterbilt Motors Company. Historia naszej firmy sięga początku lat 50-tych XX wieku, kiedy to zajmowała się transportem długodystansowym trzody i zboża na terenie stanów środkowozachodnich” – powiedział Brent Witte, Prezes Witte Brothers Exchange, Inc. „Odbiór 300-tysięcznej ciężarówki Peterbilt z fabryki Denton wyraża nasze zaufanie do doskonałości, jakie prezentuje Peterbilt, które doceniają także wszyscy nasi klienci.”

Peterbilt Motors Company, należąca do PACCAR Inc (Nasdaq: PCAR), produkuje wysokiej klasy ciężarówki do różnych zastosowań, jak np. budownictwo, sektor komunalny, czy do transportu ponadnormatywnego. Produkty firmy Peterbilt z siedzibę w Denton, w Teksasie, łączą w sobie klasyczny styl, innowacyjny wygląd i wysoką jakość, oraz są przyjazne dla kierowców, co daje im najwyższą pozycję w branży transportowej USA. Poprzez sieć ponad 240 dealerów w USA Peterbilt oferuje również program naprawy posprzedażnej TruckCare®, zawierający naprawy bieżące, serwis szybkich napraw QuickCare, automatyczne uzupełnianie zapasów magazynu części oraz całodobową usługę Assistance. Więcej informacji o firmie na stronach: http://www.peterbilt.com.


Zdjecie: od lewej
Jim Fykes, Peterbilt Denton Plant Manager; Kyle Larson, The Larson Group; Bill Jackson, Dyrektor Generalny Peterbilt & Vice Prezes PACCAR; Brent Witte; Witte Brothers Exchange, Inc.; Elaine Witte, Witte Brothers Exchange, Inc.; Harry Witte, Witte Brothers Exchange, Inc.

 

Nowy layout stron internetowych DAF

DAF zakończył wprowadzanie zmian wizerunkowych stron korporacyjnych www.daf.com, jak również dostosował do nowego layoutu wszystkie lokalne strony internetowe, dostępne obecnie w trzynastu krajach europejskich. Adres polskich stron to www.daftrucks.pl.

Nowe strony wyróżniają się nowoczesnym wyglądem, gdzie w łatwy sposób znaleźć można wymagane informacje. Aby strony stały się bardziej przyjazne dla odbiorcy menu zostało rozszerzone i podzielone wg przejrzystych kategorii. Taka struktura menu pozwala na zdobycie szybkich informacji nie tylko o produktach DAFa, ale także o oferowanych usługach, które wspierają sprzedaż ciężarówek, jak np. PACCAR Financial, PACCAR Parts i kontrakty obsługowo naprawcze MultiSupport.

Nowe strony www.daf.com oferują mnóstwo użytecznych funkcji, m.in. kalkulator opłat Maut. Aplikacja ta pozwala przewoźnikom na proste wyliczenie, jakie oszczędności zyskają przy korzystaniu z niemieckich autostrad posiadając w swojej flocie ciężarówki DAF, które spełniają normy emisji spalin Euro 5, a nawet EEV. DAF jest pierwszym producentem ciężarówek, który był w stanie dostarczyć na rynek wszystkie swoje modele z wersją emisji spalin EEV.
Dostosowując się do zapytań kierowców, do stron dodany został dział dotyczący artykułów promocyjnych DAF. Podstrona ‘Wyszukiwanie dealerów DAF’ została również udoskonalona, dzięki czemu obecnie znalezienie najbliższego dealera DAF oraz informacji o jego usługach jest łatwiejsze, wystarczy wpisać jedynie regionalny kod pocztowy. Przed końcem marca 2009 r. powstanie nowa wyszukiwarka ofert „Samochodów używanych”, która zawierać będzie kompletną ofertę samochodów używanych dostępnych, w całej międzynarodowej organizacji DAF.

Oprócz oficjalnych stron www.daf.com, trzynaście pozostałych regionalnych stron DAF zostało dostosowanych do nowego layoutu. Wśród nich, pod adresem www.daftrucks.pl, znajduje się również polska strona. Zawierają one dodatkowe informacje, właściwe dla danego kraju, dotyczące np. specjalnych akcji sprzedażowo-promocyjnych. W ciągu pierwszego kwartału tego roku zacznie działać nowa lokalna strona w Rosji.
 

„Ewolucja trwa nieustannie” – firma DAF Trucks na targach IAA 2008 w Hanowerze

Podczas targów IAA 2008, które odbędą się w Hanowerze dniach 25 września - 2 października firma DAF zaprezentuje modyfikacje popularnych pojazdów serii CF oraz XF105 wprowadzonych do produkcji od stycznia 2009 roku. Pojazdy obu serii mają nową stylistykę wnętrza, usprawnienia układu napędowego, układy Adaptive Cruise Control (tempomat adaptowalny) oraz Forward Collision Warning (układ ostrzegania przed uderzeniem przodem pojazdu), które można zamówić jako wyposażenie opcjonalne. Oczywiście na stoisku firmy DAF ważną kwestią będzie również ochrona środowiska naturalnego. DAF jest pierwszym producentem, który dostarcza wszystkie oferowane modele w wersji „EEV” (ang. Enhanced Environmentally Friendly Vehicles – Pojazdy przyjazne dla środowiska naturalnego), charakteryzującej się emisją cząstek stałych o 50% niższą od wartości wymaganej przez Euro 5, która wejdzie w życie w roku 2009. Ponadto firma DAF zaprezentuje ciężarówkę hybrydową LF, której produkcja rozpocznie się w przyszłym roku, a także jubileuszową wersję jej flagowego modelu „XF105 80th Anniversary” (XF105 w wersji na 80-lecie firmy).


Pojazdy DAF prezentowane na targach IAA

W hali nr 17, na powierzchni wystawowej niemal 2500 m2, firma DAF zaprezentuje kompletną gamę swoich produktów: model LF do transportu dystrybucyjnego, CF do szerokiego zakresu zastosowań oraz XF105, „Międzynarodowy Samochód Ciężarowy Roku 2007”, przeznaczony do transportu długodystansowego.

Seria LF

 • FA LF45.160 EEV – ciężarówka hybrydowa
 • FA LF45.160 EEV – podwozie pod zabudowę 4x2 z wywrotką Meiller
 • FA LF55.250 – podwozie pod zabudowę 4x2 z kabiną sypialną

Seria CF

 • FA CF75.310 – podwozie pod zabudowę 4x2 z hakowym urządzeniem do załadunku/rozładunku kontenerów
 • FAN CF75.310 EEV – podwozie pod zabudowę 6x2 z kierowaną tylną osią wleczoną
 • FT CF85.460 – ciągnik siodłowy 4x2 z kabiną Space Cab i zintegrowanymi światłami Skylights
 • FAD CF85.460 EEV – podwozie pod zabudowę 8x4 z wywrotką Meiller

Seria XF

 • FT XF105.510 – ciągnik siodłowy 4x2 z kabiną Super Space Cab
 • FT XF105.510 – ciągnik siodłowy 4x2 w wersji specjalnej na 80-lecie
 • FAR XF105.460 EEV – podwozie pod zabudowę 6x2 do zastosowania BDF
 • FTT XF105.510 – ciągnik siodłowy 6x4 z kabiną Super Space Cab

Nowa stylistyka wnętrza w pojazdach serii CF oraz XF

Z uwagi na fakt, iż wielu przedsiębiorców transportowych planuje wymianę pojazdów w swoich flotach z dużym wyprzedzeniem, podczas targów IAA 2008 firma DAF zaprezentuje modernizacje popularnych serii CF oraz XF105, które będą wdrażane od czerwca 2009 roku. Motto brzmi: „Ewolucja trwa nieustannie”.
Zmianą, która jest najbardziej widoczna to nowa stylistyka wnętrza. Obecnie wnętrze kabiny jest jeszcze bardziej atrakcyjne dzięki zastosowaniu nowych materiałów i zmianie kolorystyki. Wykończenie w wersjach kolorystycznych „łagodny żółty” (tapicerka ścian i dachu, materace i zasłony), „czerń palona” oraz „ciemny beż” (deska rozdzielcza, panele drzwi oraz fotele) jeszcze bardziej podkreśla charakter cenionych przez klientów wnętrz modeli CF i XF105 oraz uwydatnia ilość wolnego miejsca w kabinie, której przestrzenność jest wyznacznikiem w tej klasie. W kabinie XF105 Super Space Cab zastosowano wyjątkową dwukolorową deskę rozdzielczą. Górną część utrzymano w ciemniejszej tonacji, zaś dolną w jaśniejszej. Wszystkie modele CF oraz XF105 są obecnie wyposażone w fotele z luksusową, „tłoczoną” tapicerką.
W zagłówku wytłoczone jest logo DAF.

Usprawnienia układu napędowego

Układ napędowy został udoskonalony. W ofercie znajdują się teraz mocny i wydajny silnik PACCAR PR o pojemności 9,2 litrów dla modeli CF75 oraz PACCAR MX o pojemności 12,9 litrów dla pojazdów CF85 oraz XF105. Niższe zużycie paliwa zapewniły wewnętrzne modyfikacje silnika, a także udoskonalenie układu przeniesienia napędu. Jedną z najważniejszych nowości jest 12-biegowa manualna skrzynia biegów (ZF Ecosplit) poprawiająca komfort i wydajność zmiany przełożeń. Nowa przekładnia, montowana jako wyposażenie standardowe, jest również o 30 kilogramów lżejsza od oferowanej obecnie
16-biegowej.
Zamówić można także nowy intarder o mniejszych wymiarach oraz jeszcze szybszym czasie reakcji. Aby zapewnić większe możliwości w dostosowaniu układu napędowego do określonego zastosowania pojazdów, rozszerzono ofertę dostępnych przełożeń tylnych osi. Jako uzupełnienie najszybszego wariantu o wartości 2,53:1 wprowadzono przełożenie 2,80:1. 

Tempomat adaptowalny i układ ostrzegania przed uderzeniem przodem pojazdu

Od czerwca 2009 roku pojazdy serii CF i XF105 będzie można zamówić z opcjonalnymi układami Adaptive Cruise (tempomat adaptowalny) i Forward Collision Warning (układ ostrzegania przed uderzeniem przodem pojazdu).
Tempomat adaptowalny jest odpowiedzialny za utrzymanie odległości od pojazdu jadącego z przodu w równej, co najmniej minimalnej zaprogramowanej wartości. W razie potrzeby prędkość pojazdu jest redukowana. W zależności od wymaganej siły hamowania jest to realizowane kolejno poprzez dostosowanie dawkowania paliwa, załączenie hamulca silnikowego, intardera i hamulców zasadniczych. Tempomat adaptowalny wyposażony jest w funkcję ostrzegania przed uderzeniem przodem pojazdu, która uprzedza kierowcę o konieczności odpowiedniej reakcji, by uniknąć kolizji. 

Środowisko naturalne

Na targach IAA 2008 stanie się jasne, że DAF troszczy się o środowisko naturalne. Firma DAF była jednym z pierwszych producentów samochodów ciężarowych dostarczających pełną gamę oferowanych pojazdów w wersjach spełniających normę Euro 5. Poprzez wykorzystanie technologii DAF SCR w połączeniu z inteligentnymi wysokociśnieniowymi układami wtrysku, zaprojektowane i wyprodukowane przez firmę DAF silniki PACCAR spełniają wartości emisji zgodnie z normą Euro 5 bez potrzeby stosowania filtra sadzy.

Silniki EEV dla pojazdów serii LF, CF i XF105

Po zamontowaniu pasywnego filtra sadzy możliwe jest uzyskanie zmniejszenia emisji cząstek stałych o dalsze 50%. W związku z tym spełniane są wymagania normy EEV w zakresie emisji spalin. Do niedawna uważano, że osiągnięcie takich wartości jest możliwe wyłącznie w przypadku jednostek zasilanych gazem.
Kompleksowe testy drogowe ciężarówki hybrydowej LF
W styczniu 2008 roku rozpoczął się ostatni etap procesu wdrażania ciężarówki hybrydowej serii LF – tzw. testy drogowe. Obejmują one testowanie pojazdów przez klientów w Wielkiej Brytanii i na kontynencie.
Ciężarówka hybrydowa jest wyposażona w silnik PACCAR o pojemności 4,5 litrów i mocy
160 KM, połączony ze skomputeryzowaną skrzynią biegów Eaton Autoshift. Silnik elektryczny, zamontowany między sprzęgłem a skrzynią biegów, może pełnić zarówno funkcję napędu, jak i generatora prądotwórczego. Energia uwalniana podczas hamowania jest gromadzona w akumulatorach litowo-jonowych do późniejszego wykorzystania podczas jazdy. W zależności od sposobu wykorzystania, technologia hybrydowa firmy DAF może przynieść znaczne oszczędności w zakresie zużycia paliwa oraz zmniejszenie wartości emisji w samochodach dostawczych. Firma DAF szacuje, że produkcja hybrydowych samochodów ciężarowych serii LF rozpocznie się w 2009 roku.

Ryftrans odbiera DAF-y XF105

Firma Ryftrans z Katowic odebrała pierwsze 30 ciągników siodłowych DAF FT XF105.460 Space Cab. To realizacja pierwszej części umowy na zakup 130 sztuk ciągników DAF, podpisanej 4 lutego 2008 roku.

Zamówienie w całości zrealizowane będzie przez DAF Trucks Polska do końca lutego 2009 r. 100 sztuk ciągników DAF firma odbierze do końca 2008 roku, natomiast pozostałe 30 dostarczone zostaną do końca lutego 2009 roku. Wszystkie ciągniki XF 105.460 Space Cab posiadają pneumatyczne zawieszenie i spełniają normy emisji spalin Euro 5, a także objęte są naprawami w ramach kontraktów serwisowych DAF Multisupport w opcji „Extra Full Care”.

Analiza oferty DAF wykazała, że pojazdy tej marki oferują najniższy koszt przejazdu 1 kilometra ze względu na niskie zużycie paliwa, małą utratę wartości, niski koszt serwisowania i bezawaryjność. Oferta kontraktów serwisowych DAF daje nam, poza policzalnością kosztów i gwarancją co do ich wysokości, możliwość skorzystania ze wszystkich stacji serwisowych DAF w całej Europie oraz automatyczną gwarancję płatności w ramach 24-godzinnego serwisu DAF ITS. Mamy więc pełną mobilności przy najniższym koszcie kilometra, a to dla działalności naszej firmy najważniejsze – powiedział Dariusz Szczerbiński, Prezes Zarządu Ryftrans Sp. z o.o.

Z kolei Dyrektor Transportu i Spedycji Big GO, Piotr Kozielski podkreślił że każdy z zestawów BigGo wyposażony jest w pełni zintegrowany system telematyczny, pozwalający spedytorom nadzorować wszystkie zmienne parametry trasy w trybie online, w czasie rzeczywistym jak lokalizacja, wybór korytarza, stan przesyłki, czas pracy kierowcy oraz parametry pracy pojazdu.

RyfTrans jest wyłącznym operatorem logistycznym Grupy Kapitałowej GWARANT S.A. z Katowic, który od czerwca 2008 roku działa pod nową nazwą handlową BigGo i zajmuje się spedycją międzynarodową jak i krajową. W swojej flocie posiada tylko ciągniki firmy DAF, wszystkie to modele XF105. Grupa Kapitałowa GWARANT S.A. swoją działalność skupia na rynkach górniczym i hutniczym. W kolejnych latach następował rozwój Grupy Kapitałowej poprzez zakup kolejnych zakładów na terenie Polski Południowej. Produkty Grupy Kapitałowej Gwarant sprzedawane są do krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Chorwacji, Serbii i Czarnogóry, a także do wielu krajów afrykańskich i azjatyckich.

Nagroda Ministra Infrastruktury dla DAFa XF105.510

Podczas tegorocznego Międzynarodowego Zlotu Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych „Master Truck” firma DAF Trucks otrzymała nagrodę Ministra Infrastruktury za wkład w ochronę środowiska i rozwój technologii EEV za samochód DAF XF105.510, spełniający normy EEV. Nagrodę z rąk Sekretarza Stanu Ministerstwa pana Tadeusza Jarmuziewicza odebrał pan Zbigniew Kołodziejek, Marketing Manager firmy DAF Trucks Polska.
Nagrodzony i prezentowany podczas Zlotu ciągnik XF105.510 4x2 Super Space Cab wyposażony jest w silnik spełniający normę EEV. Nazwa ta, która w rozwinięciu angielskim oznacza pojazdy szczególnie przyjazne dla środowiska (Enhanced Environmentally-friendly Vehicle) oznacza się samochody, które emitują do 50% mniej cząsteczek sadzy niż wymaga tego norma Euro 5 wchodzące w życie w roku 2009. Dzięki silnikom EEV, DAF doszedł do poziomu emisji spalin w silnikach dieslowskich, który niegdyś był możliwy jedynie dla silników zasilanych gazem. Choć norma emisji Euro 5 wejdzie w życie dopiero w roku 2009, DAF już produkuje pełną gamę silników diesla spełniających te wysokie wymagania. W porównaniu z normą Euro 1 wprowadzoną około 15 lat temu, silniki te emitują ok. 75% mniej tlenków azotu oraz o 94% mniej cząstek stałych (sadzy). Dzięki zastosowaniu technologii DAF SCR w połączeniu z inteligentnym, wysokociśnieniowym systemem wtryskowym, zaprojektowane i produkowane przez DAF silniki PACCAR spełniają niskie wartości emisji zgodne z normą Euro 5 bez potrzeby zastosowania filtra sadzy. Dzięki wyposażeniu silników Euro 5 w bierny filtr sadzy, emisję cząstek stałych można obniżyć o dalsze 50% do poziomu ok. 0,015 g/kW. Wartość ta jest niższa o ok. 25% od normy EEV. Oznacza to, że emisja silnika dieslowskiego jest równie przyjazna dla środowiska jak silnika, przy zachowaniu korzystnych cech jednostki wysokoprężnej, takich jak większa wydajność, niezawodność, wytrzymałość i niższy koszt użytkowania.

DAF Trucks Polska po raz czwarty na IV Międzynarodowym Zlocie Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych MASTER TRUCK

Firma DAF Trucks Polska już po raz czwarty była głównym sponsorem Międzynarodowego Zlotu Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych MASTER TRUCK 2008, który odbył się 19 i 20 lipca w Opolu. W tegorocznym zlocie uczestniczyło ponad 150 pojazdów z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Holandii, Szwecji i Danii.
DAF Trucks Polska nagrodziła w tym roku samochody marki DAF, które uczestniczyły  zlocie w trzech kategoriach: Najładniejszy samochód DAF, Najładniejsze wnętrze samochodu DAF, Nagroda publiczności na najładniejszy pojazd marki DAF.
Najładniejszym samochodem został DAF FT XF105.510, należący do firmy Bodzio Trans z Gdyni, który jest klientem dealera DAF firmy DBK. Motywem przewodnim na samochodzie Bodzio Trans była formuła F1 i Robert Kubica.
Nagrodę za najładniejsze wnętrze pojazdu DAF otrzymał DAF FT XF105.460 należący do firmy Repiński Transport z Kościerzyny, obrendowany w motywy z filmu „300-u”.
Publiczność uczestnicząca w zjeździe miała również możliwość głosowania na najładniejszego DAFa. Wyróżnionym przez nią został DAF XF105.410 firmy Sachs Trans.
Obecni na zlocie miłośnicy ciężarówek mieli okazję wziąć udział w licznych konkursach, jak np. przeciąganie liny z uwiązanym na jej środku ciągnikiem DAF XF105, czy jazdą na precyzję. Również najmłodsi wśród publiczności mieli okazję wziąć udział w konkursie rysunkowym czy jeździe slalomem małym DAF-em XF na pedały.
Podczas zlotu na stoisku firmy DAF, zorganizowanym w specjalnie przygotowanym pojeździe DAF z przyczepą wystawową, można było zakupić oryginalne części zamienne oraz gadżety firmy DAF z katalogu TRP. Każda z zainteresowanych osób mogła również sprawdzić na bieżąco dostępność w obszernym katalogu TRP części do przyczep, naczep i samochodów ciężarowych wszystkich marek.
Na plac Politechniki Opolskiej, gdzie odbył się IV zlot MASTER TRUCK, przybyła rekordowa liczba tuningowanych ciężarówek, zarówno ciągników jak i zestawów. Obejrzała je i oceniła kilkudziesięciotysięczna publiczność.

DAF wprowadza zamek DAF Night Lock

Aby chronić kierowców przed napaściami i włamaniami do kabin, DAF jako pierwsza firma w branży opracowała nocny zamek do drzwi, który można łatwo i szybko zamontować w każdym modelu DAF XF105.

Firma DAF zawsze była i jest blisko kierowców, bierze pod uwagę ich zdanie wprowadzając kolejne innowacje do swoich pojazdów. W związku z tym bardzo często ich ankietuje. Jednym z tematów najczęściej poruszanych w takich ankietach i rozmowach jest stale rosnąca liczba napadów na kierowców i kradzieże ładunków, które najczęściej zdarzają się nocą. Firma DAF wprowadza kilka odpowiednich zabezpieczeń.

Wyjątkowy nocny zamek
DAF jest pierwszym producentem ciężarówek, który opracował nocny zamek do swoich pojazdów. Jest to zamek mechaniczny montowany na ścianie kabiny. Bolec z hartowanej stali wsuwa się w podłokietnik na drzwiach, który posiada fabrycznie zamontowane wzmocnienia.

Pracując nad zamkiem nocnym firma DAF starała się by był on nie tylko solidny i łatwy w montażu, lecz także wygodny w użyciu. Zdarza się czasami, że w sytuacjach alarmowych kierowca musi błyskawicznie opuścić kabinę. Zamek wtedy zwalniany jest przez jedno naciśnięcie czerwonego guzika. Specjalna naklejka informuje, że w pojeździe zamontowano zamek DAF Night Lock. Uniemożliwia on otwarcie drzwi ciężarówki nawet przy użyciu łomu.

Dystrybutor: PACCAR Parts
Zamek DAF Night Lock dostępny będzie już od połowy tego lata dzięki firmie PACCAR Parts. Można go zamontować we wszystkich wersjach modelu XF105. Zamek nocny dla wcześniejszych modeli XF wejdzie do sprzedaży na początku przyszłego roku.


 

Ciężarówka XF105 jako samochodzik na pedały

Specjalnie dla najmłodszych kierowców, DAF oferuje samochodzik na pedały wystylizowany na ciężarówkę model XF105, czyli ‘Międzynarodową ciężarówkę Roku 2007’. Samochodziki są dostępne u dealerów DAF-a.

Samochodzik  DAF XF105  wykonano z wysokiej jakości plastiku certyfikowanego przez TüV i GS. Pojazd ma 90 centymetrów długości, waży 11 kg i jest dostępny w kolorze żółtym. Przeznaczony jest dla młodych kierowców w wieku od 3 do 6 lat. 

DAF LF najlepiej spełnia oczekiwania małych i średnich przedsiębiorstw

9 czerwca firma DAF Trucks uzyskała wyróżnienie za najlepszy samochód ciężarowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, przyznawane przez tygodnik Gazetę Finansową. Wyróżniona seria DAF LF zdobyła tę nagrodę już po raz drugi z rzędu.

Gazeta Finansowa jest jednym z najpopularniejszych tygodników zajmujących się tematyką szeroko pojętych finansów. W kolejnej edycji corocznych nagród magazyn wyróżnił serię DAF LF w kategorii „Samochód” spełniający oczekiwania MSP. Samochody ciężarowe z serii DAF LF to idealne pojazdy dystrybucyjne o DMC do 21 ton, niezawodne i ekonomiczne. 4- i 6-cio cylindrowe silniki zapewniają najlepsze osiągi i elastyczność, wyróżniając się przy tym najniższym zużyciem paliwa. Oszczędności sięgają 4%. Ciężarówki DAF LF odznaczają się ponadto niską masą własną, dzięki czemu zapewnić mogą najlepszą ładowność w swojej klasie i najwyższą produktywność. Zarówno kabina dzienna, jak i sypialna są niewielkich rozmiarów, co pozwala na maksymalną zwrotność samochodu. Nowoczesny wygląd zewnętrzny powoduje, że DAF LF jest wizytówką firmy na drodze. W przypadku każdego pojazdu DAF jeszcze istotniejsza jest funkcjonalność. Trwały, stalowy zderzak to tylko jeden z przejawów praktycznej filozofii projektowania, podobnie jak nietłukące się osłony reflektorów z tworzywa Lexan.

DAF LF zdobył wcześniej tytuł Ciężarówki Roku 2002.

Nowe przepisy prawa dotyczące lusterek w ciężarówkach

Od kwietnia 2009 r. wszystkie samochody ciężarowe powyżej 3,5 ton Dopuszczalnej Masy Całkowitej będą musiały być wyposażone w lusterka panoramiczne i lusterka krawężnikowe, zapewniające kierowcy szersze pole widzenia. Lusterka te od kilku lat montowane są fabrycznie w nowych ciężarówkach, ale przepisy wymagają zainstalowania ich we wszystkich samochodach ciężarowych powyżej 3,5 ton zarejestrowanych od stycznia 2000 r. włącznie. Aby pomóc właścicielom pojazdów ciężarowych w znalezieniu informacji, jakie wymagania muszą spełnić ich samochody, firma DAF Trucks uruchomiła nową stronę internetową www.checkyourmirror.com.

Nowa strona internetowa www.checkyourmirror.com stanowi duże ułatwienie dla kierowców i przewoźników, pozwalając na sprawdzenie, w jaki sposób należy dostosować lusterka w ich samochodach, by spełniały wymagania prawa. W niektórych przypadkach wystarczy wymiana wkładek, w innych konieczna jest wymiana całego lusterka. Użytkownicy www.checkyourmirror.com uzyskają informacje o wszystkich koniecznych zmianach wymaganych dla poszczególnych marek i typów samochodów ciężarowych, korzystając ze specjalnej wyszukiwarki, dostępnej w dwunastu wersjach językowych, w tym polskiej.

Rysunki i zdjęcia zamieszczone na stronie pokazują, w jaki sposób zastosowanie nowych lusterek poszerza pole widzenia. W przyszłości na stronie znajdą się także informacje o i nnych ulepszeniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa kierowców i innych użytkowników dróg.

Samochody ciężarowe wyprodukowane na przełomie lat 2006/2007 i później muszą być obowiązkowo wyposażone w lusterka główne, panoramiczne oraz krawężnikowe, zapewniające dodatkowe poszerzenie kątów widzenia. Obecnie, samochody ciężarowe zarejestrowane w Unii Europejskiej po 1 stycznie 2000 r. będą musiały mieć także lusterka panoramiczne oraz krawężnikowe z rozszerzonym polem widzenia od strony pasażera. Oznacza to, konieczność dostosowania wielu ciężarówek do wymagań zawartych w nowych przepisach.

1928-2008 - 80 lat innowacyjnych rozwiązań transportowych

Dzięki swojej nowoczesnej ofercie produktów, zakresowi usług poprodukcyjnych i profesjonalnej sieci dealerów liczącej ponad 1000 punktów sprzedaży i usług – firma DAF jest jednym z największych producentów samochodów ciężarowych w Europie. Obecna pozycja firmy opiera się na 80-letniej spuściźnie. 1 kwietnia 1928 roku założyciel firmy DAF, Hub van Doorne, otworzył niewielki warsztat "Hub van Doorne, Machinefabriek en Reparatie-inrichting". Wraz ze swym bratem Wimem stworzył podstawy dla firmy DAF – wiodącego producenta samochodów ciężarowych, a także podstawy bogatej historii pełnej innowacyjnych rozwiązań transportowych.

Hub van Doorne urodził się 1 stycznia 1900 roku w niewielkiej miejscowości America w Limburgii w Holandii. Był najstarszym synem miejscowego kowala. W połowie lat dwudziestych został brygadzistą w zakładach inżynieryjnych Sjef Mandigers w Eindhoven. Tu nawiązuje on kontakt z Huengesem, właścicielem browarów Coolen i fabryki lodu, który jest właścicielem samochodu marki Stearns-Knight wyposażonego w dwusuwowy silnik z zaworem obrotowym (stawidłem). Za każdym razem, gdy samochód się psuje, Hub van Doorne okazuje się być jedyną osobą, która potrafi go ponownie uruchomić. Huenges jest do tego stopnia zachwycony umiejętnościami Huba van Doorne'a, że oferuje mu swoją pomoc w założeniu firmy. 1 kwietnia 1928 roku ofiaruje mu na ten cel 10 000 guldenów holenderskich.

Nowa działalność

Firma rozpoczyna swą działalność zatrudniając 4 osoby, które pracują w małym warsztacie znajdującym się w zakątku browaru. Działalność firmy skupia się na spawaniu, kuciu i pracach technicznych, zwłaszcza - pływających do Eindhoven i do zakładów Philipsa - łodzi kanałowych, dla których wykonywano takie produkty jak balustrady i stojaki dla rowerów. W ciągu roku pierwsza rozbudowa firmy staje się faktem, a na liście płac znajdują się już 32 osoby. Wielki Kryzys lat 30-tych zmusza raczkującą jeszcze firmę, obecnie zarządzaną wspólnie z młodszym bratem Huba – Wimem, do poszukiwania nowej działalności. Decydują się oni zatem na produkcję przyczep i naczep. Kiedy w roku 1933 elektryczne spawanie konstrukcji nośnych do znacznych obciążeń jest jeszcze we wczesnej fazie, Hub van Doorne i jego asystent techniczny Baghuis rozpoczynają produkcję całych podwozi drogą spawania. W wyniku tego powstaje super lekka naczepa, która skupia na sobie uwagę całej branży.

Naczepa DAF ze zdejmowanym nadwoziem

1936. Od tej pory nazwa firmy została zmieniona na 'Van Doorne's AanhangwagenFabriek (Fabryka Przyczep Van Doorna). Do produkcji gotowy jest już unikatowy pomysł: system, który został specjalnie opracowany dla załadunku i rozładunku kontenerów kolejowych dla intermodalnego transportu kolejowo-drogowego. Kontenery te mają około 3 metry długości i ważą około 3,5 tony. Dzięki zastosowaniu specjalnej przyczepy kontenery mogą być, w sposób szybki i prosty, przeładowywane z wagonów kolejowych i odwrotnie oraz odbierane od klientów i do nich dostarczane. Firma DAF staje się w ten sposób pierwszym na świecie producentem przyczep do przewozu kontenerów. W roku 1935 firma zatrudnia około 100 pracowników, których liczba potroi się w ciągu następnych pięciu lat.

Początek produkcji seryjnej

W latach trwania II wojny światowej firma DAF przygotowuje plan działania na przyszłość. Projekt i technologia produkcji opracowane dla nowej przyczepy zostały zakończone i co ważniejsze – zbudowano trzy prototypy autentycznego samochodu ciężarowego. W powojennych latach odbudowy w Holandii pojawia się olbrzymie zapotrzebowanie na sprzęt transportowy. Rozpoczyna się seryjna produkcja przyczep i naczep. Dział inżynieryjny firmy pracuje nad pierwszymi autobusami, a jednocześnie trwają poważne przygotowania do stworzenia fabryki samochodów. W celach produkcji podwozia samochodów ciężarowych pierwsza część nowej fabryki powstaje na terenach przy Geldropseweg, tam gdzie do dziś mieszczą się zakłady DAF.

Pierwszy pojazd komercyjny

Wrzesień 1949 roku to początek produkcji pojazdów komercyjnych, a zaledwie sześć miesięcy później swoją działalność rozpoczyna nowa fabryka o powierzchni 9000 m2. Oferta firmy obejmuje trzy modele: trzytonowy model A30, pięciotonowy model A50 i sześciotonowy model A60. Napędzane są one silnikiem benzynowym Hercules i silnikiem wysokoprężnym Perkins. Podwozie, elementy układu hamulcowego i piasty kół wytwarzane są we własnym zakresie. Ponadto, na Europejskim Pokazie Transportu Drogowego RAI w roku 1950 debiutuje jednotonowy van A10. Na podstawie tego pojazdu opracowany zostaje samochód dostawczy A107 przeznaczony na eksport. Paleta modeli poszerza się niezwykle szybko. Zostają wprowadzone specjalne podwozia dla wywrotek i śmieciarek, a firma DAF pracuje również nad pełnym zakresem pojazdów wojskowych.

Własna produkcja silników

W roku 1956 w celu zagwarantowania wysokiej jakości silników firma decyduje się na rozpoczęcie własnej ich produkcji. Pod koniec 1957 roku zostaje otworzona fabryka silników, w której to produkowane są silniki na licencji Leyland. Wkrótce jednak firma DAF opracowuje swoje własne wersje. Firma DAF staje się jednym z pierwszych producentów, którzy używają turbodoładowania dla silników wysokoprężnych samochodów ciężarowych.

Opracowywane w dalszym stopniu są jednak nie tylko silniki, ale również kabiny. W początkowym okresie produkcji samochodów ciężarowych firma DAF dostarcza jedynie podwozia. Produkcja kabin zostaje pozostawiona firmom budującym nadwozia. W 1951 roku firma DAF wprowadza jednak swoją własną kabinę, której pierwsza seria charakteryzuje się kratą wlotową z siedmioma poziomymi chromowanym paskami. W roku 1956 przód został nieco zmodyfikowany, a liczba pasków zredukowana do sześciu. 3 maja 1955 z linii montażowej schodzi dziesięciotysięczne podwozie wyprodukowane przez firmę DAF. Hub van Doorne oficjalnie ogłasza zamówienie na 3600 pojazdów wojskowych i rozpoczyna rozbudowę fabryki.

„Matka międzynarodowego transportu drogowego”

W roku 1957 firma DAF wprowadza nową serię samochodów ciężarowych typu ciężkiego – serię 2000, a w tym samym roku na cele specjalnych segmentów rynkowych wyprodukowany zostaje pojazd o przedziale silnikowym przed przedziałem pasażerskim. Rok później rozpoczyna się własna produkcja osi, dla której w połowie lat sześćdziesiątych w Oevel w pobliżu Westerlo w Belgii zbudowana zostanie zupełnie nowa fabryka, gdzie produkowane będą również kabiny.

W roku 1962 firma DAF prezentuje Eurotrailer – naczepę ze zintegrowanym nadwoziem z aluminium. W tym samym roku świat związany z transportem zadziwi zupełnie nowy DAF 2600. Dzięki zastosowaniu kompaktowej kabiny przeznaczonej na jak najdłuższe dystanse firma DAF osiąga sukces w tworzeniu nowoczesnej kabiny, która może występować w wersji z miejscem do spania dla kierowcy. Model 2600 otrzymał nazwę "matki międzynarodowego transportu drogowego". Ten samochód ciężarowy ustanowi wiodącą pozycję DAF na rynku pod względem komfortu jazdy kierowcy na wiele następnych lat. W czerwcu 1964 roku z linii montażowej zjeżdża pięćdziesięciotysięczne podwozie samochodu ciężarowego. Rok później założyciel firmy Hub van Doorne przechodzi na emeryturę i zostawia "swojego" DAFa, któremu od czasu założenia przyznano ponad setkę patentów.

Samochód osobowy

W relatywnie krótkim czasie firma przechodzi od produkowania podwozi i kupowania wielu części od dostawców zewnętrznych do pełnej produkcji kompletnych pojazdów silnikowych. Podczas Europejskiego Pokazu Transportu Drogowego RAI w roku 1958 firma wprowadza swój pierwszy samochód osobowy DAF 600, z rewolucyjną na owe czasy w pełni automatyczną bezstopniową skrzynią biegów Variomatic. Samochód ten został w późniejszym czasie zastąpiony przez inne modele, w tym 33, 44, 55 i 66 – wszystkie wyposażone w tę samą specjalną skrzynię biegów. W roku 1972 większość udziałów w dziale samochodów osobowych DAF przejmuje Volvo i kilka lat później (w roku 1975) zostaje jego całkowitym właścicielem. W sumie firma DAF wyprodukowała około 820 000 samochodów osobowych.

Kabiny odchylane

W roku 1970 firma DAF wprowadza zupełnie nową generację samochodów ciężarowych z kabinami odchylanymi (F 1600 – F2200). Obsługa techniczna silników staje się przez to łatwiejsza i pochłania mniej czasu. Trzy lata później szersza o 20 cm wersja tej właśnie kabiny odchylanej zostaje wykorzystana w nowym modelu 2800, który staje się jednym z największych sukcesów w historii firmy. Wyposażony w kabinę z piętrowym miejscem do spania dla dwóch osób, łóżkami o normalnych wymiarach i mocnymi silnikami DAF o pojemności 11,6 litra staje się następcą sławnego modelu 2600. Firma DAF jest już pierwszym producentem samochodów ciężarowych na świecie, który wykorzystuje turbosprężarkę w połączeniu z systemem międzystopniowej chłodnicy powietrza "intercooling", w wyniku czego silniki uzyskują teraz jeszcze więcej mocy i momentu obrotowego przy jednoczesnym niskim zużyciu paliwa. W roku 1975 firma DAF wprowadza na rynek dwa zupełnie nowe samochody ciężarowe dla transportu dystrybucyjnego – model F700 i F 900.

Umiędzynarodowienie transportu drogowego zwiększa zapotrzebowanie na usługi poza granicami kraju. Dlatego też na początku lat siedemdziesiątych firma DAF zakłada ITS – własną Międzynarodową Pomoc Drogową dla Samochodów Ciężarowych (International Truck Service), z którą mogą kontaktować się kierowcy z prośbą o pomoc drogową.

Najlepsi w zapewnianiu wygody dla kierowcy

W połowie lat osiemdziesiątych firma DAF rozpoczyna intensywną współpracę z brytyjską firmą Leyland, która początkowo owocuje wprowadzaniem pojazdów dystrybucyjnych opracowanych przez firmę Leyland, a noszących logo DAF: vana 400, ale również modeli dostawczych samochodów ciężarowych 600, 800 i 1000, które później nazwano serią 45. W roku 1987 DAF przejmuje firmę Leyland. Sukces, jaki osiągnęła firma DAF w dziedzinie ciężkich samochodów ciężarowych dzięki modelowi 2800 i później dzięki modelom 3300 i 3600, zostaje wsparty o dodatkowy czynnik, jakim jest wprowadzenie w tym samym roku modelu DAF 95. Kabina tego pojazdu została opracowana we współpracy z hiszpańską firmą Enasa (Pegaso). Podobnie jak jego poprzednicy – modele 2800, 3300 i 3600, model 95 mógł oczywiście również występować w wersji wyposażonej w bardzo przestronną kabinę SpaceCab. Dzięki owemu najlepszemu ze swych modeli ("Międzynarodowemu Samochodowi Ciężarowemu Roku 1988") firma DAF przez dziesięć kolejnych lat odnosi wielkie sukcesy. W roku 1989 DAF wchodzi ze swoimi udziałami na giełdę w Amsterdamie i Londynie. Podobnie jak seria 95 wprowadzone na rynek w roku 1992 lżejsze serie 65, 75 i 85 również odnoszą wielki sukces.

DAF Trucks N.V.

W początkach lat dziewięćdziesiątych rynek pojazdów komercyjnych załamuje się. Dzieje się tak zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, będącej rynkiem, na którym w dużym stopniu opiera się firma DAF. Utrzymanie działania firmy okazuje się niemożliwe. Ale już wkrótce pojawia się nowy DAF. W ciągu kilku tygodni powstaje nowa firma DAF Trucks N.V z bardzo nowoczesną ofertą. W roku 1994 firma DAF wprowadza model 95 z kabiną Super SpaceCab, która ma jeszcze więcej przestrzeni i zapewnia jeszcze większy komfort dla kierowcy. W roku 1996 firma DAF zostaje przejęta przez PACCAR, co zapewnia firmie lepsze widoki na przyszłość. PACCAR jest jednym z największych na świecie producentów samochodów ciężarowych, producentem takich wiodących marek jak Kenworth i Peterbilt.

„Międzynarodowy Samochód Ciężarowy Roku”

W roku 1997 DAF prezentuje swój nowy model 95XF. To idealny samochód ciężarowy do transportu ciężkiego i długodystansowego. Jury handlu międzynarodowego podziela tę opinię i nadaje modelowi 95XF tytuł "Międzynarodowego Samochodu Ciężarowego Roku 1998". Seria CF zostaje całkowicie odnowiona i w dniu 6 maja 1999 firma DAF produkuje swój pięćsettysięczny samochód ciężarowy.

Na początku nowego tysiąclecia firma DAF raz po raz kolejny wprowadza na rynek nowe, niezwykle istotne produkty. W roku 2001 rozpoczyna się produkcja serii CF przeznaczonej do przewozu średniociężkiego i ciężkiego oraz serii LF do transportu dystrybucyjnego. Model LF zostaje wybrany "Międzynarodowym Samochodem Ciężarowym Roku 2002". W roku 2002 firma DAF wprowadza następcę modelu 95XF: model XF95 ze zmienionym wnętrzem, lżejszym podwoziem, hamulcami tarczowymi i opcjonalną skrzynią biegów AS-Tronic.

Nowy standard

Na początku roku 2006 firma DAF rozpoczyna produkcję XF105 – nowego okrętu flagowego holenderskiego wytwórcy samochodów ciężarowych. Model charakteryzuje się zupełnie nowym wyglądem zewnętrznym i wystrojem wnętrza, nowym układem podwozia i nowym silnikiem PACCAR MX o pojemności 12,9 litra, dostępnym w wersji Euro 4 oraz Euro 5. Model XF 105 ustanawia nowe standardy w kwestii jakości, wydajności i poziomu transportu, a także wystroju wnętrza, komfortu, ergonomii oraz jakości jazdy, a także otrzymuje tytuł "Międzynarodowego Samochodu Ciężarowego Roku 2007".

Również w roku 2006 firma DAF wprowadza na rynek zaktualizowane serie LF i CF z całkiem nowym programem silników PACCAR i technologią DAF SCR dla silników Euro 4 i Euro 5, zoptymalizowanym układem podwozia i odnowionym projektem wnętrza oraz nowym wyglądem zewnętrznym samochodu. Zupełnie odnowiony program dla swoich modeli firma DAF prezentuje po raz pierwszy na Wystawie IAA w Hanowerze we wrześniu 2006 roku. Na tejże wystawie firma prezentuje również swój prototyp hybrydowego samochodu ciężarowego powstałego na bazie serii LF. Pojazd wyposażony jest w równoległy, hybrydowy system spalinowo-elektryczny, dzięki któremu samochód ciężarowy napędzany jest albo silnikiem wysokoprężnym, albo motorem elektrycznym lub łącznie, w wyniku czego następuje znaczne zredukowanie zużycia paliwa i emisji spalin.

Siedemsetpięćdziesięciotysięczny samochód ciężarowy DAF

W dniu 19 kwietnia 2007 firma DAF produkuje swój 750 000. samochód ciężarowy – symbol odniesionego olbrzymiego sukcesu firmy. Później w tym samym roku rozpoczyna się produkcja bardzo "czystych" ekologicznie silników EEV przeznaczonych do użytku transportu publicznego. Dzięki zastosowaniu filtrów sadzy w istniejących już silnikach spełniających standardy Euro 5 na rok 2009, osiągnięto dalszą redukcję emisji cząstek sadzy o 50%. Zostają dzięki temu osiągnięte takie wartości w emisji sadzy, jakie do tej pory wydawały się możliwe jedynie w przypadku silników gazowych. Firma DAF po raz kolejny udowadnia swoją wiodącą pozycję na polu rozwoju silników. Aby utrzymać tę pozycję i dalej rozwijać się, pod koniec roku 2007 otworzono zupełnie nowe centrum testowania silników. Wydajność tego jednego z najnowocześniejszych ośrodków testowych podwojona została poprzez dodanie do 14 istniejących jednostek testowych kolejnych 20 najnowocześniejszych komór testowych.

Pod koniec lat osiemdziesiątych rocznie w Eindhoven produkowanych jest około 18 000 samochodów ciężarowych; pod koniec lat dziewięćdziesiątych liczba ta wzrasta do około 25 000. W ciągu kilku pierwszych lat nowego tysiąclecia produkcja w zakładach w Eindhoven sięga prawie 31 000 pojazdów w roku 2004, a w roku 2006 przekroczona zostaje granica 40 000 samochodów. Firma ustanawia kolejne rekordy. W roku 2007 w Eindhoven produkowane jest ponad 42 500 średnich i ciężkich samochodów ciężarowych. Ponadto firma Leyland Trucks z Wielkiej Brytanii produkuje kolejne 11 500 samochodów ciężarowych z serii LF i montowanych jest tu ponad 6000 samochodów ciężarowych z serii CF i XF105, osiągając w sumie produkcję w wysokości prawie 60 500. Któż mógłby przewidzieć w roku 1928, że zakładane są właśnie podstawy dla jednego z najbardziej wiodących i odnoszących sukcesy europejskich producentów samochodów ciężarowych?

Innowacje

80 lat działalności firmy DAF to 80 lat nieustannych innowacji. Firma DAF zawsze była znana ze swych pomysłowych rozwiązań transportowych. Naczepa DAF ze zdejmowanym nadwoziem, która umożliwiła łatwe i szybkie przeładowywanie kontenerów z i do wagonów kolejowych, była jak na lata trzydzieste ubiegłego wieku niezwykle wysoko zaawansowanym rozwiązaniem intermodalnego transportu kolejowo-drogowego. Jeszcze wcześniej (w roku 1934) Hub van Doorne i oficer artyleryjski Van der Trappen wspólnie opracowali TRADO: układ konwersyjny, służący do zmiany dwuosiowego podwozia z jedną osią napędzaną w pojazd trójosiowy z napędzanymi dwoma osiami tylnymi. Na przełomie 1969/1970 roku firma DAF jako jeden z pierwszych producentów wprowadziła kabiny odchylane, dzięki czemu obsługa techniczna silników stała się znacznie łatwiejsza. Boczne lusterko krawężnikowe, dzięki któremu kierowca dobrze widzi, co dzieje się w okolicach zderzaka i przedniego koła po stronie pasażera pojazdu to również wynalazek firmy DAF. Usytuowanie miejsca do spania dla kierowcy na górze kabiny (Topsleeper) umożliwiło optymalizację długości załadunkowej, a w związku z tym kubatury do 120m3. Początkowo firma DAF posiadała na swoim koncie kilka projektów dyktujących trendy w projektowaniu kabin, takich jak kabina 2600 wprowadzona na rynek w roku 1962, pierwsza kabina SpaceCab wprowadzona w roku 1985 i wyjątkowo przestrzenna Super SpaceCab zaprezentowana w roku 1994. Obecnie model XF Super SpaceCab jest jedną z najbardziej obszernych kabin na rynku.

Rozwój silników

Pod koniec roku 1957 firma DAF otworzyła własną fabrykę silników, która wkrótce rozpoczęła produkcję własnych konstrukcji. Firmę DAF zawsze cechowała innowacyjność w kwestii rozwoju silników. W roku 1958 firma DAF była jednym z pierwszych producentów pojazdów komercyjnych, który wprowadził do silników wysokoprężnych turbosprężarkę. W roku 1973 firma DAF wyprzedzała swoją konkurencję o 10 lat wprowadzając chłodzenie powietrza doładowującego – osiągniecie, które od początku spełniało wymagania dotyczące wyższej mocy silnika i niższego zużycia paliwa, ale które później okazało się niezbędne w realizacji programu "czystszych" gazów spalinowych. W latach osiemdziesiątych firma DAF wprowadziła system turbodoładowania z chłodzeniem powietrza ATi (Advanced Turbo Intercooling), dzięki czemu kolejne udoskonalanie technologii wtryskowej i komór spalania zredukowało jeszcze dalej zużycie paliwa i doprowadziło do uzyskania lepszego poziomu wydajności. Obecnie nie ma takiej firmy produkującej samochody ciężarowe w Europie i Stanach Zjednoczonych, która nie stosuje turbodoładowania i chłodzenia powietrza doładowującego. Istotne w rozwoju silników było wprowadzenie tzw. silników 9 NOx – głównej atrakcji na Europejskim Pokazie Transportu Drogowego RAI w Amsterdamie w roku 1990. Wkrótce potem w roku 1992 firma DAF jako pierwsza była w stanie zaproponować pełny zakres silników Euro 1, natomiast silnik Euro 2 firmy DAF po raz kolejny okazał się najlepszy. Dotyczyło to również silników Euro 3, które zostały wprowadzone przez firmę DAF już w 1999 roku, chociaż wymagania dotyczące Euro 3 weszły w życie dopiero w roku 2001. W roku 2006 firma DAF może już zapewnić pełną gamę modeli nie tylko odpowiadającej obowiązującym normom emisji spalin Euro 4, ale także normom emisji spalin Euro 5, co będzie standardem dopiero w roku 2009, a co raz jeszcze podkreśla wiodącą pozycję firmy w rozwoju silników. Od roku 2007 dla transportu publicznego, a od połowy 2008 dla samochodów ciężarowych, firma DAF produkuje również ekologiczne silniki EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicles). Dzięki zastosowaniu pasywnego filtra sadzy emisja cząsteczek stałych w porównaniu do istniejących do tej pory silników spełniających normy emisji spalin Euro 5 na rok 2009 zredukowana została o kolejne 50%, przez co osiągnięto wartości emisji, które możliwe wydawały się jedynie w odniesieniu do silników zasilanych gazem. Silnik PACCAR o pojemności 4,5 litra i mocy 160 KM w modelu DAF LF jest nawet zgodny z normą EEV bez konieczności stosowania filtra sadzy. W celu utrzymania pozycji lidera w dziedzinie rozwoju silników firma DAF stworzyła pod koniec 2007 roku całkiem nowe, supernowoczesne centrum testowania silników, rozbudowując swoje dotychczasowe obiekty.

DAF najlepszym producentem silników do autobusów i autokarów w 2008 roku

Podczas odbywających się w zeszłym tygodniu targów autobusowych Bus World Asia w Szanghaju firma, DAF otrzymała dwie cenne nagrody: Best Bus Engine Producer of the Year 2008 dla najlepszego producenta silników do autobusów oraz Best Coach Engine Producer of the Year 2008 dla najlepszego producenta silników do autokarów. Doceniono zarówno wyjątkową niezawodność i trwałość, jak również niskie zużycie paliwa, które w silnikach PACCAR PR wynosi 9,2 litra, a w silnikach PACCAR MX – 12,9 litra. "Oznacza to, że skonstruowane i wyprodukowane przez DAF silniki PACCAR idealnie nadają się do autobusów i autokarów", stwierdził przewodniczący jury Martial Benoot.

Wybór najlepszego producenta silników do autobusów oraz najlepszego producenta silników do autokarów odbywa się co roku podczas Bus World Asia, zaliczanych do najbardziej prestiżowych targów autobusowych i autokarowych na świecie. W skład jury wchodzi 25 członków, w tym przedstawiciele organizatora imprezy, jak również dziennikarze z Chin i innych krajów.

"DAF zdobył nagrodę dzięki wyjątkowej niezawodności i trwałości, jak również niskiego zużycia paliwa w silnikach PACCAR", skomentował Martial Benoit. "Ważną rolę odegrała też doskonała renoma, jaką firma cieszy się w Chinach". W poprzednim roku DAF również otrzymał nagrodę dla najlepszego producenta silników do autokarów Best Coach Engine Producer of the Year 2007.

Pozycja w Chinach

Od 2001 roku DAF dostarczył do Chin kilkaset silników do autobusów i autokarów. "Wiele z tych pojazdów zdążyło już pokonać ponad 1,5 miliona kilometrów w trudnych warunkach, ku wielkiemu zadowoleniu ich użytkowników", stwierdził dyrektor działu DAF Components Marcel de Vries, odpowiedzialny za sprzedaż silników i osi producentom autobusów i autokarów na całym świecie. "Dostarczamy silniki chińskim firmom produkcyjnym Zhongtong i Higer, prowadzimy również zaawansowane negocjacje z innymi przedsiębiorstwami z branży. Fakt zdobycia tej nagrody będzie ważnym czynnikiem umacniającym naszą pozycję w Chinach. Mając to na względzie, otworzyliśmy ostatnio biuro PACCAR w Szanghaju, które z pewnością odegra ważną rolę na tym rynku."

DAF Trucks N.V. – firma zależna American PACCAR Inc., jednego z największych producentów ciężkich ciężarówek na świecie – to wiodący producent lekkich, średnich i ciężkich ciężarówek z udziałem na rynku europejskim*) w klasie ponad 15 ton wynoszącym około 14%. W zeszłym roku firma dostarczyła ogółem 61.000 ciężarówek na rynki europejskie i pozaeuropejskie. Ponadto DAF przoduje w dziedzinie usług oferowanych wraz z produktami, takich jak Multi Support Repair, umowy naprawcze, usługi finansowe PACCAR Financial oraz najlepsze dostawy części. Firma DAF zajmuje się także konstruowaniem i produkcją części, takich jak osie i silniki do autobusów i autokarów na całym świecie. DAF Trucks N.V. posiada zakłady produkcyjne w Eindhoven i Westerlo (Belgia) oraz prowadzi ponad tysiąc przedstawicielstw i punktów usługowych w całej Europie.

PACCAR wspiera Węgierską Bibliotekę Narodową

Od 1951 roku Fundacja PACCAR wspiera czołowe non-profitowe instytucje przyczyniające się do podniesienia jakości życia w społecznościach, w których firma PACCAR prowadzi swą działalność. Budowa najnowocześniejszego Centrum Dystrybucyjnego Części PACCAR koło Budapesztu zbliża się ku końcowi. Fundacja PACCAR przekazała ostatnio kwotę 100 000 Euro Węgierskiej Bibliotece Narodowej Széchényi, która została założona w 1802 r. i jest jedną z najsławniejszych i najbardziej renomowanych bibliotek w Europie Środkowej.

"Firma PACCAR ma przyjemność wspierać finansowo Węgierską Bibliotekę Narodową, mieszczącą się w imponującym Zamku królewskim w Budzie w Budapeszcie" – powiedział Prezes firmy DAF Trucks i Wiceprezes firmy PACCAR Aad Goudriaan. "Firma PACCAR inwestuje obecnie na dużą skalę na Węgrzech budując nowe Centrum Dystrybucyjne Części PACCAR, które odegra kluczową rolę we wzrastającym sukcesie Europy Środkowej i Wschodniej."

Wydarzenie to skomentował Dyrektor Generalny Węgierskiej Biblioteki Narodowej Dr István Monok: "Dzięki wsparciu kultury najwyższej rangi przez firmy PACCAR i DAF tak hojnym darem, nasza Biblioteka Narodowa będzie mogła sfinansować odnowienie i konserwację światowej klasy zbiorów, w skład których wchodzą średniowieczne manuskrypty, często zawierające najstarsze zachowane relikty naszego języka".

Firma PACCAR jest liderem technologii światowej w projektowaniu, produkcji i obsłudze klienta w dziedzinie wysokiej jakości nisko-, średnio- i wysokowydajnych samochodów ciężarowych na tablicach firm Kenworth, Peterbilt i DAF. Zapewnia również usługi finansowe i technologię informacyjną oraz dystrybuuje części samochodów ciężarowych związane z głównym obszarem działalności firmy.

Akcje firmy PACCAR są notowane na rynku papierów wartościowych Nasdaq pod symbolem PCAR, a strona internetowa firmy to www.paccar.com.

Nowe centrum testowania silników DAF

23 stycznia 2008 r. premier Holandii, Jan Peter Balkenende dokonał oficjalnego otwarcia najnowocześniejszego Centrum Testowania Silników DAF w Eindhoven. Nowy obiekt testowania silników posiada 20 najnowocześniejszych komór testowych i jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie ośrodków tego typu na świecie. "Nowe centrum testowe jest ważne nie tylko dla firmy DAF Trucks, ale również dla całego regionu technologicznego południowo-wschodniej Brabancji oraz całej Holandii" – stwierdził prezes DAF Trucks N.V. Aad Goudriaan, który dodał, że dzięki powstaniu nowego Centrum Testowania Silników DAF stworzono około 80 dodatkowych, wysokiej jakości miejsc pracy.

Wytwarzając ponad 50 000 silników rocznie, firma DAF Trucks N.V. należy do grona największych producentów silników diesla dla samochodów ciężarowych w Europie. "Centrum Testowania Silników odegra bardzo ważną rolę w przyszłym procesie rozwoju wydajniejszych i bardziej ekologicznych silników oraz umocni wiodącą pozycję firmy DAF w dziedzinie rozwoju silników" – powiedział prezes firmy DAF Trucks N.V Aad Goudriaan. "Zainwestowanie sumy ponad 50 milionów euro w supernowoczesne centrum testowania świadczy również o tym, że nasza firma partnerska PACCAR przyłącza się do wiedzy i doświadczenia, jakie firma DAF zdobyła w trakcie pięćdziesięciu lat procesu rozwoju i produkcji silników". Poza silnikami dla DAF, firma opracowuje również silniki dla samochodów Peterbilt i Kenworth – innych marek samochodów ciężarowych PACCAR.

Przyszłość silnika diesla
"Coraz surowsze zaostrzanie prawa w tej kwestii doprowadziło do powstawania coraz bardziej ekologicznych silników" – stwierdził Aad Goudrian. "Nowoczesny samochód ciężarowy lub autobus z silnikiem Euro 5 produkuje o 75% mniej NOx (tlenku azotu) i o 94 % mniej cząstek stałych niż silnik Euro 1 sprzed 10 czy 15 lat. Przyszłe silniki Euro 6 będą czystsze od Euro 1 odpowiednio o 95% i 97%. Współczesny motor diesla osiągnął obecnie taki poziom wartości emisyjnej, który jeszcze kilka lat temu wyobrażalny był jedynie w stosunku do silników gazowych. Tymczasem diesel wygrywa na wielu frontach. Niezrozumiałe jest dla nas zatem to, że lokalne i regionalne rządy żądają, by transport publiczny i służby oczyszczania miasta korzystały właśnie z silników gazowych. DAF jest przekonany, iż silnik diesla nadal będzie odgrywał bardzo ważną rolę w przyszłości, nie tylko w połączeniu z techniką hybrydową, która również rozwijana jest przez DAF".

Siedem dni w tygodniu
Nowe Centrum Testowania Silników DAF posiada 20 komór testowych i powstało dzięki rozbudowie istniejących obiektów testowych (z 14 jednostkami testowymi). W nowym obiekcie wiele komór wyposażono w sprzęt do celów testowania wytrzymałościowego, dlatego silniki pracują tam przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w temperaturze otoczenia do 50°C. W nowym centrum testowania za pomocą najnowocześniejszej technologii mogą być przeprowadzane także testy w niskich temperaturach do – 20°C i pełna gama pomiarów hałasu, mocy i emisji. Ponadto laboratorium wyposażone jest w sprzęt do przeprowadzania testów w zmieniających się warunkach atmosferycznych. Symulowane mogą być nawet wysokości aż do 4000 metrów.

Najwyższa dbałość o środowisko naturalne
Przy projektowaniu Centrum Testowania Silników DAF wiele uwagi poświęcono nie tylko samemu zastosowaniu najnowocześniejszej techniki, ale również środowisku. "Zamiast zwykłych norm wykorzystywanych w branży samochodów ciężarowych do używania hamulców wodnych, w komorach testowych zastosowano jednostki hamowania elektrycznego" – dodał dyrektor ds. rozwoju produktu Ron Borsboom. "Do silników zastosowano podczas testowania siły odpowiednio takie, jak normalnie oddziaływałaby na nie w praktyce, ale jednocześnie działające jak dynamo. Te jednostki hamowania zapewniają łączną wydajność aż do 8 megawatów lub 20% całego zapotrzebowania na elektryczność DAF w Eindhoven".

36 000 m3 powietrza na godzinę na jedną komorę
Nowy budynek – o powierzchni ponad 60 x 130 m – poza swoimi podziemnymi instalacjami technicznymi składa się z dwóch pięter: Całość parteru zajmuje sprzęt do uzdatniania powietrza i wody. Może on zapewnić recyrkulację 36 000 m3 powietrza na godzinę na jedną komorę testową, ochłodzić silniki wodą, dostarczyć powietrze do spalania i wentylacji filtrów akustycznych przy wylotach gazów spalinowych.

******

DAF Trucks N.V. – spółka zależna amerykańskiej firmy PACCAR Inc, jednego z największych producentów ciężkich samochodów ciężarowych na świecie, jest wiodącym producentem samochodów ciężarowych typu lekkiego, średniego i ciężkiego, a jej udział rynkowy w Europie*) w klasie samochodów o ciężarze ponad 15 ton wynosi 14%. W ubiegłym roku firma dostarczyła na rynki Europy i świata prawie 61 000 samochodów ciężarowych. Ponadto DAF zajmuje przodujące miejsce w dziedzinie usług poza-produktowych. Kontrakty naprawcze i serwisowe Multi Suport, usługi finansowe PACCAR Financial i dostawa najlepszej klasy części zapasowych. DAF Trucks N.V posiada zakłady produkcyjne w Eindhoven i w Westerlo w Belgii, ponad 1000 dilerów i ośrodków serwisowych w Europie oraz zatrudnia ponad 9000 pracowników.

Informacje na temat firm DAF oraz produktów marki DAF zamieszczone są na stronach: www.daftrucks.pl

*******

*) Udział rynkowy dotyczy krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii.

daftrucks.pl at facebook